Seminar instructiv pentru operatorii de interviu antrenaţi în anul 2013 în cercetările statistice din domeniul social

Seminar instructiv pentru operatorii de interviu antrenaţi
în anul 2013 în cercetările statistice din domeniul social

DSCN6432.jpgÎn perioada 5-30 noiembrie curent la Biroul Naţional de Statistică se desfăşoară seminarul instructiv pentru operatorii de interviu, care urmează să fie implicaţi, în anul 2013, în realizarea în teritoriu a cercetărilor statistice ale BNS: Ancheta forţei de muncă (AFM) şi Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC). Evenimentul face parte din planul complex de formare a noilor operatori de interviu din localităţile care în anul viitor vor nimeri în eşantionul acestor cercetări statistice.

Conform schemei de rotaţie din cadrul Eşantionului Master în Domeniul Social (EMDOS), elaborate în baza Regulamentului de desfăşurare a cercetărilor din domeniul social în baza reţelei integrate de anchetatori, anual are loc înlocuirea a 20 de unităţi primare de eşantionare, iar scopul acestei acţiuni este lărgirea acoperirii geografice a populaţiei care va fi anchetată în cadrul celor două cercetări statistice selective din domeniul social, efectuate de BNS.

În perioada desfăşurării seminarului specialiştii din Direcţia statistica pieţei muncii, Direcţia statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai şi Serviciul coordonare a colectării datelor în gospodării ale BNS vor discuta cu participanţii la seminar teme ce ţin de principalele lor responsabilităţi pentru următoarea perioadă: identificarea locuinţelor din centrul de cercetare şi înregistrare a gospodăriilor, înregistrarea datelor în chestionarele cercetărilor, metodologiile cercetărilor statistice, procedeele de comunicare cu intervievaţii.

La etapa actuală, cele două cercetări statistice selective din domeniul social efectuate de BNS în gospodăriile populaţiei reprezintă principala sursă in furnizarea informaţiei statistice şi a indicatorilor sociali la noi în ţară.

AFM îşi propune, pe de o parte, evaluarea populaţiei active, ocupate sau în şomaj şi a populaţiei inactive, iar pe de altă parte, determinarea structurilor acestor categorii, precum şi a tendinţelor lor de evoluţie. Ancheta furnizează elementele necesare efectuării unor studii privind evoluţia mărimii şi structurii ofertei de forţă de muncă şi a multiplelor fenomene care se manifestă pe piaţa forţei de muncă, prin compararea atât cu trimestrul anterior, cât şi cu trimestrul corespunzător din anul precedent.

Informaţia obţinută în baza efectuării CBGC este utilizată pentru determinarea multiaspectuală a nivelului de trai al populaţiei prin prisma veniturilor şi cheltuielilor, pentru calcularea indicelui preţurilor de consum şi a consumului final al gospodăriilor. În contextul măsurării nivelului de trai al populaţiei, CBGC este utilizată pentru calcularea indicatorilor, care caracterizează sărăcia, fiind posibilă şi evaluarea impactului diferitor programe şi reforme asupra situaţiei socio-economice a populaţiei.

Persoană de contact:
Ala Pâslariuc
şefa serviciului informare şi comunicare cu mass-media,
 tel. 0 22 40 30 51


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER