Statistici regionale accesibile şi fiabile pentru servicii mai bune în localitățile din Moldova

Statistici regionale accesibile şi fiabile pentru servicii mai bune în localitățile din Moldova

Proiectului UE ”Îmbunătățirea Statisticii Regionale în Republica Moldova” a ajuns la final. Cu această ocazie, la 29 martie a avut loc conferința de încheiere la care s-au discutat: date statistice regionale accesibile și fiabile, instruirea utilizatorilor și producătorilor de statistici pentru a îmbunătăţi politicile publice în Moldova, statistica privind piața muncii și egalitatea de gen și altele.

Pe durata proiectului au fost îmbunătățite statisticile și conturile regionale prin dublarea procentului de indicatori conform standartelor europene, de la 15% la 29%. La fel, PIB-ul regional și Valoarea Adăugată Brută (VAB) sunt pe deplin disponibile în regiunile Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia și Chișinău, cât și pe pagina web a Biroului Național de Statistică (BNS).

De asemenea, s-a lucrat la îmbunătățirea sistemelor informatice pentru producerea și diseminarea statisticilor regionale de către BNS. Astfel, a fost posibilă compilarea și vizualizarea indicatorilor de dezvoltare regională de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) și compilarea Indicelui Sărăciei în Ariile Mici de către Ministerul Economiei.

Șeful Secţiei Cooperare a Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova, Aneil Singh, a menționat: "Aș dori să subliniez importanța contribuției proiectului privind modernizarea Biroului Național de Statistică, care este un element invizibil în Reformarea Administrației Publice, per ansamblu. O etapă crucială în acest proces reprezintă producerea statisticilor regionale accesibile şi fiabile. Aceasta va facilita servicii mai bune pentru cetățenii din Republica Moldova”.

La rândul său, Directorul general al Biroului Național de Statistică, Vitalie Valcov, a declarat că ”statistica regională, produsă și diseminată conform standartelor europene, constituie o premisă în elaborarea și implementarea unor politici publice de calitate, care să contribuie la dezvoltarea regională. Astfel, autoritățile locale, agenții economici și tinerii din localitățile țării vor putea să identifice oportunități de dezvoltare economică, socială și culturală”.

Liderul de proiect s-a arătat mulțumit de dialogul între utilizatorii statisticii regionale cu referire la MDRC și Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR) și la producătorii de date statistice – BNS, care constituie un factor crucial în îmbunătățirea politicilor publice bazate pe date statistice.

”Suntem convinşi că asistenţa tehnică acordată Biroului Național de Statistică din Moldova va permite, și în continuare, alinierea statisticii la standardele UE. În special, siguranța că în următorii ani indicatorii macroeconomici vor fi calculați pentru toate raioanele, modernizarea procesoarelor IT, care vor permite reformarea structurilor teritoriale, și instruirea actorilor cheie în elaborarea documentelor de politici la nivel regional, cum ar fi MDRC şi ADR, recomandările experţilor pentru a îmbunătăţi strategiile de dezvoltare locală, toate acestea, în ansamblu, vor ajuta autoritățile din Moldova în elaboarea și promovarea unor politici mai bine direcţionate” a reiterat Jose Luis Cervera, Lider al Proiectului UE ”Îmbunătățirea Statisticii Regionale în Republica Moldova”.

Proiectul „Îmbunătățirea Statisticii Regionale în Republica Moldova” (STATREG) a fost implementat în parteneriat cu Biroul Național de Statistică din Moldova pe parcursul a doi ani (noiembrie 2015- martie 2017 cu un buget total de 2 mln de euro.

Persoană de contact:
Diana Enache,
Şef al Serviciului informare şi comunicare cu mass-media 
tel. 022 40 30 51


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER