Știința

Denumirea formularuluiPeriodicitatea, termenul de prezentareÎn adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 1-ştiinţa  „Activitatea de cercetare-dezvoltare”

anual, până la data de 25 februarieAcest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa Biroului Naţional de Statistică pînă la data de 25 februarie de către institutele ştiinţifice, instituţiile de învăţămînt superior, organizaţiile şi întreprinderile care desfăşoară activitatea de cercetare-dezvoltare, indiferent de subordonare şi forma de proprietate.