Turism

Denumirea formularuluiPeriodicitatea, termenul de prezentareÎn adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 1-A-SC „Capacitatea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare”

disponibil și pe raportare.gov.md

 

anual, până la data de 01 februarie

Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către persoanele juridice şi fizice, care administrează efectiv structurile de cazare colective, indiferent de forma de proprietate.

Nr. 1-B-SC „Cazarea turiştilor în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare”
 
disponibil și pe raportare.gov.md
trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare perioadei de referințăAcest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către persoanele juridice şi fizice, care administrează efectiv structurile de cazare colective, indiferent de forma de proprietate.
Nr. 1-tur „Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor”
 
disponibil și pe raportare.gov.md
trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare celei de referințăAcest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către agenţii economici incluși în cercetare.