Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2020

Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar
din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 20201

Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în ianuarie-septembrie 2020 suma încasărilor în numerar pe sistemul bancar a constituit 81930 mil. lei, fiind în descreștere cu 9,2% față de perioada respectivă a anului precedent. Reduceri s-au produs pentru toate tipurile de încasări, inclusiv:

 • de la întreprinderile care prestează servicii de transport – cu 56,3%;
 • din vânzarea valutei străine persoanelor fizice – cu 36,2%;
 • din impozite și taxe – cu 32,6%;
 • din plățile pentru chirie și servicii comunale – cu 22,4%;
 • de la întreprinderile care prestează alte servicii – cu 20,7%;
 • de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 5,1%;
 • din alte încasări – cu 1,6%.

În ianuarie-septembrie 2020 în numerar s-au eliberat mijloace bănești în sumă de 85406 mil. lei, în descreștere cu 7,0% față de perioada respectivă a anului precedent. Reduceri s-au înregistrat pentru următoarele tipuri de eliberări:

 • achiziționarea produselor agricole – cu 26,3%;
 • procurarea valutei străine de la persoanele fizice – cu 13,6%;
 • pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare – cu 2,4%;
 • plăți pentru alte scopuri – cu 5,0%.

Concomitent, s-au majorat cu 0,2% eliberările pentru plăți din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice .

Tabelul 1.  Volumul operaţiunilor de casă în ianuarie-septembrie 2020

 

milioane lei

structura, %

2020 în % față de 2019

2019

2020

2019

2020

Încasăritotal

90 191

81 930

100,0

100,0

90,8

de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere

54 526

51 739

60,5

63,1

94,9

din plățile pentru chirie și servicii comunale

2 820

2 188

3,1

2,7

77,6

de la întreprinderile care prestează servicii de transport

1 115

487

1,2

0,6

43,7

de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice

5 022

3 204

5,6

3,9

63,8

din impozite și taxe

1 895

1 278

2,1

1,6

67,4

de la întreprinderile care prestează alte servicii

7 244

5 741

8,0

7,0

79,3

alte încasări

17 569

17 293

19,5

21,1

98,4

Eliberări  total

91 880

85 406

100,0

100,0

93,0

pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare

10 178

9 938

11,1

11,6

97,6

pentru achiziționarea produselor agricole

1 512

1 115

1,6

1,3

73,7

pentru cumpărarea valutei străine de la persoane fizice

30 005

25 932

32,7

30,4

86,4

din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice

14 196

14 218

15,5

16,6

100,2

pentru alte scopuri

35 990

34 203

39,1

40,1

95,0

  

Notă:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și mun. Bender. 

 

Informațiirelevante:

 

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale
Tel. 067 770 002

2020 cifre date eliberări încasări indicatori mijloace bănești moldova numerar operațiunile de casă sistemul bancar statistica statistici

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER