RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 15.10.2019
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2008
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2008
07.10.2008
Versiune tipar

Activitatea de comerţ  exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2008 1) 2)


Activitatea de comerţ exterior în ianuarie-august 2008 s-a caracterizat prin accentuarea tendinţelor manifestate în perioadele precedente, ritmul de creştere al importurilor depăşind substanţial pe cel al exporturilor, contribuind astfel la majorarea deficitului balanţei comerciale.

Evo_lunar_exp_2005_2008.jpg

Exporturile de mărfuri realizate în luna august 2008 s-au cifrat la 154,5 mil. dolari SUA, cu 1,0% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 45,1% mai mult, comparativ cu luna august 2007.

În ianuarie-august 2008 exporturile au totalizat 1048,8 mil. dolari  SUA, volum superior celui înregistrat în  perioada corespunzătoare din anul 2007 cu 29,0%.

Ianuarie-August 2008

Structura
%

Gradul de influenţă a grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil.dolari SUA

în % faţă de ianuarie-august 2007

ianuarie-august

ianuarie-august

2007

2008

2007

2008

Export – total

1048,8

129,0

100,0

100,0

28,1

29,0

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

545,8

133,9

50,1

52,1

15,9

17,0

ţările CSI

404,2

122,7

40,5

38,5

8,5

9,2

alte ţări

98,8

129,6

9,4

9,4

3,7

2,8

Import – total

3234,1

146,0

100,0

100,0

37,3

46,0

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

1422,8

140,5

45,7

44,0

18,7

18,5

ţările CSI

1128,4

139,2

36,6

34,9

10,9

14,3

alte ţări

682,9

de 1,7 ori

17,7

21,1

7,7

13,2

Deficitul balanţei comerciale – total

2185,3

155,9

100,0

100,0

x

x

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

877,0

145,0

43,2

40,1

x

x

ţările CSI

724,2

150,4

34,3

33,2

x

x

alte ţări

584,1

de 1,9 ori

22,5

26,7

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 545,8 mil. dolari SUA  (+33,9% faţă de ianuarie-august 2007), deţinînd o cotă de  52,1% în total exporturi (50,1% în ianuarie-august 2007).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 38,5% (ianuarie-august 2007 – 40,5%), ce corespunde unei valori de 404,2 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 22,7%, comparativ cu ianuarie-august 2007.

Primele 13 ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 87,5% din volumul total, au fost:

Ianuarie-August 2008

Ponderea
%

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-)  exporturilor, %

mil.dolari SUA

în % faţă de ianuarie-august 2007

ianuarie-august

ianuarie-august

2007

2008

2007

2008

Export - total

1048,8

129,0

100,0

100,0

28,1

29,0

din care:

România

226,1

de 1,8 ori

15,6

21,6

5,7

12,2

Federaţia Rusă

203,3

143,3

17,4

19,4

1,6

7,6

Italia

115,6

128,5

11,1

11,0

2,6

3,2

Ucraina

91,8

92,1

12,3

8,7

3,4

-1,0

Belarus

62,6

123,5

6,2

6,0

1,2

1,5

Germania

48,8

97,5

6,2

4,7

3,4

-0,2

Polonia

36,0

127,8

3,5

3,4

1,6

1,0

Regatul Unit al Marii Britanii
şi Irlandei de Nord

31,0

131,5

2,9

3,0

1,2

0,9

Kazahstan

29,0

117,4

3,0

2,8

1,7

0,5

Turcia

21,3

96,2

2,7

2,0

0,3

-0,1

Elveţia

18,5

94,5

2,4

1,8

2,2

-0,1

Bulgaria

17,3

101,9

2,1

1,6

1,3

0,0

Franţa

15,3

112,7

1,7

1,5

0,0

0,2

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor către România (de 1,8 ori), Federaţia Rusă (+43,3%), Italia (+28,5%), Belarus (+23,5%), Polonia (+27,8%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+31,5%), Kazahstan (+17,4%), Franţa (+12,7%) etc., a contribuit la creşterea pe total exporturi respectiv cu 12,2%, 7,6%, 3,2%, 1,5%, 1,0%, 0,9%, 0,5%, 0,2%.

Nouă grupe de mărfuri care deţineau 84,1% din total exporturi se prezintă astfel:

Ianuarie-August 2008

Structura
%

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-)exporturilor, %

mil.dolari SUA

în % faţă de ianuarie-august 2007

ianuarie-august

ianuarie-august

2007

2008

2007

2008

Export - total

1048,8

129,0

100,0

100,0

28,1

29,0

din care:

Materiale textile şi articole din aceste materiale

217,3

123,1

21,7

20,7

5,4

5,0

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

173,3

121,7

17,5

16,5

4,7

3,8

ţările CSI

23,7

148,7

2,0

2,3

0,8

1,0

Produse alimentare,
băuturi şi tutun

209,3

139,7

18,4

20,0

-4,8

7,3

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

46,7

144,9

4,0

4,5

-1,2

1,8

ţările CSI

144,2

135,1

13,1

13,8

-4,5

4,6

Maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile

110,3

de 2,1 ori

6,5

10,5

3,2

7,0

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

71,8

de 3,8 ori

2,3

6,8

1,4

6,5

ţările CSI

30,5

108,2

3,5

2,9

1,3

0,3

Produse vegetale

96,1

96,8

12,2

9,2

3,8

-0,4

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

41,5

102,7

5,0

4,0

0,7

0,1

ţările CSI

29,4

84,7

4,3

2,8

1,5

-0,7

Metale comune şi articole
din metale comune

87,4

123,7

8,7

8,3

5,2

2,1

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

49,3

118,6

5,1

4,7

3,0

1,0

ţările CSI

27,9

100,3

3,4

2,7

2,0

0,0

Produse minerale

51,6

143,1

4,4

4,9

2,8

1,9

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

16,6

128,5

1,6

1,6

1,1

0,5

ţările CSI

35,0

151,5

2,8

3,3

1,7

1,4

Articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare

37,4

120,2

3,8

3,6

2,0

0,8

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

21,8

142,1

1,9

2,1

1,4

0,8

ţările CSI

14,0

92,7

1,9

1,3

0,6

-0,1

Grăsimi şi uleiuri animale
sau vegetale

36,9

102,1

4,4

3,5

2,5

0,1

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

16,1

84,4

2,4

1,5

1,3

-0,4

ţările CSI

19,2

135,5

1,7

1,8

1,4

0,6

Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole din acestea

35,4

128,6

3,4

3,4

1,1

1,0

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

33,5

124,1

3,3

3,2

1,2

0,8

ţările CSI

1,4

de 2,9 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Pe grupe de mărfuri creşteri substanţiale s-au marcat la exporturile de produse alimentare, băuturi şi tutun (+39,7%), maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (de 2,1 ori), materiale textile şi articole din aceste materiale (+23,1%), metale comune şi articole din metale comune (+23,7%), produse minerale (+43,1%), încălţăminte, pălării, umbrele şi articole din acestea (+28,6%), articole din piatră,  ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare (+20,2%), care au influenţat la creşterea pe total exporturi respectiv cu 7,3%, 7,0%, 5,0%, 2,1%, 1,9%, 1,0%, 0,8%, Totodată, s-au diminuat exporturile de produse vegetale (-3,2%).

În luna august 2008 importurile de mărfuri au însumat 454,3 mil. dolari SUA,  cu 1,8% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 51,3% mai mult, comparativ cu luna august 2007.

Evo_lunar_imp_2005_2008.jpg

În ianuarie-august 2008 importurile au totalizat 3234,1 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în aceeaşi perioadă din anul 2007 cu 46,0%.
Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) au marcat 1422,8 mil. dolari SUA (cu 40,5% mai mult decît în ianuarie-august 2007), reprezentînd 44,0% în total importuri (45,7% în ianuarie-august 2007).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1128,4 mil. dolari SUA (cu 39,2% mai mare faţă de ianuarie-august 2007), care echivalează cu 34,9% în total importuri (36,6% în ianuarie-august 2007).

Primele 17 ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 86,6% din volumul total, au fost:

Ianuarie-August 2008

Ponderea
%

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil.dolari SUA

în % faţă de ianuarie-august 2007

ianuarie-august

ianuarie-august

2007

2008

2007

2008

Import - total

3234,1

146,0

100,0

100,0

37,3

46,0

din care:

Ucraina

563,6

134,6

18,9

17,4

5,4

6,5

România

415,2

159,9

11,7

12,8

3,7

7,0

Federaţia Rusă

395,0

133,0

13,4

12,2

3,1

4,4

Germania

246,6

128,4

8,7

7,6

4,9

2,5

Italia

207,2

123,6

7,6

6,4

2,7

1,8

China

194,5

de 1,8 ori

5,0

6,0

3,2

3,8

Turcia

157,7

159,0

4,5

4,9

1,9

2,6

Belarus

142,4

de 1,8 ori

3,6

4,4

2,0

2,8

Polonia

77,8

149,7

2,3

2,4

0,5

1,2

Franţa

71,2

134,4

2,4

2,2

0,9

0,8

Statele Unite ale Americii

69,7

de 2,9 ori

1,1

2,2

0,0

2,1

Japonia

55,8

de 2,4 ori

1,1

1,7

0,7

1,4

Austria

50,1

de 2,5 ori

0,9

1,5

0,4

1,4

Ungaria

45,3

145,1

1,4

1,4

0,7

0,6

Regatul Unit al Marii Britanii
şi Irlandei de Nord

42,4

de 1,7 ori

1,1

1,3

0,4

0,8

Republica Cehă

38,3

148,3

1,2

1,2

0,5

0,6

Olanda

33,9

151,6

1,0

1,0

0,6

0,5

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor din România (+59,9%), Ucraina (+34,6%), Federaţia Rusă (+33,0%), China (de 1,8 ori), Belarus (de 1,8 ori), Turcia (+59,0%), Germania (+28,4%), Statele Unite ale Americii (de 2,9 ori), Italia (+23,6%), Japonia (de 2,4 ori), Austria (de 2,5 ori), Polonia (+49,7%), Franţa (+34,4%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (de 1,7 ori), Ungaria (+45,1%), Republica Cehă (+48,3%), Olanda (+51,6%), etc., a contribuit la creşterea pe total importuri respectiv cu 7,0%, 6,5%, 4,4%, 3,8%, 2,8%, 2,6%, 2,5%, 2,1%, 1,8%, 1,4%, 1,4%, 1,2%, 0,8%, 0,8%, 0,6%, 0,6%, 0,5%.

Unsprezece grupe de mărfuri care deţineau 90,4% din total importuri se prezintă astfel:

Ianuarie-August 2008

Structura
%

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil.dolari SUA

în % faţă de ianuarie-august 2007

ianuarie-august

ianuarie-august

2007

2008

2007

2008

Import - total

3234,1

146,0

100,0

100,0

37,3

46,0

din care:

Produse minerale

730,9

153,7

21,5

22,6

3,9

11,5

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

250,4

de 1,8 ori

6,1

7,7

1,4

5,2

ţările CSI

476,5

140,6

15,3

14,7

2,5

6,2

Maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile

501,5

157,2

14,4

15,5

7,0

8,2

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

281,9

157,2

8,1

8,7

4,6

4,6

ţările CSI

66,0

119,2

2,5

2,0

0,8

0,5

Produse chimice

278,3

136,2

9,2

8,6

4,2

3,3

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

147,2

127,9

5,2

4,6

2,0

1,5

ţările CSI

58,0

134,0

2,0

1,8

1,0

0,7

Mijloace şi materiale de transport

261,4

de 1,7 ori

6,8

8,1

4,0

5,0

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

135,6

163,2

3,8

4,2

2,6

2,4

ţările CSI

40,8

112,9

1,6

1,3

0,9

0,2

Metale comune şi articole
din metale comune

258,1

113,9

10,2

8,0

6,2

1,4

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

85,2

82,8

4,6

2,6

3,2

-0,8

ţările CSI

113,7

133,0

3,9

3,5

1,8

1,3

Produse alimentare,
băuturi şi tutun

227,9

161,8

6,4

7,0

2,0

3,9

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

59,7

142,2

1,9

1,8

0,6

0,8

ţările CSI

147,9

de 1,7 ori

4,0

4,6

1,7

2,7

Materiale textile şi articole
din aceste materiale

189,8

120,5

7,1

5,9

1,6

1,5

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

116,9

117,6

4,5

3,6

0,4

0,8

ţările CSI

8,1

138,4

0,3

0,3

0,1

0,1

Materiale plastice, cauciuc
şi articole din acestea

182,6

130,8

6,3

5,6

2,4

1,9

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

88,2

123,0

3,2

2,7

1,2

0,7

ţările CSI

39,8

107,8

1,7

1,2

0,6

0,1

Produse vegetale

123,1

de 1,7 ori

3,3

3,8

1,3

2,2

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

45,2

132,7

1,5

1,4

0,6

0,5

ţările CSI

38,3

de 2,4 ori

0,7

1,2

0,4

1,0

Articole din piatră,  ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare

92,9

145,4

2,9

2,9

1,0

1,3

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

36,0

de 1,8 ori

0,9

1,1

0,3

0,7

ţările CSI

40,5

125,5

1,5

1,3

0,4

0,4

Pastă de lemn, hîrtie, carton
şi articole din acestea

77,1

124,6

2,8

2,4

1,0

0,7

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

35,0

122,9

1,3

1,1

0,4

0,3

ţările CSI

27,4

114,8

1,1

0,8

0,4

0,2

Pe grupe de mărfuri creşteri semnificative s-au înregistrat la importurile de produse minerale (+53,7%), maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (+57,2%), mijloace şi materiale de transport (de 1,7 ori), produse alimentare, băuturi şi tutun (+61,8%), produse chimice (+36,2%), produse vegetale (de 1,7 ori), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (+30,8%), materiale textile şi articole din aceste materiale (+20,5%), metale comune şi articole din metale comune (+13,9%), articole din piatră,  ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare (+45,4%), pastă de lemn, hîrtie, carton şi articole din acestea (+24,6%), care au influenţat la creşterea pe total importuri respectiv cu 11,5%, 8,2%, 5,0%, 3,9%, 3,3%, 2,2%, 1,9%, 1,5%, 1,4%, 1,3%, 0,7%.

tend_com_ext.jpg

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-august 2008 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 2185,3 mil. dolari SUA, cu 783,8 mil. dolari SUA (+55,9%) mai mare faţă de cel înregistrat în ianuarie-august 2007. Cu ţările Uniunii Europene balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 877,0 mil. dolari SUA (în ianuarie-august 2007 – 604,8 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 724,2 mil. dolari SUA (în ianuarie-august 2007 – 481,4 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-August

Ianuarie-August 2008
în % faţă de
Ianuarie-August 2007

2007

2008

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-1401,5

-2185,3

155,9

din care:

Ucraina

-319,1

-471,8

147,9

Germania

-142,1

-197,8

139,2

China

-110,2

-193,2

de 1,8 ori

Federaţia Rusă

-155,2

-191,7

123,5

România

-132,7

-189,1

142,5

Turcia

-77,0

-136,4

de 1,8 ori

Italia

-77,7

-91,6

117,9

Belarus

-29,3

-79,8

de 2,7 ori

Statele Unite ale Americii

-14,4

-58,6

de 4,1 ori

Franţa

-39,4

-55,9

141,9

Japonia

-23,9

-54,0

de 2,3 ori

Austria

-6,9

-42,6

de 6,1 ori

Polonia

-23,8

-41,8

de 1,8 ori

Ungaria

-27,0

-37,8

140,2

Republica Cehă

-22,6

-35,6

157,5

Olanda

-13,4

-26,4

de 2,0 ori

Bulgaria

-19,0

-11,5

60,6

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

-1,8

-11,4

de 6,5 ori

Elveţia

8,1

0,2

2,8

Kazahstan

21,9

11,3

51,5

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri se prezintă astfel:

Ianuarie-August

Ianuarie-August 2008
în % faţă de
Ianuarie-August 2007

2007

2008

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-1401,5

-2185,3

155,9

din care:

Produse minerale

-439,4

-679,3

154,6

din care:

 

 

 

ţările Uniunii Europene (UE-27)

-122,5

-233,8

de 1,9 ori

ţările CSI

-315,8

-441,5

139,8

Maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile

-265,9

-391,2

147,1

din care:

 

 

 

ţările Uniunii Europene (UE-27)

-160,2

-210,1

131,1

ţările CSI

-27,2

-35,5

130,7

Produse chimice

-188,6

-256,9

136,3

din care:

 

 

 

ţările Uniunii Europene (UE-27)

-111,7

-142,8

127,8

ţările CSI

-31,2

-41,5

133,2

Mijloace şi materiale de transport

-138,8

-250,3

de 1,8 ori

din care:

 

 

 

ţările Uniunii Europene (UE-27)

-79,6

-129,2

162,4

ţările CSI

-27,5

-37,0

134,6

Metale comune şi articole
din metale comune

-156,0

-170,7

109,5

din care:

 

 

 

ţările Uniunii Europene (UE-27)

-61,4

-35,9

58,5

ţările CSI

-57,6

-85,8

148,9

Materiale plastice, cauciuc
şi articole din acestea

-118,7

-156,5

131,9

din care:

 

 

 

ţările Uniunii Europene (UE-27)

-64,8

-81,4

125,5

ţările CSI

-23,2

-21,2

91,3

Pastă de lemn, hîrtie, carton
şi articole din acestea

-45,2

-62,8

138,8

din care:

 

 

 

ţările Uniunii Europene (UE-27)

-20,1

-26,9

133,7

ţările CSI

-15,6

-21,3

136,5

Produse vegetale

25,7

-27,0

x

din care:

 

 

 

ţările Uniunii Europene (UE-27)

6,3

-3,7

x

ţările CSI

19,0

-8,9

x

Articole din piatră,  ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare

-32,8

-55,5

de 1,7 ori

din care:

 

 

 

ţările Uniunii Europene (UE-27)

-5,2

-14,2

de 2,7 ori

ţările CSI

-17,2

-26,5

154,2

Produse alimentare, băuturi
şi tutun

9,0

-18,6

x

din care:

 

 

 

ţările Uniunii Europene (UE-27)

-9,8

-13,0

133,2

ţările CSI

18,5

-3,7

x

Grăsimi şi uleiuri animale
sau vegetale

28,0

24,9

89,2

din care:

 

 

 

ţările Uniunii Europene (UE-27)

15,9

12,7

79,8

ţările CSI

11,1

12,5

111,9

Materiale textile şi articole
din aceste materiale

19,0

27,5

145,1

din care:

 

 

 

ţările Uniunii Europene (UE-27)

43,0

56,4

131,3

ţările CSI

10,1

15,7

154,6

Încălţăminte, pălării, umbrele
şi articole din acestea

13,6

16,1

118,2

din care:

 

 

 

ţările Uniunii Europene (UE-27)

20,2

25,3

125,3

ţările CSI

-0,5

-0,2

37,1

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în perioada de referinţă a fost de 32,4%  faţă de 36,7% în ianuarie-august 2007.

Persoanele fizice au exportat în ianuarie-august 2008 mărfuri şi produse în valoare de 0,1 mil. dolari SUA şi au importat bunuri materiale în sumă de 110,3 mil. dolari SUA. Comparativ cu ianuarie-august 2007 exporturile s-au diminuat cu 23,1%, iar importurile au crescut cu 46,0%, în principal, datorită majorării importurilor de autoturisme (+47,1%) din Germania, Italia, Franţa şi SUA.

Notă:
1) Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2) Datele pentru luna august 2008 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente – date rectificate

Sursa datelor:
Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import).

Persoană de contact: Mariana Eni – şeful secţiei statistica comerţului exterior, tel. 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
24617 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran