RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 15.10.2019
Prima / Comunicate de presă / Principalii indicatori social-economici în ianuarie-septembrie 2008
Principalii indicatori social-economici în ianuarie-septembrie 2008
13.11.2008
Versiune tipar

INFORMAŢIE SUCCINTĂ PRIVIND SITUAŢIA SOCIAL-ECONOMICĂ A REPUBLICII MOLDOVA
în ianuarie-septembrie 20081

Rezultatele activităţii economiei naţionale se prezintă astfel:

 • Produsul intern brut în ianuarie-iunie 2008 a însumat 28778 milioane lei, majorîndu-se cu 5,4% faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent.
 • Întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat în ianuarie-septembrie 2008 producţie în valoare de 21776,9 milioane lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-septembrie 2007 a constituit (în preţuri comparabile) 102,8%. Situaţia din sectorul industrial al economiei este generată preponderent de activităţile întreprinderilor din industria alimentară şi a băuturilor şi din sectorul energetic, cărora în ianuarie-septembrie 2008 le-au revenit respectiv 38,6% şi 10,3% din valoarea totală de producţie obţinută la întreprinderile cu activitate industrială principală cuprinse în cercetarea statistică lunară. Aceste întreprinderi au fabricat producţie respectiv cu 7,4% şi 6,4% mai mult decît în ianuarie-septembrie 2007, ceea ce a contribuit la majorarea volumului total de producţie respectiv cu 2,7% şi 0,6%.
  Creşteri ale volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-septembrie 2007 s-au înregistrat la următoarele activităţi principale: fabricarea cimentului, varului şi ipsosului; fabricarea vinului; fabricarea băuturilor alcoolice distilate; fabricarea produselor lactate; aprovizionarea cu aburi şi apă caldă; producţia şi distribuirea energiei electrice; fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete; producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne; industria extractivă; producţia de articole din cauciuc şi din material plastic; producţia de mobilier; fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie etc.
  În acelaşi timp, a avut loc diminuarea volumului producţiei industriale comparativ cu ianuarie-septembrie 2007 la întreprinderile cu următoarele activităţi principale: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; fabricarea hîrtiei şi cartonului; fabricarea berii; fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale; fabricarea produselor de tutun; fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment; fabricarea sticlei şi articolelor din sticlă etc.
 • Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2008 a însumat în preţuri curente 12015,7 milioane lei, constituind, conform estimărilor 127,3% (în preţuri comparabile) faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent. Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale cu 76,9%, în acelaşi timp producţia animalieră s-a diminuat cu 20,4%.
 • Investiţiile în capital fix din contul tuturor surselor de finanţare realizate în economia naţională în perioada de raport au fost însuşite în valoare de 9575,1 milioane lei, din care 5625,5 milioane lei au constituit lucrările de construcţii-montaj sau respectiv cu 9,0% şi 5,2% mai mult în raport cu ianuarie-septembrie 2007. Darea în folosinţă a caselor de locuit s-a majorat cu 8,0%.
 • Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian în ianuarie-septembrie 2008 a crescut cu 8,4% faţă de aceeaşi perioadă din anul 2007, iar volumul mărfurilor transportate - cu 5,7%.
 • Parcursul pasagerilor transportaţi cu transportul public în perioada de raport a crescut cu 8,9% faţă de ianuarie-septembrie 2007, iar numărul pasagerilor transportaţi - cu 4,1%.
 • Vînzările de mărfuri cu amănuntul, prin unităţile comerciale, în ianuarie-septembrie 2008 au totalizat 15375,6 milioane lei, înregistrînd în termeni reali o creştere de 13,4%, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2007.
 • Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei s-a cifrat la 8205,4 milioane lei, rezultînd în condiţii comparabile de preţuri o creştere de 0,6% faţă de ianuarie-septembrie 2007.
 • Exporturile de mărfuri realizate în ianuarie-septembrie 2008 s-au cifrat la 1203,3 milioane dolari SUA, nivel superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2007 cu 30,4%. Importurile de mărfuri au evoluat la 3672,0 milioane dolari SUA, volum superior celui realizat în ianuarie-septembrie 2007 cu 45,1%. Balanţa comercială s-a soldat cu un deficit de 2468,7 milioane dolari SUA, sau cu 861,1 milioane dolari SUA (cu 53,6%) mai mare faţă de cel marcat în perioada similară din anul 2007.
 • Salariul mediu lunar al unui salariat din economia naţională în ianuarie-septembrie 2008 a constituit 2458 lei sau cu 24,7% mai mult faţă de perioada respectivă din anul trecut. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 1902 lei, iar în sectorul real al economiei – 2747 lei.
 • Numărul şomerilor oficial înregistraţi, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la 1 octombrie 2008 a fost de peste 18,7 mii persoane. Numărul şomerilor, definit conform definiţiei Biroului Internaţional al Muncii, în trimestrul II 2008 a fost de 43,0 mii persoane.
 • Preţurile medii de consum în luna septembrie 2008 faţă de august 2008 au crescut cu 0,6 la sută. Rata inflaţiei în septembrie 2008 faţă de decembrie 2007 a constituit 6,7%, iar faţă de septembrie 2007 – 10,7% (rata inflaţiei în septembrie 2007 faţă de decembrie 2006 a constituit 9,0%, iar faţă de septembrie 2006 – 14,0%).

Evo_main_inds_prod_marf_service_2008.jpg

1 Indicatorii economico-sociali sînt prezentaţi fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender

Anexă.

Principalii indicatori macroeconomici ai Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2008*

 

Valoarea în preţuri curente

În % faţă de ianuarie-septembrie 2007

septembrie 2008
în % faţă de

Ianuarie-septembrie 2007 în % faţă de ianuarie-septembrie 2006

septembrie 2007

august 2008

Volumul producţiei industriale, mil. lei1

21776,9

102,8

103,0

106,2

100,6

Producţia agricolă, mil. lei

12015,7

127,3

x

x

79,1

Investiţii în capital fix din contul tuturor surselor de finanţare, mil. lei

9575,1

109,0

х

х

128,7

inclusiv lucrări de construcţii-montaj

5625,5

105,2

х

х

129,3

Darea în folosinţă a caselor de locuit (suprafaţa totală) din contul tuturor surselor de finanţare, mii m2

378,5

108,0

х

х

107,4

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport total, mil. tone-km

3798,8

108,4

99,2

101,0

89,1

din care:

 

 

 

 

 

feroviar

2393,5

104,8

94,4

95,8

79,1

auto

1403,9

115,1

106,3

108,7

116,8

Mărfuri transportate de întreprinde­rile de transport total, mii tone

12988,9

105,7

88,6

97,8

112,0

din care:

 

 

 

 

 

feroviar

9119,5

105,5

95,4

92,6

109,0

auto

3745,0

106,5

76,2

110,7

119,5

Vînzări de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale, mil. lei

15375,6

113,4

115,2

96,0

110,7

Stocuri de mărfuri la unităţile de comerţ (la 1 octombrie 2008), mil. lei

4510,8

x

122,5

101,8

x

Servicii cu plată prestate populaţiei prin unităţile oficial înregistrate, mil. lei

8205,4

100,6

94,2

96,6

104,9

Export, mil. dolari SUA

1203,3

130,4

141,5

100,0

128,4

Import, mil. dolari SUA

3672,0

145,1

138,9

96,4

137,3

Deficitul balanţei comerciale,
 mil. dolari SUA

2468,7

153,6

137,5

94,5

142,9

Salariul mediu lunar al unui salariat din economia naţională, lei

2457,9

124,7

117,1

95,5

121,7

Salariul real al unui salariat, %

x

109,2

105,8

94,9

108,8

Numărul şomerilor oficial înregistraţi (la 1 octombrie 2008), mii persoane

18,7

82,4

82,4

97,4

93,5

Indicele preţurilor de consum

x

114,2

110,7

100,6

111,9

mărfuri alimentare

x

118,3

110,6

101,3

109,2

mărfuri nealimentare

x

109,7

107,4

100,1

113,6

servicii

x

116,5

116,3

100,7

114,9

* Date preliminare
1 Indicatorul include volumul producţiei, calculat pe întreprinderile individuale

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
24649 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran