RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 17.10.2019
Prima / Comunicate de presă / Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 2013
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 2013
02.09.2013
Versiune tipar

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 20131

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în trimestrul II 2013 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1288,4 mii persoane, fiind în creştere cu 1,7% (21,5 mii) faţă de tr. II 2012. Ponderea populaţiei ocupate, în cadrul populaţiei active s-a micşorat cu 0,2 p.p. În mediul rural această pondere a scăzut cu 0,8 p.p., iar în mediul urban a rămas neschimbată.

Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaţilor (51,8%) a depăşit puţin ponderea femeilor (48,2%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul urban a fost mai mică faţă de cea a populaţiei active din mediul rural: respectiv 45,0% şi 55,0%.

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 43,1%, fiind în creştere faţă de nivelul înregistrat în trimestrul respectiv al anului precedent (42,5%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul bărbaţilor – 47,2%, în comparaţie cu rata estimată pentru femei – 39,5%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 45,0% în mediul urban şi 41,7% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 31,4%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 48,2%, crescând cu 1,1 p.p. faţă de nivelul trimestrului II 2012. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (16-56 ani pentru femei şi 16-61 ani pentru bărbaţi2) a fost de 51,0%.

Populaţia ocupată a constituit 1227,6 mii persoane, crescând cu 1,5% faţă de trimestrul II 2012. Ca şi în cazul populaţiei economic active, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe (48,7% femei şi 51,3% bărbaţi). Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi în repartiţia pe medii (44,2% mediul urban şi 55,8% mediul rural).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 41,1%, înregistrând o creştere de 0,6 p.p. în comparaţie cu tr. II 2012.  La bărbaţi ea a fost mai înaltă (44,5%) în comparaţie cu femeile – 38,0%. În distribuţia pe medii de reşedinţă rata de ocupare a avut valoarea 42,1% în mediul urban şi 40,3% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16-56/61 ani) a fost de 48,4%, a populaţiei în vârstă de 15-64 ani – 45,8% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 28,9%.

În distribuţia după activităţile din economia naţională se constată că în sectorul agricol au activat 399,1 mii persoane (32,5% din totalul persoanelor ocupate). Faţă de trimestrul II 2012 numărul populaţiei ocupate în agricultură a crescut cu 20,6 mii, sau cu 5,4%.

În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de 828,5 mii, în descreştere cu 2,3 mii sau cu 0,3% faţă de tr.II 2012. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 11,7% (12,5% în 2012) şi în construcţii, respectiv, 5,3% (5,7% în 2012). Numărul persoanelor ocupate în industrie a scăzut cu 4,9%, în construcţii, a scăzut cu 5,8% faţă de nivelul anului precedent. În sectorul servicii au activat 50,5% din totalul persoanelor ocupate, această pondere menținându-se la nivelul anului precedent. Numărul absolut al persoanelor ocupate în sectorul serviciilor a crescut cu 9,1 mii.

Conform repartizării după forme de proprietate 74,0% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, 26,0% - cu cea publică.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că numărul salariaţilor a constituit 65,2% din total.

În sectorul informal au lucrat 14,2% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 32,7% au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit 20,7%, totodată 10,4% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal.

Numărul persoanelor subocupate (persoane care au un loc de muncă, însă lucrează involuntar mai puţin de 40 ore pe săptămână în timpul perioadei de referinţă, totodată doresc şi sunt disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 94,4 mii, ceea ce reprezintă 7,7% din totalul persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această categorie a crescut cu 16,9% în comparaţie cu trimestrul II 2012.

Numărul şomerilor, estimat  conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de 60,8 mii, fiind cu 3,2 mii mai mare faţă de tr. II 2012. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 60,9% din total numărul de şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 61,1%.

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 4,7%, fiind mai mare faţă de trimestrul II a. 2012 (4,5%). Rata şomajului la bărbaţi a constituit  5,6%, la femei, respectiv, 3,8%. Disparităţi semnificative s-au înregistrat între ratele şomajului în mediul urban şi cel rural (respectiv, 6,4% şi 3,3%). În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 13,3%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 8,0%.

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 56,9% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, fiind mai mică decât nivelul trimestrului respectiv al anului 2012 cu 0,7 p.p, sau cu 17,0 mii persoane. Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoanele descurajate în a-şi găsi un loc de lucru dorit au constituit circa 17,4 mii – fata de 23,1 mii în 2012. Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost conform estimărilor de circa 337,4 mii persoane – fata de 357,6 mii în 2012. Două treimi din numărul celor declaraţi plecaţi au constituit-o bărbaţii (67,1%), la fel şi persoanele plecate din localităţile rurale (70,4%).

Raportul de dependenţă economică, exprimat prin numărul persoanelor neocupate (inactive sau în şomaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost de 1900.

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Conform legislaţiei naţionale.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
25347 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran