RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 24.05.2019
Prima / Concepte şi definiţii
Antreprenoriat
Versiune tipar
 

Capitalul statutar reflectă valoarea capitalului statutar, înregistrată în documentele de constituire: în societăţile pe acţiuni – valoarea nominală a acţiunilor emise; în societăţile cu răspundere limitată – valoarea cotelor de participare; în întreprinderile de stat şi municipale – valoarea mijloacelor statului, investite în capitalul statutar.

Salariat este considerată persoana care-şi exercită activitatea în baza unui contract de muncă într-o unitate economică sau socială – indiferent de forma ei de proprietate – sau la persoane particulare (în baza unui contract sau a unei înţelegeri), în schimbul unei remuneraţii sub formă de salariu, în bani sau în natură, sub formă de comision etc. Prin convenţie cu acest statut au fost înregistraţi şi militarii în termen.

Patron este persoana care-şi exercită ocupaţia (meseria) în propria unitate (întreprindere, agenţie, atelier, magazin, birou, fermă etc.), pentru a cărei activitate angajează unul sau mai mulţi salariaţi permanenţi.

Lucrător familial neremunerat este persoana care-şi exercită activitatea într-o unitate economică familială condusă de un membru al familiei sau o rudă, pentru care nu primeşte remuneraţie sub formă de salariu sau plată în natură.

Venituri din vînzări (cifra de afaceri)  reprezintă veniturile din vînzarea produselor, mărfurilor, lucrărilor executate şi serviciilor prestate (inclusiv arenda curentă – subcontul 6122 “Venituri din arenda curentă”) fără TVA şi accize.

Producţia imobilizată  reprezintă costul lucrărilor şi cheltuielile efectuate de întreprindere pentru ea însăşi, care se înregistrează în componenţa activelor pe termen lung.

Subvenţii – ajutor acordat întreprinderii de către stat cu condiţia respectării unor condiţii aferente activităţii acesteia.

Investiţii brute în active materiale pe termen lung - sunt incluse mijloacele fixe corporale noi si cele existente, indiferent daca sunt cumpărate de la terţe părţi sau sunt produse pentru uzul propriu (respectiv producţia imobilizata de mijloace fixe corporale), care au o durata de utilizare mai mare de un an, inclusiv bunuri corporale care nu se produc, cum ar fi terenurile. Sunt incluse si toate cheltuielile, modificările, îmbunătăţirile si renovările care prelungesc durata de utilizare sau sporesc capacitatea productivă a mijloacelor fixe.
Sunt excluse costurile curente de întreţinere a mijloacelor fixe.

Unitatea locală este o întreprindere sau o parte din întreprindere (de exemplu, filial, atelier, fabrică, depozit, birou, mină, magazie, etc.) care corespunde următoarelor criterii:
- situată pe o adresă identificată;
- activează cel puţin o persoană;
- se desfăşoară activitate economică.

Producţia include toate produsele fabricate şi  serviciile prestate în decursul anului calendaristic.

Valoarea adăugată brută se măsoară ca diferenţa dintre valoarea bunurilor şi serviciilor produse şi consumul intermediar, reprezentînd deci valoarea nou creată în procesul de producţie.

Excedentul brut de exploatare arată ceea ce rămîne din valoarea nou creată în procesul de producţie după remunerarea salariaţilor si plata impozitelor nete pe producţie şi import.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
27370 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran