Activitatea agricolă în anul 20221,2

Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2022, conform estimărilor preliminare, a marcat 70,2% (în prețuri comparabile) faţă de anul 2021. Micșorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 36,8% și a producţiei animaliere - cu 2,6%.

Datele figurii în format xlsx

Tabelul 1. Producţia principalelor produse agricole în gospodăriile de toate categoriile

 

Producţia agricolă ,
mii tone

Producţia agricolă
în 2022
în % faţă de 2021

Gradul de influenţă a produselor agricole asupra creşterii (+),
descreşterii (-) producţiei globale agricole în 2022 faţă de 2021
³, %

2021

2022

Producţia agricolă - total

x

x

x

-29,8

Producţia vegetală

x

x

x

-29,3

din care pe principalele tipuri:

    

Cereale şi leguminoase boabe – total

4690,0

1732,4

36,9

-19,9

din care: grâu

1565,2

851,1

54,4

-4,9

porumb pentru boabe

2792,7

705,0

25,2

-13,7

leguminoase pentru boabe

38,8

26,2

67,5

-0,3

Floarea soarelui

960,1

621,6

64,7

-6,4

Sfeclă de zahăr

757,8

382,1

50,4

-0,5

Soia

50,5

30,8

61,0

-0,3

Rapiță

92,4

77,3

83,7

-0,3

Cartofi

218,3

171,5

78,6

-0,4

Legume

232,0

255,8

110,3

0,2

Fructe, nuci şi pomuşoare – total

876,0

647,2

73,9

-1,5

Struguri

490,7

528,2

107,6

0,5

Producţia animalieră

x

x

x

-0,5

din care pe principalele tipuri:

    

Creșterea animalelor (în greutate vie)

175,2

171,0

97,6

-0,3

Lapte

295,3

264,9

89,7

-0,4

Ouă (mil. bucăți)

578,5

612,7

105,9

0,1

Datele tabelului în format xlsx

În anul 2022 ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit 72% (în anul 2021 – 80%), producţiei animaliere revenind 28% (în anul 2021 – 20%).

Fitotehnie. Recolta anului 2022 se caracterizează prin micșorarea față de anul 2021 a volumului cerealelor şi leguminoaselor boabe cu 63,1% (din ele a porumbului pentru boabe – cu 74,8%, a grâului - cu 45,6%, a leguminoaselor pentru boabe – cu 32,5%), a sfeclei de zahăr - cu 49,6%, a soiei – cu cu 39,0%, a floarei soarelui – cu 35,3%, a fructelor, nucilor și pomușoarelor – cu 26,1%, a cartofilor – cu 21,4%. Totodată, s-a majorat recolta legumelor – cu 10,3% și strugurilor – cu 7,6%.

Tabelul 2. Structura recoltei globale a culturilor agricole în anul 2022 pe categorii de gospodării, %

 

Gospodăriile de toate categoriile

din ele:

întreprinderile agricole

gospodăriile ţărăneşti (de fermier)

gospodăriile populaţiei

Cereale şi leguminoase boabe – total

100,0

63,3

25,5

11,2

din care:

    

cereale şi leguminoase boabe (fără porumb)

100,0

76,4

22,2

1,4

porumb pentru boabe

100,0

44,3

30,2

25,5

Floarea soarelui

100,0

71,3

26,9

1,8

Sfeclă de zahăr

100,0

94,4

5,6

0,0

Tutun

100,0

69,9

30,1

-

Soia

100,0

54,6

45,4

0,0

Rapiţă

100,0

88,8

11,2

-

Cartofi

100,0

7,9

6,2

85,9

Legume

100,0

17,2

13,2

69,6

Culturi bostănoase alimentare

100,0

4,2

56,7

39,1

Fructe, nuci şi pomuşoare

100,0

37,6

52,2

10,2

Struguri

100,0

34,6

36,5

28,9

Datele tabelului în format xlsx

În anul 2022 întreprinderile agricole au produs partea principală a volumului de sfeclă de zahăr – 94,4%, rapiţă – 88,8%, cereale şi leguminoase pentru boabe (fără porumb) – 76,4%, floarea soarelui – 71,3%, tutun – 69,9%, soia – 54,6%. Totodată, 95,8% din volumul total de culturi bostănoase, 92,1% - de cartofi, 82,8% - de legume, 65,4% - de struguri, 62,4% - de fructe, nuci și pomușoare şi 55,7% - de porumb pentru boabe au fost produse de gospodăriile populaţiei și gospodăriile ţărăneşti (de fermier).

Tabelul 3. Roada medie a principalelor culturi agricole în gospodăriile de toate categoriile, chintale la 1 hectar

 

2020

2021

2022

2022 în % faţă de 2021

Cereale şi leguminoase pentru boabe – total4

18,7

50,4

20,6

40,9

din care:

 

 

 

 

grâu4

19,0

42,5

25,7

60,5

porumb pentru boabe

18,7

54,7

16,8

30,7

Floarea soarelui4

13,2

24,6

14,4

58,5

Sfeclă de zahăr4

325,8

478,4

404,5

84,6

Tutun

10,9

15,1

3,3

21,9

Soia

12,6

23,7

13,6

57,4

Rapiţă4

19,5

27,4

22,6

82,5

Cartofi

76,2

98,1

76,8

78,3

Legume de câmp

56,3

58,8

63,9

108,7

Fructe, nuci şi pomuşoare

56,5

75,7

56,0

74,0

Struguri

39,2

45,4

48,9

107,7

Datele tabelului în format xlsx

Zootehnie. În anul 2022 față de anul 2021 în gospodăriile de toate categoriile s-a constatat scăderea producției de lapte cu 10,3% și a producției (creșterii) animalelor (în greutate vie) - cu 2,4%. Totodată, producția de ouă a crescut cu 5,9%.

Tabelul 4. Producţia animalieră pe principalele tipuri în anul 2022

 

Total

În % faţă de 2021

Ponderea (în % faţă de total)

Producţia (creşterea) animalelor (în greutate vie) – total, mii tone

171,0

97,6

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole5

95,0

101,8

55,5

gospodăriile populaţiei

76,0

92,9

44,5

Lapte – total, mii tone

264,9

89,7

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole5

32,0

113,2

12,1

gospodăriile populaţiei

232,9

87,2

87,9

Ouă - total, mil. bucăți

612,7

105,9

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole5

276,0

116,0

45,1

gospodăriile populaţiei

336,7

98,9

54,9

Datele tabelului în format xlsx

Conform stării la 1 ianuarie 2023 față de data respectivă a anului precedent a fost înregistrată micșorarea efectivului de animale de toate speciile în gospodăriile de toate categoriile (cu excepția efectivului de bovine) ca rezultat al scăderii șeptelului de animale în gospodăriile populației. Totodată, în întreprinderile agricole se evidențiază creșterea efectivului de ovine și caprine – cu 56,3%, bovine - cu 30,3%, iar efectivul de porcine a rămas la nivelul anului trecut.

Tabelul 5. Efectivul de animale pe principalele specii la 1 ianuarie 2023

 

Mii capete

În % față de 1 ianuarie 2022

Ponderea (în % faţă de total)

Bovine – total

104,2

102,0

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole

24,5

130,3

23,5

gospodăriile populaţiei

79,7

95,6

76,5

     din ele vaci – total

69,4

102,3

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole

11,7

192,7

16,8

gospodăriile populaţiei

57,7

93,4

83,2

Porcine – total

351,1

98,1

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole

216,6

100,0

61,7

gospodăriile populaţiei

134,4

95,3

38,3

Ovine şi caprine – total

587,5

99,7

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole

30,0

156,3

5,1

gospodăriile populaţiei

557,5

97,8

94,9

Păsări (întreprinderile agricole)

3374,2

89,8

x

Datele tabelului în format xlsx

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Conform estimărilor preliminare.
3 Reieşind din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile.
4 În masă după finisare.
5 Întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la bilanţ animale.

Metodologii statistice:

Informații relevante:

2021 2022 2022/2021 agricultura cifre culturi agricole date efectivul de animale fitotehnia gospodăriile țărănesti întreprinderile agricole moldova prețuri comparabile producția animalieră producția global agricolă roada medie sectorul agricol statistica statistici volumul producției zootehnia

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER