Activitatea agricolă în ianuarie-septembrie 20221

Biroul Naţional de Statistică informează că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-septembrie 2022, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 28176,9 mil. lei, constituind 81,7% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2021. Micșorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 23,5% și a producției animaliere - cu 5,9%.

În trimestrul III a.c. producția agricolă s-a micșorat cu 22,2% față de trimestrul corespunzător al anului precedent, inclusiv producția vegetală – cu 24,2% și producţia animalieră - cu 6,5% (ved. Figura 1). Ponderea producției agricole obținute în trimestrul III 2022 constituie 77,9% din total producție agricolă obținută în 9 luni 2022 (ponderea trimestrului III 2021 în total 9 luni 2021 a constituit 81,9%).

Datele tabelului în format .xlsx

Fitotehnie. Recolta anului curent se caracterizează prin micșorarea considerabilă a recoltei globale a culturilor agricole, în special a culturilor cerealiere față de anul precedent. Conform estimărilor prealabile, recolta globală a culturilor cerealiere şi leguminoase boabe (fără porumb) în gospodăriile de toate categoriile a constituit circa 1000 mii tone (cu 47% mai puțin față de perioada similară a anului precedent), din care recolta grâului a constituit circa 828 mii tone (cu 47% mai puțin), a orzului – circa 131 mii tone (cu 48% mai puțin), a leguminoaselor boabe – circa 34 mii tone (cu 14% mai puțin).

Mersul recoltării în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile țărănești (de fermier) mari)2  în ianuarie-septembrie 2022 indică diminuarea recoltei medii la majoritatea culturilor agricole principale.

Tabelul 1. Roada medie a culturilor agricole în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari)2 în ianuarie-septembrie 2022

 

Chintale
la 1 hectar

În % faţă de
ianuarie-septembrie 2021

Cereale şi leguminoase boabe
(fără porumb) – total3

25,1

56,4

din care:

 

 

grâu de toamnă şi primăvară3

25,5

55,8

orz de toamnă şi primăvară3

24,6

59,6

leguminoase boabe – total3

16,2

65,3

Porumb pentru boabe

17,0

30,5

Floarea soarelui3

13,9

57,2

Sfeclă de zahăr3

137,0

32,6

Rapiță3

22,8

84,8

Soia

10,2

40,2

Cartofi

204,2

87,8

Legume de câmp

128,3

122,5

Fructe sămânţoase

141,2

95,5

Fructe sâmburoase

65,1

103,3

Struguri - total

76,0

111,8


Datele tabelului în format .xlsx

Zootehnie. Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:

Tabelul 2. Producţia animalieră pe principalele tipuri în ianuarie-septembrie 2022

 

Total

În % faţă de ianuarie-septembrie 2021

Ponderea
(în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone

136,5

94,7

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole4

72,6

97,6

53,2

gospodăriile populaţiei

63,9

91,6

46,8

Lapte – total, mii tone

217,3

87,9

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole4

24,6

111,8

11,3

gospodăriile populaţiei

192,7

85,6

88,7

Ouă - total, mil. bucăți

516,2

100,2

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole4

207,1

102,0

40,1

gospodăriile populaţiei

309,1

99,0

59,9


Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2022 față de perioada respectivă a anului precedent a fost înregistrată micșorarea producției (creșterii) vitelor și păsărilor (în masă vie) în gospodăriile de toate categoriile cu 5,3%, care a fost generată de scăderea producției atât în gospodăriile populației, cât și în întreprinderile agricole, respectiv, cu 8,4% și cu 2,4 %.

În pofida faptului, că în întreprinderile agricole producţia de lapte a crescut cu 11,8%, în gospodăriile populației a scăzut cu 14,4%, fapt ce a generat scăderea producției de lapte în gospodăriile de toate categoriile cu 12,1%.

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile s-a majorat cu 0,2% în rezultatul creșterii producţiei în întreprinderile agricole cu 2,0%. Totodată în gospodăriile populației producția de ouă a scăzut cu 1,0%.

La 1 octombrie 2022 față de data respectivă a anului precedent a fost înregistrată mărirea efectivului de animale de toate speciile în gospodăriile de toate categoriile (cu excepția efectivului de vaci) ca rezultat al creșterii șeptelului de animale în întreprinderile agricole. Totodată, în gospodăriile populaţiei a fost marcată micșorarea efectivului de bovine cu 5,8%, de porcine – cu 4,8%, iar efectivul de ovine și caprine a indicat o creștere cu 3,1%.

Tabelul 3. Efectivul de animale pe principalele specii la 1 octombrie 2022

 

Mii capete

În % față de
1 octombrie 2021

Ponderea
(în % faţă de total)

Bovine – total

105,8

102,0

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole4

25,1

139,2

23,7

gospodăriile populaţiei

80,7

94,2

76,3

din ele vaci – total

68,6

98,7

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole4

9,7

162,3

14,1

gospodăriile populaţiei

58,9

92,7

85,9

Porcine – total

397,1

102,8

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole4

256,8

107,5

64,7

gospodăriile populaţiei

140,3

95,2

35,3

Ovine şi caprine – total

595,5

104,9

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole4

31,6

152,2

5,3

gospodăriile populaţiei

563,9

103,1

94,7

Păsări (întreprinderile agricole)4

4230,3

109,0

x


Datele tabelului în format .xlsx

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste.
3 În masă după finisare.
4 Întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la bilanţ animale.

 

Metodologii statistice:

Informații relevante:

2021 2022 activitățile non-agricole agricultura cifre culturi agricole date efectivul de animale fitotehnia gospodăriile țărănesti întreprinderile agricole moldova producția animalieră produse animaliere produsele agricole produse vegetale roada medie sectorul agricol statistica volumul producției zootehnia

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER