Balanțele resurselor alimentare și utilizării lor pentru anul 20211,2

Biroul Național de Statistică prezintă datele statistice cu privire la Balanțele resurselor alimentare și utilizării lor pentru anul 2021.

Balanțele resurselor alimentare și utilizării lor reprezintă o sinteză de indicatori, care caracterizează intrările și utilizările principalelor produse agricole (Tabelul 1).
 
Tabelul 1. Balanțele resurselor alimentare și a utilizării lor pentru unele produse, anul 2021, mii tone

Denumirea produselor

Resurse

Utilizări

Producţie

Import

Variaţia stocurilor

Total resurse

Export

Seminţe

Furaje

Prelucrarea în
scopuri nealimentare

Pierderi

Consumul personal
al populaţiei

Total utilizări

Nivelul de auto-
apro-
vizionare, %

Culturi cerealiere (fără leguminoase), inclusiv produse derivate din acestea

4 651,2

83,2

-1 087,9

3 646,5

1 530,7

93,2

1 455,8

27,5

25,8

513,5

3 646,5

219,8

Cartofi

218,3

41,3

0,9

260,5

3,9

52,3

3,3

-

3,0

197,9

260,5

85,1

Legume

232,0

62,5

23,6

318,1

24,5

6,8

4,2

-

7,5

275,1

318,1

79,5

Fructe

876,0

41,5

-142,4

775,1

435,6

-

0,3

56,6

8,8

273,9

775,1

258,0

Carne

110,4

40,1

1,8

152,3

2,9

x

-

-

0,7

148,8

152,3

73,9

Lapte

295,3

172,5

-5,2

462,6

14,9

x

5,5

-

0,0

442,2

462,6

66,0

 
 
Resursele totale de culturi cerealiere (fără leguminoase), inclusiv produse derivate din acestea în 2021 au constituit 3646,5 mii tone sau cu 929,2 mii tone (cu 34,2%) mai mult faţă de anul 2020. Producția de culturi cerealiere (fără leguminoase), inclusiv produse derivate din acestea, în 2021 a înregistrat 4651,2 mii tone, sau de trei ori mai mult față de anul precedent. Importul a constituit 83,2 mii tone și a scăzut cu 24,4 mii tone (cu 22,7%) față de 2020, iar exportul a constituit 1530,7 mii tone, cu 895,6 mii tone (de 2,4 ori) mai mult în comparație cu anul precedent.
 
Resursele totale decartofiîn anul 2021 au constituit 260,5 mii tone, cu 9,2 mii tone (cu 3,7%) mai mult faţă de anul 2020. Producția de cartofi a înregistrat 218,3 mii tone, cu 46,4 mii tone (cu 27,0%) mai mult față de anul precedent. Respectiv, importul a marcat 41,3 mii tone, cu 20,6 mii tone (cu 33,3%) mai puțin față de 2020, iar exportul de cartofi în 2021 a constituit 3,9 mii tone, cu 3,4 mii tone (de 7,8 ori) mai mult în comparație cu anul precedent.
 
Resursele totale de legume au constituit 318,1 mii tone, cu 7,1 mii tone (cu 2,3%) mai mult faţă de anul 2020. În anul 2021 producţia de legume a înregistrat 232,0 mii tone, cu 5,2 mii tone (cu 2,3%) mai mult față de anul precedent. Importul a constituit 62,5 mii tone și a scăzut cu 14,0 mii tone (cu 18,3%) față de 2020, iar exportul de legume în 2021 a constituit 24,5 mii tone, cu 3,7 mii tone (cu 17,8%) mai mult în comparație cu anul precedent.
 
Resursele totale de fructe în 2021 au constituit 775,1 mii tone, cu 41,4 mii tone (cu 5,6%) mai mult faţă de anul 2020. În anul 2021 producţia de fructe a înregistrat 876,0 mii tone, cu 210,9 mii tone (cu 31,7%) mai mult față de anul precedent. Importul a marcat 435,6 mii tone și a crescut cu 6,8 mii tone (cu 19,6%) față de 2020, iar exportul de fructe a constituit 435,6 mii tone, cu 14,5 mii tone (cu 3,4%) mai mult în comparație cu anul precedent.
 
Resursele totale de carne au constituit 152,3 mii tone, cu 2,4 mii tone (cu 1,6%) mai mult faţă de anul 2020. În anul 2021 producţia de carne a înregistrat 110,4 mii tone, cu 8,5 mii tone (cu 7,1%) mai puțin față de anul precedent. Importul a marcat 40,1 mii tone și a crescut cu 7,1 mii tone (cu 21,5%) față de 2020, iar exportul de carne în 2021 a constituit 2,9 mii tone, cu 0,4 mii tone (cu 16,0%) mai mult în comparație cu anul precedent.
 
Resursele totale de lapte au constituit 462,6 mii tone, cu 15,6 mii tone (cu 3,3%) mai puțin faţă de anul 2020. În anul 2021 producţia de lapte a înregistrat 295,3 mii tone, sau cu 26,4 mii tone (cu 8,2%) mai puțin față de anul precedent. Importul a marcat 172,5 mii tone și a crescut cu 22,6 mii tone (cu 15,1%) față de 2020, iar exportul de lapte a constituit 14,9 mii tone, ceea ce a fost cu 0,1 mii tone (cu 0,7%) mai puțin în comparație cu anul precedent.
 
Nivelul de autoaprovizionare cu principalele tipuri de produse agricole calculat în baza balanței resurselor alimentare și utilizării lor caracterizează securitatea alimentară a țării și reflectă în ce măsură producția proprie acoperă toate necesitățile sau "consumul intern" al țării. Datele din Tabelul 1 arată că nivelul de autoaprovizionare pe unele tipuri de produse agricole pentru 2021 a acoperit consumul intern al țării, în special: la culturi cerealiere (fără leguminoase) inclusiv produse derivate din acestea – de 2,2 ori și la fructe – de 2,6 ori. Totodată, la cartofi, legume, carne și lapte nivelul de autoaprovizionare a fost sub 100%, și anume, la cartofi – 85,1%, legume – 79,5%, carne - 73,9%, lapte – 66,0%.
 
Consumul de alimente pe locuitor este calculat prin raportul fondului de consum personal la numărul mediu anual al populației. Evoluția consumului anual de produse alimentare pe locuitor este prezentată în Figura 1.
 

 

 
În perioada anilor 2016-2021 creșterea consumului anual de produse alimentare pe locuitor a fost înregistrată la:
 
- culturile cerealiere (fără leguminoase) inclusiv produse derivate din acestea: de la 152,3 kg în anul 2016 până la 196,3 kg în anul 2021, majorarea constituind 44 kg;
- cartofi - de la 67,6 kg până la 75,7 kg (cu 8,1 kg);
- fructe - de la 83,5 kg până la 104,7 kg (cu 21,2 kg);
- legume - de la 94,7 kg până la 105,2 kg (cu 10,5 kg).
 
Micșorarea consumului anual de produse alimentare pe locuitor în aceeași perioadă a fost înregistrată la:
 
- lapte - de la 191,9 kg până la 169,1 kg (cu 22,8 kg);
- carne - de la 58,6 kg până la 56,9 kg (cu 1,7 kg).
 
Informații mai detaliate sunt prezentate în anexe.

Anexe:

Note:
 
1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Balanțele resurselor alimentare și utilizării lor, elaborate pe tipuri de produse, conțin atât date pe produsele primare în stare proaspătă, cât și pe produsele derivate din acestea, recalculate în produs primar cu ajutorul coeficienților de transformare.
Precizări metodologice:
 

Informații relevante:


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER