Activitatea agricolă în ianuarie-iunie 20221

Biroul Naţional de Statistică informează că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier)2 și gospodăriile populației) în ianuarie-iunie 2022, conform estimărilor preliminare, a marcat 94,3% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2021. Micșorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 7,6% și a producției animaliere - cu 5,3%.

Fitotehnie. Pentru roada anului 2022 gospodăriile de toate categoriile au semănat 1568,1 mii ha sau cu 20,7 mii ha (cu 1,3%) mai mult faţă de anul 2021.

Tabelul 1. Suprafețele însămânțate cu culturi agricole și structura lor, în gospodăriile de toate categoriile la 1 iunie 2022

 

Mii ha

În % faţă de 1 iunie 2021

Structura, %

la 1 iunie 2022

la 1 iunie 2021

Suprafaţa însămânţată – total

1568,1

101,3

100,0

100,0

din care:

 

 

 

 

Cereale şi leguminoase pentru boabe – total

951,8

98,5

60,7

62,4

din acestea:

 

 

 

 

grâu de toamnă şi primăvară

329,8

96,8

21,0

22,0

orz de toamnă şi primăvară

54,6

84,1

3,5

4,2

porumb pentru boabe

526,2

101,6

33,6

33,5

leguminoase pentru boabe

32,7

105,2

2,1

2,0

Culturi tehnice – total

514,4

109,1

32,8

30,5

din acestea:

 

 

 

 

sfeclă de zahăr

11,9

72,9

0,8

1,1

floarea-soarelui

434,1

111,6

27,7

25,1

tutun

0,2

64,5

0,0

0,0

soia

24,9

107,4

1,6

1,5

rapiţă de toamnă

33,5

101,7

2,1

2,1

Cartofi, legume şi bostănoase – total

68,8

103,6

4,4

4,3

din acestea:

 

 

 

 

cartofi

22,9

102,9

1,5

1,4

legume de câmp

38,1

101,5

2,4

2,4

culturi bostănoase

7,0

113,4

0,4

0,4

Culturi pentru nutreţ – total

33,0

76,5

2,1

2,8

din acestea:

 

 

 

 

porumb pentru siloz şi masă verde

3,1

92,2

0,2

0,2

ierburi perene

27,5

76,2

1,8

2,3

Datele tabelului în format xlsx

Structura suprafeţelor însămânțate cu culturi agricole după categorii de producători indică că cea mai mare pondere o au întreprinderile agricole, cărora le revin 856,7 mii ha sau 55% din toată suprafaţa însămânțată, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) le revin 423,2 mii ha sau 27% și gospodăriilor populaţiei – 288,2 mii ha sau 18%.

În întreprinderile agricole continuă să fie concentrată cea mai mare parte a suprafeţelor însămânțate cu tutun (94% din suprafaţa totală a semănăturilor culturii date), cu porumb pentru siloz și masă verde (92%), sfeclă de zahăr (91%), rapiţă de toamnă (89%), grâu (76%), orz (75%), floarea soarelui (69%) și soia (56%). Totodată, gospodăriile populației și gospodăriile ţărăneşti (de fermier) dețin 97% din semănăturile cu culturi bostănoase alimentare și suprafeţele sădite cu cartofi, 94% – din suprafeţele plantate cu legume de câmp și 75% din suprafețele însămânțate cu leguminoase pentru boabe.

Zootehnie. Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:

Tabelul 2. Producţia animalieră pe principalele tipuri în ianuarie-iunie 2022

 

Total

În % faţă de ianuarie-iunie 2021

Ponderea (în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone

77,4

94,7

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole3

47,4

98,7

61,2

gospodăriile populaţiei

30,0

89,0

38,8

Lapte – total, mii tone

137,0

87,7

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole3

15,9

106,7

11,6

gospodăriile populaţiei

121,1

85,7

88,4

Ouă - total, mil. buc.

316,5

102,2

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole3

138,6

108,6

43,8

gospodăriile populaţiei

177,9

97,8

56,2

Datele tabelului în format xlsx

În ianuarie-iunie 2022 față de perioada respectivă a anului 2021 a fost marcată micșorarea producției (creșterii) vitelor și păsărilor (în masă vie) în toate categoriile de gospodării cu 5,3%, generată de scăderea producției în gospodăriile populației cu 11,0% și în întreprinderile agricole cu 1,3 %.

În pofida faptului că în întreprinderile agricole producţia de lapte a crescut cu 6,7%, în gospodăriile de toate categoriile producţia a scăzut cu 12,3%  în rezultatul micşorării acesteia în gospodăriile populației cu 14,3%.

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile s-a majorat cu 2,2% în rezultatul creșterii producţiei în întreprinderile agricole cu 8,6%. Totodată în gospodăriile populației producția de ouă a scăzut cu 2,2%.

La 1 iulie 2022 faţă de data respectivă a anului precedent a fost înregistrată micșorarea efectivului de animale de toate speciile în gospodăriile de toate categoriile ca rezultat a scăderii șeptelului de animale în gospodăriile populației și a efectivului păsărilor în întreprinderile agricole. Totodată, în întreprinderile agricole se evidențiază creșterea efectivelor de animale: bovinelor - cu 42,4%, ovinelor și caprinelor – cu 42,3% și porcinelor – cu 3,5%. 

Tabelul 3. Efectivul de animale pe principalele specii la 1 iulie 2022

 

Mii capete

În % față de 1 iulie 2021

Ponderea (în % faţă de total)

Bovine – total

106,6

98,7

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole3

24,7

142,4

23,2

gospodăriile populaţiei

81,9

90,3

76,8

din ele vaci – total

69,5

97,9

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole3

9,6

159,3

13,8

gospodăriile populaţiei

59,9

92,2

86,2

Porcine – total

386,4

99,4

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole3

245,9

103,5

63,6

gospodăriile populaţiei

140,5

92,9

36,4

Ovine şi caprine – total

613,1

95,8

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole3

32,3

142,3

5,3

gospodăriile populaţiei

580,8

94,1

94,7

Păsări (întreprinderile agricole)3

4454,8

93,2

x

Datele tabelului în format xlsx

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender;
2 Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) înregistrate, persoanele care au primit sectoare de teren, atribuite în contul cotelor de teren echivalent şi persoanele care au procurat, arendat sau luat în folosință terenuri dar nu şi-au înregistrat gospodăria în modul stabilit;
3 Întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la bilanţ animale.

Metodologii statistice:

Informații relevante:

2021 activitățile non-agricole agricultura cifre culturi agricole date efectivul de animale fitotehnia gospodăriile țărănesti întreprinderile agricole moldova prețuri comparabile producția animalieră producția global agricolă roada medie sectorul agricol statistica statistici volumul producției zootehnia

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER