Activitatea agricolă în ianuarie-martie 20221

Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-martie 2022, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 1805,5 mil.lei, constituind 97,6% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2021. Micșorarea producţiei globale agricole a fost determinată preponderent de scăderea producţiei în sectorul zootehnic (cu 2,2%), căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole.

Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:

Tabelul 1. Producţia animalieră pe principalele tipuri în ianuarie-martie 2022

 

Total

În % faţă de ianuarie-martie 2021

Ponderea (în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor

   

(în masă vie) – total, mii tone

34,0

98,2

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole2

23,7

106,4

69,6

gospodăriile populaţiei

10,3

83,5

30,4

Lapte – total, mii tone

51,9

94,3

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole2

6,5

92,8

12,6

gospodăriile populaţiei

45,4

94,5

87,4

Ouă - total, mil. buc.

100,9

92,7

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole2

66,0

90,7

65,4

gospodăriile populaţiei

34,9

96,8

34,6

Datele tabelului în format .xlsx

Producția (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2022 față de perioada respectivă a anului precedent a scăzut cu 1,8% fiind cauzată de micșorarea volumului producţiei în gospodăriile populației (cu 16,5%). Totodată, în întreprinderile agricole producția (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) a crescut cu 6,4%, datorită majorării producției păsărilor – cu 17,5%. Concomitent, în pofida creșterii efectivului de bovine și porcine, producția acestora s-a micșorat, respectiv, cu 12,0% și 2,9%, urmare a scăderii sporului zilnic atât la bovine, cât și la porcine. Producţia de lapte și ouă în gospodăriile de toate categoriile a scăzut, respectiv, cu 5,7% și cu 7,3% în rezultatul micşorării producţiei atât în întreprinderile agricole (respectiv, cu 7,2% și cu 9,3%), cât și în gospodăriile populației (respectiv, cu 5,5% și cu 3,2%).

Conform stării la 1 aprilie 2022 faţă de 1 aprilie 2021 în întreprinderile agricole a avut loc majorarea efectivului la toate speciile principale de animale: la bovine – cu 31,0%, ovine și caprine - cu 15,0%, păsări – cu 9,5% și la porcine cu 3,8%. Totodată, în gospodăriile populaţiei a fost marcată descreşterea efectivului de bovine cu 11,2% (din care vaci – cu 11,0%), de porcine – cu 12,7%, de ovine și caprine – cu 9,2%.

Tabelul 2. Efectivul de animale pe principalele specii la 1 aprilie 2022

 

Mii capete

În % față de1 aprilie 2021

Ponderea (în % faţă de total)

Bovine – total

103,8

95,6

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole2

23,1

131,0

22,3

gospodăriile populaţiei

80,7

88,8

77,7

 din ele vaci – total

68,0

94,2

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole2

8,5

149,0

12,5

gospodăriile populaţiei

59,5

89,0

87,5

Porcine – total

366,4

97,4

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole2

239,0

103,8

65,2

gospodăriile populaţiei

127,4

87,3

34,8

Ovine şi caprine – total

591,2

91,7

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole2

27,8

115,0

4,7

gospodăriile populaţiei

563,4

90,8

95,3

Păsări (întreprinderile agricole)2

5471,8

109,5

x

Datele tabelului în format .xlsx

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender
2 Întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la bilanţ animale

Metodologii statistice:

Informații relevante:


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER