Activitatea agricolă în ianuarie-iunie 2021

Activitatea agricolă în ianuarie-iunie 20211

Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-iunie 2021, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 5200,4 mil. lei, constituind 88,7% (în preţuri comparabile)faţă de perioada respectivă a anului 2020. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 22,8% și producţiei animaliere cu 9,5%. Reducerea producţiei vegetale este cauzată în special de întârzierea față de anul precedent a campaniei de recoltare a cerealierelor de prima grupă și a altor culturi agricole, drept urmare a condițiilor climaterice specifice din acest an. Producţia animalieră s-a diminuat în principal ca urmare a scăderii efectivului de animale în gospodăriile de toate categoriile.

Fitotehnie. Conform datelor priliminare pentru roada anului 2021, gospodăriile de toate categoriile au semănat 1547,3 mii ha sau cu 26,4 mii ha (cu 1,7%) mai mult faţă de anul 2020.

Tabelul 1. Suprafețele însămânțate cu culturi agricole și structura lor, în gospodăriile de toate categoriile la 1 iunie 2021

 

Mii ha

În % faţă
 de 1 iunie 2020

Structura, %

la 1 iunie 2020

la 1 iunie 2021

Suprafaţa însămânţată – total

1547,3

101,7

100,0

100,0

din care:

 

 

 

 

Cereale şi leguminoase pentru boabe – total

966,5

101,7

62,5

62,4

din acestea:

 

 

 

 

grâu de toamnă şi primăvară

340,9

111,8

20,0

22,0

orz de toamnă şi primăvară

64,9

120,9

3,5

4,2

porumb pentru boabe

518,1

95,0

35,8

33,5

leguminoase pentru boabe

31,1

98,6

2,1

2,0

Culturi tehnice – total

471,4

103,0

30,1

30,5

din acestea:

 

 

 

 

sfeclă de zahăr

16,3

114,3

0,9

1,1

floarea-soarelui

389,1

101,5

25,2

25,1

tutun

0,3

115,5

0,0

0,0

soia

23,2

80,5

1,9

1,5

rapiţă de toamnă

33,0

144,3

1,5

2,1

Cartofi, legume şi bostănoase – total

66,4

96,0

4,5

4,3

din acestea:

 

 

 

 

cartofi

22,2

97,2

1,5

1,4

legume de câmp

37,5

94,7

2,6

2,4

bostănoase

6,2

102,1

0,4

0,4

Culturi pentru nutreţ – total

43,2

98,7

2,9

2,8

din acestea:

 

 

 

 

porumb pentru siloz şi masă verde

3,4

77,0

0,3

0,2

ierburi perene

36,2

100,1

2,4

2,3

Datele tabelului în format xlsx

Structura suprafeţelor însămânţate cu culturi agricole după categorii de producători indică că, cea mai mare pondere o au întreprinderile agricole, cărora le revin 839,9 mii ha sau 54% din toată suprafaţa însămânţată, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)2 le revin 414,8 mii ha sau 27%, iar gospodăriilor populaţiei – 292,6 mii ha sau 19%.

În întreprinderile agricole continuă să fie concentrată cea mai mare parte a suprafeţelor însămânţate cu tutun (95% din suprafaţa totală a semănăturilor culturii date), cu porumb pentru siloz și masă verde (92%), sfeclă de zahăr (90%), rapiţă de toamnă (88%), grâu (75%), orz (73%), floarea soarelui (69%), ierburi anuale (62%) și soia (53%). Totodată, 96% din semănăturile cu culturi bostănoase alimentare, 95% din suprafeţele sădite cu cartofi, 93% – din suprafeţele plantate cu legume de câmp și 74% din suprafețele însămânțate cu leguminoase pentru boabe sunt concentrate în gospodăriile populaţiei și cele ţărăneşti (de fermier)2.

Zootehnie. Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:

Tabelul 2. Producţia animalieră pe principalele tipuri  în ianuarie-iunie 2021

 

Total

În % faţă de
ianuarie-iunie 2020

Ponderea
(în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor
(
în masă vie) – total, mii tone

80,8

89,8

100,0

       din care:

 

 

 

   întreprinderile agricole3

47,1

89,6

58,2

   gospodăriile populaţiei

33,7

90,1

41,8

Lapte – total, mii tone

153,1

91,0

100,0

      din care:

 

 

 

   întreprinderile agricole3

11,7

103,3

7,6

   gospodăriile populaţiei

141,4

90,1

92,4

Ouă - total, mil. buc.

309,7

94,0

100,0

       din care:

 

 

 

   întreprinderile agricole3

127,7

93,2

41,2

   gospodăriile populaţiei

182,0

94,5

58,8

Producția (creşterea)vitelor şi păsărilor (în masă vie) în ianuarie-iunie 2021 față de perioada respectivă a anului precedent  în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 10,2% din cauza micșorării volumului producţiei animaliere atât în întreprinderile agricole, cât și în gospodăriile populației (respectiv, cu 10,4% și cu 9,9%).

În pofida faptului, că în întreprinderile agricole producţia de lapte a crescut cu 3,3%, în gospodăriile de toate categoriile producţia  a scăzut cu 9,0% în rezultatul micşorării  acesteia în gospodăriile populației - cu 9,9%.

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 6,0% din cauza diminuării producţiei atât în întreprinderile agricole, cât și în gospodăriile populației (respectiv, cu 6,8% și cu 5,5%).

La 1 iulie 2021, comparativ cu aceeași data a anului precedent, a fost înregistrată scăderea efectivului de animale în gospodăriile de toate categoriile, cu excepția efectivului de vaci și porcine în întreprinderile agricole, care a crescut, respectiv, cu 17,5% și cu 3,6%.

Tabelul 3. Efectivul de animale pe principalele specii la 1 iulie 2021

 

Mii capete

În % faţă de
1 iulie 2020

Ponderea
(în % faţă de total)

Bovine – total

108,0

87,1

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole3

17,3

93,6

16,1

 

gospodăriile populaţiei

90,7

86,0

83,9

 

 din ele vaci – total

70,9

89,0

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole3

6,0

117,5

8,5

 

gospodăriile populaţiei

64,9

87,0

91,5

 

Porcine – total

388,7

95,9

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole3

237,6

103,6

61,1

 

gospodăriile populaţiei

151,1

85,9

38,9

 

Ovine şi caprine– total

640,1

91,9

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole3

22,7

83,7

3,5

 

gospodăriile populaţiei

617,4

92,2

96,5

 

Păsări (întreprinderile agricole3)

4780,2

99,6

x

 

Datele tabelului în format xlsx

 

Note:
1 Informația este prezentată fară datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender
2 Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) înregistrate, persoanele care au primit sectoare de teren, atribuite în contul cotelor de teren echivalent şi persoanele care au procurat, luat în arendă sau folosință terenuri agricole dar nu şi-au înregistrat gospodăria în modul stabilit
3 Întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la bilanţ animale

Metodologii statistice:

Informații relevante: 

Persoană de contact:

Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 067 770 018

         

 

2021 agricultura cifre culturi agricole date efectivul de animale fitotehnia gospodăriile țărănesti indicatori întreprinderile agricole moldova prețuri comparabile producția animalieră producția global agricolă roada medie statistica statistici volumul producției zootehnia

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER