Activitatea agricolă în ianuarie-iunie 20231

Biroul Naţional de Statistică informează că, conform estimărilor preliminare, în ianuarie-iunie 2023 comparativ cu perioada respectivă a anului 2022, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile2 s-a redus cu 1% (în preţuri comparabile). Totodată:
  • producţia vegetală a crescut cu 2,7%
  • producţia animalieră a scăzut cu 1,4%.

Fitotehnie. Conform datelor preliminare, pentru roada anului 2023 gospodăriile de toate categoriile au semănat 1583,3 mii ha sau cu 15,3 mii ha (cu 1,0%) mai mult faţă de anul 2022.

Tabelul 1. Suprafețele însămânțate cu culturi agricole și structura lor,
în gospodăriile de toate categoriile la 1 iunie 2023

 

Mii ha

În % faţă de 1 iunie 2022

Structura, %

la 1 iunie 2023

la 1 iunie 2022

Suprafaţa însămânţată – total

1583,3

101,0

100,0

100,0

din care:

 

 

 

 

 

Cereale şi leguminoase pentru boabe – total

964,0

101,3

60,9

60,7

din acestea:

 

 

 

 

grâu de toamnă şi primăvară

372,2

112,8

23,5

21,0

orz de toamnă şi primăvară

59,6

109,3

3,8

3,5

porumb pentru boabe

488,2

92,8

30,8

33,6

leguminoase pentru boabe

36,0

109,9

2,3

2,1

Culturi tehnice – total

517,6

100,6

32,7

32,8

din acestea:

 

 

 

 

sfeclă de zahăr

10,7

90,3

0,7

0,8

floarea-soarelui

388,9

89,6

24,6

27,7

tutun

0,2

117,8

0,0

0,0

soia

24,9

100,0

1,6

1,6

rapiţă de toamnă

81,6

243,4

5,2

2,1

Cartofi, legume şi bostănoase – total

69,9

101,6

4,4

4,4

din acestea:

 

 

 

 

cartofi

22,9

100,2

1,4

1,5

legume de câmp

39,2

103,1

2,5

2,4

culturi bostănoase

6,6

94,1

0,4

0,4

Culturi pentru nutreţ – total

31,8

96,5

2,0

2,1

din acestea:

 

 

 

 

porumb pentru siloz şi masă verde

4,2

131,4

0,3

0,2

ierburi perene

27,0

91,9

1,6

1,8

Descarcă datele în format .xlsx

Structura suprafeţelor însămânţate după categorii de producători indică că cea mai mare pondere o au întreprinderile agricole3, cărora le revin 871,3 mii ha sau 55% din toată suprafaţa însămânţată a ţării, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)4 le revin 418,3 mii ha sau 26%, iar gospodăriilor populaţiei – 293,7 mii ha sau 19%.

În întreprinderile agricole continuă să fie concentrată cea mai mare parte a suprafeţelor însămânţate cu sfeclă de zahăr (92% din suprafaţa totală a semănăturilor culturii date), rapiţă de toamnă și porumb pentru siloz și masă verde (câte 86%), orz (77%), grâu (76%), floarea-soarelui (67%), ierburi anuale (59%) și soia (56%). Totodată, gospodăriile populației și gospodăriile ţărăneşti (de fermier) dețin 97% din suprafeţele cu cartofi, 95% din semănăturile cu culturi bostănoase alimentare, circa 93% din suprafeţele plantate cu legume de câmp, 83% din suprafețele ocupate cu ierburi perene, 71% din suprafețele însămânțate cu leguminoase pentru boabe și 70% din suprafețele însămânțate cu porumb pentru boabe.

Zootehnie. Producţia animalieră pe principalele tipuri se caracterizează prin următoarele date:

Tabelul 2. Producţia animalieră pe principalele tipuri în ianuarie-iunie 2023

 
Total
În % faţă de ianuarie-iunie 2022
Ponderea (în % faţă de total)
Producţia (creşterea) animalelor (în greutate vie) – total, mii tone
75,3
97,5
100,0
  din care:
 
 
 
întreprinderile agricole5
46,0
97,5
61,1
gospodăriile populaţiei
29,3
97,6
38,9
Lapte – total, mii tone
138,9
99,4
100,0
  din care:
 
 
 
întreprinderile agricole5
20,8
111,6
15,0
gospodăriile populaţiei
118,1
97,5
85,0
Ouă - total, mil. bucăți
321,2
101,9
100,0
  din care:
 
 
 
întreprinderile agricole5
143,9
104,9
42,7
gospodăriile populaţiei
177,3
99,7
57,3

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2023 față de perioada respectivă a anului 2022 s-a micșorat producția (creșterea) animalelor (în greutate vie) în gospodăriile de toate categoriile cu 2,5%, ca rezultat al scăderii producției în întreprinderile agricole (-2,5%) și în gospodăriile populației (-2,4%).

În pofida faptului că în întreprinderile agricole producţia de lapte a crescut cu 11,6%, în gospodăriile de toate categoriile producţia a scăzut cu 0,6% în rezultatul micşorării acesteia în gospodăriile populației cu 2,5%.

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 1,9% din cauza majorării producţiei în întreprinderile agricole cu 4,9%. Totodată, în gospodăriile populației producția de ouă a scăzut cu 0,3%.

Conform stării la 1 iulie 2023 în comparație cu data respectivă a anului precedent în întreprinderile agricole a fost înregistrată mărirea efectivului de animale de toate speciile (cu excepția efectivului de porcine), iar în gospodăriile populaţiei – micșorarea efectivului de animale de toate speciile (ved. Tabelul 3).

Tabelul 3. Efectivul de animale pe principalele specii la 1 iulie 2023

 

Mii capete

În % față de 1 iulie 2022

Ponderea (în % faţă de total)

Bovine – total

103,1

96,7

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole5

26,4

107,1

25,6

gospodăriile populaţiei

76,7

93,7

74,4

din ele vaci – total

67,9

97,7

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole5

12,3

128,4

18,1

gospodăriile populaţiei

55,6

92,8

81,9

Porcine – total

360,0

93,2

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole5

226,5

92,1

62,9

gospodăriile populaţiei

133,5

95,0

37,1

Ovine şi caprine – total

576,3

93,9

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole5

34,3

104,9

5,9

gospodăriile populaţiei

542,0

93,3

94,1

Păsări (întreprinderile agricole)5

4893,0

109,8

x

Descarcă datele în format .xlsx

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Gospodăriile de toate categoriile includ: întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației.
3 Întreprinderi agricole – agenți economici cu personalitate juridică producătoare de produse agricole, care deţin sau au în folosinţă terenuri agricole şi desfăşoară activitate agricolă, indiferent de forma organizatorico-juridică şi de proprietate a acestora.
4 Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) înregistrate şi persoanele, care au primit sectoare de teren, atribuite în contul cotelor de teren echivalent, dar nu şi-au înregistrat gospodăria în modul stabilit.
5 Întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la bilanţ animale.

Metodologii statistice:

Informații relevante:

2023 2023/2022 agricol agricultura agricultură agricultura productia agricola cultura culturi agricole culturi agricole fitotehnia întreprinderile agricole producţia globală agricolă producția globală agricolă producția global agricolă produsele agricole sectorul agricol zootehnia

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER