Activitatea agricolă în ianuarie-septembrie 2021

Activitatea agricolă în ianuarie-septembrie 20211

Biroul Naţional de Statistică informează că producţia globalăagricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-septembrie 2021, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 27039,0 mil. lei, constituind 120,5% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2020 (pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-septembrie 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019 cu 25,3%). Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creșterea producţiei vegetale cu 34,9%. Producţia animalieră s-a diminuat cu 4,7%.

În trimestrul III a.c. producția agricolă s-a majorat cu 30,9% față de trimestrul corespunzător al anului precedent, inclusiv producția vegetală – cu 38,1% și producţia animalieră - cu 2,1% (ved. Figura 1). Ponderea producției agricole obținute în trimestrul III 2021 constituie 81,9% din total producție agricolă obținută în 9 luni 2021 (ponderea trimestrului III 2020 în total 9 luni 2020 constituie 72,4%).

Datele tabelului în format .xlsx

Fitotehnie. Recolta anului curent se caracterizează prin majorarea considerabilă a recoltei globale a culturilor agricole, îndeosebi a culturilor cerealiere. Conform estimărilor prealabile, în anul curent recolta globală a culturilor cerealiere şi leguminoase boabe (fără porumb) în gospodăriile de toate categoriile a constituit circa 1822 mii tone (de circa 2,6 ori mai mult față de perioada similară a anului precedent), din care recolta grâului a constituit circa 1530 mii tone (de 2,7 ori mai mult), a orzului – 245 mii tone (de 2,3 ori mai mult), a leguminoaselor boabe – 37 mii tone (cu 38% mai mult).

Mersul recoltării în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile țărănești (de fermier) mari)2 indică majorarea esențială a recoltei medii la culturile agricole principale.

Tabelul 1. Roada medie a culturilor agricole în întreprinderile agricole
(inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari)2
în perioada ianuarie-septembrie 2021

Chintale
la 1 hectar

În % faţă de ianuarie-septembrie 2020

Informativ: ianuarie-septembrie 2020 în % față de ianuarie-septembrie 2019

Cereale şi leguminoase boabe (fără porumb) – total3

44,5

de 2,6 ori

56,1

din care:

 

 

 

grâu de toamnă şi primăvară3

45,7

de 2,6 ori

53,5

orz de toamnă şi primăvară3

41,3

194,8

66,3

leguminoase boabe – total3

24,8

179,7

66,7

Porumb pentru boabe

55,8

de 4,6 ori

28,4

Floarea soarelui3

24,3

194,4

52,7

Sfeclă de zahăr3

421,0

167,1

65,7

Rapiță3

26,9

139,4

94,6

Soia

25,4

de 2,6 ori

52,2

Cartofi

232,5

117,5

120,7

Legume de câmp

104,7

104,6

109,5

Fructe sămânţoase

147,9

127,1

83,0

Fructe sâmburoase

63,0

113,1

79,1

Struguri - total

68,0

151,4

63,0

Datele tabelului în format .xlsx

Zootehnie. În ianuarie-septembrie 2021 față de aceeași perioadă a anului 2020 în gospodăriile de toate categoriile se constată scăderea producției animaliere pe principalele tipuri: producția de lapte – cu 9,9%, creşterea vitelor şi păsărilor în masă vie – cu 3,4%, producția de ouă – cu 1,8%.

Tabelul 2. Producţia animalieră pe principalele tipuri în ianuarie-septembrie 2021

 

Total

În % faţă de
ianuarie-septembrie 2020

Ponderea
(în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor
(în masă vie) – total, mii tone

142,6

96,6

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole4

72,8

99,7

51,1

gospodăriile populaţiei

69,8

93,4

48,9

Lapte – total, mii tone

242,5

90,1

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole4

17,3

98,9

7,1

gospodăriile populaţiei

225,2

89,5

92,9

Ouă - total, mil. buc.

515,3

98,2

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole4

203,1

103,7

39,4

gospodăriile populaţiei

312,2

94,9

60,6

Datele tabelului în format .xlsx   

La 1 octombrie 2021 faţă de data respectivă a anului trecut a fost înregistrată micșorarea efectivului de animale de toate speciile în gospodăriile de toate categoriile cauzată de scăderea  acestora în gospodăriile populației. Totodată, în întreprinderile agricole efectivul ovinelor și caprinelor a crescut cu 12,1%, bovinelor – cu 7,9%, păsărilor cu 2,2% față de perioada similară a anului trecut.

Tabelul 3. Efectivul de animale pe principalele speciila 1 octombrie 2021

 

Mii capete

În % faţă de
1 octombrie 2020

Ponderea
(în % faţă de total)

Bovine – total

103,7

90,2

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole4

18,0

107,9

17,4

 

gospodăriile populaţiei

85,7

87,2

82,6

 

din ele vaci – total

69,5

91,4

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole4

6,0

129,6

8,6

 

gospodăriile populaţiei

63,5

89,0

91,4

 

Porcine – total

386,3

93,9

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole4

238,9

98,1

61,8

 

gospodăriile populaţiei

147,4

87,9

38,2

 

Ovine şi caprine – total

567,5

89,5

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole4

20,8

112,1

3,7

 

gospodăriile populaţiei

546,7

88,8

96,3

 

Păsări (întreprinderile agricole4)

3882,1

102,2

x

 

Datele tabelului în format .xlsx

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste.
3 În masă după finisare.
4 Întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la bilanţ animale.

Metodologii statistice:

Informații relevante:

 

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 067 770 018

2021 agricultura cifre culturi agricole date efectivul de animale fitotehnia gospodăriile țărănesti indicatori întreprinderile agricole moldova prețuri comparabile producția animalieră producția global agricolă roada medie statistica statistici volumul producției zootehnia

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER