Activitatea agricolă în ianuarie-septembrie 20231

Biroul Naţional de Statistică informează că, conform estimărilor, în ianuarie-septembrie 2023 comparativ cu perioada respectivă a anului 2022, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile2 s-a majorat cu 27,5% (în preţuri comparabile). Totodată:

  • producţia vegetală a crescut cu 46,1%
  • producţia animalieră a scăzut cu 4,2%.

În trimestrul III al anului curent producția agricolă s-a majorat cu 36,1% față de trimestrul corespunzător al anului precedent, inclusiv producția vegetală – cu 47,8%, producţia animalieră s-a micșorat cu 7,8% (ved. Figura 1). Ponderea producției agricole obținute în trimestrul III 2023 constituie 82,1% din total producție agricolă obținută în 9 luni 2023 (ponderea trimestrului III 2022 în total 9 luni 2022 a constituit 76,9%).

Descarcă datele în format .xlsx

Fitotehnie. Recolta anului curent în comparație cu anul precedent se caracterizează prin majorarea semnificativă a recoltei globale a culturilor agricole, în special a culturilor cerealiere. Conform estimărilor prealabile, recolta globală a culturilor cerealiere şi leguminoase boabe (fără porumb) în gospodăriile de toate categoriile a constituit circa 1802 mii tone (cu 76% mai mult față de perioada similară a anului precedent), din care recolta grâului a constituit circa 1515 mii tone (cu 77% mai mult), a orzului – 238 mii tone (cu 80% mai mult), a leguminoaselor boabe – 37 mii tone (cu 41% mai mult).

Mersul recoltării în întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste indică majorarea recoltei medii la culturile agricole principale, cu excepția cartofilor.

Tabelul 1. Roada medie a culturilor agricole în întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste în ianuarie-septembrie 2023

 

Chintale

la 1 hectar

În % faţă de

 ianuarie-septembrie 2022

Informativ:

ianuarie-septembrie 2022 în % față de

ianuarie-septembrie 2021

Cereale şi leguminoase boabe (fără porumb) – total3

40,5

161,4

56,4

din care:

 

 

 

grâu de toamnă şi primăvară3

41,2

161,6

55,8

orz de toamnă şi primăvară3

41,0

166,7

59,6

leguminoase boabe – total3

19,1

117,9

65,3

Porumb pentru boabe

29,6

174,1

30,3

Floarea soarelui3

19,2

138,1

57,2

Sfeclă de zahăr3

385,4

de 2,8 ori

32,6

Rapiță3

25,5

111,9

84,8

Soia

13,6

133,3

40,2

Cartofi

174,7

85,6

87,8

Legume de câmp

166,8

130,0

122,5

Fructe sămânţoase

151,2

107,1

95,5

Fructe sâmburoase

84,5

129,8

103,3

Struguri - total

80,1

105,4

111,8

Descarcă datele în format .xlsx

Zootehnie. Producţia animalieră pe principalele tipuri se caracterizează prin următoarele date:

Tabelul 2. Producţia animalieră pe principalele tipuri în ianuarie-septembrie 2023

 

Total

În % faţă de

ianuarie-septembrie 2022

Ponderea

(în % faţă de total)

Producţia (creşterea) animalelor

(în greutate vie)– total, mii tone

130,0

95,5

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole4

69,7

96,4

53,6

gospodăriile populaţiei

60,3

94,5

46,4

Lapte – total, mii tone

221,4

99,9

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole4

33,4

116,0

15,1

gospodăriile populaţiei

188,0

97,5

84,9

Ouă - total, mil. bucăți

498,0

96,7

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole4

216,6

105,2

43,5

gospodăriile populaţiei

281,4

91,0

56,5

Descarcă datele în format .xlsx

Producția (creşterea) animalelor (în greutate vie) în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-septembrie 2023 față de ianuarie-septembrie 2022 s-a micșorat cu 4,5%. Micșorarea producției a fost generată de descreșterea producției în gospodăriile populației (-5,5%) și în întreprinderile agricole (-3,6%).

În pofida faptului că în întreprinderile agricole producţia de lapte a crescut cu 16,0%, în gospodăriile de toate categoriile producţia a scăzut nesemnificativ – cu 0,1% în rezultatul micşorării acesteia în gospodăriile populației cu 2,5%.

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 3,3% din cauza micșorării producţiei în gospodăriile populației cu 9,0%. Totodată, în întreprinderile agricole producția de ouă a crescut cu 5,2%.

Conform stării la 1 octombrie 2023 față de 1 octombrie 2022 a fost înregistrată micșorarea efectivului de animale de toate speciile în gospodăriile de toate categoriile (cu excepția efectivului de bovine, de ovine şi caprine, păsări în întreprinderile agricole) (ved. Tabelul 3).

Tabelul 3. Efectivul de animale pe principalele specii la 1 octombrie 2023, date rectificate  la data de 31 octombrie 2023

 

Mii capete

În % față de

1 octombrie 2022

Ponderea

 (în % faţă de total)

Bovine – total

104,0

98,3

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole4

28,0

111,6

26,9

gospodăriile populaţiei

76,0

94,2

73,1

din ele vaci – total

66,3

96,6

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole4

11,2

115,5

16,9

gospodăriile populaţiei

55,1

93,5

83,1

Porcine – total

369,6

93,1

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole4

233,8

91,0

63,3

gospodăriile populaţiei

135,8

96,8

36,7

Ovine şi caprine – total

570,2

95,8

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole4

34,4

108,9

6,0

gospodăriile populaţiei

535,8

95,0

94,0

Păsări (întreprinderile agricole)4

4624,6

109,3

x

Descarcă datele în format .xlsx

 Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Gospodăriile de toate categoriile includ: întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației.
3 În masă după finisare.
4 Întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la bilanţ animale.

Metodologii statistice:

Informații relevante:


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER