RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie 2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie 2009
23.02.2009
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie 20091

Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 1607,92 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie 2008 a constituit 74,9% în preţuri comparabile3.

Diminuarea ritmului de creştere a producţiei industriale a fost determinată de reducerea producţiei în întreprinderile din: industria extractivă cu 62,1%, industria alimentară şi a băuturilor – cu 20,0%, sectorul energetic – cu 16,4%, ceea ce a cauzat micşorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 0,6%, 20,2% si 4,3%.

Micşorarea volumului producţiei industriale a fost cauzată în special de către întreprinderile cu următoarele activităţi principale de industrie: fabricarea produselor din minerale nemetalifere – cu 54,1% (deţinînd ponderea în total producţie industrială de 4,2% a cauzat reducerea pe total industrie cu 3,7%); producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 16,8% (deţinînd ponderea de 20,3% a cauzat reducerea cu 3,1%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – de 3,4 ori (deţinînd ponderea de 1,3% a cauzat reducerea cu 2,4%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 16,9% (deţinînd ponderea de 10,4% a cauzat reducerea cu 1,6%); fabricarea vinului – cu 30,8% (deţinînd ponderea de 3,5% a cauzat reducerea cu 1,2%); fabricarea încălţămintei – cu 40,2% (deţinînd ponderea de 2,3% a cauzat reducerea cu 1,2%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 63,8% (deţinînd ponderea de 0,9% a cauzat reducerea cu 1,2%); fabricarea produselor de tutun – de 4,9 ori (deţinînd ponderea de 0,4% a cauzat reducerea cu 1,1%); fabricarea produselor finite din metal – cu 54,6% (deţinînd ponderea de 1,1% a cauzat reducerea cu 1,0%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 20,2% (deţinînd ponderea de 4,9% a cauzat reducerea cu 0,9%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 28,1% (deţinînd ponderea de 1,5% a cauzat reducerea cu 0,5%); industria chimică – cu 44,1% (deţinînd ponderea de 0,8% a cauzat reducerea cu 0,4%); fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie – cu 15,5% (deţinînd ponderea de 2,0% a cauzat reducerea cu 0,3%) etc.

Întreprinderile vizate explică reducerea volumului de producţie prin: dificultăţi privind piaţa de desfacere, în special reducerea volumului comenzilor companiilor de peste hotare; întreruperea temporară a livrărilor de gaze naturale; insuficienţa materiei prime; insuficienţa mijloacelor financiare etc.

În acelaşi timp, s-au înregistrat creşteri ale nivelului de producţie în următoarele activităţi industriale: producţia de fire şi cabluri izolate(cu 73,4%); fabricarea aparatelor electrice de măsurat (cu 29,3%); producţia cărnii de pasăre (cu 17,3%); fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice (cu 16,3%); industria metalurgică (cu 10,7%); fabricarea de articole tricotate şi croşetate (cu 6,0%); prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate (cu 3,4%); colectarea, transportarea şi distribuţia energiei electrice (cu 3,4%); fabricarea parfumurilor şi produselor cosmetice (cu 1,8%) etc.

Indicii valorii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi conform datelor operative obţinute de la întreprinderile industriale, incluse în cercetare statistică lunară, se reflectă în tabelul de mai jos:

Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente, mil. lei

Indicii valorii producţiei în ianuarie 2009 faţă de ianuarie 2008 în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei de la începutul anului 2009, în preţuri comparabile3, %

Gradul de influenţă a creşterii (descreşterii) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ: ianuarie 2008 faţă de ianuarie 2007, în preţuri comparabile3,%

Industria – total

1607,92

74,9

100,0

-25,1

104,4

Industria extractivă

7,0

37,9

0,5

-0,6

72,5

Industria prelucrătoare

749,6

72,2

70,0

-20,2

100,4

din care:

Industria alimentară şi a băuturilor

436,3

80,0

34,4

-6,5

108,8

inclusiv:

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

78,6

79,8

4,9

-0,9

118,1

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

13,9

71,9

1,5

-0,5

108,7

fabricarea produselor lactate

74,1

99,2

5,3

-0,0

119,9

prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate

71,3

103,4

5,1

+0,1

117,3

fabricarea produselor de morărit

3,8

88,0

0,3

-0,0

20,5

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

1,8

90,3

0,2

-0,0

86,5

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

64,0

97,7

4,5

-0,1

104,7

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

28,2

84,5

2,0

-0,3

117,3

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

10,6

29,3

1,3

-2,4

194,9

fabricarea vinului

50,7

69,2

3,5

-1,2

167,0

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

12,9

90,9

1,1

-0,1

81,2

Fabricarea produselor de tutun

5,2

20,4

0,4

-1,1

96,9

Fabricarea produselor textile

32,5

90,3

2,9

-0,2

76,9

fabricarea de articole tricotate şi croşetate

2,6

106,0

0,4

+0,0

65,6

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

43,7

83,1

10,4

-1,6

94,4

Tăbăcirea şi prepararea pieilor

0,4

17,6

0,1

-0,2

439,6

Fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

2,7

54,2

0,6

-0,4

118,9

Fabricarea încălţămintei

9,0

59,8

2,3

-1,2

118,0

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

1,9

63,7

0,2

-0,1

69,5

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

10,5

36,2

0,9

-1,2

117,4

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

15,9

95,7

1,3

-0,0

110,6

Industria chimică

12,7

55,9

0,8

-0,4

86,3

din care:

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

6,4

41,4

0,3

-0,3

109,5

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

30,6

88,6

2,4

-0,2

81,7

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

55,9

45,9

4,2

-3,7

79,4

din ele fabricarea:

sticlei şi a articolelor din sticlă

45,8

79,9

3,4

-0,6

68,6

cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

0,1

1,8

0,0

-0,3

103,2

elementelor din beton, ipsos şi ciment

6,4

35,6

0,5

-0,7

72,7

tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

0,5

43,7

0,0

-0,0

134,8

Industria metalurgică

3,5

110,7

0,3

+0,0

66,6

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

15,7

45,4

1,1

-1,0

86,9

Fabricarea de maşini şi echipamente

16,9

75,0

1,3

-0,3

93,0

din care:

fabricarea de maşini agricole

6,8

80,3

0,5

-0,1

89,8

fabricarea maşinilor-unelte

1,1

45,6

0,1

-0,1

147,9

fabricarea aparatelor de uz casnic

0,4

16,3

0,0

-0,1

77,6

Producţia de fire şi cabluri izolate

8,8

173,4

3,0

+1,0

68,1

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

10,4

53,0

0,8

-0,5

177,7

fabricarea aparatelor electrice de măsurat

7,5

129,3

0,6

+0,1

81,3

Producţia de mobilier

24,4

80,7

1,7

-0,3

97,5

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

424,1

83,8

29,5

-4,3

119,0

Producţia şi distribuţia energiei electrice

303,3

83,2

20,3

-3,1

113,1

colectarea, transportarea şi distribuţia energiei electrice

81,9

103,4

7,2

+0,2

115,2

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

120,8

85,2

9,2

-1,2

129,1

1) Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender
2) Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual şi întreprinderilor individuale
3) În preţurile medii ale anului precedent

>> Versiune pentru tipar (format .pdf)

Persoană de contact:
Valentina Comarniţchi
Şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
40718 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran