RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.11.2020
Prima / Noutăţi / Seminar privind managementul calităţii în statistică
Seminar privind managementul calităţii în statistică
14.09.2009
Versiune tipar

Seminar privind managementul calităţii în statistică

În perioada 14-17 septembrie curent la Biroul Naţional de Statistică se află într-o misiune de lucru consultatul internaţional Dna Daniela Ştefănescu. Programul misiunii vizează managementul calităţii sistemului statistic al Republicii Moldova.

În contextul acţiunii menţionate, Biroul Naţional de Statistică (BNS) în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică al României organizează astăzi, 14 septembrie, seminarul “Managementul calităţii în statistică”. Evenimentul are loc graţie asistenţei tehnice a  Proiectului Comun pentru Consolidarea Sistemului Statistic Naţional al Republicii Moldova (UNDP; UNIFEM; UNFPA; Unicef).

La seminar participă reprezentanţi ai BNS, precum şi ai altor autorităţi publice centrale responsabili pentru elaborarea datelor statistice oficiale.

Principalele teme de discuţii se vor axa pe prezentarea conceptului european de calitate în producţia statistică; standardele UE referitoare la managementul calităţii datelor: criteriile şi indicatorii de calitate în statistică, cadrul procedural da evaluare al calităţii, instrumente recomandate.

În cadrul şedinţelor de lucru vor fi prezentate modelele de autoevaluare a calităţii anchetelor statistice de către responsabilii de anchetă, precum şi discutate modelele de chestionare pentru evaluarea externă a calităţii.

Agenda misiunii expertului internaţional va fi focusată pe asistenţa acordată Republicii Moldova în vederea asigurării compatibilităţii metodelor de lucru în domeniu la nivel internaţional, în special la nivelul ţărilor Uniunii Europene.

În această ordine de idei, pe parcursul săptămînii curente va avea loc şi o masă rotundă cu şefii direcţiilor/secţiilor de statistică a BNS privind organizarea managementului calităţii în conformitate cu conceptual european. În cadrul întrunirii vor fi prezentate aspectele practice ce ţin de organizarea sistemului de management al calităţii al Institutului Naţional de Statistică din România, precum şi se vor purta discuţii privind dezvoltarea managementului calităţii în Republica Moldova.

În linii generale, măsurarea calităţii sistemului statistic este o dimensiune nemijlocită  a  activităţii  domeniului  respectiv,  ce  presupune  atît o evaluare internă (autoevaluare), realizată de către instituţia responsabilă de activitatea statistică oficială, ce activează în baza unui set standard de indicatori ce se referă la dimensiunea calităţii, cît şi evaluarea externă, ce are loc pe baza opiniilor utilizatoirlor de date obţinute prin sondaje, precum şi reprezentanţii instituţiilor statistice de peste hotare.

Măsurarea calităţii sistemului statistic se referă atît la măsurarea calităţii datelor statistice, cît şi a serviciilor statistice oferite, prin respectarea principiilor fundamentale de funcţionare a statisticii oficiale, aşa ca: independenţa profesională, relevanţa datelor statistice oficiale, transparenţa în activitate, periodicitatea lansării datelor, punctualitatea prezentării, confidenţialitatea datelor individuale, imparţialitatea difuzării informaţiei statistice.

În corespundere cu Codul European de Bune Practici, la baza cuantificării calităţii sistemului statistic stă operarea diferitor indicatori ce au atribuţie nu numai la produs, adică la datele statistice, ci la ansamblul organizaţiei în general, cum ar fi: proiectarea indicatorilor statistici, managementul procesului de elaborare a datelor statistice, managementul resurselor umane etc.

Menţionăm, că la etapa actuală ţara noastră se află la o nouă etapă de dezvoltare a calităţii sistemului statistic naţional, prin lansarea implementării sistemului managementului calităţii în corespundere cu standardele internaţionale, în special ale UE. Deşi nu este instituţionalizat, acestui proces i se acordă o importantă prioritate în activitatea Biroului Naţional de Statistică prin respectarea Principiilor Fundamentale ale statisticii oficiale, adoptate de Comisia Economică a ONU în anul 1992 şi, mai nou, Codul de bune practici al statisticilor europene, adoptat de Comisia de Statistică a Uniunii Europene în 2005, lansarea sondajeloe de opinie etc.

Mai multe detalii găsiţi la rubrica Noutăţi şi evenimente / Seminare şi conferinţe


Persoană de contact:

Ala Pâslariuc,
Responsabil relaţii publice,
Tel. 40 30 51

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
53726 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran