RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 10.07.2020
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2010
07.12.2010
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2010 1),2)

Biroul Naţional de Statistică comunică că exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2010 s-au cifrat la 179,3 mil. dolari SUA, cu 19,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 43,6% - comparativ cu luna octombrie 2009.

În ianuarie-octombrie 2010 exporturile au totalizat 1190,7 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2009 cu 16,7%.

                                              

Ianuarie-octombrie 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie 2009

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2009

2010

2009

2010

Export – total

      din care:

1190,7

116,7

100,0

100,0

-24,2

16,7

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

571,1

106,0

52,8

48,0

-11,6

3,2

  ţările CSI

468,2

122,2

37,5

39,3

-10,3

8,3

  alte ţări

151,4

153,1

9,7

12,7

-2,3

5,2

Import – total  

      din care:

3010,1

116,3

100,0

100,0

-36,9

16,3

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

1350,6

119,1

43,8

44,9

-16,3

8,4

  ţările CSI

961,6

106,8

34,8

31,9

-12,7

2,3

  alte ţări

697,9

126,2

21,4

23,2

-7,9

5,6

balanţA comercialĂ – total

      din care:

-1819,4

116,1

100,0

100,0

x

x

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

-779,5

131,0

38,0

42,9

x

x

  ţările CSI

-493,4

95,3

33,0

27,1

x

x

  alte ţări

-546,5

120,4

29,0

30,0

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 571,1 mil. dolari SUA (cu 6,0% mai mult faţă de ianuarie-octombrie 2009), deţinînd o cotă de 48,0% în total exporturi (52,8% în ianuarie-octombrie 2009).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 39,3% (în ianuarie-octombrie 2009 – 37,5%), ce corespunde unei valori de 468,2 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 22,2%, comparativ cu ianuarie-octombrie 2009.

Primele 30 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 97,1% din volumul total, au fost:

Ianuarie-octombrie 2010

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie 2009

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2009

2010

2009

2010

Export - total

1190,7

116,7

100,0

100,0

-24,2

16,7

       din care:

Federaţia Rusă

301,3

136,0

21,7

25,3

-3,4

7,8

România

204,1

102,2

19,6

17,1

-6,6

0,4

Italia

118,4

106,3

10,9

9,9

-2,2

0,7

Ucraina

69,7

107,3

6,4

5,9

-4,4

0,5

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

66,4

138,0

4,7

5,6

0,4

1,8

Turcia

61,4

de 2,5 ori

2,4

5,2

-0,2

3,6

Belarus

61,3

99,0

6,1

5,1

-1,1

-0,1

Germania

55,1

90,0

6,0

4,6

0,3

-0,6

Polonia

35,6

129,2

2,7

3,0

-1,7

0,8

Kazahstan

23,6

108,6

2,1

2,0

-1,2

0,2

Statele Unite ale Americii

17,4

183,7

0,9

1,5

-0,3

0,8

Grecia

16,2

142,5

1,1

1,4

0,5

0,5

Elveţia

14,0

75,5

1,8

1,2

-0,9

-0,4

Bulgaria

13,5

116,0

1,1

1,1

-0,7

0,2

Franţa

10,8

78,2

1,4

0,9

-0,2

-0,3

Georgia

10,5

139,9

0,7

0,9

0,2

0,3

Lituania

8,6

108,1

0,8

0,7

0,1

0,1

Olanda

8,1

98,7

0,8

0,7

-0,2

0,0

Siria

6,6

169,8

0,4

0,6

0,0

0,3

Republica Cehă

6,3

160,4

0,4

0,5

0,0

0,2

Irak

6,1

187,9

0,3

0,5

0,0

0,3

Belgia

5,9

132,3

0,4

0,5

-0,3

0,1

Austria

5,7

123,0

0,5

0,5

-0,3

0,1

Ungaria

5,2

50,3

1,0

0,4

-0,3

-0,5

Slovacia

4,5

79,8

0,6

0,4

-0,1

-0,1

Azerbaidjan

4,3

146,4

0,3

0,4

-0,2

0,1

Uzbekistan

3,7

61,4

0,6

0,3

0,1

-0,2

Albania

3,5

de 2,9 ori

0,1

0,3

0,0

0,2

Libia

3,5

de 10,3 ori

0,0

0,3

-

0,3

Egipt

3,3

de 3,5 ori

0,1

0,3

0,1

0,2

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+36,0%), Turcia (de 2,5 ori), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+38,0%), Polonia (+29,2%), Statele Unite ale Americii (+83,7%), Italia (+6,3%), Ucraina (+7,3%), Grecia (+42,5%), România (+2,2%), Georgia (+39,9%), Siria (+69,8%) Irak (+87,9%), Libia (de 10,3 ori), Kazahstan (+8,6%), Republica Cehă (+60,4%), Bulgaria (+16,0%), Albania (de 2,9 ori), Egipt (de 3,5 ori), Lituania (+8,1%), Belgia (+32,3%), Austria (+23,0%) şi Azerbaidjan (+46,4%), a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 19,5%. Totodată, s-au diminuat exporturile către Germania (-10,0%), Ungaria (-49,7%), Elveţia (-24,5%), Franţa (-21,8%), Uzbekistan (-38,6%), Belarus (-1,0%) şi Slovacia (-20,2%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 2,2%.

Exporturile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-octombrie 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie 2009

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2009

2010

2009

2010

Export - total

1190,7

116,7

100,0

100,0

-24,2

16,7

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

292,2

122,7

23,3

24,5

3,1

5,3

Animale vii

7,2

de 4,1 ori

0,2

0,6

0,1

0,5

Carne şi preparate din carne

7,1

de 4,6 ori

0,2

0,6

0,0

0,6

Produse lactate şi ouă de păsări

6,2

104,7

0,6

0,5

-0,2

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

84,3

136,6

6,0

7,1

1,1

2,2

Legume şi fructe

153,3

124,6

12,1

12,9

1,4

3,0

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

20,8

61,0

3,3

1,7

1,5

-1,3

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

2,4

109,2

0,2

0,2

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

9,6

146,3

0,6

0,8

-0,7

0,3

Produse şi preparate alimentare diverse

1,3

114,9

0,1

0,1

-0,1

0,0

Băuturi şi tutun

159,9

116,2

13,5

13,4

-3,3

2,2

Băuturi

135,4

109,4

12,1

11,4

-3,0

1,1

Tutun brut şi prelucrat

24,5

177,2

1,4

2,0

-0,3

1,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

106,9

147,0

7,1

9,0

-4,4

3,3

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

3,6

de 2,4 ori

0,1

0,3

-0,1

0,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

66,0

120,9

5,3

5,5

0,5

1,1

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,7

182,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Lemn şi plută

1,1

118,3

0,1

0,1

-0,1

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,2

175,8

0,1

0,1

0,0

0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

8,7

105,3

0,8

0,7

-3,7

0,0

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

22,0

de 4,7 ori

0,5

1,8

-0,9

1,7

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

2,4

de 2,1 ori

0,1

0,2

-0,1

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

5,6

145,2

0,4

0,5

0,1

0,2

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

4,2

123,2

0,3

0,4

0,0

0,1

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

1,2

de 3,0 ori

0,0

0,1

-

0,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

33,7

84,9

3,9

2,8

-0,9

-0,6

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

33,5

84,9

3,9

2,8

-0,9

-0,6

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

62,8

138,3

4,5

5,3

0,8

1,7

Produse chimice organice

1,0

66,0

0,1

0,1

0,1

-0,1

Produse tanante sau colorante

0,9

139,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

47,4

154,4

3,0

4,0

1,3

1,6

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

8,3

116,9

0,7

0,7

-0,3

0,1

Materiale plastice sub forme primare

1,2

69,7

0,2

0,1

-0,1

0,0

Materiale plastice prelucrate

2,9

110,5

0,3

0,2

-0,1

0,0

Alte materiale şi produse chimice

1,0

107,6

0,1

0,1

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia prima

94,3

115,5

8,0

7,9

-9,8

1,2

Piele, altă piele şi blană prelucrate

1,1

21,7

0,5

0,1

0,0

-0,4

Cauciuc prelucrat

5,0

110,1

0,4

0,4

-0,5

0,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

3,6

143,9

0,2

0,3

0,0

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

6,0

de 2,2 ori

0,3

0,5

-0,6

0,3

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

30,0

114,3

2,6

2,5

-1,2

0,4

Articole din minerale nemetalice

28,3

129,9

2,1

2,4

-1,8

0,6

Fier şi oţel

2,9

133,4

0,2

0,2

-3,9

0,1

Articole prelucrate din metal

17,1

108,0

1,5

1,4

-1,6

0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

147,3

117,6

12,3

12,4

-2,4

2,2

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

5,1

188,2

0,3

0,4

0,0

0,2

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

13,1

de 2,1 ori

0,6

1,1

-0,5

0,7

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

2,1

99,5

0,2

0,2

-0,1

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

21,4

141,1

1,5

1,8

-0,4

0,6

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

3,5

188,6

0,2

0,3

0,0

0,2

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

86,1

100,5

8,4

7,2

-1,1

0,0

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

11,7

137,7

0,8

1,0

-0,2

0,3

Alte echipamente de transport

3,8

182,6

0,2

0,3

0,0

0,2

Articole manufacturate diverse

287,8

104,1

27,1

24,2

-7,5

1,1

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

1,8

85,4

0,2

0,2

-0,2

0,0

Mobilă şi părţile ei

27,9

139,7

2,0

2,3

-1,2

0,8

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

12,1

108,0

1,1

1,0

-0,6

0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

190,0

101,0

18,4

16,0

-2,7

0,2

Încălţăminte

24,8

112,1

2,2

2,1

-1,4

0,3

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

8,8

105,0

0,8

0,7

-1,1

0,0

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,7

140,3

0,0

0,1

0,0

0,0

Alte articole diverse

21,7

90,6

2,3

1,8

-0,3

-0,2

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 24,5% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (52,5% din total secţiune şi 12,9% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (28,8% din total secţiune şi 7,1% din total exporturi).

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au clasat pe locul doi, reprezentînd 24,2% din total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (66,0% din total secţiune şi 16,0% din total exporturi), mobilă (9,7% din total secţiune şi 2,3% din total exporturi) şi încălţăminte (8,6% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au situat pe locul trei, deţinînd o cotă de 13,4% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (84,7% din total secţiune şi 11,4% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au clasat pe locul patru, reprezentînd 12,4% din total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri maşinile şi aparatele electrice au deţinut o pondere de 58,4% din total secţiune şi 7,2% din total exporturi.

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili s-au situat pe locul cinci, cu o pondere de 9,0% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri seminţelor şi fructelor oleaginoase le-au revenit 61,7% din total secţiune şi 5,5% din total exporturi.

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au clasat pe locul şase, cu o pondere de 7,9% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (31,8% din total secţiune şi 2,5% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (30,0% din total secţiune şi 2,4% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au clasat pe locul şapte, deţinînd o cotă de 5,3% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri produsele medicinale şi farmaceutice reprezintă 75,4% din total secţiune şi 4,0% din total exporturi. Cea mai mare parte din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile (81,2%).

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 2,8% în total exporturi.

Pe grupe de mărfuri creşteri substanţiale s-au marcat la exporturile de produse alimentare şi animale vii (+22,7%), materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (+47,0%), băuturi şi tutun (+16,2%), maşini şi echipamente pentru transport (+17,6%), produse chimice şi produse derivate (+38,3%), îndeosebi produse medicinale şi farmaceutice (+54,4%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+15,5%), articole manufacturate diverse (+4,1%), contribuind astfel la creşterea pe total exporturi cu 17,0%.

Totodată s-au redus exporturile de piele, altă piele şi blană prelucrate (-78,3%), zahăr şi preparate pe bază de zahăr (-39,0%), produse chimice organice (-34,0%), materiale plastice sub forme primare (-30,3%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-15,1%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-14,6%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-0,5%).

Importurile de mărfuri realizate în luna octombrie 2010 au însumat 373,5 mil. dolari SUA, cu 8,2% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 22,6% - comparativ cu luna octombrie 2009.

În ianuarie-octombrie 2010 importurile au totalizat 3010,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2009 cu 16,3%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 1350,6 mil. dolari SUA (cu 19,1% mai mult decît în ianuarie-octombrie 2009), deţinînd o pondere de 44,9% în total importuri (43,8% în ianuarie-octombrie 2009).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 961,6 mil. dolari SUA (cu 6,8% mai mult decît în ianuarie-octombrie 2009), care echivalează cu o cotă de 31,9% în total importuri (34,8% în ianuarie-octombrie 2009).

Primele 35 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 96,5% din volumul total, au fost:

Ianuarie-octombrie 2010

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie 2009

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2009

2010

2009

2010

Import - total

3010,1

116,3

100,0

100,0

-36,9

16,3

       din care:

Ucraina

429,3

118,2

14,0

14,3

-8,5

2,6

Federaţia Rusă

426,7

162,0

10,2

14,2

-5,9

6,3

România

301,6

121,4

9,6

10,0

-6,8

2,1

China

244,9

131,1

7,2

8,1

-1,8

2,2

Germania

233,2

116,1

7,8

7,7

-2,7

1,2

Italia

212,9

118,3

7,0

7,1

-1,8

1,3

Turcia

158,1

114,0

5,4

5,3

-1,4

0,8

Belarus

88,4

84,0

4,1

2,9

-1,6

-0,6

Polonia

83,9

122,6

2,6

2,8

-0,9

0,6

Grecia

76,2

186,5

1,6

2,5

0,4

1,4

Franţa

55,5

113,9

1,9

1,8

-1,0

0,3

Ungaria

51,4

118,4

1,7

1,7

-0,4

0,3

Statele Unite ale Americii

50,7

145,8

1,3

1,7

-1,2

0,6

Austria

49,9

109,0

1,8

1,7

-0,4

0,2

Brazilia

45,1

de 3,4 ori

0,5

1,5

-0,2

1,2

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

43,1

105,8

1,6

1,4

-0,3

0,1

Bulgaria

39,7

119,7

1,3

1,3

-0,1

0,3

Olanda

34,1

126,2

1,0

1,1

-0,4

0,3

Republica Cehă

33,0

108,0

1,2

1,1

-0,4

0,1

Japonia

26,1

110,7

0,9

0,9

-1,2

0,1

Belgia

25,6

146,8

0,7

0,9

-0,3

0,3

India

20,8

143,3

0,6

0,7

-0,1

0,2

Spania

19,8

81,7

0,9

0,7

-0,1

-0,2

Elveţia

18,0

104,6

0,7

0,6

-0,1

0,0

Coreea de Sud

17,4

125,1

0,5

0,6

-0,6

0,1

Suedia

16,9

128,2

0,5

0,6

-0,5

0,1

Lituania

13,9

98,9

0,5

0,5

0,0

0,0

Slovacia

12,3

116,3

0,4

0,4

-0,3

0,1

Vietnam

11,9

93,0

0,5

0,4

0,0

0,0

Kazahstan

11,6

7,0

6,4

0,4

3,6

-6,0

Slovenia

11,3

105,1

0,4

0,4

0,0

0,0

Finlanda

10,1

89,3

0,4

0,3

-0,2

0,0

Israel

9,4

82,3

0,4

0,3

-0,6

-0,1

Danemarca

9,3

97,0

0,4

0,3

-0,1

0,0

Taiwan, provincie a Chinei

8,9

119,3

0,3

0,3

-0,1

0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor din Ucraina (+18,2%), China (+31,1%), România (+21,4%), Grecia (+86,5%), Italia (+18,3%), Germania (+16,1%), Brazilia (de 3,4 ori), Turcia (+14,0%), Polonia (+22,6%) şi Statele Unite ale Americii (+45,8%), Franţa (+13,9%), Ungaria (+18,4%), Bulgaria (+19,7%), Olanda (+26,2%), Belgia (+46,8%), Austria (+9,0%), India (+43,3%), a contribuit la creşterea pe total importuri cu 15,9%. Sporirea importurilor din Federaţia Rusă (+62,0%) a fost condiţionată, în principal, de reluarea din luna aprilie 2009 a livrărilor de gaze naturale de origine rusească (în ianuarie-martie 2009 ţara de origine a gazelor naturale importate a fost declarat Kazahstanul).

Importurile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-octombrie 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)   importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie 2009

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2009

2010

2009

2010

Import - total      

3010,1

116,3

100,0

100,0

-36,9

16,3

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

316,2

117,4

10,4

10,5

-2,0

1,8

Animale vii

5,4

64,7

0,3

0,2

0,1

-0,1

Carne şi preparate din carne

21,2

165,8

0,5

0,7

-0,4

0,3

Produse lactate şi ouă de păsări

20,8

119,3

0,7

0,7

0,0

0,1

Peşte, crustacee, moluşte

30,7

108,0

1,1

1,0

-0,2

0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

43,7

97,9

1,7

1,4

-0,8

0,0

Legume şi fructe

89,4

137,2

2,5

3,0

-0,1

0,9

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

10,7

114,6

0,4

0,4

-0,1

0,1

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

33,8

121,4

1,1

1,1

-0,1

0,2

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

14,0

107,0

0,5

0,5

-0,2

0,0

Produse şi preparate alimentare diverse

46,5

110,2

1,6

1,5

-0,2

0,2

Băuturi şi tutun

108,8

106,5

3,9

3,6

-0,7

0,3

Băuturi

36,3

90,9

1,5

1,2

-0,7

-0,1

Tutun brut şi prelucrat

72,5

116,5

2,4

2,4

0,0

0,4

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

71,0

133,7

2,1

2,4

-0,7

0,7

Seminţe şi fructe oleaginoase

18,9

de 2,8 ori

0,3

0,6

-0,1

0,5

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,9

129,6

0,1

0,1

0,0

0,0

Lemn şi plută

17,8

92,6

0,7

0,6

-0,1

-0,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

7,2

113,7

0,2

0,2

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

7,7

121,8

0,2

0,3

-0,2

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

3,3

de 5,6 ori

0,0

0,1

0,0

0,1

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

14,1

115,6

0,5

0,5

-0,2

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

605,8

111,5

21,0

20,1

-8,8

2,4

Cărbune, cocs şi brichete

15,1

149,5

0,4

0,5

-0,3

0,2

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

340,2

122,3

10,7

11,3

-6,3

2,4

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

248,9

97,6

9,9

8,3

0,5

-0,2

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

6,8

118,9

0,2

0,2

-0,1

0,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

1,1

de 3,0 ori

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

3,9

96,0

0,2

0,1

0,0

0,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

1,8

138,5

0,0

0,1

-0,1

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

417,9

115,6

14,0

13,9

-2,9

2,2

Produse chimice organice

7,3

102,4

0,3

0,3

-0,1

0,0

Produse chimice anorganice

9,4

94,7

0,4

0,3

-0,1

0,0

Produse tanante şi colorante

21,2

111,2

0,7

0,7

-0,2

0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

142,2

117,7

4,7

4,7

0,0

0,8

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

71,2

108,1

2,5

2,4

-0,4

0,2

Îngrăşăminte minerale sau chimice

14,4

129,1

0,4

0,5

-0,3

0,1

Materiale plastice sub forme primare

36,9

114,1

1,3

1,2

-0,6

0,2

Materiale plastice prelucrate

60,9

119,1

2,0

2,0

-0,6

0,4

Alte materiale şi produse chimice

54,4

123,7

1,7

1,8

-0,6

0,4

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

582,0

119,8

18,8

19,3

-7,7

3,7

Piele, altă piele şi blană prelucrate

16,8

103,4

0,6

0,5

-0,1

0,0

Cauciuc prelucrat

40,3

128,6

1,2

1,3

-0,4

0,4

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

38,9

115,1

1,3

1,3

-0,4

0,2

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

65,4

125,4

2,0

2,2

-0,6

0,5

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

158,7

121,9

5,0

5,3

-0,9

1,1

Articole din minerale nemetalice

82,3

106,9

3,0

2,7

-1,1

0,2

Fier şi oţel

77,3

125,2

2,4

2,6

-2,4

0,6

Metale neferoase

14,0

101,0

0,6

0,5

-0,2

0,0

Articole prelucrate din metal

88,3

127,1

2,7

2,9

-1,6

0,7

Maşini şi echipamente pentru transport

621,7

125,8

19,1

20,7

-11,6

4,9

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

10,0

157,3

0,2

0,3

-0,3

0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

79,5

136,0

2,3

2,7

-2,0

0,8

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

3,3

64,9

0,2

0,1

-0,1

-0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

86,8

135,7

2,5

2,9

-2,2

0,9

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

24,7

149,8

0,6

0,8

-0,4

0,3

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

79,5

115,4

2,6

2,6

-0,4

0,4

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

165,4

105,2

6,1

5,5

-1,5

0,3

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

135,0

119,4

4,4

4,5

-4,6

0,9

Alte echipamente de transport

37,5

de 8,0 ori

0,2

1,3

-0,1

1,3

Articole manufacturate diverse

280,0

102,9

10,5

9,3

-2,5

0,3

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

27,1

128,7

0,8

0,9

-0,5

0,2

Mobilă şi părţile ei

39,7

110,3

1,4

1,3

-0,6

0,1

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,6

86,9

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

62,4

97,1

2,5

2,1

-0,1

-0,1

Încălţăminte

17,3

96,3

0,7

0,6

-0,1

0,0

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

28,9

98,0

1,1

0,9

-0,4

0,0

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

5,4

93,7

0,2

0,2

-0,1

0,0

Alte articole diverse

96,6

102,2

3,7

3,2

-0,7

0,1

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 20,7% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut importurile de maşini şi aparate electrice (26,6% din total secţiune şi 5,5% din total importuri), vehicule rutiere (21,7% din total secţiune şi 4,5% din total importuri), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (14,0% din total secţiune şi 2,9% din total importuri), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (12,8% din total secţiune şi 2,7 din total importuri), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (12,8% din total secţiune şi 2,6% din total importuri).

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 20,1% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri petrolul şi produsele petroliere reprezintă 56,2% din total secţiune şi 11,3%, din total importuri, iar gazul şi produsele industriale obţinute din gaz respectiv 41,1% şi 8,3%.

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 19,3% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (27,3% din total secţiune şi 5,3% din total importuri), articolele prelucrate din metal (15,2% din total secţiune şi 2,9% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (14,1% din total secţiune şi 2,7% din total importuri), fierul şi oţelul (13,3% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (11,2% din total secţiune şi 2,2% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 13,9% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut produsele medicinale şi farmaceutice (34,0% din total secţiune şi 4,7% din total importuri), uleiurile esenţiale, rezinoidele şi substanţele parfumate, preparatele pentru toaletă, produsele pentru înfrumuseţare (17,0% din total secţiune şi 2,4% din total importuri), materiale plastice prelucrate (14,6% din total secţiune şi 2,0% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 10,5% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri legumele şi fructele reprezintă 28,3% din total secţiune şi 3,0% din total importuri, iar cerealele şi preparatele pe bază de cereale, respectiv 13,8% şi 1,4.

Pe grupe de mărfuri au sporit importurile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (+33,7%), maşini şi echipamente pentru transport (+25,8%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+19,8%), produse alimentare şi animale vii (+17,4%), produse chimice şi produse derivate (+15,6%), combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (+11,5%), băuturi şi tutun (+6,5%), articole manufacturate diverse (+2,9%), favorizînd, astfel creşterea pe total importuri cu 16,3%.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-octombrie 2010 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 1819,4 mil. dolari SUA, cu 252,8 mil. dolari SUA (+16,1%) mai mare faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2009. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 779,5 mil. dolari SUA (în ianuarie-octombrie 2009 – 595,1 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 493,4 mil. dolari SUA (în ianuarie-octombrie 2009 – 517,6 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-octombrie

Ianuarie-octombrie 2010 în % faţă de ianuarie-octombrie 2009

2009

2010

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-1566,6

-1819,4

116,1

  din care:

Ucraina

-298,4

-359,6

120,6

China

-186,1

-243,9

131,1

Germania

-139,7

-178,1

127,5

Federaţia Rusă

-41,8

-125,4

de 3,0 ori

România

-48,7

-97,5

de 20 ori

Turcia

-114,1

-96,7

84,7

Italia

-68,7

-94,5

137,6

Grecia

-29,5

-60,0

de 2,0 ori

Polonia

-40,9

-48,3

118,2

Ungaria

-33,1

-46,2

139,6

Brazilia

-13,0

-45,0

de 3,5 ori

Franţa

-34,8

-44,7

128,2

Austria

-41,2

-44,2

107,5

Statele Unite ale Americii

-25,3

-33,3

131,6

Belarus

-43,3

-27,1

62,7

Republica Cehă

-26,7

-26,7

100,3

Bulgaria

-21,5

-26,2

121,7

Olanda

-18,8

-26,0

138,1

Japonia

-23,1

-25,7

111,6

Belgia

-12,9

-19,7

151,8

Spania

-23,1

-19,3

83,3

India

-14,0

-18,7

133,5

Coreea de Sud

-13,8

-17,4

125,7

Suedia

-10,6

-16,3

153,7

Vietnam

-12,8

-11,5

89,9

Slovenia

-10,3

-11,2

109,3

Finlanda

-10,6

-9,4

89,0

Danemarca

-9,5

-9,2

96,8

Taiwan, provincie a Chinei

-7,3

-8,8

119,2

Slovacia

-5,0

-7,8

157,8

Israel

-8,4

-6,9

82,4

Lituania

-6,1

-5,3

86,9

Elveţia

1,3

-4,0

x

Egipt

-4,0

-3,6

90,3

Uzbekistan

4,9

1,3

27,1

Libia

0,3

3,5

de 10,3 ori

Albania

1,2

3,5

de 3,0 ori

Azerbaidjan

2,7

4,1

150,9

Siria

1,6

5,1

de 3,3 ori

Irak

3,3

6,1

187,9

Georgia

7,2

10,1

139,9

Kazahstan

-144,8

12,0

x

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

7,4

23,3

de 3,2 ori

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-octombrie

Ianuarie-octombrie 2010 în % faţă de  ianuarie-octombrie 2009

2009

2010

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-1566,6

-1819,4

116,1

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-31,2

-24,0

76,8

Animale vii

-6,6

1,8

x

Carne şi preparate din carne

-11,3

-14,1

125,6

Produse lactate şi ouă de păsări

-11,5

-14,6

126,8

Peşte, crustacee, moluşte

-28,2

-30,7

108,6

Cereale şi preparate pe bază de cereale

17,0

40,6

de 2,4 ori

Legume şi fructe

57,9

63,9

110,5

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

24,8

10,1

41,0

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-25,7

-31,4

122,4

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-6,5

-4,4

67,4

Produse şi preparate alimentare diverse

-41,1

-45,2

110,1

Băuturi şi tutun

35,5

51,1

144,0

Băuturi

83,9

99,1

118,2

Tutun brut şi prelucrat

-48,4

-48,0

99,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

19,6

35,9

183,0

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,5

3,6

de 2,5 ori

Seminţe şi fructe oleaginoase

47,7

47,0

98,6

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,6

-0,2

45,7

Lemn şi plută

-18,3

-16,7

91,3

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,6

1,1

183,9

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-6,2

-6,8

110,6

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

1,9

1,0

51,4

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

4,1

18,7

de 4,6 ori

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-11,1

-11,8

106,2

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-539,7

-600,2

111,2

Cărbune, cocs şi brichete

-10,1

-15,0

148,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-274,7

-336,0

122,3

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-254,6

-247,7

97,3

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

33,9

26,9

79,2

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,4

-1,1

de 3,0 ori

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

35,4

29,6

83,7

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-1,1

-1,8

146,4

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-316,0

-355,1

112,3

Produse chimice organice

-5,6

-6,3

112,3

Produse chimice anorganice

-9,8

-9,3

94,7

Produse tanante şi colorante

-18,4

-20,3

110,2

Produse medicinale şi farmaceutice

-90,1

-94,8

105,1

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-58,8

-62,9

107,0

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-11,1

-14,4

130,0

Materiale plastice sub forme primare

-30,7

-35,7

116,5

Materiale plastice prelucrate

-48,5

-58,0

119,6

Alte materiale şi produse chimice

-43,0

-53,4

124,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-404,1

-487,7

120,7

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-10,9

-15,7

142,8

Cauciuc prelucrat

-26,8

-35,3

131,8

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-31,3

-35,3

112,8

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-49,5

-59,4

120,1

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-104,0

-128,7

123,8

Articole din minerale nemetalice

-55,2

-54,0

97,8

Fier şi oţel

-59,5

-74,4

124,9

Metale neferoase

-13,3

-13,8

103,8

Articole prelucrate din metal

-53,6

-71,2

132,8

Maşini şi echipamente pentru transport

-369,0

-474,4

128,6

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-3,7

-5,1

134,9

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-52,1

-66,4

127,4

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-3,0

-1,2

41,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-48,8

-65,4

134,1

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-15,6

-24,0

154,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-67,0

-76,0

113,4

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-71,6

-79,3

110,8

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-104,6

-123,3

117,9

Alte echipamente de transport

-2,6

-33,7

de 12,9 ori

Articole manufacturate diverse

4,4

7,8

178,1

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-18,9

-25,3

133,6

Mobilă şi părţile ei

-16,0

-11,8

73,6

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

8,3

9,5

115,6

Îmbrăcăminte şi accesorii

123,8

127,6

103,0

Încălţăminte

4,2

7,5

179,1

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-21,1

-20,1

95,2

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-5,3

-4,7

89,6

Alte articole diverse

-70,6

-74,9

106,1

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-octombrie 2010 a fost de 39,6% faţă de 39,5% în perioada similară din anul 2009.

Note:

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Datele pentru luna octombrie 2010 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente – date rectificate

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

Persoană de contact:

Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor
tel. 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
49737 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran