RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.10.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2018
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2018
06.07.2018
Versiune tipar

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova
în ianuarie-mai 2018*

Biroul Național de Statistică informează că exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2018 s-au cifrat la 223,0 mil. dolari SUA, cu 11,6% mai mult față de luna precedentă și cu 27,6%  - comparativ cu luna mai 2017.

Figura 1. Evoluția lunară a exporturilor de mărfuri

În ianuarie-mai 2018 exporturile de mărfuri au totalizat 1101,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 28,5%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 744,8 mil. dolari SUA (67,6% din total exporturi), fiind în creștere cu 35,2% față de ianuarie-mai 2017, care a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 22,6%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 356,3 mil. dolari SUA (32,4% din total exporturi), majorându-se cu 16,4% comparativ cu ianuarie-mai 2017. Reexporturile de mărfuri după prelucrare (îmbrăcăminte, fire, cabluri și transformatoare electrice, încălțăminte și părți de încălțăminte, nuci decojite, scaune și alt mobilier, valize, geamantane) au deținut 23,5% în total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țigări de foi, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase, țesături, materiale tricotate sau croșetate, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice, combustibili, vehicule rutiere) – 8,9%.

Figura 2. Structura exporturilor după modul de transport

Mijloacele de transport rutier au fost cel mai des utilizate la exporturile de mărfuri (86,9% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (7,8%), feroviar (3,1%) și aerian (2,1%).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 747,0 mil. dolari SUA (cu 37,8% mai mult față de ianuarie-mai 2017), deținând o cotă de 67,9% în total exporturi (63,2% – în ianuarie-mai 2017).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 16,1% (20,8% - în ianuarie-mai 2017), ce corespunde unei valori de 177,5 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au micșorat cu 0,2%, comparativ cu ianuarie-mai 2017.

Figura 4. Structura exporturilor pe principalele țări partenere

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-mai 2018, comparativ cu perioada similară din anul 2017, relevă majorarea exporturilor în România (+36,0%), Italia (de 1,6 ori), Germania (de 1,6 ori), Elveția (de 2,5 ori), Ucraina (de 1,6 ori), Polonia (+33,7%), Portugalia (de 203,0 ori), Olanda (de 1,7 ori),  Franța (+45,8%), Serbia (de 3,6 ori), Emiratele Arabe Unite (de 4,8 ori), Slovacia (de 2,8 ori), Austria (+46,4%), Republica Cehă (+49,3%), Grecia (+28,1%), Spania (+31,1%), Georgia (+42,6%), Statele Unite ale Americii (+33,0%), China (+41,0%), Turcia (+3,9%), Belgia (+31,9%), Liban (+29,4), Indonezia (de 2,3 ori), Kazahstan (+27,5), Myanmar (de 3,7 ori), Lituania (+30,1%), Ungaria (+46,5%), Arabia Saudită (+57,9%), Letonia (+44,2%), care a favorizat creșterea pe total exporturi cu 32,6%.

În același timp s-au redus livrările în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-23,9%), Federația Rusă (-7,7%), Belarus (-12,5%), Bulgaria (-17,9%), Irak (-24,5%), Cipru (-58,9%),  Siria (-49,3%) Uzbekistan (-45,2%), Macedonia (-55,6%).

Figura 5. Structura exporturilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-mai 2018, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017, s-au marcat creșteri la exporturile de mașini și aparate electrice (de 1,6 ori), legume și fructe (+38,3%), cereale și preparate pe bază de cereale (+47,5%), îmbrăcăminte și accesorii (+24,8%), semințe și fructe oleaginoase (+24,8%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+28,2%), mobilă și părțile ei (+34,9%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 1,7 ori), articole din minerale nemetalice (de 1,7 ori), produse medicinale și farmaceutice (+36,4%), hrană destinată animalelor (de 1,7 ori), tutun brut și prelucrat (de 1,7 ori), animale vii (de 2,4 ori), încălțăminte (+25,1%), articole din lemn (de 1,8 ori), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 1,9 ori), articole de voiaj; sacoșe și similare (+44,2%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+19,7%), petrol și produse petroliere (+29,4%), produse chimice organice (+15,7%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+57,6%), care au contribuit la majorarea pe total exporturi cu 32,2%.

Totodată s-au micșorat exporturile de zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-46,6%), vehicule rutiere (-40,7%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (-30,1%), fire, țesături, articole textile (-9,9%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate (-19,1%), articole prelucrate din metal (-10,7%), produse lactate și ouă de păsări (-10,1%), carne și preparate din carne (-32,0%).

Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2018 au însumat 505,4 mil. dolari SUA, cu 13,7% mai mult față de luna anterioară și cu 26,2% - comparativ cu luna mai 2017.

Figura 6. Evoluția lunară a importurilor de mărfuri

În ianuarie-mai 2018 importurile de mărfuri au constituit 2276,3 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 27,0%.

Majoritatea importurilor de mărfuri au fost realizate cu mijloacele de transport rutier (82,8% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (5,8%), transportul feroviar (5,3%), maritim (2,8%) și aerian (2,5%). 

Figura 8. Structura importurilor pe grupe de țări

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 1150,8 mil. dolari SUA (cu 31,1% mai mult față de ianuarie-mai 2017), deținând o pondere de 50,6% în total importuri (49,0% - în ianuarie-mai 2017).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 533,0 mil. dolari SUA (cu 17,5% mai mare decât în ianuarie-mai 2017), care echivalează cu o cotă de 23,4% în total importuri (25,3% - în ianuarie-mai 2017).

Figura 9. Structura importurilor pe principalele țări partenere

 Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-mai 2018, comparativ cu perioada similară din anul 2017, relevă creșterea importurilor din România (+27,0%), China (+36,4%), Federația Rusă (+24,9%), Germania (+38,0%), Italia (+27,2%), Ucraina (+15,2%), Polonia (+39,6%), Austria (de 1,7 ori), Franța (+32,2%), Turcia (+13,4%), Ungaria (+39,7%), Japonia (de 1,9 ori), Spania (+37,0%), Republica Cehă (+38,4%), Olanda (+39,9%), Coreea de Sud (de 1,7 ori), Serbia (de 1,8 ori), Belgia (+29,8%), Vietnam (+29,9 %), Brazilia (de 2,6 ori), Slovacia (+34,8%), Israel (de 1,7 ori), Slovenia (+48,8%), Suedia (+33,5%), Taiwan, provincie a Chinei(+40,2%), Portugalia (+44,3%), Letonia (de 1,6 ori), care a favorizat majorarea pe total importuri cu 26,1%.

În același timp s-au diminuat livrările din Belarus (-12,3%), Macedonia (-47,7%) și Statele Unite ale Americii (-3,4%).

În ianuarie-mai 2018, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017, au sporit importurile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+49,9%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (+30,5%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 1,6 ori), gaz și produse industriale obținute din gaz (+31,0%), vehicule rutiere (+28,4%), legume și fructe (+50,7%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+53,1%),  fire, țesături și articole textile (+16,8%), metale neferoase (de 1,7 ori), articole prelucrate din metal (+34,5%), fier și oțel (+48,1%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+27,3%), piele și blană prelucrate (de 1,8 ori), îngrășăminte minerale sau chimice (+38,4%), îmbrăcăminte și accesorii (+19,1%), produse medicinale și farmaceutice (+10,5%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+56,3%), cereale și preparate pe bază de cereale (+26,9%), articole din lemn (+36,6%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+23,9%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (de 2,4 ori), semințe și fructe oleaginoase (+31,1%), materiale plastice prelucrate (+18,0%), cauciuc prelucrat (+26,7%), carne și preparate din carne (+49,9%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+28,5%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+25,3%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+9,4%), hrană destinată animalelor (+31,2%), articole din minerale nemetalice (+9,3%), mobilă și pârțile ei (+19,6%), materiale plastice sub forme primare (+17,7%), pește, crustacee, moluște (+17,9%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+16,8%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+16,7%), produse chimice organice (+27,3%),  facilitând astfel creșterea pe total importuri cu 25,9%.

Totodată au scăzut importurile de energie electrică (-37,2%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-55,1%), tutun brut și prelucrat (-25,1%), articole de voiaj; sacoșe și similare (-60,1%), cărbune, cocs și brichete (-41,8%).

Deficitul balanței comerciale în luna mai 2018 a fost de 282,4 mil. dolari SUA, cu 37,7 mil. dolari SUA (+15,4%) mai mare, față de cel înregistrat în luna aprilie 2018 și cu 56,7 mil. dolari SUA (+25,1%) - comparativ cu luna mai 2017.

Figura 11. Evoluția lunară a balanței comerciale

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în ianuarie-mai 2018 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de  1175,2 mil. dolari SUA, cu 239,7 mil. dolari SUA (+25,6%) mai mare față de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017.

Figura 12. Tendințele comerțului exterior de mărfuri

Cu țările Uniunii Europene (UE-28) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de 403,8 mil. dolari SUA (în ianuarie-mai 2017 – 335,6 mil. dolari SUA), iar cu țările CSI - de 355,5 mil. dolari SUA (în ianuarie-mai 2017 – 275,7 mil. dolari SUA).

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-mai 2018 a fost de 48,4%, comparativ cu 47,8% în perioada similară din anul 2017.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-mai 2018 mărfuri și produse în valoare de 71,7 mil. dolari SUA, cu 22,6% mai puțin în raport cu aceeași perioadă din anul 2017. Diminuarea a fost condiționată, în principal, de reducerea importurilor de autoturisme (-30,5%), cărora le-a revenit 80,2% din importurile realizate de persoanele fizice.

Anexe:

*Note:
1. Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor
din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2. Datele pentru luna mai 2018 sunt provizorii, iar pentru lunile precedente și perioada
corespunzătoare din anul 2017 – date rectificate
3. Reexporturile Republicii Moldova includ în sine reexporturile de mărfuri clasice și reexporturile de mărfuri după prelucrare.
Reexporturile de mărfuri clasice reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici).

Persoană de contact:

Mariana Eni
Șef al direcției statistica comerțului exterior și serviciilor de piață
tel. 0 22 40 30 66
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
50187 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran