RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.10.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2008
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2008
16.01.2009
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2008 1) 2)

Importurile din luna noiembrie 2008 au fost inferioare celor din luna octombrie 2008 şi superioare celor din luna noiembrie 2007, în timp ce exporturile s-au redus faţă de ambele perioade. Diminuarea a fost influenţată, cu precădere, de consecinţele crizei financiare mondiale, care s-au răsfrînt negativ asupra schimburilor comerciale ale Republicii Moldova.

1_Evo_lun_xp_11.jpg

Exporturile de mărfuri în luna noiembrie 2008 s-au cifrat la 123,7 mil. dolari SUA, cu 17,7% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 16,8% - comparativ cu luna noiembrie 2007.

Ianuarie-noiembrie 2008

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2007

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2007

2008

2007

2008

Export – total

1477,1

121,6

100,0

100,0

30,4

21,6

din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

758,5

123,8

50,5

51,3

15,5

12,0

  ţările CSI

581,9

116,4

41,1

39,4

12,7

6,7

  alte ţări

136,7

134,5

8,4

9,3

2,2

2,9

Import – total

4492,3

137,1

100,0

100,0

38,5

37,1

din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

1957,3

131,1

45,6

43,6

17,9

14,2

  ţările CSI

1569,8

132,6

36,1

34,9

12,3

11,8

  alte ţări

965,2

160,9

18,3

21,5

8,3

11,1

balanţA comercialĂ – total

-3015,2

146,2

100,0

100,0

x

x

din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

-1198,8

136,2

42,6

39,7

x

x

  ţările CSI

-987,9

144,4

33,2

32,8

x

x

  alte ţări

-828,5

166,2

24,2

27,5

x

x

În ianuarie-noiembrie 2008 exporturile au totalizat 1477,1 mil. dolari  SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2007 cu 21,6%.

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 758,5 mil. dolari SUA (+23,8% faţă de ianuarie-noiembrie 2007), deţinînd o cotă de 51,3% în total exporturi (50,5% în ianuarie-noiembrie 2007).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 39,4% (ianuarie-noiembrie 2007 – 41,1%), ce corespunde unei valori de 581,9 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 16,4%, comparativ cu ianuarie-noiembrie 2007.

Primele 15 ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 89,5% din volumul total, au fost:

Ianuarie-noiembrie 2008

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2007

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2007

2008

2007

2008

Export - total

1477,1

121,6

100,0

100,0

30,4

21,6

       din care:

România

315,0

165,5

15,7

21,3

5,9

10,3

Federaţia Rusă

297,2

140,7

17,4

20,1

4,6

7,1

Italia

152,1

120,4

10,4

10,3

2,4

2,1

Ucraina

133,5

87,3

12,6

9,0

4,2

-1,6

Belarus

83,4

113,4

6,1

5,6

1,0

0,8

Germania

60,2

76,6

6,5

4,1

3,5

-1,5

Polonia

52,6

126,3

3,4

3,6

1,0

0,9

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

48,1

153,8

2,6

3,3

0,7

1,4

Kazahstan

42,3

98,3

3,5

2,9

2,3

-0,1

Elveţia

33,8

155,1

1,8

2,3

0,9

1,0

Turcia

30,3

102,0

2,4

2,1

0,4

0,0

Bulgaria

21,5

86,5

2,0

1,5

1,2

-0,3

Franţa

17,6

87,6

1,7

1,2

0,1

-0,2

Ungaria

17,1

de 3,4 ori

0,4

1,2

-0,8

1,0

Statele Unite ale Americii

14,2

102,6

1,1

1,0

-0,1

0,0

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor către România (+65,5%), Federaţia Rusă (+40,7%), Italia (+20,4%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+53,8%), Elveţia (+55,1%), Ungaria (de 3,4 ori), Polonia (+26,3%), Belarus (+13,4%) etc., a contribuit la creşterea pe total exporturi respectiv cu 10,3%, 7,1%, 2,1%, 1,4%, 1,0%, 1,0%, 0,9%, 0,8%.

Douăsprezece grupe de mărfuri care deţineau 91,1% din total exporturi se prezintă astfel:

Ianuarie-noiembrie 2008

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2007

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2007

2008

2007

2008

Export - total

1477,1

121,6

100,0

100,0

30,4

21,6

       din care:

Materiale textile şi articole din aceste materiale

287,7

115,0

20,6

19,5

5,0

3,1

     din care:

ţările Uniunii Europene

227,0

113,4

16,5

15,4

4,1

2,2

ţările CSI

33,8

138,4

2,0

2,3

0,9

0,8

Produse alimentare, băuturi şi tutun

286,9

115,1

20,5

19,4

0,3

3,1

     din care:

ţările Uniunii Europene

61,9

87,4

5,8

4,2

0,8

-0,7

ţările CSI

203,1

124,6

13,4

13,7

-1,3

3,3

Produse vegetale

182,4

124,1

12,1

12,3

3,1

2,9

     din care:

ţările Uniunii Europene

73,9

122,5

5,0

5,0

0,6

1,1

ţările CSI

65,3

109,0

4,9

4,4

2,4

0,4

Maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile

161,1

de 2,0 ori

6,5

10,9

3,3

6,8

     din care:

ţările Uniunii Europene

109,6

de 3,7 ori

2,5

7,4

1,6

6,6

ţările CSI

42,0

102,5

3,4

2,8

1,4

0,1

Metale comune şi articole din metale comune

117,4

115,8

8,3

7,9

4,0

1,3

     din care:

ţările Uniunii Europene

63,0

107,6

4,8

4,3

1,9

0,4

ţările CSI

39,1

99,4

3,2

2,6

1,8

0,0

Produse minerale

62,6

116,1

4,4

4,2

3,1

0,7

     din care:

ţările Uniunii Europene

20,6

120,9

1,4

1,4

1,0

0,3

ţările CSI

41,9

113,9

3,0

2,8

2,1

0,4

Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale

57,8

116,5

4,1

3,9

2,0

0,7

     din care:

ţările Uniunii Europene

30,4

108,2

2,3

2,1

1,0

0,2

ţările CSI

25,9

138,6

1,5

1,8

1,1

0,6

Articole din piatră,  ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare

50,1

104,4

4,0

3,4

2,0

0,2

     din care:

ţările Uniunii Europene

28,8

111,7

2,1

2,0

1,5

0,2

ţările CSI

19,5

91,8

1,7

1,3

0,4

-0,1

Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole din acestea

44,8

121,9

3,0

3,0

0,8

0,7

     din care:

ţările Uniunii Europene

42,3

118,1

2,9

2,9

0,8

0,5

ţările CSI

2,0

de 2,2 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea

36,0

117,0

2,5

2,4

1,7

0,4

     din care:

ţările Uniunii Europene

9,4

93,9

0,8

0,6

0,1

-0,1

ţările CSI

25,9

127,4

1,7

1,8

1,6

0,5

Produse chimice   

31,7

128,3

2,0

2,1

0,8

0,6

     din care:

ţările Uniunii Europene

7,5

124,3

0,5

0,5

0,1

0,1

ţările CSI

23,7

135,9

1,4

1,6

0,6

0,5

Piei brute, piei tăbăcite; blănuri şi produse din acestea

31,5

118,2

2,2

2,1

0,5

0,4

     din care:

ţările Uniunii Europene

28,7

125,0

1,9

1,9

0,4

0,5

ţările CSI

0,3

20,6

0,1

0,0

0,0

-0,1

Pe grupe de mărfuri creşteri substanţiale s-au marcat la exporturile de maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (de 2,0 ori), materiale textile şi articole din aceste materiale (+15,0%), produse alimentare, băuturi şi tutun (+15,1%), produse vegetale (+24,1%), metale comune şi articole din metale comune (+15,8%), produse minerale (+16,1%), grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale (+16,5%), încălţăminte, pălării, umbrele şi articole din acestea (+21,9%), produse chimice (+28,3%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (+17,0%), piei brute, piei tăbăcite; blănuri şi produse din acestea (+18,2%), articole din piatră,  ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare (+4,4%), care au influenţat la creşterea pe total exporturi respectiv cu 6,8%, 3,1%, 3,1%, 2,9%, 1,3%, 0,7%, 0,7%, 0,7%, 0,6%, 0,4%, 0,4%, 0,2%.

În luna noiembrie 2008 importurile de mărfuri au însumat 392,0 mil. dolari SUA,  cu 8,5% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 3,8% mai mult, comparativ cu luna noiembrie 2007.

2_Evo_lun_imp_11.jpg

În ianuarie-noiembrie 2008 importurile au totalizat 4492,3 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în aceeaşi perioadă din anul 2007 cu 37,1%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) au marcat 1957,3 mil. dolari SUA (cu 31,1% mai mult decît în ianuarie-noiembrie 2007), reprezentînd 43,6% în total importuri (45,6% în ianuarie-noiembrie 2007).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1569,8 mil. dolari SUA (cu 32,6% mai mare faţă de ianuarie-noiembrie 2007), care echivalează cu 34,9% în total importuri (36,1% în ianuarie-noiembrie 2007).

Primele 21 ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 89,9% din volumul total, au fost:

Ianuarie-noiembrie 2008

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2007

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2007

2008

2007

2008

Import - total

4492,3

137,1

100,0

100,0

38,5

37,1

       din care:

Ucraina

774,7

125,3

18,9

17,2

6,9

4,8

Federaţia Rusă

578,6

133,3

13,2

12,9

3,1

4,4

România

566,0

143,0

12,1

12,6

3,4

5,2

Germania

339,0

119,7

8,6

7,5

4,8

1,7

China

292,2

161,7

5,5

6,5

3,3

3,4

Italia

277,1

114,0

7,4

6,2

2,9

1,0

Turcia

213,2

143,2

4,5

4,7

2,0

2,0

Belarus

183,9

168,1

3,3

4,1

1,8

2,3

Polonia

112,3

140,7

2,4

2,5

0,6

1,0

Franţa

95,5

124,2

2,3

2,1

0,9

0,6

Statele Unite ale Americii

87,7

de 2,1 ori

1,3

2,0

0,4

1,4

Japonia

79,1

de 2,1 ori

1,1

1,8

0,7

1,3

Austria

68,9

de 2,1 ori

1,0

1,5

0,5

1,1

Ungaria

63,5

149,6

1,3

1,4

0,5

0,6

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

57,5

167,9

1,0

1,3

0,2

0,7

Republica Cehă

53,3

136,7

1,2

1,2

0,5

0,4

Olanda

45,7

122,6

1,1

1,0

0,8

0,3

Bulgaria

41,6

87,5

1,4

0,9

0,8

-0,2

Coreea de Sud

40,0

115,4

1,1

0,9

0,6

0,2

Israel

36,2

de 3,0 ori

0,4

0,8

0,2

0,7

Suedia

35,6

142,8

0,8

0,8

0,5

0,3

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor din România (+43,0%), Ucraina (+25,3%), Federaţia Rusă (+33,3%), China (+61,7%), Belarus (+68,1%), Turcia (+43,2%), Germania (+19,7%), Statele Unite ale Americii (de 2,1 ori), Japonia (de 2,1 ori), Austria (de 2,1 ori), Italia (+14,0%), Polonia (+40,7%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+67,9%), Israel (de 3,0 ori), Franţa (+24,2%), Ungaria (+49,6%), Republica Cehă (+36,7%), Olanda (+22,6%), Suedia (+42,8%), Coreea de Sud (+15,4%) etc., a contribuit la creşterea pe total importuri respectiv cu 5,2%, 4,8%, 4,4%, 3,4%, 2,3%, 2,0%, 1,7%, 1,4%, 1,3%, 1,1%, 1,0%, 1,0%, 0,7%, 0,7%, 0,6%, 0,6%, 0,4%, 0,3%, 0,3%, 0,2%.

Treisprezece grupe de mărfuri care deţineau 93,8% din total importuri se prezintă astfel:

Ianuarie-noiembrie 2008

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2007

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2007

2008

2007

2008

Import - total

4492,3

137,1

100,0

100,0

38,5

37,1

    din care:

Produse minerale

1025,1

147,9

21,1

22,8

4,4

10,1

     din care:

ţările Uniunii Europene

336,8

161,4

6,4

7,5

1,2

3,9

ţările CSI

683,4

141,6

14,7

15,2

3,2

6,1

Maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile

703,4

147,6

14,5

15,7

6,2

6,9

     din care:

ţările Uniunii Europene

390,3

148,2

8,0

8,7

3,7

3,9

ţările CSI

90,0

115,2

2,4

2,0

0,7

0,4

Produse chimice

379,5

132,8

8,7

8,4

3,7

2,9

     din care:

ţările Uniunii Europene

200,0

126,3

4,8

4,5

1,7

1,3

ţările CSI

81,5

130,4

1,9

1,8

1,0

0,6

Mijloace şi materiale de transport

365,6

146,6

7,6

8,1

5,5

3,5

     din care:

ţările Uniunii Europene

194,0

129,4

4,6

4,3

3,8

1,3

ţările CSI

54,9

110,0

1,5

1,2

0,9

0,2

Metale comune şi articole din metale comune

349,1

111,4

9,6

7,8

5,0

1,1

     din care:

ţările Uniunii Europene

119,7

87,3

4,2

2,7

2,4

-0,5

ţările CSI

146,2

125,2

3,6

3,3

1,4

0,9

Produse alimentare, băuturi şi tutun

312,0

150,0

6,3

6,9

2,1

3,2

     din care:

ţările Uniunii Europene

81,5

138,6

1,8

1,8

0,5

0,7

ţările CSI

202,4

151,7

4,1

4,5

1,9

2,1

Materiale textile şi articole din aceste materiale

261,7

115,7

6,9

5,8

1,6

1,1

     din care:

ţările Uniunii Europene

156,3

109,6

4,4

3,5

0,6

0,4

ţările CSI

11,3

127,7

0,3

0,3

0,1

0,1

Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea

258,3

125,4

6,3

5,8

2,3

1,6

     din care:

ţările Uniunii Europene

124,6

117,6

3,2

2,8

1,1

0,6

ţările CSI

55,3

105,7

1,6

1,2

0,5

0,1

Produse vegetale

151,8

119,4

3,9

3,4

2,6

0,8

     din care:

ţările Uniunii Europene

52,5

117,6

1,4

1,2

0,6

0,2

ţările CSI

51,0

118,4

1,3

1,1

1,3

0,2

Articole din piatră,  ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare

129,5

140,3

2,8

2,9

0,9

1,1

     din care:

ţările Uniunii Europene

48,9

163,6

0,9

1,1

0,2

0,6

ţările CSI

56,1

123,8

1,4

1,2

0,3

0,3

Pastă de lemn, hîrtie, carton şi articole din acestea

106,5

118,0

2,8

2,4

1,0

0,5

     din care:

ţările Uniunii Europene

48,2

117,8

1,2

1,1

0,4

0,2

ţările CSI

37,9

109,3

1,1

0,8

0,4

0,1

Animale vii şi produse animale

87,8

164,6

1,6

2,0

0,3

1,1

     din care:

ţările Uniunii Europene

25,4

156,9

0,5

0,6

0,1

0,3

ţările CSI

15,6

117,1

0,4

0,3

0,1

0,1

Lemn şi produse din lemn

82,4

134,7

1,9

1,8

0,6

0,6

     din care:

ţările Uniunii Europene

34,2

133,7

0,8

0,8

0,3

0,3

ţările CSI

39,5

126,1

1,0

0,9

0,3

0,2

Pe grupe de mărfuri creşteri semnificative s-au înregistrat la importurile de produse minerale (+47,9%), maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (+47,6%), mijloace şi materiale de transport (+46,6%), produse alimentare, băuturi şi tutun (+50,0%), produse chimice (+32,8%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (+25,4%), metale comune şi articole din metale comune (+11,4%), materiale textile şi articole din aceste materiale (+15,7%), articole din piatră,  ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare (+40,3%), animale vii şi produse animale (+64,6%), produse vegetale (+19,4%), lemn şi produse din lemn  (+34,7%), pastă de lemn, hîrtie, carton şi articole din acestea (+18,0%), care au influenţat la creşterea pe total importuri respectiv cu 10,1%, 6,9%, 3,5%, 3,2%, 2,9%, 1,6%, 1,1%, 1,1%, 1,1%, 1,1%, 0,8%, 0,6%, 0,5%.

3_tend_com_ext_11.jpg

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-noiembrie 2008 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 3015,2 mil. dolari SUA, cu 952,5 mil. dolari SUA (+46,2%) mai mare faţă de cel înregistrat în ianuarie-noiembrie 2007. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 1198,8 mil. dolari SUA (în ianuarie-noiembrie 2007 – 879,9 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 987,9 mil. dolari SUA (în ianuarie-noiembrie 2007 – 684,4 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-noiembrie

Ianuarie-noiembrie 2008 în % faţă de ianuarie-noiembrie 2007

2007

2008

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-2062,7

-3015,2

146,2

  din care:

Ucraina

-465,5

-641,2

137,8

China

-179,9

-290,0

161,3

Germania

-204,8

-278,8

136,2

Federaţia Rusă

-222,7

-281,4

126,4

România

-205,4

-251,0

122,2

Turcia

-119,2

-182,9

153,4

Italia

-116,7

-125,0

107,1

Belarus

-35,9

-100,5

de 2,8 ori

Franţa

-56,9

-77,9

137,0

Japonia

-36,8

-77,2

de 2,1 ori

Statele Unite ale Americii

-28,5

-73,5

de 2,6 ori

Polonia

-38,2

-59,7

156,5

Austria

-2,5

-57,8

de 23,1 ori

Republica Cehă

-33,4

-48,5

145,2

Ungaria

-37,4

-46,4

124,0

Coreea de Sud

-34,6

-39,9

115,4

Israel

-10,9

-34,9

de 3,2 ori

Olanda

-24,3

-33,3

137,2

Suedia

-24,2

-27,0

111,2

Bulgaria

-22,6

-20,1

88,6

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

-3,0

-9,4

de 3,2 ori

Elveţia

5,2

9,3

179,9

Kazahstan

36,4

20,9

57,4

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri se prezintă astfel:

Ianuarie-noiembrie

Ianuarie-noiembrie 2008 în % faţă de ianuarie-noiembrie 2007

2007

2008

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-2062,7

-3015,2

146,2

  din care:

Produse minerale

-639,1

-962,5

150,6

     din care:

ţările Uniunii Europene

-191,6

-316,2

165,0

ţările CSI

-445,7

-641,5

143,9

Maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile

-397,9

-542,3

136,3

     din care:

ţările Uniunii Europene

-233,4

-280,7

120,2

ţările CSI

-37,2

-48,0

129,2

Mijloace şi materiale de transport

-233,5

-351,4

150,5

     din care:

ţările Uniunii Europene

-145,6

-186,7

128,2

ţările CSI

-38,6

-49,6

128,5

Produse chimice

-261,0

-347,8

133,2

     din care:

ţările Uniunii Europene

-152,3

-192,5

126,4

ţările CSI

-45,0

-57,7

128,3

Metale comune şi articole din metale comune

-212,1

-231,7

109,2

     din care:

ţările Uniunii Europene

-78,6

-56,7

72,2

ţările CSI

-77,4

-107,1

138,4

Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea

-175,3

-222,3

126,8

     din care:

ţările Uniunii Europene

-96,0

-115,2

120,0

ţările CSI

-32,0

-29,4

91,9

Pastă de lemn, hîrtie, carton şi articole din acestea

-65,5

-90,5

138,2

     din care:

ţările Uniunii Europene

-28,2

-39,3

139,5

ţările CSI

-22,8

-31,0

136,0

Articole din piatră,  ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare

-44,3

-79,4

179,2

     din care:

ţările Uniunii Europene

-4,1

-20,1

de 4,9 ori

ţările CSI

-24,1

-36,6

152,1

Animale vii şi produse animale

-41,4

-78,2

189,2

     din care:

ţările Uniunii Europene

-15,7

-25,0

159,8

ţările CSI

-7,4

-9,5

128,2

Lemn şi produse din lemn

-57,0

-77,4

135,8

     din care:

ţările Uniunii Europene

-22,9

-30,6

133,6

ţările CSI

-30,5

-38,2

124,9

Produse alimentare, băuturi şi tutun

41,2

-25,1

x

     din care:

ţările Uniunii Europene

12,0

-19,6

x

ţările CSI

29,6

0,7

2,5

Piei brute, piei tăbăcite; blănuri şi produse din acestea

1,7

0,8

45,7

     din care:

ţările Uniunii Europene

3,4

5,3

155,4

ţările CSI

0,02

-1,4

de 59,7 ori

Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole din acestea

17,2

16,0

93,1

     din care:

ţările Uniunii Europene

26,1

30,6

117,5

ţările CSI

-0,5

-0,1

10,3

Materiale textile şi articole din aceste materiale

23,8

26,0

109,0

     din care:

ţările Uniunii Europene

57,6

70,7

122,7

ţările CSI

15,6

22,5

144,5

Produse vegetale

19,9

30,6

154,1

     din care:

ţările Uniunii Europene

15,7

21,4

136,3

ţările CSI

16,9

14,3

84,9

Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale

35,4

40,0

112,9

     din care:

ţările Uniunii Europene

23,2

25,5

110,1

ţările CSI

12,1

16,0

132,6

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în perioada de referinţă a fost de 32,9%  faţă de 37,1% în ianuarie-noiembrie 2007.

Persoanele fizice au exportat în ianuarie-noiembrie 2008 mărfuri şi produse în valoare de 0,2 mil. dolari SUA şi au importat bunuri materiale în sumă de 152,0 mil. dolari SUA. Comparativ cu ianuarie-noiembrie 2007 exporturile s-au diminuat cu 27,8%, iar importurile au crescut cu 29,3%, în principal, datorită majorării importurilor de autoturisme (+27,7%) din Germania, Italia, Franţa şi SUA.

Notă:
1)  Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2)  Datele pentru luna noiembrie 2008 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente – date rectificate.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import).

>> Versiune pentru tipar (format .pdf)

Persoană de contact:
Mariana Eni, şeful Direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor
Tel. 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
51172 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran