RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.09.2022
Prima / Comunicate de presă / Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2008
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2008
21.02.2009
Versiune tipar

Forţa de muncă în Republica Moldova:
ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 20081

Biroul Naţional de Statistică anunţă că în trimestrul IV 2008 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1232,3 mii persoane, fiind în descreştere cu 17,7 mii sau 1,4% faţă de nivelul tr.IV 2007. Această descreştere se datorează descreşterii cu circa 18,6 mii a numărului şomerilor. Disparităţi importante pe sexe în cadrul persoanelor active nu s-au înregistrat: numărul bărbaţilor a fost practic egal cu cel al femeilor. Ponderea populaţiei rurale a depăşit-o puţin  pe cea a populaţiei urbane (51,5% şi, respectiv, 48,5%).

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 41,8%, fiind în uşoară descreştere faţă de valoarea trimestrului respectiv al anului precedent (42,6%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populaţiei masculine – 44,4%, în comparaţie cu rata pentru femei – 39,5%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 47,5% în mediul urban şi 37,6% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 28,5%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă aplicată în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 46,8%, micşorându-se cu 0,8 p.p. faţă de nivelul trimestrului IV 2007.

Populaţia ocupată a constituit circa 1184 mii persoane, numărul lor rămânând acelaşi faţă de tr. IV 2007, însă micşorându-se cu circa 10% faţă de trimestrul III 2008. Repartiţia pe sexe relevă că ponderea bărbaţilor a fost practic egală cu cea a femeilor. Mediului rural i-au revenit  52,1% şi celui urban – 47,9%. 
Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 40,2%, înregistrând o scădere cu 4,3 p.p. faţă de trimestrul precedent. În comparaţie cu tr. IV 2007 se păstrează acelaşi nivel. La bărbaţi ea a fost mai înaltă (42,3%) în comparaţie cu femeile – 38,3%. În distribuţia pe medii de reşedinţă rata de ocupare a avut valoarea 45,0% în mediul urban şi 36,5% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 47,0%, a populaţiei în de vârstă de 15-64 ani - 44,9% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 26,2%.

În distribuţia după activităţile din economia naţională se constată că în sectorul agricol au activat  circa 305 mii persoane (25,8% din totalul persoanelor ocupate), din ei 53% au lucrat în gospodăriile auxiliare proprii. În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de peste 879 mii (+ 25 mii faţă de tr.IV 2007). Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 13,2% şi în construcţii, respectiv, 7,2%. În sectorul serviciilor au activat 53,8% din totalul persoanelor ocupate, această pondere crescând cu 1,2 p.p. faţă de tr.IV 2007.

Conform repartizării după forme de proprietate 66,9% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, 28,7% - cu cea publică, şi, 4,3% - în unităţi cu forme de proprietate mixtă ( publică şi privată)  şi cu participarea capitalului străin.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că numărul salariaţilor constituie 72,4% din total.

În sectorul informal au lucrat 11,0% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 30,0% au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit o treime, totodată circa 14% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal. Numărul persoanelor subocupate (adică acelor persoane care au avut un loc de muncă, însă total orele efectiv lucrate în timpul perioadei de referinţă au fost sub 40 ore pe săptămână, totodată doreau şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 81,5 mii, ceea ce reprezintă circa 7,0% din totalul persoanelor ocupate.

Numărul şomerilor, estimat  conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de circa 48,3 mii, fiind cu 18,6 mii mai mic faţă de tr.IV 2007. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 59,6% din total numărul de şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 63,7%.

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 3,9%, fiind mai joasă faţă de trimestrul IV a. 2007 (5,4%). Rata şomajului la bărbaţi şi la femei a înregistrat următoarele valori apropiate: 4,7% şi 3,2%. Disparităţi semnificative s-au înregistrat între rata şomajului în mediul urban – 5,1%, faţă de mediul rural – 2,8%. În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 10,3%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 8,0%.

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 58,2% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, depăşind nivelul trimestrului respectiv al anului 2007 cu 0,8 p.p. Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoane descurajate în a-şi găsi un loc de lucru dorit au fost înregistrate circa 23,1 mii. Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost conform estimărilor de circa 327,5 mii persoane. Circa două treimi din cei declaraţi plecaţi au fost bărbaţi. Aceeaşi proporţie se înregistrează pentru persoanele plecate din localităţile rurale.

Raportul de dependenţă economică, exprimat prin numărul persoanelor neocupate (inactive sau în şomaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost de 2018 ‰.

1 Remarcă: Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoană de contact:
Elena Basarab,
Şef al Secţiei statistica ocupării forţei de muncă
Tel. 21 08 47

>> Versiune pentru tipar (format .pdf)

>> Anexă 12 pagini.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46214 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran