RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole a Republicii Moldova 2008
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole a Republicii Moldova 2008
31.03.2009
Versiune tipar

Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole
de către întreprinderile agricole a Republicii Moldova 20081

Biroul Naţional de Statistică comunică că preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole în 2008 în comparaţie cu 2007 au înregistrat o descreştere cu circa 14,2%.

în % faţă de anul precedent


2008

informativ:
2007

Total produsele agricole

85,8

139,2

Produsele vegetale

79,0

147,7

Culturi cerealiere şi leguminoase-boabe

71,1

192,1

inclusiv:

grîu2

70,5

193,7

porumb2

66,4

182,3

Floarea soarelui2

64,8

175,6

Sfeclă de zahăr

113,0

94,7

Tutun

123,9

120,6

Cartofi

99,4

87,6

Legume

87,9

144,2

din care:

tomate

81,7

204,0

Fructe şi pomuşoare

72,3

141,5

din care:

fructe sîmburoase

63,0

181,9

fruce săminţoase

74,7

137,1

Struguri

91,3

98,9

Produsele animaliere

135,3

110,8

Vite şi păsări (în greutate vie)

133,4

115,2

din care:

bovine

162,7

92,0

porcine

181,5

95,7

păsări

122,1

126,1

Lapte

121,0

113,0

Ouă

147,5

101,0

Lînă (în greutate fizică)

58,4

122,0

Indicii trimestriali ai preţurilor de vînzare a produselor agricole în anii 2007 - 2008 se caracterizează prin următoarele date (în % faţă de trimestrul corespunzător din anul precedent):

2007

2008

trim.I

trim.II

trim.III

trim.IV

trim.I

trim.II

trim.III

trim.IV

Total produsele agricole

118,0

119,0

149,9

139,2

150,2

145,4

90,5

72,5

Produsele vegetale

129,7

133,9

153,3

143,6

163,9

142,8

86,0

68,8

Produsele animaliere

106,4

102,8

121,2

114,7

140,7

147,1

134,6

121,1

Pe parcursul anului 2008 s-a observat tendinţa de micşorare a idicilor trimestriali ai preţurilor medii la principalele produse vegetale, mai considerabil – la culturile cerealiere şi leguminoase: de la 170,7% în I trimestru pînă la 58,2% în trimestrul IV, la fructe, respectiv de la 178,2% pînă la 63,0%, la legume – de la 208,0% pînă la 69,4%, la floarea soarelui – de la 193,4% pînă la 57,4% faţă de trimestrul corespunzător din anul precedent.

În total pe produsele animaliere în a. 2008 a fost înregistrată micşorarea indicelui preţurilor de la 140,7% în I trimestru pînă la 121,1% în trimestrul IV din cauza micşorării indicilor preţurilor la lapte de la 133,9% pînă la 109,1% şi la ouă de la 175,7% pînă la 105,6%.

1) Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea.
2) Inclusiv seminţe de soi.

Persoana de contact:

Elena Orlov
Şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
Tel: 40 30 22

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47965 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran