Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 20231,2

Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor producătorului (preţurile medii de vânzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în ianuarie-martie 2023 faţă de perioada respectivă a anului 2022 a constituit 96,3% (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Evoluția indicilor preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2019-2023
faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent, %

 

Ianuarie-martie

2019

2020

2021

2022

2023

Produse agricole total

95,2

108,8

126,9

108,4

96,3

din care:

 

 

 

 

 

produse vegetale

93,3

115,9

129,4

101,6

93,8

produse animaliere

100,8

93,3

123,3

118,8

112,1

Descarcă datele în format .xlsx

În perioada de raport, preţurile producătorului la produsele vegetale s–au micșorat în medie cu 6,2% față de ianuarie-martie 2022. Această micșorare a fost determinată preponderent de scăderea preţurilor la rapiță – cu 31,3%, floarea soarelui – cu 19,8%, soia – cu 18,0%, grâu – cu 5,9%. În același timp, s–au majorat preţurile producătorului la ceapă uscată – de 2,6 ori, cartofi – cu 89,7%, morcov- cu 82,9%, struguri de soiuri de masă – cu 33,0%, fructe – cu 23,3%, porumb boabe – cu 4,4%.

La produsele animaliere în ianuarie-martie 2023 față de perioada respectivă a anului 2022 a fost înregistrată majorarea prețurilor producătorului în medie cu 12,1%. Аu crescut preţurile de vânzare la ouă alimentare cu 31,7%, lapte – cu 11,4% și animale in greutate vie – cu 9,0%.

Dinamica trimestrială a preţurilor producătorului în comparație cu perioada respectivă din anul precedent este prezentată în Figura 1.

Descarcă datele în format .xlsx

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste şi reflectă dinamica preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vânzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

Informații relevante:


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER