Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 20221,2

Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor producătorului (preţurile medii de vânzare de către întreprinderile agricole2) la produsele agricole în anul 2022 faţă de anul 2021 a constituit 113,6% (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Evoluţia indicilor preţurilor producătorului la produsele agricole (în % faţă de anul precedent)

 

2022

informativ:  2021

Total produse agricole

113,6

113,7

Produse vegetale

113,2

112,6

din care pe principalele tipuri:

 

 

Culturi cerealiere şi leguminoase – boabe3

121,0

111,8

inclusiv: grâu3

128,4

110,2

porumb3

109,8

113,0

leguminoase pentru boabe

123,9

112,2

Floarea soarelui3

104,4

125,3

Sfeclă de zahăr

146,7

102,2

Soia

99,0

145,3

Rapiță

103,9

141,0

Cartofi

146,4

96,5

Legume de câmp și teren acoperit

155,2

96,5

Culturi bostănoase alimentare

200,4

68,2

Fructe şi pomuşoare

100,3

76,6

inclusiv: fructe sâmburoase

104,7

95,4

fructe sămânțoase

95,7

69,6

pomuşoare de cultură

183,2

101,4

Produse animaliere

116,0

120,4

din care pe principalele tipuri:

 

 

Animale (în greutate vie)

114,9

120,6

inclusiv: bovine

118,8

106,4

porcine

118,6

120,5

ovine și caprine

103,7

79,2

păsări

110,1

124,0

Lapte de toate tipurile

113,5

105,6

Ouă de toate tipurile

126,4

129,0

Datele tabelului în format .xlsx

La produsele vegetale, în anul 2022 preţurile producătorului față de anul 2021 s–au majorat în medie cu 13,2%. Mai accentuat au crescut preţurile producătorului la culturi bostănoase alimentare – de 2,0 ori, pomuşoare de cultură – cu 83,2%, legume – cu 55,2%, sfeclă de zahăr – cu 46,7%, cartofi – cu 46,4%, grâu – cu 28,4%, leguminoase pentru boabe – cu 23,9%, porumb – cu 9,8%, floarea soarelui – cu 4,4%. În același timp, s–au micșorat preţurile producătorului la fructe sămânțoase – cu 4,3%.

La produsele animaliere, în anul 2022 comparativ cu anul precedent a fost înregistrată majorarea prețurilor producătorului în medie cu 16,0%, inclusiv la ouă de toate tipurile – cu 26,4%, animale (în greutate vie) – cu 14,9% (din care la bovine – cu 18,8%, porcine – cu 18,6%, păsări – cu 10,1%, ovine şi caprine – cu 3,7%) și lapte de toate tipurile – cu 13,5%.

Dinamica trimestrială a preţurilor producătorului în comparație cu perioada respectivă din anul precedent este prezentată în Figura 1.

Datele figurii în format .xlsx

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste şi reflectă dinamica preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vânzărilor produselor agricole realizate de către acestea.
3 Inclusiv seminţe de soi.

Informații relevante:

2021 2022/2021 indicele prețurilor indicii prețurilor prețuri prețurile producătorului produse animaliere produsele agricole produse vegetale

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER