Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-septembrie 20221,2

Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor producătorului (preţurile medii de vânzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2022 faţă de perioada respectivă a anului 2021 a constituit 118,6% (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Evoluția indicilor preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2018-2022 faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent, %

 

Ianuarie-septembrie

2018

2019

2020

2021

2022

Produse agricole total

94,9

99,3

115,7

117,9

118,6

din care:

 

 

 

 

 

produse vegetale

94,6

98,4

124,3

117,4

119,1

produse animaliere

96,1

102,5

97,7

119,6

117,2

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2022, preţurile producătorului la produsele vegetale s–au majorat cu 19,1% faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent. Mai accentuat au crescut preţurile producătorului la pomușoare de cultură – de 2,2 ori, bostănoase alimentare – cu 68,3%, legume – cu 54,7%, cartofi – cu 45,6%, grâu – cu 31,5%, leguminoase pentru boabe – cu 30,6%, orz – cu 26,0%, floarea-soarelui – cu 13,8%, ovăz – cu 13,2%. Totodată, s–au micșorat preţurile producătorului la fructe sămânțoase – cu 17,8%, struguri – cu 12,5%, tutun – cu 4,9%.

La produsele animaliere, în ianuarie-septembrie 2022 față de perioada respectivă a anului 2021 a fost înregistrată majorarea prețurilor producătorului cu 17,2%, inclusiv la ouă alimentare –  cu 26,7%, animale și păsări (în masă vie) – cu 16,2% și lapte – cu 14,8%.

Dinamica trimestrială a preţurilor producătorului în comparație cu perioada respectivă din anul precedent este prezentată în Figura 1. Astfel, preţurile producătorului în trimestrul III anul curent față de trimestrul III al anului trecut au crescut cu 22,6%, inclusiv la produsele vegetale – cu 23,2% și la cele animaliere – cu 18,4%.

Datele graficului în format .xlsx

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste şi reflectă dinamica preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vânzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

Informații relevante:

2021 2022 2022/2021 cifre culturi agricole date efectivul de animale evoluția prețurilor indicele prețurilor indicii prețurilor moldova prețuri prețurile producătorului producția animalieră produse animaliere produsele agricole produse vegetale

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER