RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie – martie 2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie – martie 2009
24.04.2009
Versiune tipar

Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie – martie 2009

Biroul Naţional de Statistică informează că în luna martie 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1471,6 mil. lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 12,7% faţă de luna precedentă şi o diminuare de 5,6% comparativ cu luna martie 2008.

Commerce_mart09_img01.png

Evoluţia vînzărilor de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale

Martie 2009

Ianuarie-martie 2009

Structura, %

Informativ:
ianuarie-martie 2008 în % faţă de ianuarie-martie 20071

mil. lei

în % faţă de:

mil. lei

în % faţă de ianuarie-martie 20081

ianuarie-martie

februarie 20091

martie 20081

2008

2009

Valoarea vînzărilor de mărfuri cu amănuntul – total

1471,6

112,7

94,4

4189,1

95,7

100,0

100,0

115,6

din care:

produse alimentare

535,4

106,2

104,7

1617,4

107,2

34,7

38,6

114,1

mărfuri nealimentare

936,2

116,8

88,7

2571,7

89,5

65,3

61,4

118,2

1 în preţuri comparabile

În ianuarie-martie 2009 populaţiei i-au fost comercializate mărfuri de consum în valoare de 4189,1 mil. lei, înregistrînd, în termeni reali, o scădere cu 4,3% faţa de ianuarie-martie 2008, determinată în principal, de micşorarea vînzărilor de mărfuri nealimentare (-10,5%), cărora le revine  61,4% din totalul vînzărilor cu amănuntul.

Reducerea volumului de vînzări cu amănuntul s-a înregistrat la unităţile comerciale cu formă de proprietate publică, mixtă (publică+privată) şi privată respectiv cu 14,8%, 8,9% şi 8,8%. Totodată, la unităţile comerciale cu forma de proprietate mixtă (cu participarea capitalului străin) şi străină volumele de vînzări s-au majorat cu 7,9%. Această situaţie a determinat modificarea ponderii sectoarelor în totalul vînzărilor cu amănuntul, care este prezentată în următoarea diagramă:

Commerce_mart09_img02.png

Stocurile de mărfuri existente în unităţile comerciale la 1 aprilie 2009 s-au cifrat la  4691,9 mil. lei, în creştere cu  16,1% faţă de 1 aprilie 2008.

Vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale, pe regiuni de dezvoltare

Ianuarie-martie 2009

Structura, %

Informativ:
ianuarie-martie 2008 în % faţă de ianuarie-martie 20071

ianuarie-martie

mil. lei

în % faţă de ianuarie-martie 20081

2008

2009

Valoarea vînzărilor de mărfuri cu amănuntul – total

4189,1

95,7

100,0

100,0

115,6

din care:

Mun. CHIŞINĂU

2458,3

96,9

57,8

58,7

111,9

NORD

822,6

94,2

20,2

19,6

122,1

inclusiv:

mun. Bălţi

349,0

89,6

9,1

8,3

123,7

Edineţ

68,8

116,3

1,4

1,6

129,3

Soroca

65,8

109,4

1,4

1,6

120,8

Drochia

61,3

92,2

1,5

1,5

125,2

CENTRU

530,9

92,3

13,1

12,7

119,0

inclusiv:

Orhei

91,5

113,8

1,7

2,2

106,8

Ungheni

74,8

85,0

2,0

1,8

123,0

SUD

254,8

94,1

6,2

6,1

122,6

inclusiv:

Cahul

81,6

92,0

2,1

1,9

128,3

Cauşeni

49,7

97,6

1,2

1,2

123,0

UTA GĂGĂUZIA

122,5

104,1

2,7

2,9

120,6

1 în preţuri comparabile

Ponderi semnificative în totalul valoric al vînzărilor de mărfuri cu amănuntul revin municipiilor Chişinău – 58,7% şi Bălţi – 8,3%, UTA Gagauzia – 2,9%, raioanelor: Orhei – 2,2%, Cahul – 1,9%, Ungheni –1,8%, Edineţ şi  Soroca –cîte 1,6%.

Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna martie 2009 a constituit 1043,2 mil. lei, fiind mai mare, în termeni reali, cu 1,3% faţă de luna precedentă şi cu 0,8% comparativ cu luna martie 2008.

Commerce_mart09_img03.png

În ianuarie-martie 2009 unităţile oficial înregistrate au acordat populaţiei servicii cu plată în sumă de 3147,2 mil. lei, rezultînd în condiţii comparabile de preţuri, o creştere de 0,1%, comparativ cu ianuarie-martie 2008.

Diminuarea volumului de servicii cu plată prestate populaţiei s-a înregistrat la agenţii economici cu forma de proprietate publică (-16,2%) şi privată (-8,8%). Totodată, agenţii economici din sectoarele mixt (cu participarea capitalului străin) şi mixt (public+privat) au sporit volumele de servicii cu plată prestate populaţiei respectiv cu 38,4 % şi 26,0%.

Commerce_mart09_img04.png

Serviciile cu plată prestate populaţie, prin unităţile oficial înregistrate,
pe regiuni de dezvoltare

Ianuarie-martie 2009

Structura, %

Informativ:
ianuarie-martie 2008 în % faţă de ianuarie-martie 20071

ianuarie-martie

mil. lei

în % faţă de ianuarie-martie 20081

2008

2009

Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei – total

3147,2

100,1

100,0

100,0

104,7

din care:

Mun. CHIŞINĂU

1465,3

86,1

54,5

46,6

98,6

NORD

524,4

89,8

18,3

16,7

118,0

inclusiv:

mun. Bălţi

181,4

82,5

6,8

5,8

129,4

Soroca

40,6

89,7

1,4

1,3

120,7

CENTRU

418,5

91,7

14,4

13,3

109,4

inclusiv:

Anenii Noi

56,7

97,7

1,8

1,8

108,0

Orhei

54,4

91,1

1,9

1,7

106,1

Ungheni

47,1

85,9

1,7

1,5

115,0

SUD

215,4

91,2

7,5

6,8

113,9

inclusiv:

Cahul

70,8

91,8

2,4

2,2

124,1

Cauşeni

36,6

96,5

1,2

1,2

103,2

UTA GAGAUZIA

102,5

93,0

3,5

3,3

117,3

1 în preţuri comparabile

Ponderi semnificative în totalul valoric al serviciilor cu plată prestate populaţiei deţin municipiile Chişinău şi Bălţi respectiv 46,6% şi 5,8%, UTA Găgăuzia – 3,3%, raioanele: Cahul –2,2%, Anenii Noi –1,8%, Orhei – 1,7% şi Ungheni – 1,5%.

Persoană de contact:


Mariana Eni
Şef al Direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor
Tel. 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
42974 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran