RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2008/09
Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2008/09
17.06.2009
Versiune tipar

Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2008/09

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2008/09.

Reţeaua învăţămîntul superior cuprindea 31 unităţi, inclusiv 17 instituţii de stat şi 14 – nestatale. La începutul anului de studii 2008/09, numărul total de studenţi a constituit 114,9 mii persoane (exclusiv cei străini), prezentînd o micşorare faţă de anul de studii precedent cu 6,6%. Din totalul studenţilor, 64,6% au urmat cursurile de zi şi 35,4% cursuri cu frecvenţă redusă.

Tabelul 1.  Studenţi în învăţămîntul superior pe forme de proprietate şi forme de învăţămînt, la începutul anilor de studii 2007/08-2008/09 (persoane)

2007/08

2008/09

Total studenţi

din care:

Total studenţi

din care:

femei

pe bază de contract

femei

pe bază de contract

Total

122939

72372

96095

114865

66372

85430

la zi

79490

47518

55146

74249

42884

47736

frecvenţă redusă

43449

24854

40949

40616

23488

37694

Instituţii de stat 

101779

60588

74935

93069

54475

63634

la zi

68083

40826

43739

61969

35972

35456

frecvenţă redusă

33696

19762

31196

31100

18503

28178

Instituţii nestatale

21160

11784

21160

21796

11897

21796

la zi

11407

6692

11407

12280

6912

12280

frecvenţă redusă

9753

5092

9753

9516

4985

9516

La începutul anului de studii 2008/09, în instituţiile de stat învăţau 93,1 mii studenţi (81,0% din total studenţi) sau cu 8,7 mii mai puţin faţă de anul de studii precedent. Totodată, în instituţiile nestatale învăţau 21,8 mii studenţi (19,0% din total studenţi) sau cu 0,6 mii mai mult faţă de anul de studii precedent.

În învăţămîntul superior, ponderea femeilor predomină (57,8%), iar comparativ cu anul de studii 2007/08 a fost în scădere cu 1,1 puncte procentuale.

Distribuţia studenţilor din învăţămîntul superior pe programe de studii a fost următoarea: 82,2% din totalul studenţilor făceau studii superioare de licenţă (Ciclul I), 4,6% studii superioare de masterat (Ciclul II), 0,9% studii superioare integrate1, 3,6% studii superioare medicale şi farmaceutice şi 8,7% studii superioare preBologna.

Tabelul 2. Studenţi în învăţămîntul superior pe programe de studii şi forme de proprietate, la începutul anului  de studii 2008/09 (persoane)

Total

Instituţii nestatale

Instituţii de stat

             din care:

pe bază de contract

buget

Total

114865

21796

93069

63634

29435

Studii superioare de licenţă (Ciclul I)

94445

18072

76373

52379

23994

Studii superioare de masterat (Ciclul II)

5242

824

4418

2880

1538

Studii superioare integrate

1035

72

963

676

287

Studii superioare medicale şi farmaceutice

4157

-

4157

1127

3030

Studii superioare pre-Bologna

9986

2828

7158

6572

586

În ceea ce priveşte finanţarea studiilor, la începutul anului de studii 2008/09, pe bază de contract studiau 85,4 mii studenţi, reprezentînd o pondere de 74,4% din totalul studenţilor din învăţămîntul superior, aceasta fiind în scădere cu 3,8 puncte procentuale faţă de anul de studii precedent.

În cadrul instituţiilor de stat, din contul bugetului studiau 29,4 mii studenţi, prezentînd o majorare faţă de anul de studii 2007/08 cu 9,7%. Distribuţia acestora pe programe de studii relevă că, majoritatea studenţilor cu finanţare bugetară făceau studii superioare de licenţă (Ciclul I).

Inv_supp_08_09_imaj01.png

Repartizarea studenţilor pe vîrste reflectă o pondere mai mare a studenţilor de 20 ani în totalul de studenţi (17,0%), fiind urmaţi de cei de 21 ani (16,8%), 19 ani (13,9%) şi 22 ani (13,3%).

După limba de predare, distribuţia studenţilor s-a prezentat astfel: 83,3 mii persoane (72,5% din total studenţi) învăţau în limba de stat, 29,7 mii persoane (25,9%) în limba rusă,  1,2 mii persoane (1,1%) în limba engleză şi 0,6 mii persoane (0,5%) în alte limbi de predare (franceza, ucraineana).

Structura studenţilor pe naţionalităţi relevă că, majoritatea studenţilor erau moldoveni (76,2% din total studenţi), 10,7% ruşi, 6,9% ucraineni, 3,6% găgăuzi, 1,9% bulgari, 0,7% de alte naţionalităţi.

Înmatricularea. În anul de studii 2008/09, în instituţiile de învăţămînt superior au fost înmatriculaţi 23,9 mii studenţi la studii superioare de licenţă (Ciclul I) şi studii medicale şi farmaceutice, prezentînd o majorare faţă de anul de studii precedent cu 0,5%. Comparativ cu anul de studii 2007/08, structura persoanelor înmatriculate în funcţie de nivelul de studii obţinut s-a modificat, şi în special, s-a majorat ponderea absolvenţilor liceelor cu 5,4 puncte procentuale şi a scăzut ponderea absolvenţilor şcolilor medii de cultură generală - cu 6,3 puncte procentuale.

Inv_supp_08_09_imaj02.png

Proporţia studenţilor înmatriculaţi în baza diplomei de bacalaureat, în totalul studenţilor înmatriculaţi a fost de 72,9%, comparativ cu 65,8% în anul de studii 2007/08.

În anul de studii 2008/09, în instituţiile de învăţămînt de stat au fost înmatriculaţi 20,3 mii studenţi, fiind practic la nivelul anului de studii precedent. Dintre aceştea, 10,0 mii studenţi (49,3%) au fost înmatriculaţi cu finanţare bugetară şi 10,3 mii studenţi (50,7%) pe bază de contract. În instituţiile de învăţămînt nestatale au fost înmatriculaţi 3,6 mii studenţi, prezentînd o majorare faţă de anul de studii precedent cu 3,3%.

Comparativ cu anul de studii 2007/08, se remarcă creşterea ponderii studenţilor înmatriculaţi la domeniile ştiinţe ale naturii, ştiinţe exacte (cu 3,6 puncte procentuale), servicii (cu 0,7 puncte procentuale), sănătate (cu 0,4 puncte procentuale). Totodată, a scăzut ponderea studenţilor înmatriculaţi la domeniile ştiinţe sociale, economice şi drept (cu 2,4 puncte procentuale), educaţie (cu 1,3 puncte procentuale), inginerie, tehnologii, arhitectură, construcţii (cu 0,9 puncte procentuale).

Inv_supp_08_09_imaj03.png

În anul de studii 2008/09, în instituţiile de învăţămînt superior au fost înmatriculate şi 5,2 mii persoane la studii superioare de masterat (Ciclul II), inclusiv 4,4 mii persoane (84,3%) în instituţiile de stat şi 0,8 mii persoane (15,7%) în cele nestatale. Din totalul studenţilor înmatriculaţi (Ciclul II) în instituţiile de stat, 34,9% au fost cei cu finanţare bugetară şi 65,1% - pe bază de contract.

Distribuţia studenţilor înmatriculaţi (Ciclul II) pe domenii fundamentale relevă că majoritatea studenţilor au fost înmatriculaţi la domeniul ştiinţe sociale, economice şi drept (68,7%).

Inv_supp_08_09_imaj04.png

Absolvenţi. Numărul absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior în anul 2008  a constituit 29,6 mii persoane, prezentînd o creştere faţă de anul de studii precedent de 1,5 ori. Această creştere se datorează faptului că în anul 2008, pentru prima dată, a avut loc absolvirea studiilor superioare de licenţă (Ciclul I). Astfel, din numărul total al studenţilor care au absolvit programele învăţămîntului superior, 8,6 mii persoane (29,0%) au urmat studii superioare de licenţă (Ciclul I), 0,5 mii persoane (1,8%) studii medicale şi farmaceutice şi 20,5 mii persoane (69,1%) studii superioare preBologna.

Din numărul total al absolvenţilor, 84,8% au urmat cursurile învăţămîntului superior din instituţiile de stat, iar 15,2% pe cele din instituţiile nestatale. Practic o pătrime din absolvenţii instituţiilor de stat au urmat cursurile cu finanţare bugetară.

Pe grupe de specialităţi, din totalul absolvenţilor studiilor superioare preBologna, ponderi mari s-au înregistrat la specialităţile economice (29,4%), drept (20,6%), urmate de cele filologice (7,5%), informatică (3,3%) şi pedagogie (3,0%). Trei sferturi din absolvenţii studiilor superioare de licenţă au finalizat cursurile la specialităţile din domeniul ştiinţe sociale, economice şi drept.

Personal didactic şi baza materială a instituţiilor. În instituţiile de învăţămînt superior şi-au desfăşurat activitatea didactică 6415 persoane (personal de bază) faţă de 6447 persoane în anul de studii 2007/08. Ponderea femeilor din totalul personalului didactic era de 54,0%. În instituţiile de învăţămînt superior personalul cu grad ştiinţific a constituit 2704 persoane (42,2% din totalul de personal), dintre care 2301 doctori în ştiinţe şi 403 doctori habilitaţi.

În afară de aceasta, personalul didactic auxiliar, în componenţa cărora intră laboranţii, tehnicienii şi bibliotecarii, număra 2190 persoane.

În reţeaua de învăţămînt superior, 71,0% dispun de săli sportive, 80,6% - de cantine. Asigurarea studenţilor cu cămin a fost următoarea: 32,3 mii de studenţi au nevoie de cămin, din care 18,7 mii locuiesc în cămine. Astfel, asigurarea cu locuri în cămine este de 57,9% faţă de 57,3% în anul de studii 2007/08.

Informativ: La începutul anului de studii 2008/09, numărul studenţilor străini a fost de 1,2 mii, aceştea fiind din Israel (24,6%), Ucraina (22,2%), Turcia (12,2%), Rusia (11,5%), Siria (8,4%), România ( 6,4%), etc.

Tabelul 3. Numărul de instituţii şi studenţi în învăţămîntul superior

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

Instituţii

40

35

35

31

31

31

instituţii de stat

17

18

18

17

17

17

instituţii nestatale

23

17

17

14

14

14

Studenţi, persoane

104029

114552

126132

127997

122939

114865

instituţii de stat

80892

93550

104426

106774

101779

93069

instituţii nestatale

23137

21002

21706

21223

21160

21796

Studenţi la 10 000 locuitori

288

318

351

357

344

322

Tabelul 4. Înmatricularea în învăţămîntul superior (persoane)

Inv_supp_08_09_imaj0_4.png

Tabelul 5. Absolvenţii învăţămîntului superior (persoane)

Absolvenţi

total

în instituţiile de stat

din care:

în instituţiile nestatale

pe bază de contract

buget

2003/04

15296

12342

6336

6006

2954

2004/05

15330

11455

7137

4318

3875

2005/06

17415

13249

9102

4147

4166

2006/07

16984

13176

9123

4053

3808

2007/08

19972

16423

11783

4640

3549

2008/093

29614

25105

19000

6105

4509

Inclusiv: Ciclul I

8598

7572

5938

1634

1026

Pre-Bologna, medicina şi farmacia

21016

17533

13062

4471

3483

1) Licenţă şi masterat (medicina veterenară şi arhitectura).
2) Total Ciclul I, medicina şi farmacia, Ciclul II.
3) Total Ciclul I, PreBologna, medicina şi farmacia.

Persoană de contact:

Larisa Chiriţa
Tel. 21-08-57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
36337 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran