RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 27.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2009
23.11.2009
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2009 1

Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-octombrie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 18441,62 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-octombrie 2008 a constituit 75,9% în preţuri comparabile3 (în primele 9 luni ale anului curent indicele respectiv a constituit 75,7%). În luna octombrie curent faţă de octombrie 2008 acest indice a marcat 77,4%.

Declinul producţiei industriale, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2008, a fost determinat de reducerea producţiei în: industria extractivă cu 32,2%, industria prelucrătoare – cu 26,0%, sectorul energetic – cu 4,8%, ceea ce a cauzat micşorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 0,6%, 23,0% si 0,5%.

Micşorarea volumului producţiei industriale în ansamblu în perioada vizată a fost cauzată de reducerea acestuia în special la întreprinderile cu următoarele activităţi principale de industrie: producţia altor produse din minerale nemetalifere (fabricarea sticlei, cimentului, varului şi ipsosului, elementelor din beton, ipsos şi ciment etc.) – cu 41,6% (ponderea în total producţie industrială constituie 9,7%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 14,2% (ponderea– 9,6%); fabricarea vinului – cu 23,9% (ponderea – 7,1%); fabricarea produselor lactate – cu 8,9% (ponderea – 5,5%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 21,4 % (ponderea – 4,5%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 39,0% (ponderea – 3,5%); producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 32,8% (ponderea – 3,0%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 22,9% (ponderea – 2,6%); fabricarea produselor textile – cu 33,0% (ponderea – 2,2%); industria chimică – cu 9,5% (ponderea – 2,0%); producţia de mobilier – cu 21,5% (ponderea – 1,7%); fabricarea încălţămintei – cu 51,6% (ponderea – 1,6%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 35,6% (ponderea – 1,4%) etc.

În acelaşi timp, în ianuarie-octombrie 2009 s-au înregistrat creşteri ale nivelului de producţie în următoarele activităţi industriale: producţia cărnii de pasăre (de 1,6 ori); fabricarea nutreţurilor gata pentru animale (de 1,5 ori); fabricarea altor produse din material plastic (cu 25,4%); fabricarea construcţiilor din oţel pentru construcţii (cu 12,8%); fabricarea articolelor tricotate şi croşetate (cu 12,5%); pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip lînă cardată (cu 11,2%); producţia de maşini şi aparate electrice (cu 9,5%); fabricarea produselor de tutun (cu 1,6%) ş.a.

În luna octombrie curent comparativ cu luna precedentă volumul producţiei industriale în ansamblu s-a majorat cu 6,4% datorită creşterii acestuia în industria prelucrătoare şi în sectorul energetic, respectiv, cu 6,3% şi cu 16,2%. Cele mai semnificative creşteri în luna octombrie au avut loc în activităţile: aprovizionarea cu aburi şi apă caldă (de 2,4 ori); fabricarea băuturilor alcoolice distilate şi vinului (respectiv cu 42,9% şi 40,9%); fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie (cu 33,4%); industria metalurgică (cu 26,7%); producţia de mobilier (cu 16,3%); producţia şi distribuţia energiei electrice (cu 11,5%); fabricarea hîrtiei şi cartonului (cu 9,3%) ş.a.

Totodată, în luna octombrie s-a diminuat volumul de producţie în întreprinderile cu următoarele activităţi: fabricarea produselor de morărit (cu 24,9%); producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei (cu 20,9%); industria extractivă (cu 19,6%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn (cu 13,5%); fabricarea produselor textile (cu 11,7%); fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie (cu 4,6%); fabricarea de maşini şi echipamente (cu 2,2%).

Întreprinderile cuprinse în cercetare statistică lunară explică reducerea volumului de producţie prin: dificultăţi privind piaţa de desfacere, în special reducerea volumului comenzilor companiilor de peste hotare, dar şi celor autohtone – consumatoare de producţie industrială; insuficienţa materiei prime; insuficienţa mijloacelor financiare etc.

Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi
a întreprinderilor industriale cuprinse în cercetare statistică lunară

Valoarea producţiei industriale,
în preţuri curente,
mil. lei

Indicii volumului producţiei
în ianuarie-octombrie 2009
faţă de
ianuarie-octombrie 2008,
în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei de la începutul anului 2009,
în preţuri comparabile3, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ:
ianuarie-octombrie 2008
faţă de
ianuarie-octombrie 2007,
în preţuri comparabile3,%

Industria – total

18441,62

75,9

100,0

-24,1

102,0

 Industria extractivă

256,9

67,8

1,8

-0,6

106,7

 Industria prelucrătoare

11499,7

74,0

86,3

-23,0

101,6

Industria alimentară şi a băuturilor

6254,9

80,5

41,1

-7,6

107,6

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

800,7

78,6

4,5

-0,9

106,7

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

475,7

61,0

3,5

-1,7

90,4

fabricarea produselor lactate

902,1

91,1

5,5

-0,4

105,5

fabricarea produselor de morărit

61,6

85,3

0,6

-0,1

105,9

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

18,3

149,7

0,3

+0,1

83,9

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

644,7

92,9

3,9

-0,2

108,8

fabricarea zahărului

105,5

26,4

0,6

-1,3

136,7

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

309,8

91,4

1,9

-0,1

112,1

fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage

13,6

98,6

0,1

-0,0

117,5

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

321,2

77,1

2,6

-0,6

134,0

fabricarea vinului

1204,9

76,1

7,1

-1,7

136,1

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

190,7

90,7

1,3

-0,1

83,4

Fabricarea produselor de tutun

307,6

101,6

1,8

+0,0

87,6

Fabricarea produselor textile

317,5

67,0

2,2

-0,8

93,2

pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip lînă cardată

2,1

111,2

0,1

+0,0

142,5

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

537,6

85,8

9,6

-1,2

85,3

Tăbăcirea şi prepararea pieilor

5,6

18,6

0,1

-0,2

137,0

Fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

43,0

65,1

0,7

-0,3

104,5

Fabricarea încălţămintei

107,2

48,4

1,6

-1,3

99,9

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

28,5

60,0

0,2

-0,1

102,5

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

203,1

64,4

1,4

-0,6

75,3

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

179,9

77,2

1,2

-0,3

97,5

Industria chimică

338,9

90,5

2,0

-0,2

111,9

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

78,9

70,4

0,4

-0,1

106,9

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

460,3

67,2

3,0

-1,1

103,4

fabricarea altor articole din material plastic

62,0

125,4

0,3

+0,1

107,6

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

1472,2

58,4

9,7

-5,2

99,5

fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

493,8

75,5

2,8

-0,7

93,9

fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

98,2

80,7

0,7

-0,1

99,4

fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment

218,9

55,3

1,5

-0,9

86,0

tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

21,0

72,5

0,1

-0,0

109,5

Industria metalurgică

103,3

85,1

0,7

-0,1

125,4

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

225,6

66,8

1,4

-0,5

97,5

Fabricarea de maşini şi echipamente

194,9

54,6

1,1

-0,7

91,4

fabricarea de maşini agricole

66,8

59,3

0,4

-0,2

83,4

fabricarea maşinilor-unelte

10,6

30,2

0,1

-0,1

105,5

fabricarea aparatelor de uz casnic

14,4

45,7

0,1

-0,1

79,3

Producţia de maşini şi aparate electrice

157,0

109,5

4,5

+0,3

107,5

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

103,2

42,7

0,6

-0,6

107,2

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

294,9

78,4

1,7

-0,4

producţia de mobilier

285,3

78,5

1,7

-0,3

114,9

 Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

2224,0

95,2

11,9

-0,5

105,0

Producţia şi distribuţia energiei electrice

1860,9

94,5

9,6

-0,4

103,1

colectarea, transportarea şi distribuţia energiei electrice

843,2

98,5

4,5

-0,1

103,4

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

363,1

97,8

2,4

-0,0

111,0

1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual şi întreprinderilor individuale.
3) În preţurile medii ale anului precedent.

Persoana de contact:

Valentina Comarniţchi
Şef al Direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46183 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran