RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 22.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate în anul de studii 2009/2010
Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate în anul de studii 2009/2010
30.12.2009
Versiune tipar
Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate în anul de studii 2009/2010

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate, în anul de studii 2009/2010 1.

Învăţămîntul secundar profesional

Elevi în învăţămîntul secundar profesional. La începutul anului de studii 2009/2010, reţeaua învăţămîntului secundar profesional cuprindea 75 unităţi, dintre care 2 unităţi (şcoli de meserii) aparţin sectorului nestatal. Reţeaua unităţilor din învăţămîntul secundar profesional a fost formată din 23 şcoli de meserii (inclusiv 6 unităţi pe lîngă instituţiile penitenciare) şi 52 şcoli profesionale.

La începutul anului de studii 2009/2010, în învăţămîntul secundar profesional studiau 22,2 mii elevi, cu 2,1 mii (8,7%) mai puţin decît în anul de studii precedent. Majoritatea elevilor din învăţămîntul secundar profesional (88,6%) urmează studiile în şcolile profesionale, iar 11,4% în şcolile de meserii. Din totalul elevilor înscrişi în învăţămîntul secundar profesional, 87,7% studiază în instituţii cu sediul în mediul urban.

Tabelul 1. Elevi în instituţiile de învăţămînt secundar profesional pe tipuri de instituţii şi medii de reşedinţă,
la începutul anilor de studii 2008/2009 - 2009/2010

 

2008/2009

2009/2010

Total elevi

din care:

Total elevi

din care:

feminin

cu finanţare bugetară

feminin

cu finanţare bugetară

 Total

24270

8211

23200

22161

6996

21068

Şcoli de meserii

3270

1106

3072

2536

640

2380

Şcoli profesionale

21000

7105

20128

19625

6356

18688

 Urban

20934

6979

19877

19425

6193

18357

Şcoli de meserii

1913

507

1728

1633

329

1502

Şcoli profesionale

19021

6472

18149

17792

5864

16855

 Rural

3336

1232

3323

2736

803

2711

Şcoli de meserii

1357

599

1344

903

311

878

Şcoli profesionale

1979

633

1979

1833

492

1833


Spre învăţământul secundar profesional se orientează preponderent băieţii, la începutul anului de studii 2009/2010 constituind 68,4% din numărul total de elevi.

Învăţămîntul secundar profesional este organizat, în principal, de către instituţiile aflate în proprietatea de stat (99,4% din total elevi). Ponderea elevilor cu finanţare bugetară în totalul elevilor a fost de 95,1%, în scădere cu 0,5 puncte procentuale comparativ cu anul de studii 2008/2009.

Din numărul total al elevilor din învăţămîntul secundar profesional, 18,7 mii elevi au urmat studiile în limba de stat (84,5%), iar 3,5 mii elevi - în limba rusă (15,5%).

În ceea ce priveşte structura pe vîrste, ponderea majoritară o deţineau elevii în vărstă de 16 ani – 32,7%, urmaţi de cei în vîrstă de 17 ani – 27,5% şi 18 ani – 20,5%.

Numărul de elevi bursieri a constituit 20,2 mii persoane, reprezentînd 91,2% din totalul elevilor.

Înmatricularea. La începutul anului de studii 2009/2010, în instituţiile de învăţămînt secundar profesional au fost înmatriculate 13,4 mii persoane, prezentînd o micşorare cu 12,6% faţă de anul de studii precedent. Pe tipuri de instituţii, distribuţia elevilor înmatriculaţi s-a prezentat astfel: 18,4% – în şcoli de meserii şi 81,6% – în şcoli profesionale. Proporţia celor înmatriculaţi din localităţile rurale, în numărul total al elevilor înmatriculaţi a fost de 73,8%.

Majoritatea elevilor au fost înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt secundar profesional în baza studiilor gimnaziale (81,0%), 13,8% – în baza studiilor medii de cultură generală şi liceale, iar 5,2% – fără certificat de absolvire a gimnaziului (cu studii secundar generale nefinalizate).

Comparativ cu anul de studii 2008/2009, structura elevilor înmatriculaţi în funcţie de domeniile ocupaţionale s-a modificat. În special, s-a redus ponderea elevilor înmatriculaţi în domeniul servicii (cu 7,5 puncte procentuale) şi s-a majorat ponderea elevilor înmatriculaţi în domeliile construcţii (cu 4,4 puncte procentuale), agricultură (cu 3,6 puncte procentuale) şi industria de prelucrare a metalelor şi constructoare de maşini (cu 3,3 puncte procentuale).

Structura pe profesii/meserii reflectă ponderi semnificative pentru următoarele profesii/meserii: tencuitor (9,5% din total înmatriculaţi), lăcătuş la repararea automobilelor (7,8%), bucătar (6,0%), cusătoreasă (5,8%), electrogazosudor-montator (5,5%), operator la calculatoare (5,4%), tractorist-maşinist în producţia agricolă (5,1%), tîmplar (4,9%), cusătoreasă în industria confecţiilor (4,3%), pietrar-zidar (3,2%), electromontor la repararea şi întreţinerea utilajului electric, electrosudor la sudarea manuală, placator cu plăci (cîte 3,1%), etc.

Absolvenţi. Numărul absolvenţilor din învăţămîntul secundar profesional, în anul 2009, a constituit 12,8 mii persoane, prezentînd o uşoară descreştere faţă de anul precedent (cu 1,1%). Din numărul total de absolvenţi, 70,7% au urmat cursurile de instruire profesională, ceilalţi (29,3%) au urmat paralel şi studiile generale. Şcolile profesionale au fost absolvite de 10,0 mii persoane (78,0%), iar cele de meserii de 2,8 mii persoane (22,0%). Ponderea absolventelor în totalul persoanelor care au absolvit învăţămîntul secundar profesional a fost de 32,6%.

Dintre cei care au absolvit, 15,8% au obţinut calificarea de bucătar, 10,1% – lăcătuş la repararea automobilelor, 7,8% – tencuitor, 6,5% – electrogazosudor-montator, 5,0% – operator la calculatoare, cîte 4,1% – cusătoreasă şi tîmplar, tractorist-maşinist în producţia agricolă (3,3%), placator cu plăci (2,6%), pietrar-zidar (2,4%), etc.

Personalul didactic şi baza materială a instituţiilor. În începutul anului de studii 2009/2010, activitatea instructiv-educativă în sistemul de învăţămînt secundar profesional era asigurată de 2234 cadre didactice (în scădere cu 4,7% comparativ cu anul de studii precedent), din care 231 personal cu funcţii de conducere, 809 profesori, 1065 maiştri-instructori şi instructori, 127 pedagogi sociali şi 2 psihologi. În afară de aceasta, personalul didactic auxiliar în componenţa cărora intră laboranţii, tehnicienii şi bibliotecarii, număra 164 persoane. Ponderea femeilor din numărul total de personal era de 55,2%. Numărul de elevi ce revin la un cadru didactic a înregistrat o valoare de 9,9.

Învăţămîntul mediu de specialitate

Elevi în învăţămîntul mediu de specialitate. La începutul anului de studii 2009/2010 funcţionau 47 instituţii de învăţămînt mediu de specialitate (colegii), relevînd acelaşi număr ca şi în anul de studii precedent. Din numărul total de instituţii, 41 unităţi sînt instituţii de stat şi 6 unităţi – instituţii nestatale.

Tabelul 2. Elevi în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate pe forme de învăţămînt şi forme de proprietate,
la începutul anilor de studii 2008/2009 - 2009/2010

 

2008/2009

2009/2010

Total elevi

din care

Total elevi

din care

feminin

pe bază de contract

feminin

pe bază de contract

Total

32683

18322

15409

32249

18148

14084

la zi

32223

18131

14949

32249

18148

14084

cu frecvenţă redusă

460

191

460

Instituţii de stat

30085

16486

12811

29810

16367

11645

la zi

29638

16305

12364

29810

16367

11645

cu frecvenţă redusă

447

181

447

Instituţii nestatale

2598

1836

2598

2439

1781

2439

la zi

2585

1826

2585

2439

1781

2439

cu frecvenţă redusă

13

10

13


În învăţămîntul mediu de specialitate studiau 32,2 mii elevi, prezentînd o micşorare cu 1,3% faţă de anul de studii 2008/2009. În anul de studii 2009/2010 cursurile s-au desfăşurat numai la forma de învăţămînt de zi.

În învăţământul mediu de specialitate populaţia feminină predomină numeric în rîndul elevilor, fiind de 18,1 mii sau 56,3% din total elevi.

Se înregistrează scăderi a numărului de elevi comparativ cu anul de studii 2008/2009 atît în instituţiile nestatale (cu 6,1%), cît şi în cele de stat (cu 0,9%). Totodată, se constată o creştere a elevilor care urmează studiile din contul bugetului (cu 5,2%).

Din numărul total al elevilor din învăţămîntul mediu de specialitate, 27,3 mii elevi au urmat studiile în limba de stat (84,8%), 4,5 mii elevi în limba rusă (14,1%) şi ceilalţi (1,1%) în alte limbi de predare (găgăuză-rusă, ucraineană).

Înmatricularea. La începutul anului de studii 2009/2010, în colegii au fost înmatriculate 9,5 mii persoane, prezentînd o scădere cu 11,7% faţă de anul de studii precedent. În funcţie de nivelul de studii al persoanelor înmatriculate se constată, că 79,4% din aceştia au fost înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziile, 19,9% – în baza studiilor medii de cultură generală şi liceale, iar 0,7% – alte situaţii.

Majoritatea elevilor din învăţămîntul mediu de specialitate au fost înmatriculaţi în colegiile de stat (91,9%), în creştere cu 0,6 puncte procentuale comparativ cu anul de studii 2008/2009.

Structura pe grupe de specialităţi relevă ponderi mai semnificative pentru următoarele: economia (14,3% din total înmatriculaţi), medicina (9,1%), transporturi (8,2%), servicii (6,6%), pedagogia (6,5%), construcţii (5,7%), mecanica (5,2%), informatica şi sisteme informaţionale şi calculatoare (cîte 5,0%), electronica şi comunicaţii (4,4%), etc. În cadrul acestor domenii, ponderi semnificative a elevilor înmatriculaţi pe bază de contract s-au înregistrat în următoarele: servicii (78,1% din elevii înmatriculaţi în acest domeniu), informatică (68,7%) şi transporturi (67,2%).

Absolvenţi. Numărul de absolvenţi ai colegiilor în anul 2009 a constituit 7,1 mii persoane, prezentînd o majorare faţă de anul precedent cu 6,9%. Absolvenţii colegiilor de stat deţineau ponderea de 92,1%. Majoritatea elevilor au absolvit cursurile de zi (94,0%). Ponderea absolventelor în totalul persoanelor care au absolvit învăţămîntul mediu de specialitate a fost de 55,6%.

Din totalul absolvenţilor colegiilor, ponderi mai semnificative au înregistrat specialiştii cu diplome în următoarele domenii: economia (16,5%), medicina (15,8%), pedagogia (9,0%), transporturi (8,9%), informatica (5,3%), construcţii şi servicii (cîte 4,6%).

Personalul didactic şi baza materială a instituţiilor. În anul de studii 2009/2010, în învăţămîntul mediu de specialitate şi-au desfăşurat activitatea 2502 cadre didactice (în creştere cu 2,6% comparativ cu anul de studii precedent), din care 2066 profesori, 59 maiştri-instructori, 35 metodişti, 63 pedagogi sociali şi 5 psihilogi. În afară de aceasta, personalul didactic auxiliar, număra 431 persoane. Ponderea femeilor din total cadre didactice era de 71,1%, în creştere cu 3,5 puncte procentuale comparativ cu anul de studii 2008/2009.

>> [Anexă] <<
.
Notă: Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

1) După situaţia la începutul anului de studii, la data de 05 octombrie
2) Domeniile ocupaţionale sînt prezentate în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului RM nr. 673 din 6 iunie 2008.

Persoană de contact:

Ala Negruţă
Şef al Direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
Tel. 40 30 78
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
41739 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran