RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 01.06.2020
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2010
07.09.2010
Versiune tipar

Activitatea de comerţ  exterior a Republicii Moldova
în ianuarie-iulie 20101,2

Biroul Naţional de Statistică relatează că exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2010 s-au cifrat la 118,6 mil. dolari SUA, cu 19,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 6,7% - comparativ cu luna iulie 2009.

În ianuarie-iulie 2010 exporturile au totalizat 739,6 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2009 cu 6,9%.

Ianuarie-iulie 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iulie 2009

ianuarie-iulie

ianuarie-iulie

2009

2010

2009

2010

Export – total

739,6

106,9

100,0

100,0

-22,1

6,9

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

364,7

96,9

54,4

49,3

-10,1

-1,7

ţările CSI

280,3

113,9

35,6

37,9

-10,3

4,9

alte ţări

94,6

136,7

10,0

12,8

-1,7

3,7

Import – total

1990,1

112,9

100,0

100,0

-36,6

12,9

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

892,8

117,6

43,1

44,9

-17,1

7,6

ţările CSI

628,1

97,8

36,4

31,5

-11,9

-0,8

alte ţări

469,2

129,7

20,5

23,6

-7,6

6,1

balanţA comercialĂ – total

-1250,5

116,8

100,0

100,0

x

x

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

-528,1

138,1

35,7

42,2

x

x

ţările CSI

-347,8

87,9

37,0

27,8

x

x

alte ţări

-374,6

128,0

27,3

30,0

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 364,7 mil. dolari SUA (cu 3,1% mai puţin faţă de ianuarie-iulie 2009), deţinînd o cotă de 49,3% în total exporturi (54,4% în ianuarie-iulie 2009).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 37,9% (în ianuarie-iulie 2009 – 35,6%), ce corespunde unei valori de 280,3 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări  s-au majorat cu 13,9%, comparativ cu ianuarie-iulie 2009.

Primele 27 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 97,1% din volumul total, au fost:

Ianuarie-iulie 2010

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea
(-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă  de ianuarie-iulie 2009

ianuarie-iulie

ianuarie-iulie

2009

2010

2009

2010

Export - total

739,6

106,9

100,0

100,0

-22,1

6,9

din care:

Federaţia Rusă

175,4

125,6

20,2

23,7

-3,5

5,2

România

121,9

87,0

20,3

16,5

-5,7

-2,6

Italia

80,3

101,2

11,5

10,9

-2,6

0,1

Turcia

45,7

de 2,9 ori

2,3

6,2

-0,2

4,3

Ucraina

44,2

110,0

5,8

6,0

-4,0

0,6

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

43,3

142,5

4,4

5,9

0,7

1,9

Belarus

40,5

90,8

6,4

5,5

-1,1

-0,6

Germania

34,6

83,6

6,0

4,7

-0,3

-1,0

Polonia

21,0

106,6

2,9

2,8

-1,2

0,2

Grecia

15,2

183,0

1,2

2,1

0,4

1,0

Kazahstan

11,9

97,6

1,8

1,6

-1,4

0,0

Statele Unite ale Americii

10,0

197,4

0,7

1,4

-0,5

0,7

Franţa

9,7

78,4

1,8

1,3

-0,3

-0,4

Bulgaria

7,9

91,5

1,2

1,1

-0,7

-0,1

Georgia

7,4

172,1

0,6

1,0

0,1

0,4

Elveţia

5,2

33,5

2,3

0,7

0,6

-1,5

Lituania

5,1

92,7

0,8

0,7

0,2

-0,1

Republica Cehă

4,6

180,5

0,4

0,6

0,0

0,3

Irak

4,4

166,0

0,4

0,6

0,0

0,3

Belgia

4,0

125,9

0,5

0,5

-0,3

0,1

Austria

3,8

99,7

0,5

0,5

-0,4

0,0

Olanda

3,5

88,6

0,6

0,5

-0,2

-0,1

Siria

3,5

146,1

0,4

0,5

0,0

0,2

Slovacia

3,4

89,7

0,5

0,5

-0,1

-0,1

Libia

3,4

-

-

0,5

-

-

Uzbekistan

3,0

61,4

0,7

0,4

0,1

-0,3

Azerbaidjan

2,6

127,0

0,3

0,4

-0,2

0,1

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+25,6%), Turcia (de 2,9 ori), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+42,5%), Grecia (+83,0%), Statele Unite ale Americii (+97,4%), Ucraina (+10,0%), Georgia (+72,1%), Republica Cehă (+80,5%) şi Irak (+66,0%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 14,7%. Totodată, s-au diminuat exporturile către România (-13,0%), Elveţia (-66,5%), Germania (-16,4%), Belarus (-9,2%), Franţa (-21,6%), Uzbekistan (-38,6%), Bulgaria (-8,5), Lituania (-7,3%), Olanda (-11,4%) şi Slovacia (-10,3%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 6,8%.

Exporturile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-iulie 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iulie 2009

ianuarie-iulie

ianuarie-iulie

2009

2010

2009

2010

Export - total

739,6

106,9

100,0

100,0

-22,1

6,9

din care:

Produse alimentare şi animale vii

138,9

87,2

23,0

18,8

5,2

-2,9

Animale vii

4,0

de 10,6 ori

0,1

0,5

0,0

0,5

Carne şi preparate din carne

3,0

de 4,8 ori

0,1

0,4

-0,1

0,4

Produse lactate şi ouă de păsări

5,0

148,7

0,5

0,7

-0,5

0,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

31,9

71,4

6,4

4,3

3,3

-1,8

Legume şi fructe

84,1

115,0

10,6

11,4

1,5

1,6

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

2,9

9,5

4,5

0,4

2,2

-4,0

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

1,4

118,1

0,2

0,2

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

5,8

137,8

0,6

0,8

-1,1

0,2

Băuturi şi tutun

112,2

121,3

13,4

15,2

-4,0

2,9

Băuturi

91,9

113,5

11,7

12,4

-3,8

1,6

Tutun brut şi prelucrat

20,3

175,9

1,7

2,8

-0,2

1,3

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

71,3

136,8

7,5

9,6

-3,0

2,8

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

2,4

de 2,4 ori

0,1

0,3

-0,2

0,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

48,4

121,5

5,8

6,5

2,6

1,2

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,4

168,2

0,1

0,2

0,0

0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

5,0

85,1

0,8

0,7

-3,9

-0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

10,6

de 4,0 ori

0,4

1,4

-1,3

1,1

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

2,0

de 2,4 ori

0,1

0,3

-0,1

0,2

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

2,6

121,2

0,3

0,3

0,0

0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

2,0

100,7

0,3

0,3

0,0

0,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

20,5

79,9

3,7

2,8

-0,8

-0,7

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

20,4

79,8

3,7

2,8

-0,8

-0,7

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

39,5

126,0

4,5

5,3

1,1

1,2

Produse chimice organice

0,9

106,9

0,1

0,1

0,1

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

31,0

136,6

3,3

4,2

1,5

1,2

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

3,8

95,6

0,6

0,5

-0,1

0,0

Materiale plastice sub forme primare

0,7

54,7

0,2

0,1

-0,1

-0,1

Materiale plastice prelucrate

1,9

123,3

0,2

0,3

-0,2

0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia prima

59,2

113,7

7,5

8,0

-10,6

1,0

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,3

7,6

0,6

0,0

-0,1

-0,6

Cauciuc prelucrat

3,8

138,8

0,4

0,5

-0,6

0,2

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

2,3

149,4

0,2

0,3

-0,1

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

4,1

de 2,9 ori

0,2

0,6

-1,0

0,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

19,2

120,7

2,3

2,6

-1,5

0,5

Articole din minerale nemetalice

17,5

126,9

2,0

2,4

-2,2

0,5

Fier şi oţel

1,2

80,6

0,2

0,2

-3,9

0,0

Articole prelucrate din metal

10,6

103,9

1,5

1,4

-1,1

0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

98,4

115,8

12,3

13,3

-1,4

1,9

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

4,2

de 2,4 ori

0,3

0,6

0,0

0,4

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

6,8

185,5

0,5

0,9

-0,5

0,4

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

1,2

61,8

0,3

0,2

0,0

-0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

10,9

108,2

1,5

1,5

-0,4

0,1

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

0,9

64,3

0,2

0,1

0,0

-0,1

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

61,0

104,2

8,5

8,2

-0,1

0,4

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

9,5

175,1

0,8

1,3

-0,3

0,6

Alte echipamente de transport

3,6

de 2,1 ori

0,3

0,5

0,1

0,3

Articole manufacturate diverse

196,8

102,7

27,7

26,6

-8,8

0,7

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

1,1

81,4

0,2

0,2

-0,2

0,0

Mobilă şi părţile ei

16,6

127,3

1,9

2,2

-1,3

0,5

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

8,5

107,7

1,1

1,2

-0,7

0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

132,5

102,2

18,8

17,9

-3,5

0,4

Încălţăminte

16,5

101,5

2,3

2,2

-1,6

0,0

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

6,1

92,2

1,0

0,8

-1,2

-0,1

Alte articole diverse

15,1

91,8

2,4

2,0

-0,3

-0,2

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale economiei ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, reprezentînd 26,6% din total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (67,3% din total secţiune şi 17,9% din total exporturi), mobilă (8,4% din total secţiune şi 2,2% din total exporturi) şi încălţăminte (8,4% din total secţiune şi 2,2% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animalele vii s-au clasat pe locul doi, cu o pondere de 18,8% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (60,5% din total secţiune şi 11,4% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (22,9% din total secţiune şi 4,3% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au situat pe locul trei, deţinînd o cotă de 15,2% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (81,9% din total secţiune şi 12,4% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au clasat pe locul patru, reprezentînd 13,3% din total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri maşinile şi aparatele electrice au deţinut o pondere de 62,0% din total secţiune şi 8,2% din total exporturi.

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili s-au situat pe locul cinci, cu o pondere de 9,6% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri seminţelor şi fructelor oleaginoase  le-au revenit 67,8% din total secţiune şi 6,5% din total exporturi.

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au clasat pe locul şase, cu o pondere de 8,0% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (32,4% din total secţiune şi 2,6% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (29,7% din total secţiune şi 2,4% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au clasat pe locul şapte, deţinînd o cotă de 5,3% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri produsele medicinale şi farmaceutice reprezintă 78,5% din total secţiune şi 4,2% din total exporturi. Cea mai mare parte din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile (73,8%).

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 2,8% în total exporturi.

Pe grupe de mărfuri creşteri substanţiale s-au marcat la exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (+36,8%), produse chimice şi produse derivate (+26,0%), îndeosebi produse medicinale şi farmaceutice (+36,6%), băuturi şi tutun (+21,3%), maşini şi echipamente pentru transport (+15,8%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+13,7%), articole manufacturate diverse (+2,7%), contribuind astfel la creşterea pe total exporturi cu 10,5%.

Totodată s-au redus exporturile de zahăr şi preparate pe bază de zahăr (-90,5%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-38,2%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-28,6%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate  (-20,2%), fier şi oţel (-19,4%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-18,6%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-14,9%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-7,8%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-4,4%).

Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2010 au însumat 314,0 mil. dolari SUA, cu 2,7% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 18,6% mai mult comparativ cu luna iulie 2009.

În ianuarie-iulie 2010 importurile au totalizat 1990,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2009 cu 12,9%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 892,8 mil. dolari SUA (cu 17,6% mai mult decît în ianuarie-iulie 2009), deţinînd o pondere de 44,9% în total importuri (43,1% în ianuarie-iulie 2009).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 628,1 mil. dolari SUA  (cu 2,2% mai mică faţă de ianuarie-iulie 2009), care echivalează cu o cotă de 31,5% în total importuri (36,4% în ianuarie-iulie 2009).

Primele 32 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 95,5% din volumul total, au fost:

Ianuarie-iulie 2010

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iulie 2009

ianuarie-iulie

ianuarie-iulie

2009

2010

2009

2010

Import - total

1990,1

112,9

100,0

100,0

-36,6

12,9

din care:

Federaţia Rusă

303,8

176,0

9,8

15,3

-6,4

7,4

Ucraina

263,4

111,6

13,4

13,2

-8,5

1,6

România

197,6

121,5

9,2

9,9

-6,9

2,0

China

156,0

130,8

6,8

7,8

-1,6

2,1

Germania

150,8

109,0

7,8

7,6

-2,7

0,7

Italia

145,0

114,7

7,2

7,3

-2,2

1,1

Turcia

103,2

111,7

5,2

5,2

-1,6

0,6

Grecia

56,3

de 2,3 ori

1,4

2,8

0,4

1,8

Polonia

52,6

119,7

2,5

2,6

-0,9

0,5

Belarus

51,5

78,9

3,7

2,6

-2,1

-0,8

Brazilia

40,8

de 4,6 ori

0,5

2,0

-0,1

1,8

Statele Unite ale Americii

38,8

167,8

1,3

2,0

-0,9

0,9

Franţa

37,9

109,9

2,0

1,9

-1,1

0,2

Austria

33,4

101,0

1,9

1,7

-0,3

0,0

Ungaria

32,2

113,4

1,6

1,6

-0,4

0,2

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

29,8

119,5

1,4

1,5

-0,3

0,3

Bulgaria

24,2

114,3

1,2

1,2

-0,1

0,2

Olanda

23,4

133,5

1,0

1,2

-0,5

0,3

Republica Cehă

20,9

100,6

1,2

1,0

-0,5

0,0

Japonia

17,7

119,1

0,8

0,9

-1,1

0,2

Belgia

16,5

136,4

0,7

0,8

-0,3

0,2

India

14,3

134,1

0,6

0,7

-0,1

0,2

Spania

13,6

74,0

1,0

0,7

-0,1

-0,3

Elveţia

11,6

106,1

0,6

0,6

-0,2

0,0

Coreea de Sud

10,3

110,9

0,5

0,5

-0,5

0,1

Suedia

9,3

125,7

0,4

0,5

-0,6

0,1

Lituania

9,1

102,8

0,5

0,5

0,0

0,0

Vietnam

8,2

97,4

0,5

0,4

0,1

0,0

Slovenia

8,0

107,4

0,4

0,4

0,0

0,0

Slovacia

7,9

118,8

0,4

0,4

-0,3

0,1

Israel

7,0

80,5

0,5

0,4

-0,6

-0,1

Kazahstan

6,2

3,7

9,4

0,3

5,4

-9,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor din China (+30,8%), România (+21,5%), Grecia (de 2,3 ori), Brazilia (de 4,6 ori), Ucraina (+11,6%), Italia (+14,7%), Statele Unite ale Americii (+67,8%), Germania (+9,0%), Turcia (+11,7%) şi Polonia (+19,7%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 13,1%. Sporirea importurilor din Federaţia Rusă (+76,0%) a fost condiţionată, în principal, de reluarea din luna aprilie 2009 a livrărilor de gaze naturale de origine rusească (în ianuarie-martie 2009 ţara de origine a gazelor naturale importate a fost declarat Kazahstanul).

Importurile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-iulie 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-) 

  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iulie 2009

ianuarie-iulie

ianuarie-iulie

2009

2010

2009

2010

Import - total      

1990,1

112,9

100,0

100,0

-36,6

12,9

din care:

Produse alimentare şi animale vii

224,8

124,3

10,3

11,3

-2,3

2,5

Animale vii

3,7

73,9

0,3

0,2

0,1

-0,1

Carne şi preparate din carne

12,6

127,2

0,6

0,6

-0,2

0,1

Produse lactate şi ouă de păsări

14,1

135,1

0,6

0,7

-0,1

0,2

Peşte, crustacee, moluşte

20,8

123,9

1,0

1,1

-0,2

0,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

30,1

99,9

1,7

1,5

-1,0

0,0

Legume şi fructe

74,6

142,8

3,0

3,8

-0,2

1,3

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

8,4

de 2,4 ori

0,2

0,4

-0,3

0,3

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

20,7

117,0

1,0

1,0

-0,1

0,2

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

9,5

121,9

0,4

0,5

-0,2

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

30,3

111,0

1,5

1,5

-0,1

0,2

Băuturi şi tutun

69,7

106,2

3,7

3,5

-0,9

0,2

Băuturi

23,9

87,5

1,5

1,2

-0,8

-0,2

Tutun brut şi prelucrat

45,8

119,6

2,2

2,3

-0,1

0,4

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

50,6

139,6

2,1

2,5

-0,9

0,8

Seminţe şi fructe oleaginoase

16,9

de 4,3 ori

0,2

0,8

-0,1

0,7

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,5

133,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Lemn şi plută

10,5

86,5

0,7

0,5

-0,2

-0,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

4,5

107,8

0,2

0,2

0,1

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

4,4

118,0

0,2

0,2

-0,2

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,9

de 2,7 ori

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

11,7

110,7

0,6

0,6

-0,3

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

403,5

99,7

23,0

20,3

-7,3

-0,1

Cărbune, cocs şi brichete

8,3

134,5

0,4

0,4

-0,2

0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

207,7

114,5

10,3

10,5

-6,2

1,5

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

186,9

86,1

12,3

9,4

1,6

-1,7

Energie electrică

0,5

de 2,6 ori

0,0

0,0

-2,5

0,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

4,4

108,5

0,2

0,2

-0,1

0,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,7

de 2,6 ori

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

2,6

91,2

0,2

0,1

0,0

0,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

1,1

115,6

0,0

0,1

-0,1

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

275,8

114,6

13,6

13,9

-3,2

2,0

Produse chimice organice

4,7

109,8

0,3

0,2

-0,1

0,0

Produse chimice anorganice

5,7

93,5

0,3

0,3

-0,1

0,0

Produse tanante şi colorante

12,8

113,7

0,6

0,6

-0,2

0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

91,1

111,9

4,6

4,6

0,0

0,6

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

46,2

106,2

2,5

2,3

-0,3

0,2

Îngrăşăminte minerale sau chimice

10,9

152,5

0,4

0,6

-0,4

0,2

Materiale plastice sub forme primare

23,4

117,8

1,1

1,2

-0,6

0,2

Materiale plastice prelucrate

36,7

120,0

1,7

1,9

-0,7

0,3

Alte materiale şi produse chimice

44,3

121,3

2,1

2,2

-0,8

0,4

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

371,3

118,0

17,9

18,7

-8,5

3,3

Piele, altă piele şi blană prelucrate

11,6

97,7

0,7

0,6

-0,1

0,0

Cauciuc prelucrat

24,8

129,6

1,1

1,2

-0,5

0,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

23,2

125,6

1,0

1,2

-0,5

0,3

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

42,7

128,2

1,9

2,2

-0,7

0,5

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

107,9

122,8

5,0

5,4

-1,2

1,1

Articole din minerale nemetalice

50,9

103,1

2,8

2,6

-1,2

0,1

Fier şi oţel

46,1

110,7

2,4

2,3

-2,5

0,3

Metale neferoase

8,6

95,1

0,5

0,4

-0,1

0,0

Articole prelucrate din metal

55,5

126,1

2,5

2,8

-1,7

0,7

Maşini şi echipamente pentru transport

408,1

120,9

19,1

20,5

-11,1

4,0

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

6,6

165,0

0,2

0,3

-0,3

0,2

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

51,5

122,5

2,4

2,6

-1,8

0,5

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

2,3

50,8

0,3

0,1

0,0

-0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

56,3

123,3

2,6

2,8

-2,3

0,6

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

14,9

120,9

0,7

0,7

-0,3

0,1

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

48,5

121,3

2,3

2,4

-0,4

0,5

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

108,5

102,1

6,0

5,5

-1,1

0,1

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

82,8

105,1

4,5

4,2

-4,7

0,2

Alte echipamente de transport

36,6

de 9,0 ori

0,2

1,8

-0,2

1,9

Articole manufacturate diverse

181,9

102,3

10,1

9,1

-2,3

0,2

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

14,9

116,6

0,7

0,7

-0,5

0,1

Mobilă şi părţile ei

24,7

107,0

1,3

1,2

-0,5

0,1

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

1,7

82,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

42,9

103,6

2,4

2,2

-0,2

0,1

Încălţăminte

11,0

87,7

0,7

0,6

-0,1

-0,1

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

18,8

86,3

1,2

0,9

-0,2

-0,2

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

3,9

110,0

0,2

0,2

-0,1

0,0

Alte articole diverse

64,1

105,6

3,5

3,2

-0,7

0,2

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 20,5% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut importurile de maşini şi aparate electrice (26,6% din total secţiune şi 5,5% din total importuri), vehicule rutiere (20,3% din total secţiune şi 4,2% din total importuri),  maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (13,8% din total secţiune şi 2,8% din total importuri), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (12,6% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (11,9% din total secţiune şi 2,4% din total importuri).

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 20,3% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri petrolul şi produsele petroliere reprezintă 51,5 % din total secţiune şi 10,4%, din total importuri, iar gazul şi produsele industriale obţinute din gaz respectiv 46,3% şi 9,4%.

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 18,7% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (29,1% din total secţiune şi 5,4% din total importuri), articolele prelucrate din metal (15,0% din total secţiune şi 2,8% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (13,7% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), fierul şi oţelul (12,4% din total secţiune şi 2,3% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (11,5% din total secţiune şi 2,2% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 13,9% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut produsele medicinale şi farmaceutice (33,0% din total secţiune şi 4,6% din total importuri), uleiurile esenţiale, rezinoidele şi substanţele parfumate, preparatele pentru toaletă, produsele pentru înfrumuseţare (16,7% din total secţiune şi 2,3% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 11,3% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri legumele şi fructele reprezintă 33,2% din total secţiune şi 3,8% din total importuri, iar cerealele şi preparatele pe bază de cereale, respectiv 13,4% şi 1,5%.

Pe grupe de mărfuri au sporit importurile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (+39,6%), produse alimentare şi animale vii (+24,3%), maşini şi echipamente pentru transport (+20,9%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+18,0%), produse chimice şi produse derivate (+14,6%), băuturi şi tutun (+6,2%), articole manufacturate diverse (+2,3%), favorizînd, astfel creşterea pe total importuri cu 13,0%.

Totodată, s-au redus importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (-0,3%), în principal, datorită diminuării livrărilor de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-13,9%).

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-iulie 2010 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 1250,5 mil. dolari SUA, cu 179,7 mil. dolari SUA (+16,8%) mai mare faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2009. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 528,1 mil. dolari SUA (în ianuarie-iulie 2009 – 382,4 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 347,8 mil. dolari SUA (în ianuarie-iulie 2009 – 395,8 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-iulie

Ianuarie-iulie 2010  în % faţă de  ianuarie-iulie 2009

2009

2010

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-1070,8

-1250,5

116,8

din care:

Ucraina

-195,9

-219,2

111,9

China

-118,7

-155,2

130,8

Federaţia Rusă

-33,0

-128,4

de 3,9 ori

Germania

-96,9

-116,2

119,9

România

-22,4

-75,7

de 3,4 ori

Italia

-47,0

-64,7

137,6

Turcia

-76,2

-57,5

75,5

Grecia

-16,0

-41,1

de 2,6 ori

Brazilia

-8,7

-40,7

de 4,7 ori

Polonia

-24,2

-31,6

130,4

Ungaria

-21,1

-30,3

144,1

Austria

-29,2

-29,6

101,2

Statele Unite ale Americii

-18,0

-28,8

159,5

Franţa

-22,1

-28,2

127,5

Olanda

-13,6

-19,9

146,6

Japonia

-14,4

-17,4

120,7

Bulgaria

-12,6

-16,3

129,9

Republica Cehă

-18,3

-16,3

89,5

India

-10,3

-13,7

132,0

Spania

-17,4

-13,1

75,3

Belgia

-8,9

-12,5

140,2

Belarus

-20,7

-11,0

53,2

Coreea de Sud

-9,3

-10,3

111,1

Suedia

-5,5

-8,8

160,4

Slovenia

-7,0

-7,9

112,5

Vietnam

-8,4

-7,8

93,2

Elveţia

4,7

-6,4

x

Israel

-6,6

-5,6

84,4

Slovacia

-2,9

-4,5

156,4

Lituania

-3,4

-4,0

119,4

Uzbekistan

4,0

1,2

30,3

Siria

0,2

2,1

de 8,5 ori

Azerbaidjan

2,0

2,5

133,1

Libia

-

3,4

-

Irak

2,7

4,4

166,0

Kazahstan

-153,8

5,7

x

Georgia

4,2

7,2

172,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

5,5

13,5

de 2,5 ori

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-iulie

Ianuarie-iulie 2010 în % faţă de  ianuarie-iulie 2009

2009

2010

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-1070,8

-1250,5

116,8

din care:

Produse alimentare şi animale vii

-21,6

-85,9

de 4,0 ori

Animale vii

-4,7

0,2

x

Carne şi preparate din carne

-9,3

-9,6

103,4

Produse lactate şi ouă de păsări

-7,1

-9,1

128,7

Peşte, crustacee, moluşte

-16,6

-20,7

125,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

14,5

1,7

12,0

Legume şi fructe

20,9

9,5

45,4

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

27,3

-5,5

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-16,5

-19,3

116,9

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-3,6

-3,7

103,4

Produse şi preparate alimentare diverse

-26,5

-29,4

111,1

Băuturi şi tutun

26,9

42,5

158,2

Băuturi

53,6

68,0

126,8

Tutun brut şi prelucrat

-26,7

-25,5

95,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

15,9

20,7

130,4

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

0,9

2,4

de 2,6 ori

Seminţe şi fructe oleaginoase

35,9

31,5

87,8

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,3

-0,2

49,0

Lemn şi plută

-11,5

-9,7

84,9

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,4

0,7

de 2,2 ori

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-4,1

-4,3

107,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

2,1

0,5

25,7

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

2,3

9,6

de 4,1 ori

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-9,8

-9,8

99,9

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-402,8

-400,9

99,5

Cărbune, cocs şi brichete

-6,2

-8,2

132,5

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-179,5

-205,7

114,6

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-216,9

-186,5

86,0

Energie electrică

-0,2

-0,5

de 2,6 ori

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

21,6

16,1

74,6

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,3

-0,7

de 2,6 ori

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

22,8

17,8

78,5

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-0,9

-1,0

117,4

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-209,3

-236,2

112,9

Produse chimice organice

-3,5

-3,9

110,4

Produse chimice anorganice

-6,0

-5,6

92,6

Produse tanante şi colorante

-10,9

-12,4

113,9

Produse medicinale şi farmaceutice

-58,7

-60,1

102,3

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-39,5

-42,4

107,2

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-7,1

-10,9

152,6

Materiale plastice sub forme primare

-18,6

-22,6

122,1

Materiale plastice prelucrate

-29,1

-34,8

119,8

Alte materiale şi produse chimice

-35,9

-43,5

121,4

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-262,7

-312,2

118,8

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-7,5

-11,3

150,6

Cauciuc prelucrat

-16,3

-20,9

128,1

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-17,0

-21,0

123,4

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-31,9

-38,6

121,1

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-71,9

-88,7

123,3

Articole din minerale nemetalice

-35,5

-33,4

93,9

Fier şi oţel

-40,2

-44,9

111,8

Metale neferoase

-8,5

-8,4

99,3

Articole prelucrate din metal

-33,9

-45,0

132,7

Maşini şi echipamente pentru transport

-252,6

-309,6

122,6

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-2,3

-2,3

104,5

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-38,4

-44,8

116,6

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-2,6

-1,1

42,8

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-35,6

-45,5

127,5

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-11,7

-14,5

123,2

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-38,6

-47,6

123,3

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-47,7

-47,5

99,6

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-73,4

-73,3

99,9

Alte echipamente de transport

-2,3

-33,0

de 14,3 ori

Articole manufacturate diverse

13,9

15,0

107,2

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-11,4

-13,7

121,0

Mobilă şi părţile ei

-10,1

-8,1

80,7

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

5,9

6,8

116,6

Îmbrăcăminte şi accesorii

88,4

89,7

101,5

Încălţăminte

3,6

5,5

149,2

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-15,1

-12,7

83,8

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-3,2

-3,6

109,8

Alte articole diverse

-44,2

-48,9

110,8

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iulie 2010 a fost de 37,2%  faţă de 39,2% în perioada similară din anul 2009.

Notă: 

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
2  Datele pentru luna iulie 2010 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente – date rectificate

Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

Persoană de contact:

Mariana Eni
şef al Direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor
tel. 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
76518 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran