RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2010
Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2010
28.02.2011
Versiune tipar

Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2010

Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind situaţia infracţionalităţii în anul 2010.

Infracţiuni înregistrate. Conform informaţiei Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2010 au fost înregistrate 33,4 mii infracţiuni sau cu 30,2% mai mult faţă de anul precedent, iar faţă de anul 2006 nivelul infracţionalităţii a crescut cu 34,9%. Din total infracţiuni 67% au fost înregistrate în localităţile urbane. În medie la 10 mii locuitori în anul 2010 revin 93 infracţiuni faţă de 69 infracţiuni în anul 2006.  

Figura 1. Rata infracţionalităţii, 2006-2010

Cea mai mare rată a infracţionalităţii în anul 2010 a fost înregistrată în mun. Chişinău – 147 crime la 10 mii locuitori, ce respectiv depăşeşte nivelul mediu pe ţară de 1,6 ori. O rată înaltă a infracţionalităţii a fost înregistrată de asemenea şi în mun. Bălţi (126 crime la 10 mii locuitori), r-l Drochia (93 crime la 10 mii locuitori), r-l Basarabeasca (93 crime la 10 mii locuitori), r-l Ştefan-Vodă (90 crime la 10 mii locuitori), etc. Cea mai mică rată a infracţionalităţii a fost înregistrată în raionul Făleşti – 42 crime la 10 mii locuitori (vezi anexa, tab 1). 

Din total infracţiuni înregistrate, aproape fiecare a cincia infracţiune este din categoria celor grave, iar începînd cu anul 2006 dinamica acestor infracţiuni este în continuă descreştere. La 10 mii locuitori revin în medie 19,8 infracţiuni grave, inclusiv 2,8 infracţiuni reprezintă infracţiunile excepţional şi deosebit de grave. Cele mai multe infracţiuni grave au fost înregistrate în mun. Chişinău şi Bălţi, r-ul Drochia, Ungheni, Edineţ, Orhei, Străşeni, Ialoveni şi Căuşeni (vezi anexa, tab 1).

 Figura 2. Numărul infracţiunilor grave în total infracţiuni înregistrate, 2006-2010

În anul 2010 cu aplicarea armelor de foc, explozivelor şi grenadelor au fost săvîrşite 33 infracţiuni, din care 4 cazuri de huliganism, 6 cazuri de omor, 5 cazuri de vătămări intenţionate, 4 cazuri de tîlhării, 1 caz de jaf. Comparativ cu anul 2006 aceste infracţiuni sînt în descreştere, fiind înregistrate cu 31 cazuri mai puţin.

În structura infracţiunilor înregistrate, fiecare a doua infracţiune este contra patrimoniului (54,2%), după care urmează infracţiunile în domeniul transportuilor (12,2%), infracţiunile contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale (5,9%), infracţiunile contra vieţii şi sănătăţii persoanei (5,7%) (vezi anexa, tab.2). Comparativ cu anul 2006 s-a micşorat ponderea infracţiunilor economice (- 14,1 p.p.), contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale (- 3,4%), însă a crescut ponderea infracţiunilor în domeniul transporturilor (+8,4 p.p.).

Figura 3. Structura infracţiunilor înregistrate după tipuri, anul 2006, 2010, %

În anul 2010, comparativ cu anul precedent, a crescut numărul infracţiunilor înregistrate contra patrimoniului (cu 48,1%), infracţiunilor privind viaţa sexuală (cu 38,6%), infracţiunile contra familiei şi minorilor şi a infracţiunilor contra securităţii şi a ordinii publice (respectiv cu 21,4% şi 21,0%). Din categoria infracţiunilor contra patrimoniului cele mai răspîndite sunt pungăşiile, numărul cărora a crescut de 3,3 ori, după care urmează escrocheriile (de 1,7 ori), furturile (cu 49,4%), şantajul (cu 23,1%) şi jafurile (cu 20,0%). În acelaşi timp, rămîn a fi în creştere cazurile de viol (cu 39,4%), huliganism (cu 24,5%), vătămări intenţionate grave (12,7%) şi cazurile de omor (cu 10,4%) (vezi anexa, tab.2).

Din numărul total de infracţiuni înregistrate, fiecare a treia este săvîrşită de persoane în vîrstă aptă de muncă, dar fără ocupaţie. Infracţiunile săvîrşite de către minori sau cu participarea acestora au constituit 4,0% în total infracţiuni, faţă de 4,5% în anul 2009 şi 8,0% în anul 2006. În anul 2010 de către minori au fost comise 1,4 mii infracţiuni comparativ cu 2,1 mii în anul 2006. Anual peste 120 infracţiuni sînt săvîrşite de către fete.

Tabelul 1.Numărul infracţiunilor săvîrşite de minori,  în anii 2006-2010

2006

2007

2008

2009

2010

Infracţiuni săvîrşite de minori

2087

1770

1502

1143

1358

inclusiv:

de către fete

206

134

145

120

173

de către băieţi

1881

1681

1409

1023

1185

Cele mai frecvente infracţiuni comise de minori sînt furturile, cu o pondere de 6,5% din total furturi, jafurile – 9,5% din total jafuri, tîlhăriile – 10,8% din total tîlhării, violuri – 7,1% şi huliganismul – 4,8%. În anul 2010 la 100 mii locuitori în vîrstă de pînă la 18 ani revin în medie 178 infracţiuni comise de minori, comparativ cu 247 în anul 2006.

Figura 4.Infracţiuni săvîrşite de minori la 100 mii populaţie în vîrstă de 0-17 ani

Persoane care au comis infracţiuni. În anul 2010 au fost relevate 16,6 mii persoane care au comis infracţiuni, comparativ cu 14,1 mii persoane în anul precedent şi 17,4 mii persoane în anul 2006. La 100 mii locuitori revin în medie 465 persoane care au comis infracţiuni faţă de 484 persoane în anul 2006. 

Figura 5. Persoane care au săvîrşit infracţiuni la 100 mii populaţie

Fenomenul de infracţionalitate în republică este dominat de bărbaţi, femeile constituind o cotă foarte mică în rîndurile persoanelor care au comis infracţiuni (10,6%). Cele mai frecvente infracţiuni în care sunt implicate femeile sunt furturile, infracţiunile legate de droguri şi escrocheriile. La 100 mii femei revin în medie 95 femei care au comis crime, în cazul bărbaţilor acest indicator constituie 865 persoane. Femeile comparativ cu bărbaţii încalcă legea la o vîrstă mai înaintată. Astfel, fiecare a doua femeie care a comis crime este în vîrstă de 30 şi mai mulţi ani, iar în cazul bărbaţilor acest indicator constituie 39%.

În anul 2010 634 persoane au comis crime repetat, acest indicator fiind în descreştere pe parcursul ultimilor ani. Totodată, se înregistrează tot mai multe cazuri a persoanelor care au comis crime pentru prima dată, dar a celor care au comis crime în grup (cu circa 20,0%). Deasemenea se înregistrează o creştere impunătoare a persoanelor care au comis crime în stare de ebrietate – de 2,8 ori faţă de anul precedent.

Tabelul 2. Numărul persoanelor relevate care au comis crime, în anii 2006-2010

2006

2007

2008

2009

2010

2010 în % faţă  de 2009

Total

17372

15301

12904

14070

16575

117,8

           din care:

femei

2250

1870

1800

1664

1749

105,1

minori

2160

1815

1554

1353

1586

117,2

persoane în vîrstă aptă de muncă, dar fără ocupaţie

13230

12006

10770

11967

14295

119,5

în grup

2854

2046

1477

1349

1653

122,5

în stare de ebrietate

672

399

224

374

1038

de 2,8 ori

au săvîrşit crime pentru prima dată

16093

14198

12353

13378

15941

119,2

anterior au comis crime

1279

1103

551

692

634

91,6

În anul 2010 din total persoane relevate care au comis infracţiuni 1586 sînt minori. Cel mai mare nivel de implicare a minorilor în săvîrşirea crimelor a fost înregistrat în anul 2006 - 2160 persoane sau 12,6% din total infractori. La 100 mii populaţie în vîrstă de pînă la 18 ani, în medie revin 207 minori care au săvîrşit infracţiuni faţă de 255 minori în anul 2006.

Contra persoanelor au fost înregistrate 5,8 mii crime, în urma cărora au decedat 621 persoane sau cu 100 persoane mai mult comparativ cu anul 2006. Principalele cauze de deces fiind accidentele rutiere – 46,2%, omorurile – 36,4% şi vătămările intenţionate – 9,3%. Anual în urma infracţiunilor grave îşi pierd viaţa peste 290 persoane, iar în rezultatul celor deosebit de grave şi excepţional de grave - peste 170 persoane.

Tabelul 3: Persoane decedate în urma infracţiunilor înregistrate, în anii 2006-2010, în anii 2006-2010 (persoane)

2006

2007

2008

2009

2010

Total

521

564

599

538

621

inclusiv:

Excepţional grave

102

84

106

90

97

Deosebit grave

90

85

93

99

177

Grave

303

363

358

315

295

Puţin grave

22

28

36

29

46

Uşoare

4

4

6

5

6

Persoane condamnate. În instanţele judecătoreşti cu pronunţarea sentinţei au fost examinate 9085 dosare sau cu 132 dosare mai puţin comparativ cu anul 2009. Numărul persoanelor condamnate în anul 2010 a fost de 7815 persoane, cu 62,9% mai puţin comparativ cu anul 2006. Din total condamnaţi, 9,2 la sută sînt femei (în anul 2006 – 10,7% femei). La 100 mii populaţie revin în medie 219 condamnaţi faţă de 346 în anul 2006.

Figura 6.Numărul persoanelor condamnate la 100 mii populaţie

Majoritatea persoanelor au fost condamnate pentru infracţiuni în domeniul transporturilor – 19,9%, pentru furt – 16,7%, crime legate de droguri – 11,2%, , infracţiuni contra autorităţilor publice – 7,9%, jaf – 7,5% şi huliganism – 6,7%.

Figura 7.Structura condamnaţilor după principalele categorii de infracţiuni în anul 2010

Din total persoane condamnate, 5,3% (410 persoane) reprezintă minorii în vîrstă de 14-17 ani. Comparativ cu anul 2009 numărul minorilor condamnaţi s-a redus cu 67 persoane, iar faţă de 2006 cu 906 persoane. Majoritatea minorilor au fost condamnaţi pentru furt -185 persoane (45,1%), jaf şi tîlhării - 64 persoane (15,6%), 27 persoane pentru huliganism (6,6%), iar 16 persoane pentru crime legate de droguri (3,9%) (vezi anexa, tab. 3). 

În anul 2010 cele mai multe pedepse aplicate faţă de persoanele condamnate au fost condamnarea condiţionată - 2418 persoane (30,9%), urmată de amendă – 1840 persoane (23,5%), privaţiunea de libertate - 1653 persoane (21,5%), inclusiv cu închisoare pe viaţă - 4 persoane. În structura măsurilor de pedeapsă aplicate faţă de minori prevalează condamnarea condiţionată (52,7%), munca neremunerată în folosul comunităţii (20,9%) şi privaţiunea de libertate (18,0%).

Tabelul 4.Repartizarea condamnaţilor după principale tipuri de pedepse stabilite de instanţele judecătoreşti, 2009-2010

2009

2010

Total

inclusiv:

Total

inclusiv:

femei

minori

femei

minori

Total persoane condamnate

7721

907

477

7815

719

410

închisoare

1895

113

107

1653

89

74

amendă

1827

332

39

1840

231

29

condamnare condiţionată

2380

316

228

2418

272

216

suspendarea executării pedepsei

12

12

-

14

7

-

muncă neremunerată în folosul comunităţii

1559

128

93

1802

120

86

alte pedepse

48

6

10

88

-

5

Din numărul total de persoane condamnate, 719 sau 9,2% reprezintă femeile. În cazul a 12,4% femei a fost stabilită pedeapsa cu închisoare, de cele mai dese ori fiind stabilite amenzi (32,1%), condamnarea condiţionată (37,8%) şi munca neremunerată în folosul comunităţii (16,9%).

Persoane deţinute în instituţii penitenciare. La începutul anului 2010 în cele 18 instituţii penitenciare îşi ispăşeau pedeapsa 4985 deţinuţi, din care 387 femei (7,7%). Ponderea cea mai mare din deţinuţi revine persoanele cu vîrsta între 30-40 ani (35,0%), după care urmează persoanele în vîrstă de 20-30 ani (30,6%). Din total deţinuţi, fiecare a patra persoană stă în detenţie pentru omor, fiecare a cincia pentru jaf şi tîlhărie, iar fiecare a şasea pentru furt.

Tabelul 5. Distribuţia deţinuţilor în instituţiile penitenciare după tipul infracţiunii săvîrşite în anii 2006-2010

2006

2007

2008

2009

2010

total

inclusiv minori

total

inclusiv minori

total

inclusiv minori

total

inclusiv minori

total

inclusiv minori

Total deţinuţi

6647

210

6521

141

5470

24

5285

91

4985

97

    inclusiv:

Omor

1320

13

1316

5

1211

10

1195

36

1223

33

Vătămări intenţionate grave

388

-

408

-

465

-

504

-

523

-

Viol

379

31

351

26

362

3

377

24

421

31

Furt

1769

87

1368

35

843

2

759

9

749

8

Jaf

418

9

426

11

431

2

426

15

476

18

Tîlhării

656

9

479

6

448

1

477

1

543

1

Huliganism

104

2

100

-

102

-

91

1

74

-

Crime legate de droguri

214

1

256

1

248

-

258

-

225

-

Însuşirea în proporţii mari şi deosebit de mari

839

-

984

-

754

-

540

-

-

-

Altele

651

58

833

57

606

6

658

5

751

6

După termenul de ispăşire a pedepsei, 30,2% din deţinuţi ispăşesc termenul de la 5 la 10 ani privaţiune de libertate. În anul 2010 în detenţie pe viaţă se aflau 91 persoane, faţă de 83 persoane în 2006. Din total deţinuţi, 41,6% reprezintă persoanele care îşi ispăşesc pedeapsa pentru prima dată  (în anul 2006 -36,7%).

Cei mai mulţi minori care îşi ispăşesc pedeapsa în instituţiile penitenciare au fost condamnaţi pentru omor – 33 persoane (34,0%), 31 persoane pentru viol (32,0%), 26 persoane (26,8%) pentru comiterea furturilor şi jafurilor.

Centrul de Plasament Temporar al Minorilor. Pe parcursul anului 2010, în scopul combaterii cerşitului şi a vagabondajului, în Centrul de Plasament Temporar al Minorilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne au fost plasaţi provizoriu 1799 „copii ai străzii” sau cu 171 copii mai puţin comparativ cu anul 2009. Din total copii plasaţi în acest centru cei mai mulţi sunt copiii care trebuie să frecventeze şcoala medie generală sau gimnaziul-internat (66,0%). Copiii care se ocupă cu cerşitul constituie 7,0% din total copii plasaţi. Circa 27% din copiii sunt plasaţi repetat în acest centru.

Tabelul 6. Cazuri de plasament înregistrate, 2007-2010

2007

2008

2009

2010

 Total minori plasaţi

1507

1680

1970

1799

din care:

 ce nu învaţă şi nu lucrează

300

330

372

375

 ce se ocupă cu cerşitul

192

176

151

126

 rătăciţi

27

18

17

33

 preşcolari

76

44

32

42

 elevi ai şcolilor generale

584

732

992

924

 elevi ai gimnaziilor-internat

361

343

367

263

 cazuri de plasament  repetat

565

551

565

486

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender 

Persoană de contact:

Ala Negruţa
şefa direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 40 30 78

 

Anexă

Tab.1 Numărul infracţiunilor înregistrate pe regiuni de dezvoltare în anul 2010

Total infracţiuni

inclusiv infracţiuni excepţional grave, deosebit de grave şi grave

Numărul infracţiunilor la 10000 locuitori

Numărul infracţiunilor grave la 10000 locuitori

Total

33402

7035

93,6

19,8

Mun. CHIŞINĂU

11590

2123

147,6

26,9

NORD

7613

1622

75,1

16,1

mun. Bălţi

1876

370

126,8

24,8

Briceni

473

64

62,1

8,5

Donduşeni

262

55

57,0

12,2

Drochia

851

428

93,4

47,5

Edineţ

645

134

77,3

16,2

Făleşti

397

67

42,6

7,3

Floreşti

503

78

55,3

8,7

Glodeni

505

72

80,7

11,6

Ocniţa

455

68

80,7

12,1

Rîşcani

476

92

67,1

13,1

Sîngerei

422

81

45,0

8,7

Soroca

749

114

74,1

11,4

CENTRU

6833

1196

64,1

11,3

Anenii Noi

691

92

83,2

11,1

Călăraşi

408

73

51,5

9,3

Criuleni

523

100

71,8

13,7

Dubăsari

236

31

67,0

8,8

Hînceşti

752

110

61,0

9,0

Ialoveni

604

135

61,5

13,6

Nisporeni

371

68

55,0

10,2

Orhei

818

163

65,1

12,9

Rezina

369

55

69,5

10,5

Străşeni

559

134

61,2

14,7

Şoldăneşti

204

32

46,5

7,4

Teleneşti

439

73

58,6

9,9

         Ungheni

896

      136

    76,5

     11,6

SUD

3738

590

68,9

10,9

Basarabeasca

275

33

93,2

11,3

Cahul

743

121

60,0

9,7

Cantemir

398

65

62,9

10,4

Căuşeni

765

130

82,5

14,1

Cimişlia

307

57

49,0

9,2

Leova

301

41

55,8

7,6

Ştefan Vodă

651

104

89,8

14,5

Taraclia

298

39

67,0

8,8

UTA GĂGĂUZIA

1230

174

76,9

10,8

mun. Bender

123

41

10,3

-

Tab. 2. Numărul infracţiunilor înregistrate după tipuri, în anii 2006-2010

2006

2007

2008

2009

2010

2010 în % faţă de 2009

Infracţiuni înregistrate – total

24767

24362

24788

25655

33402

130,2

 din care:            

Infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei

1576

1685

1680

1667

1892

113,5

din acestea:

omor

255

216

233

240

265

110,4

vătămări intenţionate grave

409

408

385

369

416

112,7

Infracţiuni privind viaţa sexuală

389

423

474

402

557

138,6

din acestea, violuri

268

281

306

264

368

139,4

Infracţiuni contra patrimoniului

13184

12614

12540

12222

18104

148,1

din acestea:

furturi

9419

9724

9642

9136

13646

149,4

tîlhării

152

153

175

205

185

90,2

jafuri

950

868

986

1003

1204

120,0

escrocherii

1065

860

870

1066

1841

de 1,7 ori

pungăşii

171

117

135

118

395

de 3,3 ori

şantaj

65

48

64

52

64

123,1

Infracţiuni contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale

2310

2376

2382

2065

1983

96,0

din acestea, infracţiuni legate de droguri

2101

2182

2126

1879

1794

95,5

Infracţiuni contra familiei şi minorilor

307

266

242

168

204

121,4

din acestea, trafic de copii

64

51

50

42

23

54,8

Infracţiuni economice

4296

2862

3015

2452

1053

42,9

din acestea:

contrabanda

611

493

266

251

170

67,7

fabricarea banilor falşi

114

87

177

292

376

128,7

 Infracţiuni contra  securităţii şi a ordinii publice 

1006

934

943

927

1122

121,0

din acestea, huliganism

848

780

772

767

955

124,5

Tab.3 Persoane condamnate în funcţie de crima săvîrşită, 2006-2010

2006

2007

2008

2009

2010

total

inclusiv minori

total

inclusiv minori

total

inclusiv minori

total

inclusiv minori

total

inclusiv minori

Total persoane condamnate

12434

1316

9764

662

7367

445

7721

477

7815

410

inclusiv pentru:

omor

279

18

205

14

172

13

192

14

175

8

viol

147

21

138

19

150

11

132

17

153

28

furt

1859

823

2121

285

1363

190

1460

231

1308

185

jaf

507

121

544

87

474

39

477

44

583

57

tîlhării

172

26

177

8

139

32

212

27

181

7

huliganism

660

42

642

41

465

37

467

34

526

27

crime legate de droguri

553

31

1452

18

1252

17

1069

16

879

16

alte

8257

234

4485

190

3352

106

3712

94

4010

82

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
35979 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran