RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2011
08.04.2011
Versiune tipar

Activitatea de comerţ  exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 20111)2)

Exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2011 s-au cifrat la 161,2 mil. dolari SUA, cu 19,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 49,5% - comparativ cu luna februarie 2010.

comert_ext_feb_2011.png

În ianuarie-februarie 2011 exporturile au totalizat 295,7 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2010 cu 56,3%.

                                              

Ianuarie-februarie 2011

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+), scăderea (-)  exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2010

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2010

2011

2010

2011

Export – total     

295,7

156,3

100,0

100,0

12,7

56,3

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

153,5

154,1

52,7

51,9

2,7

28,5

  ţările CSI

99,2

141,8

37,0

33,6

9,2

15,5

  alte ţări

43,0

de 2,2 ori

10,3

14,5

0,8

12,3

Import – total  

641,7

142,4

100,0

100,0

-1,9

42,4

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

246,6

145,7

37,5

38,4

2,2

17,2

  ţările CSI

255,3

138,9

40,8

39,8

-3,5

15,9

  alte ţări

139,8

143,1

21,7

21,8

-0,6

9,3

balanţA comercialĂ – total     

-346,0

132,3

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

-93,1

133,8

26,6

26,9

x

x

  ţările CSI

-156,1

137,1

43,5

45,1

x

x

  alte ţări

-96,8

124,0

29,9

28,0

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 153,5 mil. dolari SUA (cu 54,1% mai mult faţă de ianuarie-februarie 2010), deţinînd o cotă de 51,9% în total exporturi (52,7% în  ianuarie-februarie 2010).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 33,6% (în  ianuarie-februarie 2010 – 37,0%), ce corespunde unei valori de 99,2 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări    s-au majorat cu 41,8%, comparativ cu ianuarie-februarie 2010.

Primele 27 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 94,9% din volumul total, au fost:

Ianuarie-februarie 2011

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie  2010

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2010

2011

2010

2011

Export - total

295,7

156,3

100,0

100,0

12,7

56,3

       din care:

Federaţia Rusă

67,0

141,5

25,0

22,6

10,6

10,4

România

44,0

151,6

15,3

14,9

-3,4

7,9

Italia

31,0

138,8

11,8

10,5

1,9

4,6

Ucraina

19,0

158,6

6,3

6,4

1,5

3,7

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

17,0

154,1

5,8

5,7

2,0

3,2

Germania

16,8

159,0

5,6

5,7

1,6

3,3

Turcia

16,6

de 2,8 ori

3,1

5,6

1,1

5,6

Polonia

11,5

de 2,5 ori

2,4

3,9

-0,6

3,7

Belarus

9,5

113,4

4,4

3,2

-2,0

0,6

Statele Unite ale Americii

8,2

de 4,3 ori

1,0

2,8

0,6

3,3

Grecia

6,4

99,7

3,4

2,1

1,9

0,0

Franţa

6,0

137,7

2,3

2,0

-0,7

0,9

Bulgaria

5,1

de 3,4 ori

0,8

1,7

-0,2

1,9

Lituania

3,8

de 3,3 ori

0,6

1,3

0,3

1,4

Ungaria

2,7

de 2,4 ori

0,6

0,9

-1,0

0,9

Panama

2,7

de 13,2 ori

0,1

0,9

-0,3

1,3

Olanda

2,5

de 2,9 ori

0,5

0,8

0,0

0,9

Kazahstan

1,6

165,5

0,5

0,6

-0,6

0,3

Belgia

1,4

123,7

0,6

0,5

0,1

0,1

Elveţia

1,3

61,7

1,1

0,5

-1,6

-0,4

Republica Cehă

1,2

43,9

1,4

0,4

1,2

-0,8

Georgia

1,1

56,7

1,0

0,4

0,7

-0,4

Austria

1,0

92,1

0,6

0,3

-0,2

0,0

Uzbekistan

1,0

de 9,8 ori

0,1

0,3

-0,3

0,5

India

1,0

de 7,0 ori

0,1

0,3

0,1

0,5

Irak

0,9

65,6

0,8

0,3

0,2

-0,3

Liban

0,8

de 6,0 ori

0,1

0,3

0,1

0,4

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+41,5%), România (+51,6%), Turcia (de 2,8 ori), Italia (+38,8%), Ucraina (+58,6%), Polonia (de 2,5 ori), Germania (+59,0%), Statele Unite ale Americii (de 4,3 ori), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+54,1%), Bulgaria (de 3,4 ori), Lituania (de 3,3 ori), Panama (de 13,2 ori), Franţa (+37,7%), Ungaria (de 2,4 ori), Olanda (de 2,9 ori), Belarus (+13,4%), Uzbekistan (de 9,8 ori), India (de 7,0 ori), Liban (de 6,0 ori), Kazahstan (+65,5%) şi Belgia (+23,7%), a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 55,4%. Totodată, s-au diminuat exporturile către Republica Cehă (-56,1%), Elveţia (-38,3%), Georgia (-43,3%) şi Irak (-34,4%) atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 1,9%.

Exporturile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie 2011

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2010

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2010

2011

2010

2011

Export - total

295,7

156,3

100,0

100,0

12,7

56,3

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

62,9

146,6

22,7

21,3

1,2

10,6

Carne şi preparate din carne

0,4

95,8

0,2

0,2

0,1

0,0

Produse lactate şi ouă de păsări

0,8

125,2

0,3

0,3

0,2

0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

17,6

180,7

5,2

6,0

0,2

4,2

Legume şi fructe

37,1

130,4

15,0

12,5

3,7

4,6

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

2,4

de 5,4 ori

0,2

0,8

-3,4

1,0

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

0,3

65,9

0,3

0,1

0,1

-0,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

3,9

161,6

1,3

1,3

0,4

0,8

Produse şi preparate alimentare diverse

0,4

de 4,5 ori

0,0

0,1

0,0

0,1

Băuturi şi tutun

23,1

96,2

12,7

7,8

2,1

-0,5

Băuturi

19,3

93,0

11,0

6,5

1,6

-0,8

Tutun brut şi prelucrat

3,8

117,3

1,7

1,3

0,5

0,3

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

57,2

de 4,7 ori

6,5

19,4

-2,1

23,8

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

0,9

173,5

0,3

0,3

0,2

0,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

42,8

de 4,5 ori

5,0

14,5

-2,1

17,6

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

0,6

de 7,0 ori

0,1

0,2

-0,2

0,3

Lemn şi plută

0,2

70,5

0,1

0,1

0,1

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,3

192,4

0,1

0,1

0,0

0,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

0,3

de 10,8 ori

0,0

0,1

0,0

0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

0,5

de 2,6 ori

0,1

0,2

-0,7

0,2

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

11,4

de 10,0 ori

0,6

3,8

0,5

5,4

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

0,2

58,3

0,2

0,1

0,1

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

2,1

de 2,4 ori

0,5

0,7

0,4

0,7

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

1,8

de 2,4 ori

0,4

0,6

0,3

0,6

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,3

de 2,0 ori

0,1

0,1

0,1

0,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

12,3

de 2,3 ori

2,9

4,2

-0,8

3,6

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

12,3

de 2,3 ori

2,9

4,2

-0,8

3,6

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

9,7

68,8

7,4

3,3

6,8

-2,3

Produse chimice organice

0,2

53,0

0,2

0,1

0,2

-0,1

Produse tanante sau colorante

0,2

de 2,8 ori

0,0

0,1

0,0

0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

6,9

58,4

6,3

2,3

6,2

-2,6

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

1,4

109,5

0,7

0,5

0,3

0,1

Materiale plastice prelucrate

0,8

de 2,9 ori

0,1

0,3

0,0

0,3

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia prima

23,3

178,4

6,9

7,9

1,3

5,4

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,2

de 5,4 ori

0,0

0,1

-0,2

0,1

Cauciuc prelucrat

2,9

de 7,2 ori

0,2

1,0

-0,2

1,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

1,3

de 3,6 ori

0,2

0,4

0,0

0,5

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

3,3

de 3,0 ori

0,6

1,1

0,5

1,2

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

7,9

144,0

2,9

2,7

0,7

1,3

Articole din minerale nemetalice

4,4

123,6

1,9

1,5

0,6

0,4

Fier şi oţel

0,5

de 3,0 ori

0,1

0,2

-0,1

0,2

Articole prelucrate din metal

2,6

134,6

1,0

0,9

0,0

0,4

Maşini şi echipamente pentru transport

38,5

139,8

14,6

13,0

4,2

5,8

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

0,4

37,1

0,6

0,1

0,2

-0,4

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

3,6

196,6

1,0

1,2

0,5

0,9

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

1,2

de 3,1 ori

0,2

0,4

-0,5

0,5

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

5,2

187,5

1,5

1,8

0,4

1,3

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

1,7

de 9,6 ori

0,1

0,6

-0,1

0,8

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

18,7

123,4

8,0

6,3

1,0

1,9

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

3,7

96,9

2,0

1,3

1,5

-0,1

Alte echipamente de transport

3,9

181,5

1,2

1,3

1,2

0,9

Articole manufacturate diverse

66,5

135,6

25,9

22,5

-0,4

9,2

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

0,6

de 2,4 ori

0,1

0,2

-0,1

0,2

Mobilă şi părţile ei

9,6

de 2,9 ori

1,8

3,2

0,1

3,3

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,9

145,6

1,1

1,0

-0,1

0,5

Îmbrăcăminte şi accesorii

37,6

109,9

18,1

12,7

0,5

1,8

Încălţăminte

8,9

184,6

2,5

3,0

0,0

2,1

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

1,9

de 2,8 ori

0,4

0,7

-0,9

0,7

Alte articole diverse

4,9

134,5

1,9

1,7

0,1

0,6

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 22,5% din total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (56,6% din total secţiune şi 12,7% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (14,4% din total secţiune şi 3,2% din total exporturi) şi încălţăminte (13,4% din total secţiune şi 3,0% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au clasat pe locul doi, reprezentînd 21,3% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (59,0% din total secţiune şi 12,5% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (28,1% din total secţiune şi 6,0% din total exporturi), hrană destinată animalelor (6,1% din total secţiune şi 1,3% din total exporturi),  zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (3,8% din total secţiune şi 0,8% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili s-au situat pe locul trei, cu o pondere de 19,4% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri seminţelor şi fructelor oleaginoase  le-au revenit 74,8% din total secţiune şi 14,5% din total exporturi, iar minereurilor metalifere şi deşeurilor din metale respectiv 19,9% şi 3,8%.

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au clasat pe locul patru, reprezentînd 13,0% din total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de maşini şi aparate electrice (48,5% din total secţiune şi 6,3% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (13,5% din total secţiune şi 1,8% din total exporturi), vehicule rutiere (9,6% din total secţiune şi 1,2% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (9,3% din total secţiune şi 1,2% din total exporturi).

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au situat pe locul cinci, cu o pondere de 7,9% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (33,8% din total secţiune şi 2,7% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (18,9% din total secţiune şi 1,5% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton  (14,4% din total secţiune şi 1,1% din total exporturi), cauciuc prelucrat (12,6% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), articole prelucrate din metal (11,2% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au clasat pe locul şase, deţinînd o cotă de 7,8% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (83,6% din total secţiune şi 6,5% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (16,4% din total secţiune şi 1,3% din total exporturi).

Exporturile de uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală au deţinut 4,2% din total exporturi, iar produsele chimice şi produsele derivate respectiv 3,3%.

Pe grupe de mărfuri creşteri substanţiale s-au marcat la exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (de 4,7 ori), produse alimentare şi animale vii (+46,6%), articole manufacturate diverse (+35,6%), maşini şi echipamente pentru transport (+39,8%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+78,4%), uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală (de 2,3 ori), combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (de 2,4 ori) contribuind astfel la creşterea pe total exporturi cu 59,0%.

Totodată, s-au redus exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (-41,6%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-7,0%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-62,9%), produse chimice organice  (-47,0%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (-34,1%), lemn şi plută (-29,5%), alte materii brute de origine animală sau vegetală (-41,7%), vehicule rutiere (-3,1%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 4,2%.

Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2011 au însumat 356,9 mil. dolari SUA, cu 25,3% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 41,6% - comparativ cu luna februarie 2010.

În ianuarie-februarie 2011 importurile au totalizat 641,7 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul precedent cu 42,4%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 246,6 mil. dolari SUA (cu 45,7% mai mult decît în ianuarie-februarie 2010), deţinînd o pondere de 38,4% în total importuri (37,5% în  ianuarie-februarie 2010).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 255,3 mil. dolari SUA (cu 38,9% mai mare decît în ianuarie-februarie 2010), care echivalează cu o cotă de 39,8% în total importuri (40,8% în ianuarie-februarie 2010).

comert_ext_feb_2011_1.png

 Primele 32 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 96,0% din volumul total, au fost:

Ianuarie-februarie 2011

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2010

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2010

2011

2010

2011

Import - total

641,7

142,4

100,0

100,0

-1,9

42,4

       din care:

Federaţia Rusă

158,2

131,3

26,7

24,6

21,0

8,4

Ucraina

70,6

135,6

11,6

11,0

1,0

4,1

România

63,7

153,8

9,2

9,9

2,2

4,9

China

47,4

121,6

8,6

7,4

1,2

1,9

Germania

41,7

160,9

5,7

6,5

-0,6

3,5

Turcia

41,7

182,9

5,1

6,5

-0,2

4,2

Italia

35,5

135,2

5,8

5,5

1,0

2,0

Belarus

20,2

de 2,2 ori

2,0

3,1

-1,0

2,5

Grecia

15,6

176,5

2,0

2,4

1,2

1,5

Polonia

12,9

138,9

2,1

2,0

0,1

0,8

Ungaria

12,5

193,2

1,4

1,9

-0,2

1,3

Statele Unite ale Americii

10,0

de 2,2 ori

1,0

1,6

-0,4

1,2

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

8,6

108,4

1,8

1,3

0,2

0,1

Franţa

8,0

130,3

1,4

1,2

-0,2

0,4

Bulgaria

7,7

141,7

1,2

1,2

0,3

0,5

Austria

7,6

101,3

1,7

1,2

0,0

0,0

Elveţia

5,5

de 3,2 ori

0,4

0,9

-0,2

0,8

Republica Cehă

5,5

122,4

1,0

0,8

-0,1

0,2

Olanda

5,4

112,2

1,1

0,8

0,1

0,1

India

5,2

133,2

0,9

0,8

0,2

0,3

Belgia

5,1

141,7

0,8

0,8

0,2

0,3

Japonia

4,0

91,8

1,0

0,6

-0,2

-0,1

Kazahstan

3,7

de 3,2 ori

0,3

0,6

-24,6

0,6

Coreea de Sud

3,4

154,4

0,5

0,5

-0,2

0,3

Spania

3,2

130,2

0,5

0,5

-1,2

0,2

Slovacia

2,9

150,6

0,4

0,4

0,1

0,2

Uzbekistan

2,6

de 5,5 ori

0,1

0,4

0,1

0,5

Lituania

2,4

141,5

0,4

0,4

0,0

0,2

Vietnam

2,2

80,0

0,6

0,3

0,2

-0,1

Norvegia

2,0

152,9

0,3

0,3

0,0

0,2

Suedia

2,0

180,6

0,2

0,3

-0,4

0,2

Israel

1,6

145,0

0,3

0,3

-0,4

0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor din Federaţia Rusă (+31,3%), România (+53,8%), Turcia (+82,9%), Ucraina (+35,6%), Germania (+60,9%), Belarus (de 2,2 ori), Italia (+35,2%), China (+21,6%), Grecia (+76,5%), Ungaria (+93,2%), Statele Unite ale Americii (de 2,2 ori), Polonia (+38,9%), Elveţia (de 3,2 ori), Kazahstan (de 3,2 ori), Bulgaria (+41,7%), Uzbekistan (de 5,5 ori), Franţa (+30,3%), India (+33,2%), Belgia (+41,7%), Coreea de Sud (+54,4%), Republica Cehă (+22,4%), Spania (+30,2%), Slovacia (+50,6%), Lituania (+41,5%), Norvegia (+52,9%), Suedia (+80,6%), Olanda (+12,2%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+8,4%), Israel (+45,0%), a contribuit la creşterea pe total importuri cu 41,5%.

Importurile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie 2011

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)   importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2010

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2010

2011

2010

2011

Import - total      

641,7

142,4

100,0

100,0

-1,9

42,4

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

62,4

117,0

11,8

9,7

0,9

2,0

Animale vii

0,9

65,1

0,3

0,1

0,1

-0,1

Carne şi preparate din carne

3,3

163,3

0,4

0,5

-0,7

0,3

Produse lactate şi ouă de păsări

4,5

106,7

0,9

0,7

0,3

0,1

Peşte, crustacee, moluşte

7,1

139,5

1,1

1,1

-0,1

0,4

Cereale şi preparate pe bază de cereale

9,0

123,7

1,6

1,4

0,0

0,4

Legume şi fructe

19,9

109,0

4,1

3,1

1,4

0,4

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

1,0

108,7

0,2

0,2

0,0

0,0

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

5,9

119,5

1,1

0,9

-0,2

0,2

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

2,3

111,6

0,5

0,4

0,1

0,0

Produse şi preparate alimentare diverse

8,5

118,7

1,6

1,3

0,0

0,3

Băuturi şi tutun

16,1

125,7

2,8

2,5

0,4

0,7

Băuturi

4,7

145,6

0,7

0,7

-0,2

0,3

Tutun brut şi prelucrat

11,4

119,0

2,1

1,8

0,6

0,4

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

15,3

195,2

1,7

2,4

0,1

1,7

Seminţe şi fructe oleaginoase

3,3

158,0

0,5

0,5

0,2

0,3

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

0,6

de 5,0 ori

0,0

0,1

0,0

0,1

Lemn şi plută

3,0

152,1

0,4

0,5

-0,1

0,2

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

1,6

134,9

0,3

0,2

0,0

0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

0,6

155,7

0,0

0,1

0,0

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

1,3

de 42,0 ori

0,0

0,2

0,0

0,3

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

4,9

de 2,3 ori

0,5

0,8

0,0

0,6

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

198,9

143,8

30,7

31,0

-2,9

13,4

Cărbune, cocs şi brichete

4,2

de 3,6 ori

0,3

0,7

-0,1

0,7

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

72,8

190,8

8,5

11,3

1,1

7,7

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

121,7

123,0

21,9

19,0

-3,9

5,0

Energie electrică

0,2

de 2,8 ori

0,0

0,0

0,0

0,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

1,3

125,1

0,2

0,2

0,0

0,1

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

0,9

de 2,5 ori

0,1

0,1

-0,1

0,1

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

66,5

121,3

12,2

10,4

1,7

2,6

Produse chimice organice

1,6

126,9

0,3

0,2

0,1

0,1

Produse chimice anorganice

1,9

de 2,3 ori

0,2

0,3

-0,1

0,2

Produse tanante şi colorante

2,3

159,5

0,3

0,4

0,0

0,2

Produse medicinale şi farmaceutice

17,2

71,3

5,4

2,7

1,2

-1,5

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

13,2

116,8

2,5

2,1

0,2

0,4

Îngrăşăminte minerale sau chimice

9,2

de 2,0 ori

1,0

1,4

0,8

1,0

Materiale plastice sub forme primare

6,3

165,0

0,8

1,0

0,2

0,6

Materiale plastice prelucrate

8,1

184,1

1,0

1,3

-0,3

0,8

Alte materiale şi produse chimice

6,7

de 2,2 ori

0,7

1,0

-0,4

0,8

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

112,8

163,3

15,3

17,6

1,5

9,7

Piele, altă piele şi blană prelucrate

3,5

165,3

0,5

0,6

0,1

0,3

Cauciuc prelucrat

9,8

188,5

1,2

1,5

0,1

1,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

6,1

163,3

0,8

1,0

0,0

0,5

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

14,7

174,9

1,9

2,3

0,4

1,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

33,4

147,8

5,0

5,2

1,0

2,4

Articole din minerale nemetalice

12,8

165,5

1,7

2,0

-0,2

1,1

Fier şi oţel

17,2

182,9

2,1

2,7

0,2

1,8

Metale neferoase

2,2

192,1

0,2

0,3

-0,1

0,2

Articole prelucrate din metal

13,1

150,0

1,9

2,0

0,0

1,0

Maşini şi echipamente pentru transport

114,3

148,7

17,0

17,8

-1,6

8,3

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

1,4

90,1

0,3

0,2

0,2

0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

15,2

de 2,2 ori

1,5

2,4

-0,6

1,8

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

1,4

de 3,3 ori

0,1

0,2

-0,1

0,2

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

13,7

173,1

1,8

2,1

-0,4

1,3

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

4,9

159,6

0,7

0,8

-0,2

0,4

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

15,8

108,5

3,2

2,4

1,0

0,3

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

31,4

120,5

5,8

4,9

0,3

1,2

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

30,1

de 2,0 ori

3,3

4,7

-1,9

3,4

Alte echipamente de transport

0,4

28,3

0,3

0,1

0,1

-0,3

Articole manufacturate diverse

54,2

147,4

8,1

8,4

-2,0

3,9

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

3,7

120,3

0,7

0,6

0,0

0,1

Mobilă şi părţile ei

7,5

137,6

1,2

1,2

-0,1

0,5

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

0,6

159,1

0,1

0,1

-0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

10,3

118,1

1,9

1,6

-0,5

0,4

Încălţăminte

5,6

de 2,6 ori

0,5

0,9

-0,3

0,8

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

5,9

174,7

0,7

0,9

-1,2

0,6

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,8

71,2

0,3

0,1

0,1

-0,1

Alte articole diverse

19,8

158,9

2,7

3,0

0,0

1,6

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 31,0% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri gazul şi produsele industriale obţinute din gaz reprezintă 61,2% din total secţiune şi 19,0% din total importuri, iar petrolul şi produsele petroliere, respectiv 36,6% şi 11,3%.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 17,8% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut importurile de maşini şi aparate electrice (27,5% din total secţiune şi 4,9% din total importuri), vehicule rutiere (26,4% din total secţiune şi 4,7% din total importuri), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (13,8% din total secţiune şi 2,4% din total importuri), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (13,3% din total secţiune şi 2,4 din total importuri), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (12,0% din total secţiune şi 2,1% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 17,6% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (29,7% din total secţiune şi 5,2% din total importuri), fierul şi oţelul (15,3% din total secţiune şi 2,7% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (13,0% din total secţiune şi 2,3% din total importuri), articolele prelucrate din metal (11,6% din total secţiune şi 2,0% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (11,3% din total secţiune şi 2,0% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 10,4% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut produsele medicinale şi farmaceutice (25,9% din total secţiune şi 2,7% din total importuri), uleiurile esenţiale, rezinoidele şi substanţele parfumate, preparatele pentru toaletă, produsele pentru înfrumuseţare (19,9% din total secţiune şi 2,1% din total importuri), îngrăşămintele minerale sau chimice (13,9% din total secţiune şi 1,4% din total importuri), materialele plastice prelucrate (12,1% din total secţiune şi 1,3% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 9,7% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri legumele şi fructele reprezintă 32,0% din total secţiune şi 3,1% din total importuri, cerealele şi preparatele pe bază de cereale -14,4% din total secţiune şi 1,4% din total importuri, produsele şi preparatele alimentare diverse -13,7% din total secţiune şi 1,3% din total importuri, peştele, crustaceele şi moluştele -11,3% din total secţiune şi 1,1% din total importuri, cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele - 9,4% din total secţiune şi 0,9% din total importuri.

Pe grupe de mărfuri au sporit importurile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (+95,2%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+63,3%), maşini şi echipamente pentru transport (+48,7%), articole manufacturate diverse (+47,4%), combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (+43,8%), băuturi şi tutun (+25,7%), uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală (+25,1%), produse chimice şi produse derivate (+21,3%), produse alimentare şi animale vii (+17,0%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 42,4%.

comert_ext_feb_2011_2.png

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-februarie 2011 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 346,0 mil. dolari SUA, cu 84,4 mil. dolari SUA (+32,3%) mai mare faţă de cel înregistrat în  ianuarie-februarie 2010. Cu ţările Uniunii Europene      (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 93,1 mil. dolari SUA (în  ianuarie-februarie 2010 – 69,6 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 156,1 mil. dolari SUA (în  ianuarie-februarie 2010 – 113,9 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie

Ianuarie-februarie 2011  în % faţă de ianuarie-februarie 2010

2010

2011

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-261,6

-346,0

132,3

  din care:

Federaţia Rusă

-73,2

-91,2

124,7

Ucraina

-40,1

-51,6

128,7

China

-38,8

-47,2

121,8

Turcia

-16,8

-25,1

149,1

Germania

-15,3

-24,9

162,1

România

-12,4

-19,7

158,8

Belarus

-0,7

-10,7

de 14,7 ori

Ungaria

-5,4

-9,8

182,5

Grecia

-2,5

-9,2

de 3,7 ori

Austria

-6,4

-6,6

102,9

Italia

-3,9

-4,5

114,4

Republica Cehă

-1,8

-4,3

de 2,4 ori

India

-3,8

-4,2

111,6

Elveţia

0,5

-4,2

x

Japonia

-4,3

-3,9

90,1

Belgia

-2,4

-3,7

150,5

Coreea de Sud

-2,2

-3,4

154,3

Spania

-2,3

-3,0

130,1

Olanda

-3,9

-2,9

74,0

Bulgaria

-3,9

-2,6

65,4

Slovacia

-0,9

-2,3

de 2,5 ori

Vietnam

-2,8

-2,2

80,3

Kazahstan

-0,2

-2,1

de 11,7 ori

Franta

-1,7

-2,0

111,5

Norvegia

-1,3

-2,0

153,1

Suedia

-1,0

-1,9

194,0

Statele Unite ale Americii

-2,6

-1,8

67,6

Uzbekistan

-0,4

-1,6

de 4,3 ori

Polonia

-4,8

-1,4

28,1

Israel

-0,5

-1,4

de 2,8 ori

Liban

0,1

0,7

de 5,2 ori

Irak

1,4

0,9

65,6

Georgia

1,9

1,0

54,3

Lituania

-0,5

1,4

x

Panama

0,1

2,7

de 23,2 ori

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

3,1

8,4

de 2,7 ori

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie

Ianuarie-februarie 2011   în % faţă de ianuarie-februarie 2010

2010

2011

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-261,6

-346,0

132,3

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-10,4

0,5

x

Animale vii

-1,1

-0,8

75,1

Carne şi preparate din carne

-1,6

-2,9

180,9

Produse lactate şi ouă de păsări

-3,6

-3,7

103,5

Peşte, crustacee, moluşte

-5,0

-7,0

139,5

Cereale şi preparate pe bază de cereale

2,5

8,7

de 3,4 ori

Legume şi fructe

10,1

17,1

168,9

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

-0,5

1,4

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-4,4

-5,6

125,3

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

0,3

1,5

de 5,4 ori

Produse şi preparate alimentare diverse

-7,1

-8,2

114,8

Băuturi şi tutun

11,2

7,0

62,5

Băuturi

17,6

14,6

83,3

Tutun brut şi prelucrat

-6,4

-7,6

119,9

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

4,4

41,9

de 9,5 ori

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

0,5

0,9

162,6

Seminţe şi fructe oleaginoase

7,4

39,5

de 5,4 ori

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,0

-0,0

43,8

Lemn şi plută

-1,7

-2,8

164,4

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,2

0,3

187,2

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-1,2

-1,3

114,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-0,2

-0,1

47,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

1,1

10,1

de 9,1 ori

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-1,7

-4,7

de 2,7 ori

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-137,4

-196,7

143,2

Cărbune, cocs şi brichete

-1,2

-4,2

de 3,6 ori

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-37,4

-71,0

189,7

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-98,8

-121,3

122,9

Energie electrică

-0,0

-0,2

de 2,9 ori

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

4,4

11,0

de 2,5 ori

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

5,0

11,4

de 2,3 ori

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-40,8

-56,8

139,3

Produse chimice organice

-0,9

-1,4

153,5

Produse chimice anorganice

-0,8

-1,9

de 2,4 ori

Produse tanante şi colorante

-1,4

-2,1

154,8

Produse medicinale şi farmaceutice

-12,3

-10,3

83,8

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-10,0

-11,8

117,7

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-4,6

-9,2

de 2,0 ori

Materiale plastice sub forme primare

-3,8

-6,2

164,8

Materiale plastice prelucrate

-4,1

-7,3

177,3

Alte materiale şi produse chimice

-2,9

-6,6

de 2,2 ori

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-56,0

-89,5

159,8

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-2,0

-3,2

157,0

Cauciuc prelucrat

-4,8

-6,9

143,2

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-3,4

-4,8

141,8

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-7,3

-11,3

155,5

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-17,2

-25,6

148,9

Articole din minerale nemetalice

-4,2

-8,4

de 2,0 ori

Fier şi oţel

-9,2

-16,7

180,7

Metale neferoase

-1,1

-2,1

188,9

Articole prelucrate din metal

-6,8

-10,5

154,4

Maşini şi echipamente pentru transport

-49,3

-75,7

153,8

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-0,3

-0,9

de 2,8 ori

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-5,1

-11,6

de 2,3 ori

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-0,0

-0,2

de 5,5 ori

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-5,2

-8,5

165,4

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-3,0

-4,8

161,4

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-14,3

-14,1

98,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-10,9

-12,7

116,5

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-11,1

-26,4

de 2,4 ori

Alte echipamente de transport

0,6

3,5

de 5,6 ori

Articole manufacturate diverse

12,3

12,3

100,2

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-2,8

-3,1

109,4

Mobilă şi părţile ei

-2,1

2,1

x

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

1,6

2,3

142,7

Îmbrăcăminte şi accesorii

25,5

27,3

107,1

Încălţăminte

2,7

3,3

122,8

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-2,7

-4,0

147,6

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-1,1

-0,7

70,3

Alte articole diverse

-8,8

-14,9

169,0

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-februarie 2011 a fost de 46,1% faţă de 42,0% în  ianuarie-februarie 2010.

Notă:

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender      
2 Datele pentru luna februarie 2011 sînt provizorii, iar pentru luna precedentă şi perioada corespunzătoare din anul 2010 – date rectificate 

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

Persoană de contact:
Mariana Eni
şefa direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor
tel. 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
41938 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran