RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 22.10.2020
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2011
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2011
24.08.2011
Versiune tipar

Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova
în ianuarie-iunie 20111

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2011 întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au  realizat investiţii în valoare de 4808,9 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu ianuarie-iunie 2010, acest volum s-a majorat cu 31,8 % (în preţuri comparabile).

Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale în ianuarie-iunie a.2011 pe elemente de structură  tehnologică şi în raport cu ianuarie-iunie 2010 se prezintă astfel:

ianuarie-iunie  a.2011

Informativ: ianuarie-iunie 2010 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2010

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

4808,9

131,8

100,0

100,0

           din care:

lucrări de construcţii-montaj

1876,3

112,9

39,0

43,9

utilaje şi maşini, mijloace de transport

2627,9

152,6

54,7

48,9

alte lucrări şi cheltuieli capitale

304,7

117,3

6,3

7,2

Structura  investiţiilor în active materiale pe termen lung pe forme de proprietate în ianuarie-iunie 2011 se prezintă după cum urmează:

ianuarie-iunie 2011

Informativ: ianuarie-iunie 2010 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2010

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

4808,9

131,8

100,0

100,0

     din care:

publică

1188,1

131,4

24,7

24,8

privată

2316,1

162,9

48,2

39,0

mixtă (publică şi privată)

116,3

140,7

2,4

2,3

străină

456,0

116,6

9,5

10,7

a întreprinderilor mixte

732,4

86,3

15,2

23,3

În structura investiţiilor în active materiale pe forme de proprietate 24,7 % deţin entităţile cu forma de proprietate publică, cota preponderentă (75,3 %) revenind agenţilor economici din sectorul nestatal al economiei naţionale, care au realizat 75,3 % din volumul total al lucrărilor de construcţii-montaj  şi  100 % din totalul caselor de locuit date în folosinţă.

Structura investiţiilor în active materiale pe termen lung pe surse de finanţare în ianuarie-iunie 2011 se caracterizează prin următoarele date:

ianuarie-iunie 2011

Informativ: ianuarie-iunie 2010 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2010

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

4808,9

131,8

100,0

100,0

din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

95,2

75,9

2,0

3,4

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

170,1

155,9

3,5

3,0

mijloacelor proprii ale agenţilor economici şi populaţiei 

3464,4

139,5

72,0

68,0

surselor din străinătate

339,2

71,6

7,1

13,0

altor surse

740,0

161,6

15,4

12,5

În perioada de raport, sursele principale de finanţare ale activităţii investiţionale rămîn a fi mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei (72 %, fiind în creştere faţă de perioada similară a anului precedent cu 4 p. p.). Cota mijloacelor investitorilor străini s-a micşorat cu  5,9 p. p. faţă de perioada respectivă a anului precedent şi a constituit 7,1 % din volumul total al investiţiilor utilizate. Din contul mijloacelor bugetare au fost realizate 5,5 % din volumul total al investiţiilor în sau  cu 0,9 puncte procentuale mai puţin decît în perioada respectivă a anului precedent.

Structura investiţiilor în active materiale pe termen lung pe tipuri de mijloace fixe în ianuarie-iunie 2011 se prezintă astfel:

 

 

ianuarie-iunie 2011

Informativ: ianuarie-iunie 2010 în % faţă de total:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2010

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

4808,9

131,8

100,0

100,0

      din care:

 

 

 

 

clădiri de locuit

641,7

86,7

13,3

20,3

clădiri(exclusiv de locuit) şi edificii

830,6

126,3

17,3

18,0

utilaje, maşini şi mijloace de transport

2627,9

152,6

54,7

48,9

altele

708,7

152,1

14,7

12,8

În structura investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe o parte importantă a fost orientată la procurarea utilajului, maşinilor şi mijloacelor de transport, care a constituit 54,7 % din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în creştere cu 5,8 puncte procentuale în comparaţie cu perioada respectivă a anului precedent.

Cota-parte a investiţiilor realizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 30,6 % din volumul total al investiţiilor însuşite (din care  13,3 % – clădirilor de locuit şi 17,3 % ­­– altor clădiri şi edificii) sau cu 7,7 puncte procentuale mai puţin decît în perioada respectivă a anului precedent. Cota-parte a investiţiilor la construcţia clădirilor de locuit s-a micşorat cu 7 p. p., la construcţia clădirilor cu altă destinaţie decît  cea de locuit şi edificiilor - cu 0,7 p. p.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şefa secţiei statistica construcţiilor şi investiţiilor
Tel. 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
48930 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran