RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2011
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2011
02.07.2012
Versiune tipar

Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2011*

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul 2011.

Sisteme de alimentare cu apă. În anul 2011 pe teritoriul ţării au fost amplasate 723 sisteme de alimentare cu apă1, din care 569 unităţi – cu proprietate publică, 149 – privată, 5 – proprietate mixtă. Din total apeducte pe parcursul anului 2011 au funcţionat 643 sisteme (88,9%) sau cu 32 apeducte mai mult comparativ cu anul precedent şi cu 129 faţă de anul 2008.

Figura 1. Sisteme de alimentare cu apă, 2008-2011

Numărul sistemelor de alimentare cu apă a crescut ca urmare a punerii în funcţiune pe parcursul anului a 52 sisteme de alimentare cu apă, totodată nu au funcţionat 19 sisteme. Cele mai multe sisteme de alimentare cu apă au fost puse în funcţiune în raioanele Căuşeni – 6, Criuleni şi Vulcăneşti, respectiv cîte  – 5, Cimişlia şi Sîngerei, cîte 4 sisteme.

Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile a constituit în anul 2011 8,9 mii km sau cu 404,8 km mai mult faţă de anul 2010. De facto pe parcursul anului au funcţionat 8,6 mii km de reţele (96,6%). Volumul de apă captată a constituit 111,5 mil. m.c., inclusiv 19,0% din sursele subterane. Din volumul total de apă captată,  92,6% revine localităţilor urbane şi 7,4% celor rurale.

Distribuţia apei. În anul2011 volumul de apă distribuită de către întreprinderile specializate de alimentare cu apă a fost de 73,5 mil. m.c sau cu 1,5 mil. m.c. mai puţin decît în anul 2010. Micşorarea volumul de apă potabilă distribuită se datorează diminuării cantităţii de apă folosită de instituţiile bugetare şi alţi consumatori, inclusiv agenţi economici. În medie pe an la un locuitor revine cîte 14 m.c. apă furnizată.

În profil teritorial cel mai mare volum de apă furnizată la un locuitor se înregistrează în mun. Chişinău – 44,5 m.c., UTA Găgăuzia – 8,1 m.c., după care urmează regiunea de Sud – 6,6 m.c. (vezi anexa, tab.2).

Tabelul 1. Reţeaua şi volumul apei potabile distribuite, 2009-2011

2009

2010

2011

Numărul localităţilor dotate cu sisteme de alimentare cu apă potabilă

338

351

366

Sisteme de alimentare cu apă, unităţi

644

690

723

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, km

8036,2

8509,9

8914,7

Apă potabilă distribuită consumatorilor, mil. m.c.

78,1

75,0

73,5

inclusiv populaţiei, mil. m.c.

53,6

51,3

51,2

Din volumul total de apă distribuită cea mai mare cantitate a fost distribuită populaţiei - 69,6%, instituţiilor bugetare – 5,7% şi altor consumatori – 24,7%.

Figura 2. Volumul de apă distribuită pe categorii de consumatori, în 2011

Volumul pierderilor de apă a alcătuit 39,6 mil. m.c., ce reprezintă 35,5% din cantitatea totală de apă captată. Comparativ cu anul 2010 aceste pierderi s-au micşorat cu 3,2 mil. m.c.. Din cauza tronsoanelor de reţea apărute în anul 2011 au fost înregistrate 28,5 mii cazuri de avarii accidentale în reţeaua de distribuţie a apei. Pe parcursul anului 53,3% din apa captată a fost realizată prin dispozitive de măsurare. Cel mai mare volum de apă realizat prin dispozitive de măsurare a fost înregistrat în regiunea Nord – 99,5%, cel mai mic în regiunea Centru – 39,7%.

Sisteme de canalizare centralizate. În anul 2011 din total apeducte, 167 au fost dotate cu sisteme de canalizare, din care au funcţionat 107 sisteme sau cu 1 unitate mai mult comparativ cu anul 2010. Pe parcursul anului 2011 au fost puse în funcţiune 7 sisteme de canalizare (în raioanele Cimişlia, Basarabeasca, Căuşeni, Floreşti, Hînceşti, Ocniţa), totodată fiind scoase din funcţiune 9 sisteme. Din total sisteme de canalizare 132 au fost dotate cu staţii de epurare.  

Figura 3. Sisteme de canalizare, 2008-2011

Conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice, 33,4% din gospodăriile casnice au fost racordate la reţeaua publică de canalizare, iar 21,2% din gospodării au fost dotate cu sistem propriu de canalizare.

Lungimea totală a reţelei de canalizare a constituit în anul 2011 2,6 mii km, din care de facto au funcţionat 2,4 mii km (92,3%).

Tabelul 2. Reţeaua sistemelor de canalizare, 2009-2011

2009

2010

2011

Numărul localităţilor cu sisteme de canalizare

135

134

135

Sisteme de canalizare, unităţi

172

169

167

inclusiv dotate cu staţii de epurare

128

126

132

Lungimea totală a reţelei de canalizare, km

2548,5

2586,5

2592,1

Capacitatea zilnică de curăţare a apelor uzate pe parcursul anului 2011 a fost de 0,7 mil. m.c. de apă. Cantitatea totală a apelor uzate colectate a fost de 67,9 mil. m.c., din care 56,3% reprezintă apele uzate recepţionate de la populaţie.

Figura 4. Distribuţia volumului de ape uzate recepţionate de la abonaţi, în 2011

Prin staţiile de epurare a apei au trecut 66,3,1 mil. m.c. apă uzată (97,7%). Din volumul total de apă uzată, apele epurate biologic au alcătuit 69,9 mil. m.c. (97,4%), din care 63,1 mil. m.c. (95,2%) au fost purificate conform normativelor stabilite.

Note:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. 
1 Conform informaţiei furnizate de către unităţile, întreprinderile care dispun de sisteme de alimentare cu apă aflate în evidenţă, ce livrează apă menageră şi industrială.  

  Persoană de contact:

Liuba Stoianov
 şefa secţiei statistica socială
tel: 0 22 73 15 68

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38436 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran