RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2013
16.05.2013
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 20131),2)

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2013 s-au cifrat la 221,5 mil. dolari SUA, cu 11,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 11,1% - comparativ cu luna martie 2012.

În ianuarie-martie 2013 exporturile de mărfuri au totalizat 582,4 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2012 cu 15,4%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 390,7 mil. dolari SUA (67,1% din total exporturi), înregistrînd o creştere de 35,7% faţă de ianuarie-martie 2012, care a contribuit la sporirea exporturilor cu 20,4%.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 191,7 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 32,9% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-martie 2012 reexporturile de mărfuri s-au diminuat cu 11,6%.                

Ianuarie-martie 2013

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2012

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2012

2013

2012

2013

Export – total     

582,4

115,4

100,0

100,0

6,6

15,4

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

261,3

103,6

50,0

44,9

2,9

1,8

  ţările CSI

246,3

122,5

39,8

42,3

5,3

9,0

  alte ţări

74,8

145,5

10,2

12,8

-1,6

4,6

Import – total  

1243,1

103,2

100,0

100,0

9,7

3,2

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

512,7

109,5

38,9

41,3

2,1

3,7

  ţările CSI

426,9

94,0

37,7

34,3

3,9

-2,3

  alte ţări

303,5

107,6

23,4

24,4

3,7

1,8

balanţA comercialĂ – total     

-660,7

94,5

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

-251,4

116,4

30,9

38,1

x

x

  ţările CSI

-180,6

71,4

36,2

27,3

x

x

  alte ţări

-228,7

99,2

32,9

34,6

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 261,3 mil. dolari SUA (cu 3,6% mai mult faţă de ianuarie-martie 2012), deţinînd o cotă de 44,9% în total exporturi (50,0% în ianuarie-martie 2012).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 42,3% (în ianuarie-martie 2012– 39,8%), ce corespunde unei valori de 246,3 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 22,5%, comparativ cu ianuarie-martie 2012.

Primele 30 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 98,1% din volumul total, au fost:

Ianuarie-martie 2013

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie  2012

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2012

2013

2012

2013

Export - total

582,4

115,4

100,0

100,0

6,6

15,4

       din care:

Federaţia Rusă

183,5

124,3

29,2

31,5

6,5

7,1

România

82,7

101,0

16,2

14,2

1,5

0,2

Italia

41,2

74,9

10,9

7,1

1,9

-2,7

Turcia

40,3

de 3,0 ori

2,6

6,9

-1,8

5,3

Ucraina

31,5

126,8

4,9

5,4

-1,6

1,3

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

27,9

134,4

4,1

4,8

-0,6

1,4

Germania

21,6

130,9

3,3

3,7

-1,6

1,0

Belarus

20,9

118,2

3,5

3,6

-0,5

0,6

Polonia

19,1

87,9

4,3

3,3

0,5

-0,5

Grecia

13,3

de 2,6 ori

1,0

2,3

-1,4

1,6

Franţa

12,2

104,5

2,3

2,1

0,7

0,1

Noua Zeelandă

9,1

de 2,2 ori

0,8

1,6

0,9

1,0

Statele Unite ale Americii

7,9

126,1

1,2

1,4

-0,7

0,3

Ungaria

7,4

109,1

1,3

1,3

0,5

0,1

Republica Cehă

7,1

de 4,1 ori

0,3

1,2

0,0

1,1

Bulgaria

5,9

83,7

1,4

1,0

0,1

-0,2

Kazahstan

5,6

96,2

1,1

1,0

0,6

0,0

Georgia

4,3

129,9

0,7

0,7

0,4

0,2

Lituania

4,2

138,1

0,6

0,7

-0,5

0,2

Olanda

4,2

78,7

1,1

0,7

0,4

-0,2

Austria

3,7

117,6

0,6

0,6

0,2

0,1

Irak

3,1

40,8

1,5

0,5

1,3

-0,9

Spania

2,4

145,5

0,3

0,4

0,3

0,1

Slovacia

2,0

167,5

0,2

0,3

0,1

0,2

Uzbekistan

1,8

59,5

0,6

0,3

0,3

-0,2

Elveţia

1,8

84,7

0,4

0,3

0,1

-0,1

Letonia

1,6

110,1

0,3

0,3

0,1

0,0

Azerbaidjan

1,6

173,1

0,2

0,3

0,0

0,1

Belgia

1,5

63,1

0,5

0,3

0,0

-0,2

Belize

1,5

36,3

0,8

0,3

-0,9

-0,5

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-martie 2013, comparativ cu perioada similară  din anul 2012 relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+24,3%), Turcia (de 3,0 ori), Grecia (de 2,6 ori), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+34,4%), Ucraina (+26,8%), Republica Cehă (de 4,1 ori), Germania (+30,9%), Noua Zeelandă (de 2,2 ori), Belarus (+18,2%), Statele Unite ale Americii (+26,1%), România (+1,0%), Georgia (+29,9%), Lituania (+38,1%), Slovacia (+67,5%), Franţa (+4,5%), Ungaria (+9,1%), Austria (+17,6%), Spania (+45,5%) şi Azerbaidjan (+73,1%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 22,0%.

Totodată, s-au diminuat exporturile către Italia (-25,1%), Irak (-59,2%), Polonia (-12,1%), Belize (-63,7%), Bulgaria (-16,3%), Olanda (-21,3%), Uzbekistan (-40,5%), Belgia (-36,9%) şi Elveţia (-15,3%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 5,5%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-martie 2013

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2012

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2012

2013

2012

2013

Export - total

582,4

115,4

100,0

100,0

6,6

15,4

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

110,0

107,9

20,2

18,9

0,6

1,6

Animale vii

1,3

99,2

0,3

0,2

0,0

0,0

Carne şi preparate din carne

5,0

197,1

0,5

0,9

0,3

0,5

Produse lactate şi ouă de păsări

2,5

188,2

0,3

0,4

0,0

0,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

19,9

157,6

2,5

3,4

-3,8

1,4

Legume şi fructe

70,7

105,3

13,3

12,1

2,7

0,7

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

7,2

78,8

1,8

1,2

1,3

-0,4

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

1,0

128,5

0,1

0,2

0,0

0,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

1,8

26,0

1,3

0,3

0,1

-1,0

Produse şi preparate alimentare diverse

0,6

154,5

0,1

0,2

0,0

0,1

Băuturi şi tutun

62,3

136,6

9,0

10,7

0,6

3,3

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

57,9

147,3

7,8

10,0

0,9

3,7

Tutun brut şi prelucrat

4,4

69,6

1,2

0,7

-0,3

-0,4

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

74,5

176,2

8,4

12,8

-7,6

6,4

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,6

167,8

0,2

0,3

-0,1

0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

52,7

de 2,1 ori

4,9

9,0

-6,3

5,5

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,4

94,3

0,3

0,3

0,1

0,0

Lemn şi plută

0,2

59,1

0,1

0,0

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,4

121,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

0,2

59,2

0,0

0,0

-0,1

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

1,3

50,0

0,5

0,2

0,2

-0,2

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

15,7

154,9

2,0

2,7

-1,6

1,1

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

1,0

74,9

0,3

0,2

0,2

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

4,6

de 2,5 ori

0,4

0,8

-0,4

0,5

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

2,5

de 2,6 ori

0,2

0,4

-0,5

0,3

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

2,1

de 2,4 ori

0,2

0,4

0,1

0,2

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

14,2

66,1

4,2

2,4

0,6

-1,4

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

14,2

66,1

4,2

2,4

0,6

-1,4

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

41,0

151,6

5,4

7,0

1,3

2,8

Produse chimice organice

0,4

104,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse tanante sau colorante

0,8

de 2,8 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

23,8

147,6

3,2

4,1

0,1

1,5

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

12,5

175,8

1,4

2,1

1,1

1,1

Materiale plastice sub forme primare

1,1

115,9

0,2

0,2

0,0

0,0

Materiale plastice prelucrate

2,1

121,6

0,3

0,4

0,1

0,1

Alte materiale şi produse chimice

0,3

63,7

0,1

0,0

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

73,4

140,2

10,4

12,6

2,7

4,2

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,5

79,6

0,1

0,1

0,0

0,0

Cauciuc prelucrat

4,1

77,8

1,1

0,7

-0,1

-0,2

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

2,0

90,7

0,4

0,3

0,0

0,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

5,2

159,8

0,7

0,9

-0,4

0,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

20,1

78,9

5,0

3,5

2,8

-1,1

Articole din minerale nemetalice

8,7

106,3

1,6

1,5

0,1

0,1

Fier şi oţel

1,9

95,1

0,4

0,3

0,2

0,0

Metale neferoase

0,7

de 4,1 ori

0,0

0,1

0,0

0,1

Articole prelucrate din metal

30,2

de 5,8 ori

1,1

5,2

0,1

4,9

Maşini şi echipamente pentru transport

88,3

100,0

17,5

15,2

4,5

0,0

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

1,8

57,9

0,6

0,3

0,5

-0,3

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

3,9

62,5

1,2

0,7

-0,6

-0,5

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

1,4

113,7

0,3

0,3

0,0

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

11,9

102,7

2,3

2,1

0,1

0,1

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,1

71,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

0,6

39,7

0,3

0,1

-0,2

-0,2

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

52,5

111,1

9,4

9,0

3,2

1,1

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

15,4

132,7

2,3

2,6

1,2

0,8

Alte echipamente de transport

0,7

12,1

1,1

0,1

0,3

-1,0

Articole manufacturate diverse

113,9

92,4

24,4

19,6

4,2

-1,9

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

2,1

106,6

0,4

0,4

0,2

0,0

Mobilă şi părţile ei

23,8

110,1

4,3

4,1

1,3

0,4

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

4,5

86,2

1,0

0,8

0,1

-0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

58,6

94,7

12,2

10,1

0,6

-0,7

Încălţăminte

9,9

65,2

3,0

1,7

0,4

-1,0

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

3,4

43,7

1,6

0,6

1,1

-0,9

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,3

de 2,3 ori

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte articole diverse

11,3

120,4

1,9

1,9

0,5

0,4

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 19,6% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (51,4% din total secţiune şi 10,1% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (20,9% din total secţiune şi 4,1% din total exporturi), încălţăminte (8,7% din total secţiune şi 1,7% din total exporturi), articole de voiaj; sacoşe şi similare (3,9% din total secţiune şi 0,8% din total exporturi), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (3,0% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au clasat pe locul doi, reprezentînd 18,9% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (64,3% din total secţiune şi 12,1% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (18,1% din total secţiune şi 3,4% din total exporturi), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (6,5% din total secţiune şi 1,2% din total exporturi), carne şi preparate din carne (4,6% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi), produse lactate şi ouă de păsări (2,3% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), hrană destinată animalelor (1,6% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), animale vii (1,2% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (0,9% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).    

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au situat pe locul trei, deţinînd o cotă de 15,2% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de maşini şi aparate electrice (59,4% din total secţiune şi 9,0% din total exporturi), vehicule rutiere (17,4% din total secţiune şi 2,6% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (13,5% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (4,4% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (2,0% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (1,6% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (0,7% din total secţiune şi 0,1% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili, s-au clasat pe locul patru cu o pondere de 12,8% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi semnificative au deţinut exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (70,7% din total secţiune şi 9,0% din total exporturi), minereuri metalifere şi deşeuri din metale (21,1% din total secţiune şi 2,7% din total exporturi), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute  (2,1% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), cauciuc brut (1,9% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (1,7% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au situat pe locul cinci, reprezentînd o cotă de 12,6% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de articole prelucrate din metal (41,2% din total secţiune şi 5,2% din total exporturi), fire, ţesături şi articole textile (27,3% din total secţiune şi 3,5% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (11,9% din total secţiune şi 1,5% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (7,1% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi), cauciuc prelucrat (5,6% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), articole din lemn, exclusiv mobilă (2,7% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), fier şi oţel (2,5% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi). Cea mai mare parte din articolele prelucrate din metal exportate au constituit reexporturile de ornamente, decoraţiuni şi articole de feronerie pentru mobilă, uşi, scări şi ferestre (82,6%).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au plasat pe locul şase, deţinînd 10,7% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (93,0% din total secţiune şi 10,0% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (7,0% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au situat pe locul şapte, reprezentînd 7,0% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (58,0% din total secţiune şi 4,1% din total exporturi), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (30,6% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi), materiale plastice prelucrate (5,1% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), materiale plastice sub forme primare (2,7% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi). Cea mai mare parte din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile (85,1%).

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 2,4% în total exporturi.

În ianuarie-martie 2013, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2012 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (de 2,1 ori), articole prelucrate din metal (de 5,8 ori), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+47,3%), produse medicinale şi farmaceutice (+47,6%), cereale şi preparate pe bază de cereale (+57,6%), maşini şi aparate electrice (+11,1%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (+54,9%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+75,8%), vehicule rutiere (+32,7%), legume şi fructe (+5,3%), carne şi preparate din carne (+97,1%), mobilă şi părţile ei (+10,1%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (+59,8%), petrol şi produse petroliere (de 2,6 ori), produse lactate şi ouă de păsări (+88,2%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (de 2,4 ori), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (+2,7%), articole din minerale nemetalice (+6,3%), materiale plastice prelucrate (+21,6%), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute (+67,8%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (+28,5%), produse tanante sau colorante (de 2,8 ori), metale neferoase (de 4,1 ori), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 24,5%.

Totodată, s-au micşorat exporturile de grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-33,9%), fire, ţesături şi articole textile (-21,1%), încălţăminte (-34,8%), hrană destinată animalelor (-74,0%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-56,3%), îmbrăcăminte şi accesorii (-5,3%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-37,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-21,2%), tutun brut şi prelucrat (-30,4%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-42,1%), cauciuc prelucrat (-22,2%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-50,0%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-60,3%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-13,8%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 8,4%.

Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2013 au însumat 488,2 mil. dolari SUA, cu 20,1% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 2,5% - comparativ cu luna martie 2012.

În ianuarie-martie 2013 importurile au totalizat 1243,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2012 cu 3,2%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 512,7 mil. dolari SUA (cu 9,5% mai mult decît în ianuarie-martie 2012), deţinînd o pondere de 41,3% în total importuri (38,9% în  ianuarie-martie 2012).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 426,9 mil. dolari SUA (cu 6,0% mai puţin decît în ianuarie-martie 2012), care echivalează cu o cotă de 34,3% în total importuri (37,7% în ianuarie-martie 2012).

Primele 32 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 95,5% din volumul total, au fost:

Ianuarie-martie 2013

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2012

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2012

2013

2012

2013

Import - total

1243,1

103,2

100,0

100,0

9,7

3,2

       din care:

Federaţia Rusă

250,8

91,0

22,9

20,2

3,7

-2,1

România

143,6

124,2

9,6

11,6

0,8

2,3

Ucraina

120,3

100,8

9,9

9,7

-0,8

0,1

China

112,9

128,6

7,3

9,1

0,9

2,1

Turcia

92,6

103,1

7,5

7,4

1,7

0,2

Germania

80,4

83,9

8,0

6,5

1,6

-1,3

Italia

61,7

97,5

5,3

5,0

-0,1

-0,1

Belarus

44,2

85,3

4,3

3,6

1,4

-0,6

Austria

34,3

181,1

1,6

2,8

0,3

1,3

Franţa

28,7

128,9

1,8

2,3

0,1

0,5

Polonia

26,2

87,1

2,5

2,1

0,6

-0,3

Ungaria

25,0

121,2

1,7

2,0

0,0

0,4

Bulgaria

19,3

136,9

1,2

1,5

0,2

0,4

Statele Unite ale Americii

14,6

97,0

1,3

1,2

-0,2

0,0

Republica Cehă

13,3

112,1

1,0

1,1

0,2

0,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

12,7

81,7

1,3

1,0

0,2

-0,2

Olanda

10,5

98,4

0,9

0,8

0,0

0,0

Grecia

9,6

118,4

0,7

0,8

-1,6

0,1

Spania

9,1

105,5

0,7

0,7

0,2

0,0

India

8,5

103,0

0,7

0,7

-0,2

0,0

Japonia

8,5

123,8

0,6

0,7

-0,1

0,1

Belgia

7,7

91,6

0,7

0,6

0,0

-0,1

Kazahstan

7,2

122,3

0,5

0,6

0,0

0,1

Suedia

6,9

de 2,5 ori

0,2

0,6

-0,3

0,3

Elveţia

6,6

73,8

0,7

0,5

0,0

-0,2

Coreea de Sud

5,3

62,2

0,7

0,4

0,3

-0,3

Slovacia

5,2

116,7

0,4

0,4

-0,1

0,1

Vietnam

5,0

155,2

0,3

0,4

-0,1

0,1

Israel

4,3

45,0

0,8

0,3

0,6

-0,4

Uzbekistan

4,3

de 3,0 ori

0,1

0,3

-0,3

0,2

Taiwan,  provincie a Chinei

3,9

91,2

0,4

0,3

0,1

0,0

Danemarca

3,4

146,9

0,2

0,3

0,0

0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-martie 2013, comparativ cu perioada similară din anul 2012 relevă, că majorarea livrărilor din România (+24,2%), China (+28,6%), Austria (+81,1%), Franţa (+28,9%), Ungaria (+21,2%), Bulgaria (+36,9%), Suedia (de 2,5 ori), Turcia (+3,1%), Uzbekistan (de 3,0 ori), Ucraina (+0,8%), Republica Cehă (+12,1%), Grecia (+18,4%), Japonia (+23,8%), Kazahstan (+22,3%), Slovacia (+16,7%), Vietnam (+55,2%) şi Danemarca (+46,9%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 8,5%.

Totodată, s-au diminuat importurile din Federaţia Rusă (-9,0%), Germania (-16,1%), Belarus (-14,7%), Israel (-55,0%), Polonia (-12,9%), Coreea de Sud (-37,8%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-18,3%), Elveţia (-26,2%), Italia (-2,5%) şi Belgia (-8,4%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 5,6%.

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-martie 2013

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)

importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă
 de ianuarie-martie 2012

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2012

2013

2012

2013

Import - total            

1243,1

103,2

100,0

100,0

9,7

3,2

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

131,3

110,3

9,9

10,6

1,1

1,0

Animale vii

1,4

189,4

0,1

0,1

-0,1

0,1

Carne şi preparate din carne

7,6

102,8

0,6

0,6

0,2

0,0

Produse lactate şi ouă de păsări

10,8

127,4

0,7

0,9

0,1

0,2

Peşte, crustacee, moluşte

12,2

100,3

1,0

1,0

0,1

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

22,3

106,7

1,7

1,8

0,5

0,1

Legume şi fructe

36,4

119,7

2,5

2,9

-0,3

0,5

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

6,1

92,5

0,6

0,5

0,4

-0,1

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

12,5

98,3

1,1

1,0

0,2

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

5,3

156,8

0,3

0,4

-0,1

0,2

Produse şi preparate alimentare diverse

16,7

102,5

1,3

1,4

0,1

0,0

Băuturi şi tutun

21,9

108,5

1,7

1,8

-1,7

0,1

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

12,9

152,0

0,7

1,1

0,0

0,3

Tutun brut şi prelucrat

9,0

76,8

1,0

0,7

-1,7

-0,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

33,8

111,0

2,5

2,7

0,2

0,3

Seminţe şi fructe oleaginoase

11,9

128,6

0,8

1,0

0,3

0,2

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,7

92,6

0,1

0,1

0,1

0,0

Lemn şi plută

4,5

108,0

0,3

0,4

-0,1

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

2,6

84,4

0,3

0,2

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

2,9

121,9

0,2

0,2

0,1

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,2

100,6

0,0

0,0

-0,2

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

9,9

103,3

0,8

0,8

0,0

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

333,3

95,2

29,1

26,8

5,2

-1,4

Cărbune, cocs şi brichete

3,4

72,4

0,4

0,3

-0,2

-0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

122,3

97,9

10,4

9,8

0,6

-0,2

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

194,7

92,6

17,5

15,7

3,9

-1,3

Energie electrică

12,9

127,7

0,8

1,0

0,9

0,2

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

2,9

93,2

0,3

0,2

0,1

0,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,3

106,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

2,2

96,0

0,2

0,2

0,1

0,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

0,4

75,3

0,1

0,0

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

176,9

117,5

12,5

14,2

0,8

2,2

Produse chimice organice

4,6

158,4

0,2

0,4

0,0

0,1

Produse chimice anorganice

3,6

de 2,2 ori

0,1

0,3

-0,1

0,2

Produse tanante şi colorante

4,8

111,9

0,4

0,4

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

53,6

120,0

3,7

4,3

0,3

0,7

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

32,4

121,7

2,2

2,6

0,5

0,5

Îngrăşăminte minerale sau chimice

17,9

130,5

1,1

1,4

-0,2

0,4

Materiale plastice sub forme primare

11,0

96,6

1,0

0,9

0,1

0,0

Materiale plastice prelucrate

16,4

110,3

1,3

1,3

0,1

0,1

Alte materiale şi produse chimice

32,6

107,2

2,5

2,6

0,1

0,2

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

199,5

100,7

16,4

16,1

1,1

0,1

Piele, altă piele şi blană prelucrate

4,9

89,2

0,4

0,4

-0,1

0,0

Cauciuc prelucrat

15,4

85,2

1,5

1,2

0,1

-0,2

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

11,1

101,1

0,9

0,9

0,1

0,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

22,3

113,9

1,6

1,8

-0,4

0,2

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

60,1

89,4

5,6

4,8

1,2

-0,6

Articole din minerale nemetalice

26,0

118,5

1,8

2,1

0,1

0,3

Fier şi oţel

27,9

100,6

2,3

2,3

0,0

0,0

Metale neferoase

3,9

91,7

0,4

0,3

0,0

0,0

Articole prelucrate din metal

27,9

122,6

1,9

2,3

0,1

0,4

Maşini şi echipamente pentru transport

239,2

102,9

19,3

19,2

1,9

0,6

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

4,0

83,9

0,4

0,3

0,2

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

26,3

89,7

2,4

2,1

-0,4

-0,2

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

1,2

79,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

29,7

109,0

2,3

2,4

-0,1

0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

15,3

188,8

0,7

1,2

0,1

0,6

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

31,8

163,8

1,6

2,6

-0,7

1,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

72,1

92,1

6,5

5,8

2,0

-0,5

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

57,5

95,6

5,0

4,6

0,6

-0,2

Alte echipamente de transport

1,3

36,3

0,3

0,1

0,2

-0,2

Articole manufacturate diverse

104,3

103,9

8,3

8,4

1,0

0,3

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

7,2

96,5

0,6

0,6

0,1

0,0

Mobilă şi părţile ei

14,5

95,8

1,3

1,2

0,3

-0,1

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

1,2

117,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

23,9

118,4

1,7

1,9

0,2

0,3

Încălţăminte

8,0

82,5

0,8

0,6

0,1

-0,1

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

11,9

118,6

0,8

1,0

-0,1

0,1

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

2,4

148,4

0,1

0,2

0,0

0,1

Alte articole diverse

35,2

99,9

2,9

2,8

0,4

0,0

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 26,8% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri gazul şi produsele industriale obţinute din gaz reprezintă 58,4% din total secţiune şi 15,7% din total importuri, petrolul şi produsele petroliere – 36,7% din total secţiune şi 9,8% din total importuri, energia electrică – 3,9% din total secţiune şi 1,0% din total importuri, cărbunele, cocsul şi brichetele – 1,0% din total secţiune şi 0,3% din total importuri.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 19,2% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut maşinile şi aparatele electrice (30,1% din total secţiune şi 5,8% din total importuri), vehiculele rutiere (24,0% din total secţiune şi 4,6% din total importuri), aparatele şi echipamentele de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (13,3% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), maşinile şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (12,4% din total secţiune şi 2,4% din total importuri), maşinile şi aparatele specializate pentru industriile specifice (11,0% din total secţiune şi 2,1% din total importuri), maşinile şi aparatele de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (6,4% din total secţiune şi 1,2% din total importuri), maşinile generatoare de putere şi echipamentele lor (1,7% din total secţiune şi 0,3% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 16,1% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (30,1% din total secţiune şi 4,8% din total importuri), fierul şi oţelul (14,0% din total secţiune şi 2,3% din total importuri), articolele prelucrate din metal (14,0% din total secţiune şi 2,3% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (13,0% din total secţiune şi 2,1% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (11,2% din total secţiune şi 1,8% din total importuri), cauciucul prelucrat (7,7% din total secţiune şi 1,2% din total importuri), articolele din lemn, exclusiv mobilă (5,6% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), pielea şi blănurile prelucrate (2,5% din total secţiune şi 0,4% din total importuri), metalele neferoase (2,0% din total secţiune şi 0,3% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 14,2% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate le-au revenit produselor medicinale şi farmaceutice (30,3% din total secţiune şi 4,3% din total importuri), uleiurilor esenţiale, rezinoidelor şi substanţelor parfumate, preparatelor pentru toaletă, produselor pentru înfrumuseţare (18,3% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), îngrăşămintelor minerale sau chimice (10,1% din total secţiune şi 1,4% din total importuri), materialelor plastice prelucrate (9,3% din total secţiune şi 1,3% din total importuri), materialelor plastice sub forme primare (6,2% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), produselor tanante sau colorante (2,7% din total secţiune şi 0,4% din total importuri), produse chimice organice (2,6% din total secţiune şi 0,4% din total importuri), produse chimice anorganice (2,0% din total secţiune şi 0,3% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 10,6% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi legumele şi fructele (27,7% din total secţiune şi 2,9% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (17,0% din total secţiune şi 1,8% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (9,5% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), peştele, crustaceele şi moluştele (9,3% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), produsele lactate şi ouăle de păsări (8,2% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (5,8% din total secţiune şi 0,6% din total importuri), zahărul, preparatele pe bază de zahăr; mierea (4,7% din total secţiune şi 0,5% din total importuri), hrana destinată animalelor (4,1% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

În ianuarie-martie 2013, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2012 au sporit importurile de aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (+63,8%), produse medicinale şi farmaceutice (+20,0%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+88,8%), legume şi fructe (+19,7%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+21,7%), articole prelucrate din metal (+22,6%), îngrăşăminte minerale sau chimice (+30,5%), articole din minerale nemetalice (+18,5%), îmbrăcăminte şi accesorii (+18,4%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+52,0%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (+9,0%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (+13,9%), energie electrică (+27,7%), seminţe şi fructe oleaginoase (+28,6%), produse lactate şi ouă de păsări (+27,4%), hrană destinată animalelor (+56,8%), produse chimice anorganice (de 2,2 ori), cereale şi preparate pe bază de cereale (+6,7%), materiale plastice prelucrate (+10,3%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+18,6%), produse chimice organice (+58,4%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+21,9%), aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii (+48,4%), animale vii (+89,4%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 7,1%.

Totodată, au scăzut importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-7,4%), fire, ţesături, articole textile (-10,6%), maşini şi aparate electrice (-7,9%), petrolul şi produse petroliere (-2,1%), vehicule rutiere (-4,4%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-10,3%), cauciuc prelucrat (-14,8%), tutun brut şi prelucrat (-23,2%), mobilă şi părţile ei (-4,2%), încălţăminte (-17,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-7,5%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-16,1%), cărbune, cocs şi brichete (-27,6%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 3,9%.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-martie 2013 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 660,7 mil. dolari SUA, cu 38,8 mil. dolari SUA (-5,5%) mai mic faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2012. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 251,4 mil. dolari SUA (în ianuarie-martie 2012 – 216,0 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 180,6 mil. dolari SUA (în ianuarie-martie 2012 – 252,9 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-martie

Ianuarie-martie 2013  n % faţă de ianuarie-martie 2012

2012

2013

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-699,5

-660,7

94,5

  din care:

China

-87,4

-112,2

128,4

Ucraina

-94,4

-88,8

94,0

Federaţia Rusă

-128,1

-67,3

52,6

România

-33,8

-60,9

180,3

Germania

-79,2

-58,8

74,2

Turcia

-76,5

-52,3

68,4

Austria

-15,7

-30,6

194,0

Belarus

-34,1

-23,3

68,3

Italia

-8,4

-20,5

de 2,4 ori

Ungaria

-13,8

-17,6

127,2

Franţa

-10,6

-16,5

155,7

Bulgaria

-7,0

-13,4

190,4

India

-6,0

-8,5

139,9

Japonia

-6,8

-8,5

123,4

Polonia

-8,4

-7,1

84,9

Spania

-7,0

-6,7

96,0

Statele Unite ale Americii

-8,8

-6,7

76,2

Suedia

-2,4

-6,4

de 2,8 ori

Olanda

-5,3

-6,3

118,5

Republica Cehă

-10,2

-6,2

61,5

Belgia

-6,0

-6,2

102,9

Coreea de Sud

-8,5

-5,3

62,1

Vietnam

-3,1

-5,0

160,4

Elveţia

-6,9

-4,8

70,5

Taiwan,  provincie a Chinei

-4,1

-3,9

94,0

Israel

-8,8

-3,8

43,7

Slovacia

-3,2

-3,2

98,0

Danemarca

-2,1

-3,2

150,4

Uzbekistan

1,6

-2,5

x

Kazahstan

-0,1

-1,6

de 17,8 ori

Letonia

-0,1

-0,1

118,9

Cipru

1,8

0,8

45,5

Lituania

-0,4

1,3

x

Belize

4,1

1,5

36,4

Azerbaidjan

0,9

1,6

177,3

Irak

7,6

3,1

40,8

Grecia

-3,0

3,7

x

Georgia

2,5

4,0

161,9

Noua Zeelandă

3,1

8,5

de 2,7 ori

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

5,2

15,2

de 2,9 ori

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-martie

Ianuarie-martie 2013 în % faţă de ianuarie-martie 2012

2012

2013

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-699,5

-660,7

94,5

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-17,2

-21,3

124,3

Animale vii

0,6

-0,1

x

Carne şi preparate din carne

-4,9

-2,6

53,7

Produse lactate şi ouă de păsări

-7,1

-8,3

115,9

Peşte, crustacee, moluşte

-12,1

-12,2

100,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

-8,3

-2,4

29,4

Legume şi fructe

36,7

34,3

93,4

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

2,4

1,1

41,7

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-11,9

-11,5

96,3

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

3,3

-3,5

x

Produse şi preparate alimentare diverse

-15,9

-16,1

101,3

Băuturi şi tutun

25,5

40,4

158,8

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

30,9

45,0

146,0

Tutun brut şi prelucrat

-5,4

-4,6

85,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

11,9

40,7

de 3,4 ori

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

0,9

1,5

157,7

Seminţe şi fructe oleaginoase

15,6

40,8

de 2,6 ori

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,3

-0,3

83,1

Lemn şi plută

-3,9

-4,3

111,6

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,4

0,4

113,4

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-2,7

-2,4

86,8

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

0,2

-1,6

x

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

10,0

15,5

155,6

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-8,3

-8,9

107,9

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-348,1

-328,7

94,4

Cărbune, cocs şi brichete

-4,6

-3,4

72,4

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-124,0

-119,8

96,6

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-209,4

-192,6

92,0

Energie electrică

-10,1

-12,9

127,7

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

18,3

11,3

61,4

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,3

-0,3

106,4

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

19,1

12,0

62,5

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-0,5

-0,4

76,2

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-123,5

-135,9

110,0

Produse chimice organice

-2,5

-4,2

166,6

Produse chimice anorganice

-1,6

-3,6

de 2,2 ori

Produse tanante şi colorante

-4,0

-4,0

99,3

Produse medicinale şi farmaceutice

-28,6

-29,8

104,4

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-19,5

-19,9

101,9

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-13,7

-17,9

130,6

Materiale plastice sub forme primare

-10,4

-9,9

94,8

Materiale plastice prelucrate

-13,2

-14,3

108,8

Alte materiale şi produse chimice

-30,0

-32,3

107,8

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-145,7

-126,1

86,6

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-4,8

-4,4

90,5

Cauciuc prelucrat

-12,8

-11,3

88,2

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-8,8

-9,1

103,6

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-16,3

-17,1

104,8

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-41,8

-40,0

95,8

Articole din minerale nemetalice

-13,8

-17,3

125,7

Fier şi oţel

-25,8

-26,0

101,0

Metale neferoase

-4,1

-3,2

77,8

Articole prelucrate din metal

-17,5

2,3

x

Maşini şi echipamente pentru transport

-144,1

-150,9

104,8

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-1,7

-2,2

131,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-23,1

-22,4

97,0

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-0,3

0,2

x

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-15,7

-17,8

113,7

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-7,9

-15,2

191,3

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-17,8

-31,2

175,2

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-31,1

-19,6

63,0

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-48,6

-42,1

86,7

Alte echipamente de transport

2,1

-0,6

x

Articole manufacturate diverse

22,9

9,6

42,2

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-5,5

-5,1

93,0

Mobilă şi părţile ei

6,5

9,3

143,5

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

4,1

3,3

78,4

Îmbrăcăminte şi accesorii

41,7

34,7

83,1

Încălţăminte

5,7

1,9

35,8

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-2,2

-8,5

de 3,9 ori

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-1,5

-2,1

140,6

Alte articole diverse

-25,9

-23,9

92,4

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2013 a fost de 46,9% faţă de 41,9% în  perioada corespunzătoare din anul 2012.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-martie 2013 mărfuri şi produse în valoare de 38,6 mil. dolari SUA, cu 25,8% mai mult decît în aceeaşi perioadă din anul 2012. Creşterea importurilor a fost condiţionată de majorarea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (+28,9%), cărora le-au revenit 92,2% din importurile realizate de persoanele fizice.

Note: 

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
2 Datele pentru luna martie 2013 sînt provizorii, iar pentru luna precedentă şi perioada corespunzătoare din anul 2012 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
36320 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran