RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 26.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2013
10.01.2014
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova
în ianuarie-noiembrie 20131),2)

Exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2013 s-au cifrat la 252,7 mil. dolari SUA, cu 12,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 17,0% - comparativ cu luna noiembrie 2012.

În ianuarie-noiembrie 2013 exporturile de mărfuri au totalizat 2196,9 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2012 cu 11,3%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1481,0 mil. dolari SUA (67,4% din total exporturi), înregistrînd o creştere de 17,9% faţă de ianuarie-noiembrie 2012, care a contribuit la sporirea exporturilor cu 11,4%.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 715,9 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 32,6% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-noiembrie 2012 reexporturile de mărfuri s-au diminuat cu 0,4%.  

                                              

Ianuarie-noiembrie 2013

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2012

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2012

2013

2012

2013

Export – total     

2196,9

111,3

100,0

100,0

-1,2

11,3

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

1038,9

112,7

46,7

47,3

-3,0

5,9

  ţările CSI

853,5

100,0

43,2

38,8

1,4

0,0

  alte ţări

304,5

153,0

10,1

13,9

0,4

5,4

Import – total  

4938,1

104,9

100,0

100,0

1,1

4,9

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

2234,2

105,6

44,9

45,2

1,5

2,5

  ţările CSI

1490,0

102,8

30,8

30,2

-1,5

0,9

  alte ţări

1213,9

106,1

24,3

24,6

1,1

1,5

balanţA comercialĂ – total     

-2741,2

100,3

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

-1195,3

100,2

43,6

43,6

x

x

  ţările CSI

-636,5

106,8

21,8

23,2

x

x

  alte ţări

-909,4

96,2

34,6

33,2

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 1038,9 mil. dolari SUA (cu 12,7% mai mult faţă de ianuarie-noiembrie 2012), deţinînd o cotă de 47,3% în total exporturi (46,7% în ianuarie-noiembrie 2012).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 38,8% (în ianuarie-noiembrie 2012– 43,2%), ce corespunde unei valori de 853,5 mil. dolari SUA. Valoarea mărfurilor exportate către aceste ţări în ianuarie-noiembrie 2013 a rămas la nivelul perioadei corespunzătoare din anul 2012.

Primele 28 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 96,6% din volumul total, au fost:

Ianuarie-noiembrie 2013

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie  2012

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2012

2013

2012

2013

Export - total

2196,9

111,3

100,0

100,0

-1,2

11,3

       din care:

Federaţia Rusă

590,1

97,2

30,8

26,9

2,2

-0,9

România

383,7

119,2

16,3

17,5

-1,4

3,1

Italia

166,2

88,5

9,5

7,6

0,0

-1,1

Ucraina

126,9

116,4

5,5

5,8

-1,4

0,9

Turcia

120,0

de 2,4 ori

2,5

5,5

-0,8

3,6

Germania

101,2

155,0

3,3

4,6

-1,7

1,8

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

97,6

128,1

3,9

4,4

-0,8

1,1

Belarus

82,2

112,5

3,7

3,7

0,3

0,5

Polonia

80,1

116,2

3,5

3,6

-0,4

0,6

Elveţia

36,7

de 7,5 ori

0,2

1,7

-0,1

1,6

Kazahstan

35,5

76,3

2,4

1,6

0,3

-0,6

Noua Zeelandă

30,6

135,6

1,1

1,4

0,9

0,4

Bulgaria

29,7

93,1

1,6

1,4

0,0

-0,1

Franţa

27,7

109,1

1,3

1,3

0,3

0,1

Georgia

25,7

146,3

0,9

1,2

0,3

0,4

Statele Unite ale Americii

23,9

87,9

1,4

1,1

0,2

-0,2

Republica Cehă

23,7

151,1

0,8

1,1

0,3

0,4

Grecia

23,5

de 2,1 ori

0,6

1,1

-0,5

0,6

Austria

19,1

116,5

0,8

0,9

0,2

0,1

Ungaria

14,9

54,9

1,4

0,7

0,3

-0,6

Olanda

14,1

89,7

0,8

0,6

0,0

-0,1

Lituania

13,8

111,2

0,6

0,6

-0,2

0,1

Irak

12,7

58,7

1,1

0,6

0,8

-0,5

Spania

10,1

97,2

0,5

0,5

0,5

0,0

Belgia

7,1

82,3

0,4

0,3

0,0

-0,1

Slovacia

7,0

134,5

0,3

0,3

0,0

0,1

Belize

6,8

96,0

0,4

0,3

-0,7

0,0

Uzbekistan

6,8

97,4

0,4

0,3

0,1

0,0

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-noiembrie 2013, comparativ cu perioada similară  din anul 2012 relevă, că majorarea livrărilor către Turcia (de 2,4 ori), România (+19,2%), Germania (+55,0%), Elveţia (de 7,5 ori), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+28,1%), Ucraina (+16,4%), Polonia (+16,2%), Grecia (de 2,1 ori), Belarus (+12,5%), Noua Zeelandă (+35,6%), Georgia (+46,3%), Republica Cehă (+51,1%), Franţa (+9,1%), Austria (+16,5%), Lituania (+11,2%) şi Slovacia (+34,5%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 15,4%.

Totodată, s-au diminuat exporturile către Italia (-11,5%), Federaţia Rusă (-2,8%), Kazahstan (-23,7%), Ungaria (-45,1%), Irak (-41,3%), Statele Unite ale Americii (-12,1%), Bulgaria (-6,9%), Olanda (-10,3%) şi Belgia (-17,7%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 4,2%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-noiembrie 2013

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2012

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2012

2013

2012

2013

Export - total

2196,9

111,3

100,0

100,0

-1,2

11,3

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

466,1

119,6

19,7

21,2

0,0

3,9

Animale vii

6,8

91,2

0,4

0,3

0,0

0,0

Carne şi preparate din carne

17,1

84,7

1,0

0,8

0,0

-0,2

Produse lactate şi ouă de păsări

14,2

153,5

0,5

0,6

0,0

0,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

123,0

de 2,7 ori

2,3

5,6

-1,7

3,9

Legume şi fructe

260,3

102,7

12,8

11,8

0,7

0,3

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

29,8

106,4

1,4

1,4

0,8

0,1

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

4,5

133,7

0,2

0,2

0,0

0,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

8,1

42,0

1,0

0,4

0,2

-0,6

Produse şi preparate alimentare diverse

2,3

78,9

0,1

0,1

0,0

0,0

Băuturi şi tutun

233,6

104,2

11,4

10,6

2,0

0,5

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

213,6

110,4

9,8

9,7

1,8

1,0

Tutun brut şi prelucrat

20,0

65,1

1,6

0,9

0,2

-0,5

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

229,9

148,6

7,8

10,5

-5,4

3,8

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

5,2

109,2

0,2

0,2

0,0

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

145,8

160,1

4,6

6,6

-3,6

2,8

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

6,0

100,6

0,3

0,3

0,0

0,0

Lemn şi plută

0,7

69,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,6

110,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

1,5

104,6

0,1

0,1

-0,1

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

12,5

75,9

0,8

0,6

0,2

-0,2

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

54,0

184,9

1,5

2,5

-1,9

1,2

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

2,6

77,1

0,2

0,1

0,0

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

25,4

194,5

0,7

1,2

-0,5

0,6

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

17,3

de 2,1 ori

0,4

0,8

-0,7

0,4

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

8,1

170,6

0,3

0,4

0,2

0,2

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

38,3

47,6

4,1

1,8

0,7

-2,1

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

38,2

47,7

4,1

1,8

0,7

-2,1

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

167,7

117,1

7,2

7,6

1,5

1,2

Produse chimice organice

1,1

90,3

0,1

0,0

-0,1

0,0

Produse tanante sau colorante

2,0

110,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

107,4

126,2

4,3

4,9

0,8

1,1

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

42,7

99,0

2,2

1,9

0,9

0,0

Materiale plastice sub forme primare

4,3

99,2

0,2

0,2

-0,1

0,0

Materiale plastice prelucrate

8,5

136,7

0,3

0,4

0,0

0,1

Alte materiale şi produse chimice

1,5

133,1

0,0

0,1

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

231,6

114,0

10,3

10,5

0,5

1,4

Piele, altă piele şi blană prelucrate

2,5

85,2

0,2

0,1

0,0

0,0

Cauciuc prelucrat

14,4

81,4

0,9

0,7

0,1

-0,2

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

7,7

72,6

0,5

0,3

0,1

-0,2

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

18,8

145,3

0,7

0,8

-0,2

0,3

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

72,8

85,4

4,3

3,3

0,8

-0,6

Articole din minerale nemetalice

51,2

140,8

1,8

2,3

-0,3

0,7

Fier şi oţel

8,2

92,7

0,5

0,4

0,0

0,0

Metale neferoase

3,7

176,7

0,1

0,2

0,1

0,1

Articole prelucrate din metal

52,3

198,2

1,3

2,4

-0,1

1,3

Maşini şi echipamente pentru transport

335,4

106,6

15,9

15,3

0,5

1,1

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

8,2

97,9

0,4

0,4

-0,1

0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

14,0

73,1

1,0

0,6

-0,4

-0,3

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

3,4

94,7

0,2

0,2

-0,1

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

40,8

96,1

2,2

1,9

-0,6

-0,1

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,9

93,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

2,8

63,0

0,2

0,1

-0,2

-0,1

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

223,1

126,4

8,9

10,2

1,2

2,4

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

37,7

89,3

2,1

1,7

0,3

-0,2

Alte echipamente de transport

4,5

26,4

0,9

0,2

0,4

-0,6

Articole manufacturate diverse

468,3

104,1

22,8

21,3

-0,4

1,0

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

7,3

89,6

0,4

0,3

0,0

0,0

Mobilă şi părţile ei

95,0

111,3

4,3

4,3

0,5

0,5

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

18,4

111,2

0,9

0,8

-0,1

0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

239,3

102,5

11,9

10,9

-1,0

0,3

Încălţăminte

33,9

89,4

1,9

1,5

-0,4

-0,2

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

34,2

122,0

1,4

1,6

0,5

0,3

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

1,3

de 2,5 ori

0,0

0,1

0,0

0,0

Alte articole diverse

38,9

98,2

2,0

1,8

0,1

0,0

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 21,3% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (51,1% din total secţiune şi 10,9% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (20,3% din total secţiune şi 4,3% din total exporturi), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (7,3% din total secţiune şi 1,6% din total exporturi), încălţăminte (7,2% din total secţiune şi 1,5% din total exporturi), articole de voiaj; sacoşe şi similare (3,9% din total secţiune şi 0,8% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au situat pe locul doi, reprezentînd 21,2% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (55,9% din total secţiune şi 11,8% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (26,4% din total secţiune şi 5,6% din total exporturi), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (6,4% din total secţiune şi 1,4% din total exporturi), carne şi preparate din carne (3,7% din total secţiune şi 0,8% din total exporturi), produse lactate şi ouă de păsări (3,0% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), hrană destinată animalelor (1,7% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), animale vii (1,5% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (1,0% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au clasat pe locul trei, deţinînd o cotă de 15,3% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de maşini şi aparate electrice (66,5% din total secţiune şi 10,2% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (12,2% din total secţiune şi 1,9% din total exporturi), vehicule rutiere (11,2% din total secţiune şi 1,7% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (4,2% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (2,4% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (1,0% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (0,8% din total secţiune şi 0,1% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au situat pe locul patru, reprezentînd 10,6% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (91,4% din total secţiune şi 9,7% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (8,6% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi).

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au plasat pe locul cinci, deţinînd o cotă de 10,5% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (31,5% din total secţiune şi 3,3% din total exporturi), articole prelucrate din metal (22,6% din total secţiune şi 2,4% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (22,1% din total secţiune şi 2,3% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (8,1% din total secţiune şi 0,8% din total exporturi), cauciuc prelucrat (6,2% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), fier şi oţel (3,5% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), articole din lemn, exclusiv mobilă (3,3% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi). Cea mai mare parte din exportul de articole prelucrate din metal (53,6%) au constituit reexporturile de ornamente, decoraţiuni, îmbinări metalice, articole de feronerie pentru construcţie, mobilă şi autovehicule.

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili, s-au clasat pe locul şase cu o pondere de 10,5% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi semnificative au deţinut exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (63,4% din total secţiune şi 6,6% din total exporturi), minereuri metalifere şi deşeuri din metale (23,5% din total secţiune şi 2,5% din total exporturi), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (5,4% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), cauciuc brut (2,6% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute  (2,3% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au situat pe locul şapte, reprezentînd 7,6% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (64,0% din total secţiune şi 4,9% din total exporturi), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (25,4% din total secţiune şi 1,9% din total exporturi), materiale plastice prelucrate (5,1% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), materiale plastice sub forme primare (2,6% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi). Cea mai mare parte (84,1%) din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile.

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 1,8% în total exporturi.

În ianuarie-noiembrie 2013, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2012 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (de 2,7 ori), seminţe şi fructe oleaginoase (+60,1%), maşini şi aparate electrice (+26,4%), articole prelucrate din metal (+98,2%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (+84,9%), produse medicinale şi farmaceutice (+26,2%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+10,4%), articole din minerale nemetalice (+40,8%), mobilă şi părţile ei (+11,3%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (de 2,1 ori), legume şi fructe (+2,7%), îmbrăcăminte şi accesorii (+2,5%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (+22,0%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (+45,3%), produse lactate şi ouă de păsări (+53,5%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (+70,6%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+6,4%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (+11,2%), materiale plastice prelucrate (+36,7%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (+33,7%), metale neferoase (+76,7%), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 17,5%.

Totodată, s-au micşorat exporturile de grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-52,3%), fire, ţesături şi articole textile (-14,6%), hrană destinată animalelor (-58,0%), tutun brut şi prelucrat (-34,9%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-26,9%), vehicule rutiere (-10,7%), încălţăminte (-10,6%), carne şi preparate din carne (-15,3%), cauciuc prelucrat (-18,6%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-24,1%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-27,4%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-3,9%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-37,0%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 5,5%.

Importurile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2013 au însumat 487,2 mil. dolari SUA, cu 1,4% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 2,0% - comparativ cu luna noiembrie 2012.

În ianuarie-noiembrie 2013 importurile au totalizat 4938,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2012 cu 4,9%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 2234,2 mil. dolari SUA (cu 5,6% mai mult decît în ianuarie-noiembrie 2012), deţinînd o pondere de 45,2% în total importuri (44,9% în  ianuarie-noiembrie 2012).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1490,0 mil. dolari SUA (cu 2,8% mai mult decît în ianuarie-noiembrie 2012), care echivalează cu o cotă de 30,2% în total importuri (30,8% în ianuarie-noiembrie 2012).

Primele 35 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 95,9% din volumul total, au fost:

Ianuarie-noiembrie 2013

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2012

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2012

2013

2012

2013

Import - total

4938,1

104,9

100,0

100,0

1,1

4,9

       din care:

Federaţia Rusă

685,7

97,3

15,0

13,9

-0,4

-0,4

România

649,7

113,4

12,2

13,2

1,1

1,6

Ucraina

597,6

109,5

11,6

12,1

-0,7

1,1

China

431,0

116,5

7,9

8,7

0,3

1,3

Germania

357,4

102,2

7,4

7,2

-0,2

0,2

Turcia

342,4

97,2

7,5

6,9

0,5

-0,2

Italia

313,4

105,5

6,3

6,3

-0,4

0,3

Belarus

164,0

100,9

3,5

3,3

-0,2

0,0

Polonia

129,0

93,6

2,9

2,6

0,4

-0,2

Austria

118,9

109,1

2,3

2,4

0,7

0,2

Franţa

91,6

95,7

2,0

1,9

0,4

-0,1

Ungaria

90,9

111,3

1,7

1,8

-0,2

0,2

Bulgaria

76,1

106,4

1,5

1,5

0,3

0,1

Statele Unite ale Americii

67,2

93,2

1,5

1,4

0,0

-0,1

Republica Cehă

62,7

105,0

1,3

1,3

0,1

0,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

56,8

105,5

1,1

1,2

-0,1

0,1

Israel

44,3

106,9

0,9

0,9

0,5

0,1

Olanda

44,1

100,2

0,9

0,9

0,0

0,0

Spania

41,0

109,4

0,8

0,8

0,0

0,1

Belgia

36,8

112,0

0,7

0,7

0,0

0,1

Grecia

36,0

78,6

1,0

0,7

-0,4

-0,2

Elveţia

36,0

110,6

0,7

0,7

0,0

0,1

Japonia

34,0

122,2

0,6

0,7

-0,2

0,1

India

31,8

114,0

0,6

0,6

-0,1

0,1

Coreea de Sud

30,3

100,4

0,6

0,6

0,0

0,0

Kazahstan

29,0

123,7

0,5

0,6

-0,1

0,1

Slovacia

21,1

99,3

0,5

0,4

0,1

0,0

Suedia

19,0

90,5

0,4

0,4

-0,1

0,0

Slovenia

18,0

121,3

0,3

0,4

-0,1

0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

16,5

103,8

0,3

0,3

0,0

0,0

Vietnam

16,0

102,8

0,3

0,3

0,0

0,0

Serbia

15,6

130,5

0,3

0,3

0,1

0,1

Finlanda

13,7

108,9

0,3

0,3

0,0

0,0

Danemarca

13,4

103,5

0,3

0,3

0,1

0,0

Lituania

12,8

82,3

0,3

0,3

0,0

-0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-noiembrie 2013, comparativ cu perioada similară din anul 2012 relevă, că majorarea livrărilor din România (+13,4%), China (+16,5%), Ucraina (+9,5%), Italia (+5,5%), Germania (+2,2%), Austria (+9,1%), Ungaria (+11,3%), Bulgaria (+6,4%), Republica Cehă (+5,0%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+5,5%), Israel (+6,9%), Spania (+9,4%), Belgia (+12,0%), Elveţia (+10,6%), Japonia (+22,2%), India (+14,0%), Kazahstan (+23,7%), Slovenia (+21,3%) şi Serbia (+30,5%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 6,1%.

Totodată, s-au diminuat importurile din Federaţia Rusă (-2,7%), Turcia (-2,8%) Polonia (-6,4%), Grecia (-21,4%), Franţa (-4,3%), Statele Unite ale Americii (-6,8%) şi Lituania (-17,7%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 1,3%.

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-noiembrie 2013

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2012

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2012

2013

2012

2013

Import - total      

4938,1

104,9

100,0

100,0

1,1

4,9

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

505,0

104,8

10,2

10,2

0,8

0,5

Animale vii

7,9

108,0

0,1

0,2

0,0

0,0

Carne şi preparate din carne

42,5

105,7

0,8

0,9

0,2

0,0

Produse lactate şi ouă de păsări

42,9

119,5

0,8

0,9

0,1

0,2

Peşte, crustacee, moluşte

46,0

101,9

1,0

0,9

0,1

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

74,6

96,3

1,6

1,5

0,2

-0,1

Legume şi fructe

111,3

99,8

2,4

2,3

-0,1

0,0

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

36,4

130,8

0,6

0,7

0,2

0,2

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

50,8

102,4

1,1

1,0

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

21,7

112,3

0,4

0,4

0,0

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

70,9

105,0

1,4

1,4

0,1

0,1

Băuturi şi tutun

132,4

102,2

2,7

2,7

0,2

0,1

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

68,3

117,3

1,2

1,4

0,3

0,2

Tutun brut şi prelucrat

64,1

89,9

1,5

1,3

-0,1

-0,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

105,9

107,0

2,1

2,2

0,0

0,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

16,5

115,1

0,3

0,3

0,0

0,0

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

6,9

104,3

0,2

0,2

0,0

0,0

Lemn şi plută

25,0

101,7

0,5

0,5

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

12,5

86,1

0,3

0,3

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

18,1

119,6

0,3

0,4

0,1

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,8

42,9

0,0

0,0

-0,2

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

25,7

118,2

0,5

0,5

0,1

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

1096,0

102,9

22,6

22,2

0,7

0,6

Cărbune, cocs şi brichete

24,1

103,9

0,5

0,5

-0,1

0,0

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

588,0

102,2

12,2

11,9

0,0

0,3

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

388,1

93,7

8,8

7,9

0,5

-0,6

Energie electrică

95,8

181,6

1,1

1,9

0,3

0,9

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

16,6

111,2

0,3

0,3

0,1

0,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

1,7

103,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

12,6

115,5

0,2

0,3

0,1

0,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

2,3

97,0

0,1

0,0

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

707,4

109,2

13,8

14,3

0,9

1,3

Produse chimice organice

13,8

93,5

0,3

0,3

0,0

0,0

Produse chimice anorganice

15,0

137,3

0,2

0,3

-0,1

0,1

Produse tanante şi colorante

32,1

102,9

0,7

0,6

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

228,5

113,7

4,3

4,6

0,3

0,6

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

128,3

100,3

2,7

2,6

0,5

0,0

Îngrăşăminte minerale sau chimice

48,4

128,4

0,8

1,0

0,0

0,2

Materiale plastice sub forme primare

55,4

102,3

1,2

1,1

0,0

0,0

Materiale plastice prelucrate

94,1

109,2

1,8

1,9

0,1

0,2

Alte materiale şi produse chimice

91,8

109,5

1,8

1,9

0,1

0,2

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

909,9

104,7

18,5

18,4

-0,5

0,9

Piele, altă piele şi blană prelucrate

24,2

113,6

0,4

0,5

-0,1

0,1

Cauciuc prelucrat

66,4

96,4

1,5

1,3

-0,1

-0,1

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

62,0

100,9

1,3

1,3

0,1

0,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

96,1

108,1

1,9

1,9

-0,2

0,2

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

251,5

97,3

5,5

5,1

0,1

-0,1

Articole din minerale nemetalice

123,6

106,5

2,5

2,5

0,0

0,2

Fier şi oţel

126,7

114,1

2,4

2,6

-0,2

0,3

Metale neferoase

27,0

133,0

0,4

0,5

0,0

0,1

Articole prelucrate din metal

132,4

107,8

2,6

2,7

-0,1

0,2

Maşini şi echipamente pentru transport

1017,2

104,5

20,7

20,6

-1,3

0,9

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

16,0

88,6

0,4

0,3

-0,1

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

138,5

106,5

2,8

2,8

-0,6

0,2

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

5,7

81,4

0,1

0,1

0,0

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

153,1

106,1

3,1

3,1

-0,1

0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

39,4

107,8

0,8

0,8

0,2

0,1

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

106,0

108,8

2,1

2,2

-0,4

0,2

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

318,1

110,3

6,1

6,4

-0,1

0,6

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

230,8

103,3

4,7

4,7

-0,7

0,1

Alte echipamente de transport

9,6

33,3

0,6

0,2

0,5

-0,4

Articole manufacturate diverse

447,7

104,9

9,1

9,1

0,2

0,4

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

36,9

91,8

0,9

0,7

0,1

-0,1

Mobilă şi părţile ei

62,2

95,1

1,4

1,3

0,1

-0,1

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

4,8

113,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

97,4

111,2

1,9

2,0

0,1

0,2

Încălţăminte

29,5

99,6

0,6

0,6

0,0

0,0

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

56,4

125,9

1,0

1,1

0,0

0,3

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

8,2

117,0

0,1

0,2

0,0

0,0

Alte articole diverse

152,3

102,9

3,1

3,1

-0,1

0,1

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.
Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 22,2% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi petrolul şi produsele petroliere  (53,7% din total secţiune şi 11,9% din total importuri), gazul şi produsele industriale obţinute din gaz (35,4% din total secţiune şi 7,9% din total importuri), energia electrică (8,7% din total secţiune şi 1,9% din total importuri), cărbunele, cocsul şi brichetele (2,2% din total secţiune şi 0,5% din total importuri).

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 20,6% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut maşinile şi aparatele electrice (31,3% din total secţiune şi 6,4% din total importuri), vehiculele rutiere (22,7% din total secţiune şi 4,7% din total importuri), maşinile şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (15,1% din total secţiune şi 3,1% din total importuri), maşinile şi aparatele specializate pentru industriile specifice (13,6% din total secţiune şi 2,8% din total importuri), aparatele şi echipamentele de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (10,4% din total secţiune şi 2,2% din total importuri), maşinile şi aparatele de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (3,9% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), maşinile generatoare de putere şi echipamentele lor (1,6% din total secţiune şi 0,3% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 18,4% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (27,6% din total secţiune şi 5,1% din total importuri), articolele prelucrate din metal (14,5% din total secţiune şi 2,7% din total importuri), fierul şi oţelul (13,9% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (13,6% din total secţiune şi 2,5% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (10,6% din total secţiune şi 1,9% din total importuri), cauciucul prelucrat (7,3% din total secţiune şi 1,3% din total importuri), articolele din lemn, exclusiv mobilă (6,8% din total secţiune şi 1,3% din total importuri), metalele neferoase (3,0% din total secţiune şi 0,5% din total importuri), pielea şi blănurile prelucrate (2,7% din total secţiune şi 0,5% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 14,3% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut produsele medicinale şi farmaceutice (32,3% din total secţiune şi 4,6% din total importuri), uleiurile esenţiale, rezinoidele şi substanţele parfumate, preparatele pentru toaletă, produsele pentru înfrumuseţare (18,1% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), materialele plastice prelucrate (13,3% din total secţiune şi 1,9% din total importuri), materialele plastice sub forme primare (7,8% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), îngrăşămintele minerale sau chimice (6,8% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), produsele tanante sau colorante (4,5% din total secţiune şi 0,6% din total importuri), produsele chimice anorganice (2,1% din total secţiune şi 0,3% din total importuri), produsele chimice organice (1,9% din total secţiune şi 0,3% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 10,2% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi legumele şi fructele (22,0% din total secţiune şi 2,3% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (14,8% din total secţiune şi 1,5% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (10,1% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), peştele, crustaceele şi moluştele (9,1% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), produsele lactate şi ouăle de păsări (8,5% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (8,4% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), zahărul, preparatele pe bază de zahăr; mierea (7,2% din total secţiune şi 0,7% din total importuri), hrană destinată animalelor (4,3% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

În ianuarie-noiembrie 2013, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2012 au sporit importurile de energie electrică (+81,6%), maşini şi aparate electrice (+10,3%), produse medicinale şi farmaceutice (+13,7%), petrol şi produse petroliere (+2,2%), fier şi oţel (+14,1%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+25,9%), maşini şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (+6,1%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (+6,5%), articole prelucrate din metal (+7,8%), articole din minerale nemetalice (+6,5%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (+8,8%), îmbrăcăminte şi accesorii (+11,2%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (+8,1%), materiale plastice prelucrate (+9,2%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+17,3%), îngrăşăminte minerale sau chimice (+28,4%), produse lactate şi ouă de păsări (+19,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+30,8%), vehicule rutiere (+3,3%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+7,8%), metale neferoase (+33,0%), piele şi blănuri prelucrate (+13,6%), hrana destinată animalelor (+12,3%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+19,6%), produse chimice anorganice (+37,3%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 6,1%.

Totodată, au scăzut importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-6,3%), fire, ţesături, articole textile (-2,7%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-3,7%), cauciuc prelucrat (-3,6%), tutun brut şi prelucrat (-10,1%), mobilă şi părţile ei (-4,9%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-8,2%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-11,4%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 1,3%.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-noiembrie 2013 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 2741,2 mil. dolari SUA, cu 7,3 mil. dolari SUA (+0,3%) mai mare faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2012. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 1195,3 mil. dolari SUA (în ianuarie-noiembrie 2012 – 1193,2 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 636,5 mil. dolari SUA (în ianuarie-noiembrie 2012 – 595,8 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-noiembrie

Ianuarie-noiembrie 2013 în % faţă de ianuarie-noiembrie 2012

2012

2013

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-2733,9

-2741,2

100,3

  din care:

Ucraina

-436,6

-470,7

107,8

China

-363,2

-425,8

117,2

România

-250,8

-266,0

106,0

Germania

-284,4

-256,2

90,1

Turcia

-302,5

-222,4

73,5

Italia

-109,1

-147,2

134,9

Austria

-92,6

-99,8

107,8

Federaţia Rusă

-97,4

-95,6

98,2

Belarus

-89,5

-81,8

91,4

Ungaria

-54,5

-76,0

139,4

Franţa

-70,3

-63,9

90,9

Polonia

-69,0

-48,9

70,9

Bulgaria

-39,6

-46,4

117,1

Statele Unite ale Americii

-44,9

-43,3

96,4

Israel

-39,5

-39,7

100,7

Republica Cehă

-44,0

-39,0

88,7

Japonia

-26,8

-33,5

125,2

India

-24,2

-31,2

128,5

Spania

-27,1

-30,9

114,1

Olanda

-28,3

-30,0

106,0

Coreea de Sud

-30,2

-29,9

99,2

Belgia

-24,2

-29,7

122,5

Slovenia

-14,1

-17,6

124,8

Suedia

-19,0

-17,3

90,9

Taiwan,  provincie a Chinei

-15,5

-14,9

96,1

Slovacia

-16,0

-14,1

87,8

Serbia

-8,7

-14,0

162,2

Vietnam

-15,2

-13,5

89,2

Finlanda

-11,6

-13,0

111,6

Grecia

-34,5

-12,5

36,4

Danemarca

-12,1

-12,3

102,9

Uzbekistan

-0,7

-2,6

de 3,9 ori

Elveţia

-27,6

0,7

x

Lituania

-3,2

1,0

x

Kazahstan

23,2

6,5

28,2

Belize

7,1

6,8

96,2

Irak

21,6

12,7

58,7

Georgia

15,7

21,4

137,0

Noua Zeelandă

18,9

27,2

143,4

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

22,4

40,8

182,6

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

                  

Ianuarie-noiembrie

Ianuarie-noiembrie 2013 în % faţă de ianuarie-noiembrie 2012

2012

2013

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-2733,9

-2741,2

100,3

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-92,1

-38,9

42,1

Animale vii

0,1

-1,1

x

Carne şi preparate din carne

-20,1

-25,4

126,7

Produse lactate şi ouă de păsări

-26,7

-28,7

107,7

Peşte, crustacee, moluşte

-45,0

-46,0

102,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

-31,7

48,4

x

Legume şi fructe

142,0

149,0

105,0

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

0,1

-6,6

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-46,2

-46,3

100,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-0,1

-13,6

de 153,2 ori

Produse şi preparate alimentare diverse

-64,5

-68,6

106,2

Băuturi şi tutun

94,7

101,2

106,9

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

135,1

145,3

107,5

Tutun brut şi prelucrat

-40,4

-44,1

108,8

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

55,8

124,0

de 2,2 ori

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

4,7

5,1

108,5

Seminţe şi fructe oleaginoase

76,7

129,3

168,5

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,7

-0,9

136,4

Lemn şi plută

-23,7

-24,3

103,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,3

1,3

99,2

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-13,0

-11,0

84,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

1,4

-5,6

x

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

27,4

53,2

194,3

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-18,3

-23,1

125,9

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-1052,5

-1070,6

101,7

Cărbune, cocs şi brichete

-23,2

-24,1

103,9

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-566,9

-570,7

100,7

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-409,7

-380,0

92,8

Energie electrică

-52,7

-95,8

181,7

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

65,4

21,7

33,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-1,7

-1,7

103,2

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

69,3

25,6

37,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-2,2

-2,2

101,5

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-504,6

-539,7

107,0

Produse chimice organice

-13,5

-12,7

93,8

Produse chimice anorganice

-10,7

-14,8

138,0

Produse tanante şi colorante

-29,4

-30,1

102,5

Produse medicinale şi farmaceutice

-115,9

-121,1

104,5

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-84,9

-85,6

100,9

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-37,7

-48,4

128,4

Materiale plastice sub forme primare

-49,8

-51,1

102,6

Materiale plastice prelucrate

-80,0

-85,6

107,0

Alte materiale şi produse chimice

-82,7

-90,3

109,2

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-666,1

-678,3

101,8

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-18,4

-21,7

118,1

Cauciuc prelucrat

-51,3

-52,0

101,5

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-50,8

-54,3

106,9

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-76,0

-77,3

101,8

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-173,2

-178,7

103,2

Articole din minerale nemetalice

-79,7

-72,4

90,8

Fier şi oţel

-102,1

-118,5

116,0

Metale neferoase

-18,2

-23,3

128,1

Articole prelucrate din metal

-96,4

-80,1

83,0

Maşini şi echipamente pentru transport

-659,1

-681,8

103,4

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-9,7

-7,8

80,6

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-110,9

-124,5

112,3

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-3,3

-2,3

66,8

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-101,8

-112,3

110,3

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-35,6

-38,5

108,2

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-93,0

-103,2

111,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-111,8

-95,0

85,0

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-181,0

-193,1

106,6

Alte echipamente de transport

-12,0

-5,1

43,0

Articole manufacturate diverse

22,8

20,6

90,3

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-32,1

-29,6

92,3

Mobilă şi părţile ei

19,9

32,8

164,6

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

12,4

13,6

110,5

Îmbrăcăminte şi accesorii

145,9

141,9

97,2

Încălţăminte

8,3

4,4

53,1

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-16,8

-22,2

132,4

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-6,5

-6,9

106,4

Alte articole diverse

-108,3

-113,4

104,6

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-noiembrie 2013 a fost de 44,5% faţă de 41,9% în  perioada corespunzătoare din anul 2012.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-noiembrie 2013 mărfuri şi produse în valoare de 153,1 mil. dolari SUA, cu 10,3% mai mult decît în aceeaşi perioadă din anul 2012. Creşterea importurilor a fost condiţionată de majorarea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (+10,3%), cărora le-au revenit 91,7% din importurile realizate de persoanele fizice.

Note:

1  Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
2  Datele pentru luna noiembrie 2013 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2012 – date rectificate

Sursa datelorServiciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45869 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran