RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2014
15.04.2014
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 20141),2)

Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2014 s-au cifrat la 186,3 mil. dolari SUA, cu 11,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 6,3% mai puţin comparativ cu luna februarie 2013.

În ianuarie-februarie 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 353,6 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2013 cu 2,0%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 226,7 mil. dolari SUA (64,1% din total exporturi), înregistrînd o diminuare de 10,7% faţă de ianuarie-februarie 2013, care a atenuat sporirea exporturilor cu 7,5%.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 126,9 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 35,9% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-februarie 2013 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 18,4%.

Ianuarie-februarie  2014

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2013

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2013

2014

2013

2014

Export – total     

353,6

98,0

100,0

100,0

18,2

-2,0

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

198,4

114,6

48,0

56,1

6,9

7,0

  ţările CSI

115,5

81,0

39,5

32,7

7,4

-7,5

  alte ţări

39,7

87,9

12,5

11,2

3,9

-1,5

Import – total  

735,2

97,4

100,0

100,0

3,7

-2,6

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

310,0

103,6

39,6

42,2

4,2

1,4

  ţările CSI

257,3

95,2

35,8

35,0

-4,3

-1,7

  alte ţări

167,9

90,5

24,6

22,8

3,8

-2,3

balanţA comercialĂ – total     

-381,6

96,9

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

-111,6

88,6

32,0

29,2

x

x

  ţările CSI

-141,8

111,1

32,4

37,2

x

x

  alte ţări

-128,2

91,4

35,6

33,6

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 198,4 mil. dolari SUA (cu 14,6% mai mult faţă de ianuarie-februarie 2013), deţinînd o cotă de 56,1% în total exporturi (48,0% în ianuarie-februarie 2013).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 32,7% (în ianuarie-februarie 2013– 39,5%), ce corespunde unei valori de 115,5 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 19,0%, comparativ cu ianuarie-februarie 2013.

Primele 34 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 98,0% din volumul total, au fost:

Ianuarie-februarie 2014

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2013

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2013

2014

2013

2014

Export - total

353,6

98,0

100,0

100,0

18,2

-2,0

       din care:

Federaţia Rusă

73,0

71,5

28,3

20,6

4,9

-8,1

România

54,0

109,5

13,7

15,3

-0,1

1,3

Italia

44,3

157,3

7,8

12,5

-1,9

4,5

Germania

22,3

158,6

3,9

6,3

1,0

2,3

Ucraina

19,8

102,1

5,4

5,6

0,7

0,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

15,8

81,1

5,4

4,5

2,5

-1,0

Turcia

14,6

70,7

5,7

4,1

3,9

-1,7

Belarus

14,5

99,3

4,0

4,1

2,0

0,0

Grecia

11,7

103,2

3,2

3,3

2,7

0,1

Polonia

10,7

88,6

3,4

3,0

-0,1

-0,4

Franţa

9,4

100,2

2,6

2,7

0,4

0,0

Bulgaria

5,5

125,3

1,2

1,6

0,4

0,3

Kazahstan

5,2

131,7

1,1

1,5

0,0

0,3

Noua Zeelandă

5,2

62,6

2,3

1,5

1,6

-0,9

Olanda

4,0

151,9

0,7

1,1

-0,3

0,4

Republica Cehă

3,9

79,2

1,3

1,1

1,3

-0,3

Austria

3,5

139,7

0,7

1,0

0,3

0,3

Elveţia

3,2

de 2,8 ori

0,3

0,9

0,0

0,6

Statele Unite ale Americii

3,1

67,1

1,3

0,9

0,3

-0,4

Georgia

2,8

112,2

0,7

0,8

0,4

0,1

Belgia

2,2

de 2,3 ori

0,3

0,6

-0,2

0,3

Ungaria

2,1

42,7

1,4

0,6

0,2

-0,8

Lituania

1,9

75,2

0,7

0,5

0,4

-0,2

Cipru

1,7

189,5

0,3

0,5

-0,2

0,2

Hong Kong, RAS a Chinei

1,5

de 30,8 ori

0,0

0,4

0,0

0,4

Vietnam

1,4

de 62,2 ori

0,0

0,4

0,0

0,4

Spania

1,4

76,2

0,5

0,4

0,2

-0,1

Uzbekistan

1,3

146,8

0,2

0,4

-0,4

0,1

Slovacia

1,2

100,6

0,3

0,3

0,2

0,0

Egipt

1,1

de 10,4 ori

0,0

0,3

0,0

0,3

Azerbaidjan

1,1

112,0

0,3

0,3

0,1

0,0

Letonia

1,0

124,4

0,2

0,3

0,1

0,1

Estonia

1,0

111,2

0,2

0,3

0,2

0,0

China

1,0

184,1

0,1

0,3

0,1

0,1

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-februarie 2014, comparativ cu perioada similară  din anul 2013 relevă, că majorarea livrărilor către Italia (+57,3%), Germania (+58,6%), România (+9,5%), Elveţia (de 2,8 ori), Olanda (+51,9%), Hong Kong, RAS a Chinei (de 30,8 ori), Vietnam (de 62,2 ori), Bulgaria (+25,3%), Kazahstan (+31,7%), Austria (+39,7%), Belgia (de 2,3 ori), Cipru (+89,5%), Ucraina (+2,1%), Grecia (+3,2%), Georgia (+12,2%), Uzbekistan (+46,8%), Letonia (+24,4%) şi China (+84,1%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 12,2%.

Totodată, s-au diminuat exporturile către Federaţia Rusă (-28,5%), Turcia (-29,3%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-18,9%), Noua Zeelandă (-37,4%), Ungaria (-57,3,%), Polonia (-11,4%), Statele Unite ale Americii (-32,9%), Republica Cehă (-20,8%), Lituania (-24,8%), Spania (-23,8%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 13,9%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie 2014

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2013

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2013

2014

2013

2014

Export - total

353,6

98,0

100,0

100,0

18,2

-2,0

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

89,6

114,1

21,8

25,4

5,4

3,1

Carne şi preparate din carne

0,5

11,1

1,1

0,1

0,8

-1,0

Produse lactate şi ouă de păsări

1,5

119,0

0,4

0,5

0,2

0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

30,0

184,9

4,5

8,5

3,6

3,8

Legume şi fructe

49,4

98,1

13,9

14,0

2,1

-0,3

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

2,5

71,1

1,0

0,7

-0,3

-0,3

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

0,7

131,7

0,2

0,2

0,1

0,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

4,8

de 3,1 ori

0,4

1,4

-1,0

0,9

Băuturi şi tutun

23,1

59,5

10,8

6,5

4,4

-4,4

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

21,3

58,7

10,1

6,0

5,0

-4,2

Tutun brut şi prelucrat

1,8

70,2

0,7

0,5

-0,6

-0,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

34,8

78,7

12,2

9,8

5,4

-2,6

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,0

91,4

0,3

0,3

0,2

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

27,8

84,6

9,1

7,9

5,3

-1,4

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,0

112,8

0,2

0,3

-0,1

0,0

Lemn şi plută

0,2

151,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,2

68,8

0,1

0,1

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

0,9

141,7

0,2

0,2

-0,1

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

3,2

40,8

2,2

0,9

0,3

-1,3

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

0,4

117,1

0,1

0,1

-0,2

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

2,1

64,8

0,9

0,6

0,8

-0,3

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

1,8

80,3

0,6

0,5

0,6

-0,1

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,3

28,4

0,3

0,1

0,2

-0,2

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

18,5

134,8

3,8

5,2

1,0

1,3

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

18,5

134,7

3,8

5,2

1,0

1,3

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

28,9

119,1

6,7

8,2

2,5

1,3

Produse chimice organice

0,6

de 6,8 ori

0,0

0,2

0,0

0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

22,4

157,9

3,9

6,3

1,4

2,3

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

4,5

58,4

2,1

1,3

1,0

-0,9

Materiale plastice sub forme primare

0,4

55,5

0,2

0,1

0,1

-0,1

Materiale plastice prelucrate

0,9

86,7

0,3

0,3

-0,1

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

27,3

87,2

8,7

7,7

0,2

-1,1

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,3

124,9

0,1

0,1

-0,1

0,0

Cauciuc prelucrat

1,9

62,4

0,8

0,5

0,2

-0,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

1,1

94,2

0,3

0,3

0,0

0,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

1,9

63,3

0,8

0,5

0,3

-0,3

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

9,3

68,8

3,8

2,6

-0,8

-1,2

Articole din minerale nemetalice

8,2

154,9

1,5

2,3

0,2

0,8

Fier şi oţel

0,6

64,0

0,3

0,2

0,0

-0,1

Metale neferoase

0,2

44,2

0,1

0,1

0,1

-0,1

Articole prelucrate din metal

3,8

104,4

1,0

1,1

0,3

0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

48,4

90,0

14,9

13,7

0,2

-1,5

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

0,7

61,6

0,3

0,2

-0,1

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

2,5

136,1

0,5

0,7

-0,3

0,2

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

0,4

83,5

0,1

0,1

-0,2

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

6,1

84,4

2,0

1,7

0,2

-0,3

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

0,4

76,8

0,2

0,1

-0,2

0,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

33,5

106,2

8,8

9,5

0,9

0,5

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

4,6

43,4

2,9

1,3

1,3

-1,7

Articole manufacturate diverse

80,6

110,6

20,2

22,8

-1,6

2,1

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

0,5

43,1

0,3

0,2

0,0

-0,2

Mobilă şi părţile ei

16,7

104,9

4,4

4,7

0,9

0,2

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,6

93,4

0,8

0,7

-0,1

-0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

43,5

116,2

10,4

12,3

-0,8

1,7

Încălţăminte

6,1

93,4

1,8

1,7

-1,3

-0,1

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

5,6

de 3,9 ori

0,4

1,6

-0,9

1,1

Alte articole diverse

5,6

74,7

2,1

1,6

0,6

-0,5

În ianuarie-februarie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (+84,9%), produse medicinale şi farmaceutice (+57,9%), îmbrăcăminte şi accesorii (+16,2%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+34,7%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (de 3,9 ori), hrană destinată animalelor (de 3,1 ori), articole din minerale nemetalice (+54,9%), maşini şi aparate electrice (+6,2%), mobilă şi părţile ei (+4,9%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (+36,1%), articole prelucrate din metal (+4,4%), produse lactate şi ouă de păsări (+19,0%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+41,7%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (+31,7%), produse chimice organice (de 6,8 ori), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 13,3%.

Totodată, s-au micşorat exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (-41,3%), vehicule rutiere (-56,6%), seminţe şi fructe oleaginoase (-15,4%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-59,2%), fire, ţesături şi articole textile (-31,2%), carne şi preparate din carne (-88,9%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-41,6%), legume şi fructe (-1,9%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-15,6%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-28,9%), cauciuc prelucrat (-37,6%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-36,7%), tutun brut şi prelucrat (-29,8%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-56,9%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-71,6%), încălţăminte (-6,6%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-6,6%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-19,7%), maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor (-38,4%), fier şi oţel (-36,0%), materiale plastice sub forme primare (-44,5%), metale neferoase (-55,8%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 14,5%.

Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2014 au însumat 415,7 mil. dolari SUA, cu 30,1% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 2,2% - comparativ cu luna februarie 2013.

În ianuarie-februarie 2014 importurile au totalizat 735,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2013 cu 2,6%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 310,0 mil. dolari SUA (cu 3,6% mai mult decît în ianuarie-februarie 2013), deţinînd o pondere de 42,2% în total importuri (39,6% în  ianuarie-februarie 2013).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 257,3 mil. dolari SUA (cu 4,8% mai puţin decît în ianuarie-februarie 2013), care echivalează cu o cotă de 35,0% în total importuri (35,8% în ianuarie-februarie 2013).

Primele 36 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 96,6% din volumul total, au fost:

Ianuarie-februarie 2014

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2013

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2013

2014

2013

2014

Import - total

735,2

97,4

100,0

100,0

3,7

-2,6

       din care:

Federaţia Rusă

166,7

100,0

22,1

22,7

-3,7

0,0

România

94,1

103,6

12,0

12,8

3,8

0,4

Ucraina

67,5

92,0

9,7

9,2

0,3

-0,8

China

66,4

92,3

9,5

9,0

2,8

-0,7

Germania

51,9

121,4

5,7

7,1

-2,5

1,2

Turcia

39,4

69,0

7,6

5,4

0,5

-2,3

Italia

38,6

107,9

4,7

5,2

0,0

0,4

Austria

17,7

88,4

2,7

2,4

1,4

-0,3

Belarus

16,7

73,0

3,0

2,3

-1,1

-0,8

Polonia

16,5

102,2

2,1

2,3

-0,4

0,0

Franţa

13,6

126,5

1,4

1,9

0,2

0,4

Ungaria

12,5

82,4

2,0

1,7

0,3

-0,4

Republica Cehă

9,7

120,6

1,1

1,3

0,2

0,2

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

9,5

124,7

1,0

1,3

-0,3

0,3

Statele Unite ale Americii

8,5

113,0

1,0

1,2

0,1

0,1

Bulgaria

7,9

74,2

1,4

1,1

0,7

-0,4

Olanda

7,7

118,2

0,9

1,0

0,1

0,2

Spania

6,3

131,9

0,6

0,9

0,1

0,2

India

6,3

114,1

0,7

0,9

0,1

0,1

Coreea de Sud

5,5

171,3

0,4

0,7

-0,1

0,3

Elveţia

4,8

114,7

0,5

0,6

-0,3

0,1

Kazahstan

4,5

100,1

0,6

0,6

-0,1

0,0

Belgia

4,0

91,8

0,6

0,5

-0,1

0,0

Japonia

3,8

90,0

0,6

0,5

0,1

-0,1

Vietnam

3,3

83,7

0,5

0,5

0,2

-0,1

Grecia

3,1

42,6

1,0

0,4

0,3

-0,6

Suedia

2,6

62,6

0,5

0,4

0,3

-0,2

Taiwan,  provincie a Chinei

2,5

106,9

0,3

0,3

0,0

0,0

Slovacia

2,4

82,8

0,4

0,3

0,1

-0,1

Thailanda

2,3

195,0

0,2

0,3

0,0

0,1

Brazilia

2,3

159,1

0,2

0,3

-0,1

0,1

Israel

2,2

167,7

0,2

0,3

-0,1

0,1

Uzbekistan

2,0

67,6

0,4

0,3

0,3

-0,1

Slovenia

1,9

135,4

0,2

0,3

0,0

0,1

Danemarca

1,9

107,3

0,2

0,3

0,0

0,0

Canada

1,9

de 2,3 ori

0,1

0,3

0,0

0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-februarie 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că majorarea livrărilor din Germania (+21,4%), Romănia (+3,6%), Italia (+7,9%), Franţa (+26,5%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+24,7%), Coreea de Sud (+71,3%), Republica Cehă (+20,6%), Olanda (+18,2%), Spania (+31,9%), Statele Unite ale Americii (+13,0%) India (+14,1%), Elveţia (+14,7%), Thailanda (+95,0%), Brazilia (+59,1%), Israel (+67,7%), Slovenia (+35,4%) şi Canada   (de 2,3 ori) şi a contribuit la creşterea pe total importuri cu 4,4%.

Totodată, s-au diminuat importurile din Turcia (-31,0%), Ucraina (-8,0%), Belarus (-27,0%), China (-7,7%), Grecia (-57,4%), Ungaria (-17,6%), Bulgaria (-25,8%), Austria (-11,6%), Suedia (-37,4%), Japonia (-10,0%), Vietnam (-16,3%), Slovacia (-17,2%) şi Uzbekistan (-32,4%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 6,9%.

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie 2014

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2013

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2013

2014

2013

2014

Import - total            

735,2

97,4

100,0

100,0

3,7

-2,6

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

80,6

98,2

10,9

11,0

1,8

-0,2

Animale vii

1,7

de 2,1 ori

0,1

0,2

0,0

0,1

Carne şi preparate din carne

5,7

121,1

0,6

0,8

0,1

0,1

Produse lactate şi ouă de păsări

7,9

114,8

0,9

1,1

0,2

0,1

Peşte, crustacee, moluşte

6,9

92,0

1,0

0,9

0,0

-0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

11,1

88,8

1,7

1,5

0,4

-0,2

Legume şi fructe

20,2

80,6

3,3

2,8

0,9

-0,6

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

4,4

143,5

0,4

0,6

-0,3

0,2

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

7,5

97,9

1,0

1,0

0,1

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

4,0

113,4

0,5

0,6

0,2

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

11,2

107,8

1,4

1,5

0,2

0,1

Băuturi şi tutun

9,7

77,9

1,7

1,3

0,0

-0,4

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

5,6

68,5

1,1

0,8

0,5

-0,4

Tutun brut şi prelucrat

4,1

95,6

0,6

0,5

-0,5

0,0

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

11,8

91,2

1,7

1,6

0,0

-0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

1,8

70,8

0,3

0,3

0,0

-0,1

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

0,8

78,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Lemn şi plută

2,7

105,2

0,4

0,4

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

2,2

139,2

0,2

0,3

0,0

0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

0,8

55,5

0,2

0,1

0,1

-0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,2

de 2,0 ori

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

3,2

92,4

0,5

0,4

-0,1

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

213,5

97,2

29,1

29,0

-2,2

-0,8

Cărbune, cocs şi brichete

1,0

52,1

0,2

0,1

-0,1

-0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

70,8

93,8

10,0

9,6

1,2

-0,6

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

133,6

99,5

17,8

18,2

-3,6

-0,1

Energie electrică

8,1

100,1

1,1

1,1

0,3

0,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

1,3

67,5

0,2

0,2

0,0

-0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,2

69,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

1,0

73,2

0,2

0,2

0,0

-0,1

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

91,7

100,5

12,1

12,5

2,0

0,1

Produse chimice organice

1,7

48,4

0,5

0,2

0,2

-0,2

Produse chimice anorganice

1,1

48,9

0,3

0,2

0,2

-0,1

Produse tanante şi colorante

2,1

84,3

0,3

0,3

0,0

-0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

33,0

112,8

3,9

4,5

0,4

0,5

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

18,0

90,5

2,6

2,4

0,5

-0,2

Îngrăşăminte minerale sau chimice

10,6

94,7

1,5

1,4

0,5

-0,1

Materiale plastice sub forme primare

6,4

94,7

0,9

0,9

0,1

0,0

Materiale plastice prelucrate

10,6

121,7

1,2

1,5

0,0

0,2

Alte materiale şi produse chimice

8,2

113,2

0,9

1,1

0,1

0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

120,5

98,4

16,2

16,4

0,5

-0,3

Piele, altă piele şi blană prelucrate

4,4

136,9

0,4

0,6

0,0

0,1

Cauciuc prelucrat

8,2

92,3

1,2

1,1

0,0

-0,1

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

8,6

127,2

0,9

1,2

0,0

0,2

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

12,6

93,1

1,8

1,7

0,2

-0,1

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

35,8

92,8

5,1

4,9

-0,5

-0,4

Articole din minerale nemetalice

15,2

99,2

2,0

2,1

0,4

0,0

Fier şi oţel

16,3

94,5

2,3

2,2

-0,1

-0,1

Metale neferoase

5,2

de 2,1 ori

0,3

0,7

0,1

0,4

Articole prelucrate din metal

14,2

85,6

2,2

1,9

0,4

-0,3

Maşini şi echipamente pentru transport

145,9

97,9

19,8

19,8

1,0

-0,4

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

1,7

88,9

0,3

0,2

0,0

0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

18,7

128,6

1,9

2,5

0,0

0,6

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

0,7

105,9

0,1

0,1

-0,1

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

18,4

111,6

2,2

2,5

0,2

0,3

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

7,8

67,2

1,5

1,1

0,8

-0,5

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

15,8

66,0

3,2

2,1

1,5

-1,1

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

46,1

101,8

6,0

6,3

-0,9

0,1

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

32,3

96,1

4,5

4,4

-0,4

-0,2

Alte echipamente de transport

4,4

de 4,3 ori

0,1

0,6

-0,1

0,4

Articole manufacturate diverse

60,2

95,7

8,3

8,2

0,6

-0,4

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

4,0

84,7

0,6

0,5

0,1

-0,1

Mobilă şi părţile ei

8,8

92,2

1,3

1,2

0,2

-0,1

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

1,4

de 2,0 ori

0,1

0,2

0,0

0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

13,6

95,5

1,9

1,8

0,3

-0,1

Încălţăminte

4,3

96,4

0,6

0,6

-0,2

0,0

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

7,2

117,0

0,8

1,0

0,0

0,1

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

1,1

116,5

0,1

0,2

0,0

0,0

Alte articole diverse

19,8

89,2

2,9

2,7

0,2

-0,3

În ianuarie-februarie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 au sporit importurile de maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (+28,6%), produse medicinale şi farmaceutice (+12,8%), metale neferoase (de 2,1 ori), maşini şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (+11,6%), materiale plastice prelucrate (+21,7%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+27,2%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+43,5%), maşini şi aparate electrice (+1,8%), produse lactate şi ouă de păsări (+14,8%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+17,0%), carne şi preparate din carne (+21,1%), piele şi blănuri prelucrate (+36,9%), hrana destinată animalelor (+13,4%), fibre textile şi deşeurile lor (+39,2%), animale vii (de 2,1 ori), articole de voiaj; sacoşe şi similare (de 2,0 ori), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 3,3%.

Totodată, au scăzut importurile de aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-34,0%), petrol şi produse petroliere (-6,2%), legume şi fructe (-19,4%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-32,8%), fire, ţesături, articole textile   (-7,2%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-31,5%), articole prelucrate din metal (-14,4%), vehicule rutiere    (-3,9%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-9,5%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-11,2%), produse chimice organice (-51,6%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-0,5%), fier şi oţel (-5,5%), îmbrăcăminte şi accesorii (-4,5%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-6,9%), îngrăşăminte minerale sau chimice (-5,3%), mobilă şi părţile ei (-7,8%), cauciuc prelucrat (-7,7%), peşte, crustacee şi moluşte (-8,0%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-15,3%), produse tanante sau colorante (-15,7%), seminţe şi fructe oleaginoase (-29,2%), produse chimice anorganice (-51,1%), cărbune, cocs şi brichete (-47,9%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-26,8%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-44,5%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 6,2%.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-februarie 2014 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 381,6 mil. dolari SUA, cu 12,3 mil. dolari SUA (-3,1%) mai puţin faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2013. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 111,6 mil. dolari SUA (în ianuarie-februarie 2013 – 126,0 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 141,8 mil. dolari SUA (în ianuarie-februarie 2013 – 127,6 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie

Ianuarie-februarie 2014 în % faţă de ianuarie-februarie 2013

2013

2014

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-393,9

-381,6

96,9

  din care:

Federaţia Rusă

-64,5

-93,7

145,2

China

-71,4

-65,4

91,7

Ucraina

-54,0

-47,7

88,4

România

-41,6

-40,1

96,6

Germania

-28,7

-29,6

103,3

Turcia

-36,5

-24,8

68,0

Austria

-17,5

-14,2

81,0

Ungaria

-10,2

-10,4

101,8

India

-5,5

-6,3

114,0

Republica Cehă

-3,1

-5,8

184,1

Polonia

-4,1

-5,8

142,6

Coreea de Sud

-3,2

-5,5

172,5

Statele Unite ale Americii

-2,8

-5,4

188,4

Spania

-2,8

-4,9

168,1

Franţa

-1,4

-4,2

de 3,0 ori

Japonia

-4,3

-3,8

89,6

Olanda

-3,9

-3,7

95,1

Bulgaria

-6,3

-2,4

38,4

Suedia

-3,9

-2,4

60,7

Brazilia

-1,4

-2,3

157,6

Thailanda

-1,2

-2,3

195,0

Belarus

-8,2

-2,2

26,5

Taiwan,  provincie a Chinei

-2,4

-2,0

88,6

Vietnam

-4,0

-1,9

47,4

Belgia

-3,5

-1,8

53,6

Israel

-1,0

-1,8

175,6

Slovenia

-1,2

-1,8

148,1

Canada

-0,8

-1,8

de 2,3 ori

Danemarca

-1,6

-1,7

107,8

Elveţia

-3,0

-1,6

52,7

Slovacia

-1,7

-1,2

70,4

Uzbekistan

-2,0

-0,7

32,7

Egipt

-0,4

-0,5

104,1

Estonia

0,3

-0,5

x

Letonia

-0,2

0,1

x

Lituania

0,7

0,6

74,0

Kazahstan

-0,5

0,7

x

Azerbaidjan

1,0

1,1

111,9

Hong Kong, RAS a Chinei

-1,6

1,4

x

Cipru

0,8

1,5

183,3

Georgia

2,4

2,6

112,5

Noua Zeelandă

7,8

4,3

54,8

Italia

-7,6

5,7

x

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

11,7

6,3

52,9

Grecia

4,1

8,6

de 2,1 ori

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie

Ianuarie-februarie 2014 în % faţă de ianuarie-februarie 2013

2013

2014

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-393,9

-381,6

96,9

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-3,5

9,0

x

Animale vii

0,0

-1,7

x

Carne şi preparate din carne

-0,7

-5,2

de 7,5 ori

Produse lactate şi ouă de păsări

-5,6

-6,4

113,8

Peşte, crustacee, moluşte

-7,5

-6,8

91,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

3,8

18,9

de 5,0 ori

Legume şi fructe

25,3

29,2

115,4

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

0,4

-1,9

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-7,1

-6,8

95,2

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-2,0

0,8

x

Produse şi preparate alimentare diverse

-10,1

-11,1

109,7

Băuturi şi tutun

26,4

13,4

50,7

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

28,1

15,7

55,8

Tutun brut şi prelucrat

-1,7

-2,3

135,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

31,2

23,0

73,5

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

0,9

1,0

100,6

Seminţe şi fructe oleaginoase

30,3

26,0

85,8

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,1

0,2

x

Lemn şi plută

-2,5

-2,5

103,3

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,3

0,1

61,2

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-1,5

-2,1

141,8

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-0,8

0,1

x

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

7,7

3,0

39,2

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-3,1

-2,8

89,6

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-216,4

-211,4

97,7

Cărbune, cocs şi brichete

-2,0

-1,0

52,0

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-73,1

-69,0

94,2

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-133,2

-133,3

100,1

Energie electrică

-8,1

-8,1

100,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

11,9

17,2

145,5

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,2

-0,2

69,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

12,4

17,5

141,5

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-0,3

-0,1

33,4

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-66,9

-62,8

93,9

Produse chimice organice

-3,4

-1,1

32,8

Produse chimice anorganice

-2,1

-1,1

48,0

Produse tanante şi colorante

-2,1

-2,1

97,6

Produse medicinale şi farmaceutice

-15,1

-10,6

70,3

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-12,1

-13,5

111,3

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-11,2

-10,6

94,8

Materiale plastice sub forme primare

-6,0

-6,0

99,8

Materiale plastice prelucrate

-7,8

-9,7

126,2

Alte materiale şi produse chimice

-7,1

-8,1

114,8

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-91,1

-93,2

102,2

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-3,0

-4,1

137,8

Cauciuc prelucrat

-5,9

-6,3

107,4

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-5,5

-7,5

134,5

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-10,5

-10,7

101,6

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-25,0

-26,5

105,9

Articole din minerale nemetalice

-10,0

-7,0

69,9

Fier şi oţel

-16,3

-15,7

96,4

Metale neferoase

-1,9

-5,0

de 2,6 ori

Articole prelucrate din metal

-13,0

-10,4

80,4

Maşini şi echipamente pentru transport

-95,4

-97,5

102,3

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-0,8

-1,0

125,7

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-12,7

-16,2

127,5

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-0,2

-0,3

150,5

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-9,2

-12,3

133,0

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-11,6

-7,7

67,1

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-23,4

-15,4

65,8

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-13,8

-12,6

91,6

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-23,1

-27,7

120,1

Alte echipamente de transport

-0,6

-4,3

de 7,0 ori

Articole manufacturate diverse

9,9

20,4

de 2,0 ori

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-3,5

-3,5

100,2

Mobilă şi părţile ei

6,4

7,9

123,9

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,1

1,2

57,3

Îmbrăcăminte şi accesorii

23,2

29,9

128,9

Încălţăminte

2,1

1,8

86,9

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-4,8

-1,6

34,7

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-0,9

-1,1

125,1

Alte articole diverse

-14,7

-14,2

96,6

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-februarie 2014 a fost de 48,1% faţă de 47,8% în  perioada corespunzătoare din anul 2013.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-februarie 2014 mărfuri şi produse în valoare de 20,0 mil. dolari SUA, cu 11,0% mai puţin decît în aceeaşi perioadă din anul 2013. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-14,3%), cărora le-au revenit 89,5% din importurile realizate de persoanele fizice.

Note:

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
2 Datele pentru luna februarie 2014 sînt provizorii, iar pentru luna ianuarie 2014 şi perioada corespunzătoare din anul 2013 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
48000 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran