RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.08.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2014
12.06.2014
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 20141),2)

Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2014 s-au cifrat la 194,5 mil. dolari SUA, cu 9,2% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 0,8% mai mult comparativ cu luna aprilie 2013.

În ianuarie-aprilie 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 767,6 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2013 cu 1,9%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 482,5 mil. dolari SUA (62,9% din total exporturi), înregistrînd o diminuare de 9,2% faţă de ianuarie-aprilie 2013, care a atenuat sporirea exporturilor cu 6,3%.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 285,1 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 37,1% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-aprilie 2013 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 13,5%.

Ianuarie-aprilie 2014

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-aprilie 2013

ianuarie-aprilie

ianuarie-aprilie

2013

2014

2013

2014

Export – total     

767,6

98,1

100,0

100,0

14,0

-1,9

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

413,3

118,7

44,5

53,8

1,7

8,3

  ţările CSI

244,0

77,0

40,5

31,8

5,5

-9,3

  alte ţări

110,3

93,9

15,0

14,4

6,8

-0,9

Import – total  

1661,4

96,1

100,0

100,0

6,0

-3,9

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

782,9

105,6

42,9

47,1

4,5

2,4

  ţările CSI

489,3

86,7

32,6

29,5

-0,5

-4,3

  alte ţări

389,2

92,0

24,5

23,4

2,0

-2,0

balanţA comercialĂ – total     

-893,8

94,5

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

-369,6

94,0

41,6

41,4

x

x

  ţările CSI

-245,3

99,2

26,1

27,4

x

x

  alte ţări

-278,9

91,2

32,3

31,2

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 413,3 mil. dolari SUA (cu 18,7% mai mult faţă de ianuarie-aprilie 2013), deţinînd o cotă de 53,8% în total exporturi (44,5% în ianuarie-aprilie 2013).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 31,8% (în ianuarie-aprilie 2013– 40,5%), ce corespunde unei valori de 244,0 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 23,0%, comparativ cu ianuarie-aprilie 2013.

Exporturile divizate pe ţări de destinaţie a mărfurilor se prezintă astfel:

Ianuarie-aprilie 2014

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-aprilie 2013

ianuarie-aprilie

ianuarie-aprilie

2013

2014

2013

2014

Export - total

767,6

98,1

100,0

100,0

14,0

-1,9

       din care:

Federaţia Rusă

150,5

66,2

29,1

19,6

3,5

-9,8

România

127,6

108,2

15,1

16,6

1,2

1,2

Italia

93,5

175,1

6,8

12,2

-3,3

5,1

Germania

43,4

136,4

4,1

5,7

1,5

1,5

Ucraina

41,9

90,9

5,9

5,5

1,5

-0,5

Turcia

38,0

63,0

7,7

4,9

6,3

-2,9

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

34,2

99,4

4,4

4,5

1,0

0,0

Belarus

32,9

117,4

3,6

4,3

0,6

0,6

Polonia

21,5

82,1

3,3

2,8

-0,2

-0,6

Franţa

16,4

115,2

1,8

2,1

0,2

0,3

Bulgaria

14,3

165,0

1,1

1,9

-0,1

0,7

Grecia

13,6

94,9

1,8

1,8

1,3

-0,1

Elveţia

12,6

de 5,6 ori

0,3

1,6

-0,1

1,3

Kazahstan

11,2

125,9

1,1

1,5

0,1

0,3

Noua Zeelandă

11,0

100,1

1,4

1,4

0,7

0,0

Olanda

7,5

132,3

0,7

1,0

-0,2

0,2

Statele Unite ale Americii

7,4

70,4

1,3

1,0

0,3

-0,4

Republica Cehă

7,4

75,4

1,3

1,0

1,1

-0,3

Austria

7,0

155,6

0,6

0,9

0,2

0,3

Georgia

7,0

106,9

0,8

0,9

0,2

0,1

Lituania

6,5

122,6

0,7

0,8

0,2

0,2

Belgia

4,1

de 2,3 ori

0,2

0,5

-0,2

0,3

Irak

3,4

68,8

0,6

0,4

-0,9

-0,2

Ungaria

3,4

39,0

1,1

0,4

0,0

-0,7

Hong Kong, RAS a Chinei

3,2

de 22,5 ori

0,0

0,4

0,0

0,4

Uzbekistan

2,7

133,6

0,3

0,3

-0,2

0,1

Slovacia

2,6

99,7

0,3

0,3

0,2

0,0

Letonia

2,5

129,2

0,2

0,3

0,0

0,1

Azerbaidjan

2,4

109,5

0,3

0,3

0,1

0,0

Egipt

2,3

de 21,9 ori

0,0

0,3

0,0

0,3

Spania

2,2

79,3

0,3

0,3

0,0

-0,1

Vietnam

2,2

de 92,5 ori

0,0

0,3

0,0

0,3

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-aprilie 2014, comparativ cu perioada similară  din anul 2013 relevă, că majorarea livrărilor către Italia (+75,1%), Germania (+36,4%), Elveţia (de 5,6 ori), România (+8,2%), Bulgaria (+65,0%), Belarus (+17,4%), Hong Kong, RAS a Chinei (de 22,5 ori), Franţa (+15,2%), Kazahstan (+25,9%), Austria (+55,6%), Belgia (de 2,3 ori), Egipt (de 21,9 ori), Vietnam (de 92,5 ori), Olanda (+32,3%), Lituania (+22,6%), Georgia (+6,9%), Uzbekistan (+33,6%) şi Letonia (+29,2%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 13,3%.

Totodată, s-au diminuat exporturile către Federaţia Rusă (-33,8%), Turcia (-37,0%), Ungaria (-61,0%), Polonia (-17,9%), Ucraina (-9,1%), Statele Unite ale Americii (-29,6%), Republica Cehă (-24,6%), Irak (-31,2%), Grecia (-5,1%) şi Spania (-20,7%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 15,6%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-aprilie 2014

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-aprilie 2013

ianuarie-aprilie

ianuarie-aprilie

2013

2014

2013

2014

Export - total

767,6

98,1

100,0

100,0

14,0

-1,9

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

180,9

128,6

18,0

23,6

1,7

5,1

Animale vii

1,5

60,3

0,3

0,2

0,0

-0,1

Carne şi preparate din carne

2,2

37,3

0,7

0,3

0,2

-0,5

Produse lactate şi ouă de păsări

4,1

110,5

0,5

0,5

0,3

0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

63,4

de 2,7 ori

3,0

8,3

1,1

5,1

Legume şi fructe

88,8

98,0

11,6

11,6

1,0

-0,2

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

7,2

72,0

1,3

0,9

0,0

-0,4

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

2,5

128,2

0,3

0,3

0,1

0,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

10,6

de 5,8 ori

0,2

1,4

-1,0

1,1

Produse şi preparate alimentare diverse

0,5

53,0

0,1

0,1

0,0

-0,1

Băuturi şi tutun

61,7

63,7

12,4

8,0

4,6

-4,5

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

57,0

65,2

11,2

7,4

4,6

-3,9

Tutun brut şi prelucrat

4,7

49,9

1,2

0,6

0,0

-0,6

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

81,8

80,3

13,0

10,7

6,2

-2,6

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,7

90,5

0,2

0,2

0,1

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

63,2

93,9

8,6

8,2

4,5

-0,5

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

2,0

98,3

0,3

0,3

0,0

0,0

Lemn şi plută

0,5

174,9

0,0

0,1

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,5

87,0

0,1

0,1

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

3,1

128,5

0,3

0,4

-0,3

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

9,7

37,4

3,3

1,3

2,0

-2,1

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

0,9

66,8

0,2

0,1

-0,1

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

5,8

90,2

0,8

0,8

0,5

-0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

5,4

151,8

0,4

0,7

0,3

0,2

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,4

15,6

0,4

0,1

0,2

-0,3

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

35,9

de 2,4 ori

1,9

4,7

-3,3

2,7

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

35,8

de 2,4 ori

1,9

4,7

-3,3

2,7

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

66,0

123,7

6,8

8,6

1,7

1,6

Produse chimice organice

1,0

de 2,6 ori

0,1

0,1

-0,1

0,1

Produse tanante şi colorante

0,3

32,7

0,1

0,1

0,1

-0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

48,5

166,0

3,7

6,3

0,4

2,5

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

12,7

70,9

2,3

1,7

1,2

-0,7

Materiale plastice sub forme primare

0,9

51,3

0,2

0,1

0,0

-0,1

Materiale plastice prelucrate

2,2

77,8

0,4

0,3

0,1

-0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

60,1

64,9

11,8

7,8

3,2

-4,1

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,7

82,0

0,1

0,1

0,0

0,0

Cauciuc prelucrat

4,2

85,6

0,6

0,6

-0,4

-0,1

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

2,4

87,4

0,4

0,3

0,0

0,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

4,8

61,7

1,0

0,6

0,5

-0,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

21,0

79,0

3,4

2,7

-1,1

-0,7

Articole din minerale nemetalice

16,8

130,8

1,6

2,2

0,3

0,5

Fier şi oţel

1,6

53,8

0,4

0,2

0,0

-0,2

Metale neferoase

0,9

93,3

0,1

0,1

0,1

0,0

Articole prelucrate din metal

7,7

23,4

4,2

1,0

3,8

-3,2

Maşini şi echipamente pentru transport

108,2

90,4

15,3

14,1

0,4

-1,4

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

1,7

66,4

0,3

0,2

-0,4

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

4,3

74,1

0,7

0,6

-0,3

-0,2

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

0,8

45,8

0,2

0,1

0,0

-0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

12,3

76,6

2,0

1,6

0,1

-0,5

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

1,2

150,7

0,1

0,2

-0,2

0,1

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

79,6

108,3

9,4

10,4

1,6

0,8

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

7,8

43,8

2,3

1,0

0,2

-1,3

Articole manufacturate diverse

166,9

106,8

20,0

21,7

-0,9

1,4

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

1,3

52,9

0,3

0,2

0,0

-0,1

Mobilă şi părţile ei

35,3

105,5

4,3

4,6

0,6

0,2

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

6,4

101,9

0,8

0,8

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

89,8

112,9

10,2

11,7

-0,4

1,3

Încălţăminte

10,8

84,7

1,6

1,4

-0,9

-0,2

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

10,8

183,5

0,8

1,4

-0,7

0,6

Alte articole diverse

12,2

81,3

1,9

1,6

0,4

-0,3

În ianuarie-aprilie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (de 2,7 ori), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (de 2,4 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+66,0%), îmbrăcăminte şi accesorii (+12,9%), hrană destinată animalelor (de 5,8 ori), maşini şi aparate electrice (+8,3%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (+83,5%), articole din minerale nemetalice (+30,8%), mobilă şi părţile ei (+5,5%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (+51,8%), produse lactate şi ouă de păsări (+10,5%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+28,5%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (+28,2%), produse chimice organice (de 2,6 ori), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (+50,7%), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 15,5%.

Totodată, s-au micşorat exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (-34,8%), articole prelucrate din metal (-76,6%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-62,6%), vehicule rutiere (-56,2%), fire, ţesături şi articole textile (-21,0%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-29,1%), tutun brut şi prelucrat (-50,1%), seminţe şi fructe oleaginoase (-6,1%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-23,4%), carne şi preparate din carne (-62,7%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-28,0%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-38,3%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-84,4%), legume şi fructe (-2,0%), încălţăminte (-15,3%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-25,9%), fier şi oţel (-46,2%), cauciuc prelucrat (-14,4%), materiale plastice prelucrate (-22,2%), maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor (-33,6%), animale vii (-39,7%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-47,1%), materiale plastice sub forme primare (-48,7%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-54,2%), produse tanante şi colorante (-67,3%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 16,7%.

Importurile de mărfuri realizate în luna aprilie 2014 au însumat 443,2 mil. dolari SUA, cu 8,2% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 8,8% - comparativ cu luna aprilie 2013.

În ianuarie-aprilie 2014 importurile au totalizat 1661,4 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2013 cu 3,9%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 782,9 mil. dolari SUA (cu 5,6% mai mult decît în ianuarie-aprilie 2013), deţinînd o pondere de 47,1% în total importuri (42,9% în  ianuarie-aprilie 2013).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 489,3 mil. dolari SUA (cu 13,3% mai puţin decît în ianuarie-aprilie 2013), care echivalează cu o cotă de 29,5% în total importuri (32,6% în ianuarie-aprilie 2013).

Importurile divizate pe ţări de origine a mărfurilor se prezintă astfel:

Ianuarie-aprilie 2014

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-aprilie 2013

ianuarie-aprilie

ianuarie-aprilie

2013

2014

2013

2014

Import - total

1661,4

96,1

100,0

100,0

6,0

-3,9

       din care:

Federaţia Rusă

272,7

89,0

17,7

16,4

-1,5

-1,9

România

217,8

110,8

11,4

13,1

2,0

1,2

Ucraina

158,1

88,4

10,3

9,5

0,7

-1,2

China

141,1

95,3

8,6

8,5

1,8

-0,4

Germania

137,8

114,9

6,9

8,3

-0,6

1,0

Italia

113,0

116,2

5,6

6,8

0,3

0,9

Turcia

96,9

76,3

7,3

5,8

0,2

-1,7

Belarus

43,1

68,6

3,6

2,6

-0,1

-1,1

Austria

40,5

85,7

2,7

2,4

1,0

-0,4

Polonia

40,2

103,9

2,2

2,4

-0,1

0,1

Franţa

38,3

94,3

2,4

2,3

0,4

-0,1

Ungaria

30,4

88,7

2,0

1,8

0,4

-0,2

Statele Unite ale Americii

26,3

105,3

1,4

1,6

0,2

0,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

24,8

127,0

1,1

1,5

-0,1

0,3

Bulgaria

21,4

77,4

1,6

1,3

0,5

-0,4

Republica Cehă

21,1

104,6

1,2

1,3

0,1

0,1

Olanda

17,7

120,9

0,8

1,1

-0,1

0,2

Spania

16,8

122,8

0,8

1,0

0,0

0,2

India

13,2

109,2

0,7

0,8

0,1

0,1

Belgia

12,3

98,1

0,7

0,7

0,1

0,0

Elveţia

11,9

119,9

0,6

0,7

-0,2

0,1

Coreea de Sud

11,6

128,4

0,5

0,7

-0,2

0,1

Japonia

10,7

88,8

0,7

0,6

0,2

-0,1

Kazahstan

9,2

104,6

0,5

0,6

0,0

0,0

Grecia

8,5

67,7

0,7

0,5

0,0

-0,2

Taiwan,  provincie a Chinei

6,2

113,3

0,3

0,4

0,0

0,0

Slovacia

6,2

85,2

0,4

0,4

0,1

-0,1

Slovenia

6,1

115,5

0,3

0,4

0,0

0,0

Uzbekistan

6,1

121,8

0,3

0,4

0,2

0,1

Suedia

6,0

73,2

0,5

0,4

0,3

-0,1

Vietnam

5,5

85,7

0,4

0,3

0,1

-0,1

Danemarca

5,2

108,5

0,3

0,3

0,0

0,0

Israel

5,0

59,3

0,5

0,3

-0,4

-0,2

Serbia

4,7

112,9

0,2

0,3

0,1

0,0

Brazilia

4,6

165,5

0,2

0,3

-0,1

0,1

Malaysia

4,3

123,0

0,2

0,3

0,1

0,0

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-aprilie 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că majorarea livrărilor din România (+10,8%), Germania (+14,9%), Italia (+16,2%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+27,0%), Olanda (+20,9%), Spania (+22,8%), Polonia (+3,9%), Statele Unite ale Americii (+5,3%), Republica Cehă (+4,6%), India (+9,2%), Elveţia (+19,9%), Coreea de Sud (+28,4%), Uzbekistan (+21,8%) şi Brazilia (+65,5%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 4,6%.

Totodată, s-au diminuat importurile din Federaţia Rusă (-11,0%), Turcia (-23,7%), Ucraina (-11,6%), Belarus (-31,4%), China (-4,7%), Austria (-14,3%), Bulgaria (-22,6%), Ungaria (-11,3%), Grecia (-32,3%), Israel (-40,7%), Franţa (-5,7%), Japonia (-11,2%), Slovacia (-14,8%), Suedia (-26,8%), Vietnam (-14,3%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 8,2%.

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-aprilie 2014

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-aprilie 2013

ianuarie-aprilie

ianuarie-aprilie

2013

2014

2013

2014

Import - total            

1661,4

96,1

100,0

100,0

6,0

-3,9

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

183,1

96,1

11,0

11,0

1,6

-0,4

Animale vii

4,5

de 2,5 ori

0,1

0,3

0,0

0,1

Carne şi preparate din carne

12,8

114,3

0,6

0,8

0,1

0,1

Produse lactate şi ouă de păsări

15,4

103,3

0,9

0,9

0,2

0,0

Peşte, crustacee, moluşte

16,6

97,0

1,0

1,0

0,0

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

30,1

92,8

1,9

1,8

0,1

-0,1

Legume şi fructe

45,8

89,3

3,0

2,7

0,5

-0,3

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

6,6

53,6

0,7

0,4

0,3

-0,3

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

16,9

98,2

1,0

1,0

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

9,2

122,9

0,4

0,6

0,2

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

25,2

101,8

1,4

1,5

0,2

0,0

Băuturi şi tutun

26,0

72,7

2,1

1,6

0,2

-0,6

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

14,9

71,3

1,2

0,9

0,3

-0,4

Tutun brut şi prelucrat

11,1

74,6

0,9

0,7

-0,1

-0,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

47,1

95,0

2,9

2,8

0,4

-0,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

14,9

107,4

0,8

0,9

0,1

0,1

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

2,0

82,1

0,2

0,1

0,0

0,0

Lemn şi plută

7,7

111,9

0,4

0,5

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

4,2

116,4

0,2

0,2

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

3,8

65,0

0,3

0,2

0,1

-0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,4

188,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

14,0

84,1

1,0

0,9

0,2

-0,2

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

367,9

89,1

23,9

22,1

-1,0

-2,6

Cărbune, cocs şi brichete

2,3

50,2

0,3

0,1

-0,1

-0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

152,8

90,7

9,7

9,2

-0,2

-0,9

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

194,0

88,7

12,7

11,7

-1,1

-1,5

Energie electrică

18,8

90,1

1,2

1,1

0,4

-0,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

3,9

55,5

0,4

0,2

0,2

-0,2

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,4

83,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

3,0

50,5

0,4

0,2

0,2

-0,2

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

0,5

91,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

263,3

100,3

15,2

15,9

2,4

0,1

Produse chimice organice

4,2

68,7

0,4

0,3

0,1

-0,1

Produse chimice anorganice

4,4

91,1

0,3

0,3

0,1

0,0

Produse tanante şi colorante

8,6

105,9

0,5

0,5

0,1

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

85,3

109,3

4,5

5,1

0,7

0,4

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

40,5

91,6

2,6

2,4

0,5

-0,2

Îngrăşăminte minerale sau chimice

22,3

87,1

1,5

1,4

0,5

-0,2

Materiale plastice sub forme primare

17,0

104,4

0,9

1,0

0,0

0,1

Materiale plastice prelucrate

30,0

121,5

1,4

1,8

0,2

0,3

Alte materiale şi produse chimice

51,0

93,6

3,1

3,1

0,2

-0,2

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

288,7

100,9

16,5

17,4

0,8

0,2

Piele, altă piele şi blană prelucrate

11,1

143,1

0,4

0,7

0,0

0,2

Cauciuc prelucrat

21,8

102,6

1,2

1,3

-0,2

0,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

18,1

113,7

0,9

1,1

0,1

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

30,3

92,7

1,9

1,8

0,3

-0,1

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

83,2

97,1

5,0

5,0

-0,4

-0,1

Articole din minerale nemetalice

37,7

98,7

2,2

2,3

0,4

0,0

Fier şi oţel

36,3

88,6

2,4

2,2

0,3

-0,3

Metale neferoase

15,8

de 2,7 ori

0,3

0,9

0,0

0,6

Articole prelucrate din metal

34,4

91,1

2,2

2,1

0,3

-0,2

Maşini şi echipamente pentru transport

342,5

101,7

19,5

20,6

0,6

0,3

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

3,9

72,7

0,3

0,2

-0,1

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

58,5

136,0

2,5

3,5

-0,2

0,9

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

1,6

82,0

0,1

0,1

0,0

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

46,8

104,1

2,6

2,8

0,2

0,1

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

14,3

76,6

1,1

0,9

0,4

-0,3

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

32,1

82,4

2,2

2,0

0,6

-0,4

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

98,5

95,6

6,0

5,9

0,1

-0,3

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

81,8

103,4

4,6

4,9

-0,3

0,2

Alte echipamente de transport

5,0

de 2,9 ori

0,1

0,3

-0,1

0,2

Articole manufacturate diverse

138,9

94,0

8,5

8,4

0,8

-0,5

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

9,6

94,7

0,6

0,6

0,0

0,0

Mobilă şi părţile ei

19,7

98,0

1,2

1,2

0,0

0,0

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,4

142,3

0,1

0,2

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

31,8

93,6

2,0

1,9

0,4

-0,1

Încălţăminte

10,5

93,2

0,6

0,6

-0,1

-0,1

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

14,6

80,8

1,0

0,9

0,3

-0,2

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

3,2

102,4

0,2

0,2

0,1

0,0

Alte articole diverse

47,1

95,3

2,8

2,8

0,1

-0,1

În ianuarie-aprilie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 au sporit importurile de maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (+36,0%), metale neferoase (de 2,7 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+9,3%), materiale plastice prelucrate (+21,5%), vehicule rutiere (+3,4%), piele şi blănuri prelucrate (+43,1%), maşini şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (+4,1%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+13,7%), materiale plastice sub forme primare (+4,4%), seminţe şi fructe oleaginoase (+7,4%), carne şi preparate din carne (+14,3%), hrana destinată animalelor (+22,9%), animale vii (de 2,5 ori), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 3,3%.

Totodată, au scăzut importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-11,3%), petrol şi produse petroliere (-9,3%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-17,6%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-28,7%), maşini şi aparate electrice (-4,4%), legume şi fructe (-10,7%), fier şi oţel (-11,4%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-23,4%), zahăr, preparate pe bază de zahăr, miere (-46,4%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-8,4%), articole prelucrate din metal (-8,9%), îngrăşăminte minerale sau chimice (-12,9%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-7,8%), tutun brut şi prelucrat (-19,2%), tutun brut şi prelucrat (-25,4%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-49,5%), fire, ţesături, articole textile (-2,9%), îmbrăcăminte şi accesorii (-6,4%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-7,3%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-7,2%), energie electrică (-9,9%), încălţăminte (-6,8%), produse chimice organice (-31,3%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-27,3%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-35,0%), cărbune, cocs şi brichete (-49,8%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 6,9%.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-aprilie 2014 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 893,8 mil. dolari SUA, cu 52,3 mil. dolari SUA (-5,5%) mai puţin faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2013. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 369,6 mil. dolari SUA (în ianuarie-aprilie 2013 – 393,2 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 245,3 mil. dolari SUA (în ianuarie-aprilie 2013 – 247,2 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări se prezintă astfel:

Ianuarie-aprilie

Ianuarie-aprilie 2014 în % faţă de ianuarie-aprilie 2013

2013

2014

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-946,1

-893,8

94,5

  din care:

China

-146,9

-139,4

94,9

Federaţia Rusă

-78,8

-122,2

154,9

Ucraina

-132,7

-116,2

87,5

Germania

-88,0

-94,4

107,1

România

-78,6

-90,2

114,7

Turcia

-66,6

-58,9

88,4

Austria

-42,8

-33,5

78,3

Ungaria

-25,7

-27,0

105,4

Franţa

-26,4

-21,9

82,9

Italia

-43,9

-19,5

44,6

Statele Unite ale Americii

-14,5

-18,9

130,6

Polonia

-12,5

-18,7

149,6

Spania

-11,0

-14,6

133,7

Republica Cehă

-10,4

-13,7

132,2

India

-11,8

-13,1

111,2

Coreea de Sud

-9,1

-11,6

128,5

Japonia

-12,0

-10,5

87,8

Belarus

-34,9

-10,2

29,2

Olanda

-9,0

-10,2

113,7

Belgia

-10,7

-8,2

76,1

Bulgaria

-18,9

-7,1

37,3

Slovenia

-4,9

-5,6

114,5

Taiwan,  provincie a Chinei

-5,5

-5,5

102,1

Suedia

-7,8

-5,4

70,8

Danemarca

-4,4

-4,7

106,0

Brazilia

-2,8

-4,6

165,4

Malaysia

-3,5

-4,3

123,0

Israel

-7,7

-4,2

54,8

Serbia

-3,7

-4,2

114,3

Slovacia

-4,7

-3,6

77,2

Uzbekistan

-3,0

-3,4

113,9

Vietnam

-6,4

-3,3

52,1

Egipt

-1,7

-1,5

83,7

Letonia

-0,3

0,2

x

Elveţia

-7,6

0,7

x

Kazahstan

0,1

2,0

de 13,8 ori

Azerbaidjan

2,1

2,4

109,7

Hong Kong, RAS a Chinei

-1,6

2,8

x

Lituania

0,8

3,3

de 4,3 ori

Irak

4,9

3,4

68,8

Grecia

1,8

5,1

de 2,9 ori

Georgia

3,2

6,5

de 2,0 ori

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

15,0

9,4

63,2

Noua Zeelandă

10,2

9,5

93,6

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-aprilie

Ianuarie-aprilie 2014 în % faţă de ianuarie-aprilie 2013

2013

2014

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-946,1

-893,8

94,5

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-49,9

-2,2

4,5

Animale vii

0,7

-3,0

x

Carne şi preparate din carne

-5,4

-10,6

197,9

Produse lactate şi ouă de păsări

-11,1

-11,3

100,8

Peşte, crustacee, moluşte

-17,1

-16,5

96,5

Cereale şi preparate pe bază de cereale

-9,1

33,3

x

Legume şi fructe

39,3

43,0

109,4

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

-2,3

0,6

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-15,3

-14,4

94,4

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-5,7

1,4

x

Produse şi preparate alimentare diverse

-23,9

-24,7

103,5

Băuturi şi tutun

61,1

35,7

58,5

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

66,7

42,1

63,3

Tutun brut şi prelucrat

-5,6

-6,4

115,9

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

52,4

34,7

66,4

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,8

1,7

94,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

53,4

48,3

90,4

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,4

0,0

x

Lemn şi plută

-6,6

-7,2

109,2

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,5

0,4

75,7

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-3,3

-4,0

120,6

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-3,3

-0,7

18,4

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

25,6

9,3

36,1

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-15,3

-13,1

85,6

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-406,4

-362,1

89,1

Cărbune, cocs şi brichete

-4,6

-2,3

50,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-165,1

-147,4

89,4

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-215,9

-193,6

89,6

Energie electrică

-20,8

-18,8

90,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

7,8

32,0

de 4,1 ori

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,4

-0,4

83,6

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

8,7

32,8

de 3,8 ori

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

-0,5

-0,4

79,3

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-209,1

-197,3

94,4

Produse chimice organice

-5,7

-3,2

55,4

Produse chimice anorganice

-4,8

-4,3

90,8

Produse tanante şi colorante

-7,2

-8,3

115,3

Produse medicinale şi farmaceutice

-48,8

-36,8

75,3

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-26,4

-27,8

105,5

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-25,6

-22,3

87,2

Materiale plastice sub forme primare

-14,6

-16,1

110,6

Materiale plastice prelucrate

-21,8

-27,8

127,2

Alte materiale şi produse chimice

-54,2

-50,7

93,7

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-193,4

-228,6

118,2

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-6,9

-10,4

150,1

Cauciuc prelucrat

-16,4

-17,6

107,7

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-13,2

-15,7

119,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-24,8

-25,5

102,6

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-59,1

-62,2

105,3

Articole din minerale nemetalice

-25,4

-20,9

82,4

Fier şi oţel

-38,0

-34,7

91,3

Metale neferoase

-4,8

-14,9

de 3,1 ori

Articole prelucrate din metal

-4,8

-26,7

de 5,6 ori

Maşini şi echipamente pentru transport

-217,3

-234,3

107,9

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-2,8

-2,2

78,2

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-37,2

-54,2

145,7

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-0,2

-0,8

de 5,0 ori

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-28,9

-34,5

119,4

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-18,4

-14,1

76,5

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-38,2

-30,8

80,9

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-29,6

-18,9

64,0

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-61,3

-74,0

120,8

Alte echipamente de transport

-0,7

-4,8

de 6,6 ori

Articole manufacturate diverse

8,5

28,0

de 3,3 ori

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-7,6

-8,3

108,6

Mobilă şi părţile ei

13,3

15,6

117,0

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

4,6

4,0

87,4

Îmbrăcăminte şi accesorii

45,5

58,0

127,3

Încălţăminte

1,5

0,3

21,3

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-12,1

-3,8

31,0

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-2,3

-2,9

126,4

Alte articole diverse

-34,4

-34,9

101,4

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-aprilie 2014 a fost de 46,2% faţă de 45,3% în  perioada corespunzătoare din anul 2013.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-aprilie 2014 mărfuri şi produse în valoare de 41,9 mil. dolari SUA, cu 20,3% mai puţin decît în aceeaşi perioadă din anul 2013. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-23,9%), cărora le-au revenit 87,4% din importurile realizate de persoanele fizice.

Note: 

Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
Datele pentru luna aprilie 2014 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2013 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37944 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran