RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.09.2020
Prima / Comunicate de presă / Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-august 2015
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-august 2015
05.10.2015
Versiune tipar

Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-august 2015* 
   (informaţie succintă)

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna august 2015 s-au cifrat la 127,2 mil. dolari SUA, cu 22,9% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 27,8% - comparativ cu luna august 2014.

În ianuarie-august 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 1284,8 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 17,2%.

Exporturile Republicii Moldova structurate pe grupe de ţări

Ianuarie-august 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor , %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-august 2014

ianuarie-august

ianuarie-august

2014

2015

2014

2015

Export – total     

1284,8

82,8

100,0

100,0

0,6

-17,2

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

795,6

98,2

52,2

61,9

7,2

-0,9

Ţările CSI

328,6

64,4

32,9

25,6

-6,5

-11,7

Alte ţări

160,6

69,3

14,9

12,5

-0,1

-4,6

În ianuarie-august 2015 exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 795,6 mil. dolari SUA (cu 1,8% mai puţin faţă de aceeaşi perioadă din anul 2014), deţinînd o cotă de 61,9% în total exporturi (52,2% – în ianuarie-august 2014).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 25,6% (în ianuarie-august 2014 – 32,9%), ce corespunde unei valori de 328,6 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări au scăzut cu 35,6%, comparativ cu ianuarie-august 2014.

Structura exporturilor pe grupe de mărfuri, %

Importurile de mărfuri realizate în luna august 2015 au însumat 298,6 mil. dolari SUA, cu 12,4% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 27,7% - comparativ cu luna august 2014.

În ianuarie-august 2015 importurile au totalizat 2624,4 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 23,0%.

Importurile Republicii Moldova structurate pe grupe de ţări

Ianuarie-august 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor , %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-august 2014

ianuarie-august

ianuarie-august

2014

2015

2014

2015

Import – total  

2624,4

77,0

100,0

100,0

-3,1

-23,0

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

1289,8

76,5

49,5

49,1

3,5

-11,7

Ţările CSI

663,5

72,1

27,0

25,3

-4,6

-7,5

Alte ţări

671,1

83,9

23,5

25,6

-2,0

-3,8

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 1289,8 mil. dolari SUA (cu 23,5% mai puţin decît în ianuarie-august 2014), deţinînd o pondere de 49,1% în total importuri (49,5% - în  ianuarie-august 2014).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 663,5 mil. dolari SUA (cu 27,9%  mai puţin decît în ianuarie-august 2014), care echivalează cu o cotă de 25,3% în total importuri (27,0% – în ianuarie-august 2014).

Structura importurilor pe grupe de mărfuri, %

Deficitul balanţei comerciale în luna august 2015 a fost de 171,4 mil. dolari SUA, cu 4,6 mil. dolari SUA (-2,6%) mai mic faţă de cel înregistrat în luna precedentă şi cu 65,4 mil. dolari SUA (-27,6%) mai mic comparativ cu luna august 2014.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-august 2015 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 1339,6 mil. dolari SUA, cu 514,6 mil. dolari SUA (-27,8%)  mai mic faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 494,2 mil. dolari SUA (în ianuarie-august 2014  – 876,5 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 334,9 mil. dolari SUA (în ianuarie-august 2014 – 409,1 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială pe grupe de ţări

Ianuarie-august

Ianuarie-august  2015 în % faţă de ianuarie-august 2014

2015

2014

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-1339,6

-1854,2

72,2

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

-494,2

-876,5

56,4

Ţările CSI

-334,9

-409,1

81,8

Alte ţări

-510,5

-568,6

89,8

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-august 2015 a fost de 49,0% faţă de 45,6% în  perioada corespunzătoare din anul 2014.

*Notă: 

Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor  şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.       
Datele pentru luna august 2015 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătore din anul 2014 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).  

Informaţii  mai detaliate privind comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova realizat în ianuarie-august 2015 vor fi prezentate în Nota informativă “Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2015” şi în tabele statistice plasate pe pagina Web a Biroului Naţional de Statistică pe data de 15 octombrie 2015 în rubricile:

Persoană de contact:

Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37853 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran