RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2015, informaţie succintă
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2015, informaţie succintă
06.11.2015
Versiune tipar

Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2015*, informaţie succintă

Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna septembrie 2015 s-au cifrat la 163,4 mil. dolari SUA, cu 28,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 11,6% mai puţin comparativ cu luna septembrie 2014.

În ianuarie-septembrie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 1448,2 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 16,6%.

Exporturile Republicii Moldova structurate pe grupe de ţări

Ianuarie-septembrie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor , %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2014 1

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2014

2015

2014 1

2015 1

Export – total     

1448,2

83,4

100,0

100,0

-0,2

-16,6

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

899,4

99,4

52,1

62,1

6,8

-0,3

Ţările CSI

366,8

64,4

32,8

25,3

-6,9

-11,7

Alte ţări

182,0

69,2

15,1

12,6

-0,1

-4,6

1 În preţuri curente

În ianuarie-septembrie 2015 exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 899,4 mil. dolari SUA (cu 0,6% mai puţin faţă de aceeaşi perioadă din anul 2014), deţinînd o cotă de 62,1% în total exporturi (52,1% – în ianuarie-septembrie 2014).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 25,3% (în ianuarie-septembrie 2014 – 32,8%), ce corespunde unei valori de 366,8 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări au scăzut cu 35,6%, comparativ cu ianuarie-septembrie 2014.

Structura exporturilor pe grupe de mărfuri, %

Importurile de mărfuri realizate în luna septembrie 2015 au însumat 337,7 mil. dolari SUA, cu 13,1% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 26,4% mai puţin comparativ cu luna septembrie 2014.

În ianuarie-septembrie 2015 importurile au totalizat 2962,0 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 23,4%.

Importurile Republicii Moldova structurate pe grupe de ţări

Ianuarie-septembrie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor , %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2014 1

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2014

2015

2014 1

2015 1

Import – total  

2962,0

76,6

100,0

100,0

-2,6

-23,4

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

1461,5

76,4

49,5

49,3

3,5

-11,7

Ţările CSI

742,7

71,5

26,9

25,1

-4,3

-7,7

Alte ţări

757,8

82,9

23,6

25,6

-1,8

-4,0

1 În preţuri curente

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 1461,5 mil. dolari SUA (cu 23,6% mai puţin decît în ianuarie-septembrie 2014), deţinînd o pondere de 49,3% în total importuri (49,5% - în  ianuarie-septembrie 2014).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 742,7 mil. dolari SUA (cu 28,5%  mai puţin decît în ianuarie-septembrie 2014), care echivalează cu o cotă de 25,1% în total importuri (26,9% – în ianuarie-septembrie 2014).

Structura importurilor pe grupe de mărfuri, %

Deficitul balanţei comerciale în luna septembrie 2015 a fost de 174,3 mil. dolari SUA, cu 2,9 mil. dolari SUA (+1,7%) mai mare faţă de cel înregistrat în luna precedentă şi cu 99,8 mil. dolari SUA (-36,4%) mai mic comparativ cu luna septembrie 2014.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-septembrie 2015 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 1513,8 mil. dolari SUA, cu 614,5 mil. dolari SUA (-28,9%) mai mic faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 562,0 mil. dolari SUA (în ianuarie-septembrie 2014  – 1008,2 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 376,0 mil. dolari SUA (în ianuarie-septembrie 2014 – 469,2 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială pe grupe de ţări

Ianuarie-septembrie

Ianuarie-septembrie  2015  în % faţă de ianuarie-septembrie 2014 1

2014

2015

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-2128,3

-1513,8

71,1

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

-1008,2

-562,0

55,7

Ţările CSI

-469,2

-376,0

80,1

Alte ţări

-650,9

-575,8

88,5

1 În preţuri curente

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-septembrie 2015 a fost de 48,9% faţă de 44,9% în  perioada corespunzătoare din anul 2014.

*Notă: 

Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
Datele pentru luna septembrie 2015 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătore din anul 2014 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     

Informaţii  mai detaliate privind comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova realizat în ianuarie-septembrie 2015 vor fi prezentate în Nota informativă “Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2015” şi în tabele statistice plasate pe pagina Web a Biroului Naţional de Statistică pe data de 13 noiembrie 2015 în rubricile:

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
34932 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran