RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic în anul de studii 2015/16
Activitatea instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic în anul de studii 2015/16
14.12.2015
Versiune tipar

Activitatea instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic în anul de studii 2015/16

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic în anul de studii 2015/161.

Învăţămîntul profesional tehnic. Restructurarea instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic în conformitate cu noua structură a sistemului de învăţămînt au condus la redimensionarea reţelei unităţilor de învăţămînt. Anul de studii 2015/16 a debutat în învăţămîntul profesional tehnic cu o reţea formată din 44 şcoli profesionale, 2 şcoli de meserii, 4 centre de excelenţă şi 42 colegii. Privitor la programele de formare profesională oferite de centrele de excelenţă, putem menţiona, că 1 centru oferă programe de formare profesională tehnică secundară, fiind creat prin transformarea şcolii profesionale, 2 oferă programe de formare profesională tehnică postsecundară, fiind reorganizate prin transformarea colegiilor şi 1 centru al patrulea oferă programe de formare profesională tehnică postsecundară şi secundară, şi a fost creat prin reorganizarea (contopirea) unui colegiu cu o şcoală de meserii.  

Învăţămîntul profesional tehnic secundar (învăţămîntul secundar profesional).

Elevi în învăţămîntul profesional tehnic secundar. La începutul anului de studii 2015/16, numărul de elevi în învăţămîntul profesional tehnic secundar a constituit 16,1 mii persoane, cu 8,1% mai puţin comparativ cu anul de studii precedent. Majoritatea elevilor (95,3%) îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt cu sediul în mediul urban.  Acest nivel de învăţămînt este solicitat mai mult de către băieţi, ponderea acestora fiind de 70,7% sau cu 1,9 puncte procentuale mai mult comparativ cu anul de studii 2014/15.

Tabelul 1. Elevi în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic secundar pe medii de reşedinţă, la începutul anilor de studii 2014/15-2015/16

2014/15

2015/16

Total elevi

din care:

Total elevi

din care:

fete

cu finanţare bugetară

fete

cu finanţare bugetară

Total 

17508

5467

16826

16098

4721

15524

Urban 

15983

4923

15301

15344

4456

14770

Rural

1525

544

1525

754

265

754

În anul de studii 2015/16, învăţămîntul profesional tehnic secundar este organizat în instituţiile de stat. Cea mai mare parte a elevilor îşi fac studiile cu finanţare bugetară (96,4%).

Structura pe vîrste reflectă o pondere mai mare a elevilor de 16 ani în totalul elevilor înscrişi în învăţămîntul profesional tehnic secundar (32,3%), fiind urmaţi de cei de 17 ani (28,3%), iar 19,9% reprezintă elevii în vîrstă de 18 ani.

Înmatricularea. În anul de studii 2015/16, în învăţămîntul profesional tehnic secundar au fost înmatriculate 9,4 mii persoane, prezentînd o reducere cu 14,4% faţă de anul de studii precedent. Din totalul elevilor înmatriculaţi, 88,8% au fost înmatriculaţi în baza certificatului de studii gimnaziale, din care 87 la sută sînt absolvenţii anului 2015. Distribuţia pe programe relevă că, la programe de formare profesională tehnică secundară în baza studiilor gimnaziale pentru instruire cu durata 2 ani au fost înmatriculaţi 5,4 mii persoane (din care 93,3% cu finanţare bugetară), pentru  instruire cu durata de 3 ani – 3,1 mii persoane (din care 96,8% cu finanţare bugetară) şi în învăţămîntul dual2 – 107 persoane cu finanţare bugetară. Totodată, persoanele înmatriculate în baza studiilor liceale sau a studiilor medii de cultură generală enumeră 0,8 mii, din care cei cu finanţare bugetară alcătuiesc 90,8%.

În anul de studii 2015/16, se remarcă preferinţe pentru următoarele meserii/profesii: bucătar (8,6% din total înmatriculaţi), mecanic auto (7,2%), tencuitor (6,7%), electrogazosudor-montator (6,0%), operator pentru suport tehnic al calculatoarelor (4,9%), cusător (4,2%), cusătoreasă în industria confecţiilor (3,2%), electromontor utilaj electric (3,1%), etc.

Figura 1. Structura elevilor înmatriculaţi în învăţămîntul profesional tehnic secundar pe domenii ocupaţionale, în anii de studii 2014/15-2015/16

Comparativ cu anul de studii 2014/15, se înregistrează o pondere mai mare pentru elevii  înmatriculaţi la domeniile: telecomunicaţii (+1,4 puncte procentuale), construcţii (+0,3 p.p) şi transporturi (+0,2 p.p.). Totodată, s-a redus ponderea elevilor din domeniile servicii (-1,5 p.p.), industria uşoară (-1,3 p.p.) şi agricultură (-0,5 p.p).

Absolvenţi. În anul 2015 numărul de absolvenţi a constituit 9,2 mii persoane, înregistrînd o reducere faţă de anul precedent cu 4,6%. Fiecare al treilea absolvent a urmat paralel cu cursurile de instruire profesională şi studii generale.

Din total absolvenţi, 13,1% au obţinut calificarea bucătar, 10,4% – lăcătuş la repararea automobilelor, 8,2% – tencuitor, 5,5% – cusătoreasă în industria confecţiilor, 4,9% – electrogazosudor-montator, 4,2% – operator la calculatoare, 3,3% – tîmplar, etc.

Personal de conducere şi didactic. În anul de studii 2015/16, în învăţămîntul profesional tehnic secundar şi-au desfăşurat activitatea 1854 persoane sau cu 11,5% mai puţin comparativ cu anul de studii precedent3. Din total personal, 166 au funcţii de conducere (faţă de 201 în anul de studii 2014/15), 770 sunt profesori (faţă de 794), 875 – maiştri-instructori (faţă de 963), 7 metodişti, 22 psihologi şi 14 persoane reprezintă alte cadre didactice. Ponderea femeilor din personalul de conducere este de 48,2%, iar din personalul didactic – 55,9%. În afară de aceasta, personalul didactic auxiliar, din care fac parte laboranţii, pedagogii sociali şi bibliotecarii, enumeră 204 persoane (faţă de 132 în anul de studii 2014/15), din care 80 la sută sînt femei.

Învăţămîntul profesional tehnic postsecundar (învăţămîntul mediu de specialitate)

Elevi în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar. La începutul anului de studii 2015/16, numărul total de elevi în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar a constituit 30,4 mii persoane, prezentînd o creştere cu 2,1% faţă de anul de studii precedent. Structura  pe sexe a elevilor din acest nivel educaţional relevă o pondere mai mare a fetelor (52,9%).

Tabelul 2. Elevi în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar pe forme de proprietate, la începutul anilor de studii 2014/15-2015/16

2014/15

2015/16

Total elevi

din care:

Total elevi

din care:

fete

pe bază de contract

fete

pe bază de contract

Total 

29810

15748

13118

30428

16090

14301

Instituţii de stat 

27993

14362

11301

28592

14664

12465

Instituţii nestatale

1817

1386

1817

1836

1426

1836

Din cele 45 instituţii de învăţămînt profesional tehnic care oferă programe de nivelul postsecundar, 41 instituţii aparţin sectorului public. În anul de studii 2015/16, în instituţiile de stat  îşi fac studiile 94,0% din numărul total de elevi. În cazul elevilor cu finanţare bugetară, comparativ cu anul de studii 2014/15 se atestă o scădere cu 3,4%. Ponderea elevilor care urmează studiile în bază de contract în instituţiile de stat este de 43,6% sau cu 3,2 puncte procentuale mai mare comparativ cu anul de studii precedent.

În instituţiile nestatale, numărul de elevi a rămas practic la nivelul anului de studii 2014/15.

În anul de studii 2015/16, 3,6% din elevii înscrişi la acest nivel educaţional au vîrsta de pînă la 16 ani, 21,4% – 16 ani, 22,6% – 17 ani, cîte 20,1% – cei de 18 şi 19 ani, iar 12,2% dintre elevi au vîrste de 20 ani şi peste.

Înmatricularea. În anul de studii 2015/16, în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar au fost înmatriculate 8,9 mii persoane sau cu 1,2% mai puţin comparativ cu anul de studii precedent. Din totalul elevilor înmatriculaţi, 7,7 mii au fost înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale (din care 47,5% cu finanţare bugetară), ceilalţi (1,2 mii) – în baza studiilor liceale şi medii de cultură generală (din care 52,2% cu finanţare bugetară).

În instituţiile de stat au fost înmatriculate 8,3 mii persoane, sau circa 93% din total elevi. Totodată, numărul elevilor înmatriculaţi cu finanţare bugetară (4,3 mii) a înregistrat o scădere cu 4,7% faţă de anul de studii 2014/15. În instituţiile nestatale, comparativ cu anul de studii 2014/15, numărul persoanelor înmatriculate s-a redus cu 17,6%.

Pe profiluri de pregătire, ponderi mai mari a elevilor înmatriculaţi s-au înregistrat în cadrul  următoarelor profiluri: medicină – 13,6% din total înmatriculaţi, economie – 13,1%, transporturi – 9,4%, servicii – 7,7%, informatică – 5,7%, construcţii – 5,0%, mecanică – 4,9%, etc.

Absolvenţi. În anul 2015, numărul absolvenţilor a constituit 6,3 mii persoane, înregistrînd o reducere faţă de anul precedent cu 3,6%. Comparativ cu anul 2014 se atestă o descreştere atît a numărului de absolvenţi în instituţiile de stat (cu 3,2%), cît şi în cele nestatale (cu 9,4%). Din numărul total de absolvenţi, 86,5% au urmat studii liceale şi cursuri de specialitate.

Cele mai mari ponderi au fost înregistrate pentru absolvenţii specialităţilor din următoarele profiluri: economie (14,6%), medicină (10,3%), transporturi (8,7%), pedagogie (8,1%), servicii (6,3%), informatică (5,5%), construcţii (5,0%), etc.

Personalul de conducere şi didactic. În anul de studii 2015/16, în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi-au desfăşurat activitatea 2373 persoane sau cu 1,8% mai puţin comparativ cu anul de studii precedent. Din numărul total de personal, profesorii alcătuiesc 84,4%, maiştrii-instructori - 2,2%, metodiştii - 1,2%. Ponderea femeilor este de circa 70%. În afară de aceasta, personalul didactic auxiliar, din care fac parte laboranţii, pedagogii sociali şi bibliotecarii constituie 333 persoane.

Note:

1 Situaţia la începutul anului de studii, la data de 01 octombrie.
2 Învăţămînt în cadrul căruia instruirea teoretică se realizează în instituţia de învăţămînt, iar cea practică – la întreprindere.
3 Categoria pedagog social care anii precedenţi forma personalul didactic conform Codului Educaţiei a fost inclusă în personalul didactic auxiliar.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47693 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran