RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.08.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2017
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2017
07.06.2017
Versiune tipar

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2017*

Biroul Naţional de Statistică informează că exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2017 s-au cifrat la 154,2 mil. dolari SUA, cu 27,3% mai puțin față de luna precedentă și cu 13,6% - comparativ cu luna aprilie 2016.

Figura 1. Evoluția lunară a exporturilor de mărfuri

În ianuarie-aprilie 2017 exporturile de mărfuri au totalizat 682,4 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din 2016 cu 14,7%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 443,4 mil. dolari SUA (65,0% din total exporturi), fiind în creștere cu 17,0% față de ianuarie-aprilie 2016, care a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 10,8%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 239,0 mil. dolari SUA (35,0% din total exporturi), majorându-se cu 10,6% comparativ cu ianuarie-aprilie 2016. Reexporturile de mărfuri după prelucrare au deținut 23,2% din total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esențiale – 11,8%.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 429,7 mil. dolari SUA (cu 15,7% mai mult față de ianuarie-aprilie 2016), deținând o cotă de 63,0% în total exporturi (62,4% – în ianuarie-aprilie 2016).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 21,0% (20,8% - în ianuarie-aprilie 2016), ce corespunde unei valori de 143,3 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au majorat cu 15,9%, comparativ cu ianuarie-aprilie 2016.

Figura 2. Structura exporturilor de mărfuri pe grupe de țări

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-aprilie 2017, comparativ cu perioada similară din anul 2016, relevă majorarea exporturilor către România (+19,8%), Federația Rusă (+31,1%), Turcia (de 1,6 ori), Bulgaria (de 1,6 ori), Spania (de 9,1 ori), Germania (+19,4%), Grecia (de 2,0 ori), Austria (+37,0%), Polonia (+9,8%), Olanda (+24,0%), Georgia (+43,0%), Belarus (+2,9%), Belgia (+47,7%), Serbia (de 3,6 ori), Iordania (de 13,8 ori), Canada (de 1,7 ori), Emiratele Arabe Unite (de 3,6 ori), Arabia Saudită (de 3,3 ori), care a favorizat creșterea pe total exporturi cu 17,3%.

În același timp, s-au redus livrările către Irak (-72,9%), Elveția (-26,9%), Franța (-18,7%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-4,0%), Republica Cehă (-11,8%), Statele Unite ale Americii (-17,8%), China (-21,6%), Indonezia (-62,2%) şi Myanmar (-70,0%).

Figura 3. Structura exporturilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-aprilie 2017, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2016 s-au marcat creșteri la exporturile de mașini și aparate electrice (+24,0%), cereale și preparate pe bază de cereale (+53,7%), semințe și fructe oleaginoase (+18,1%), legume și fructe (+14,2%), produse medicinale și farmaceutice (de 2,0 ori), îmbrăcăminte și accesorii (+5,4%), produse chimice organice (de 1,6 ori), produse lactate și ouă de păsări (de 1,7 ori), petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 2,8 ori), vehicule rutiere (+34,6%), fire, țesături și articole textile (+7,8%), zahăr, preparate pe bază de zahăr, miere (+12,1%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (+43,3%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (de 2,3 ori), carne și preparate din carne (de 2,4 ori), îngrășăminte naturale și minerale naturale (de 1,7 ori), băuturi alcoolice și nealcoolice (+1,6%), care au contribuit la majorarea pe total exporturi cu 14,7%.

Totodată, s-au micșorat exporturile de cauciuc prelucrat (-85,5%), grăsimi și uleiuri vegetale (-10,6%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare (-19,8%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (-19,7%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (-11,8%), articole din minerale nemetalice (-13,7%), articole de voiaj (-18,5%), lemn și plută (-89,2%).

Importurile de mărfuri realizate în luna aprilie 2017 au însumat 361,5 mil. dolari SUA, cu 16,2% mai puțin față de luna anterioară și cu 1,9% mai mult comparativ cu luna aprilie 2016.

Figura 4. Evoluția lunară a importurilor de mărfuri

În ianuarie-aprilie 2017 importurile de mărfuri au totalizat 1 392,2 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2016 cu 14,5%.

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 672,7 mil. dolari SUA (cu 15,7% mai mult față de ianuarie-aprilie 2016), deținând o pondere de 48,3% în total importuri (47,8% - în ianuarie-aprilie 2016).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 364,7 mil. dolari SUA (cu 8,9% mai mult decât în ianuarie-aprilie 2016), care echivalează cu o cotă de 26,2% în total importuri (27,6% – în ianuarie-aprilie 2016).

Figura 5. Structura importurilor de mărfuri pe grupe de țări

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-aprilie 2017, comparativ cu perioada similară din anul 2016 relevă creșteri la importurile din România (+27,2%), China (+24,4%), Ucraina (+20,0%), Germania (+15,3%), Italia (+13,9%), Statele Unite ale Americii (de 1,7 ori), Turcia (+11,3%), Belarus (+27,8%), Polonia (+20,8%), Ungaria (+25,6%), Franța (+12,3%), Vietnam (de 2,3 ori), Spania (+12,0%), Republica Cehă (+13,4%), Macedonia (de 2,1 ori), Slovacia (+37,2%), Federația Rusă (+0,8%), Belgia (+17,0%), Olanda (+10,6%), Taiwan, provincie a Chinei (+38,4%), care au favorizat majorarea pe total importuri cu 14,7%.

Totodată, s-a înregistrat micșorarea livrărilor din Austria (-12,2%), Israel (-50,1%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-7,3%) și Lituania (-25,9%).
                    
Figura 6. Structura importurilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-aprilie 2017, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2016 au sporit importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (+42,3%), produse medicinale și farmaceutice (+48,1%), energie electrică (de 55,5 ori), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (de 1,7 ori), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+14,4%), vehicule rutiere (+14,0%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+24,0%), îmbrăcăminte și accesorii (+28,7%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,2 ori), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+25,8%), fire, țesături și articole textile (+7,3%), produse lactate și ouă de păsări (+50,0%), încălțăminte (de 1,7 ori), articole de voiaj; sacose și similare (de 5,0 ori), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+43,6%), cărbune, cocs si brichete (de 3,8 ori), articole prelucrate din metal (+6,9%), îngrășăminte minerale sau chimice (+11,9%), materiale plastice prelucrate (+11,8%), metale neferoase (+17,0%), hârtie și carton (+7,8%), semințe și fructe oleaginoase (+9,5%), mobilă și părțile ei (+14,8%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+16,4%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (de 2,0 ori), articole din lemn (+9,5%), contribuind la creșterea pe total importuri cu 15,3%. 

Totodată, s-au redus importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (-19,1%), tutun brut și prelucrat (-19,7%), fier și oțel (-6,6%), cauciuc prelucrat (-9,4%), legume și fructe (-3,8%).

Deficitul balanței comerciale în luna aprilie 2017 a fost de 207,3 mil. dolari SUA, cu 11,8 mil. dolari SUA (-5,4%) mai mic decât cel înregistrat în luna martie 2017 și cu 30,9 mil. dolari SUA (+17,5%) mai mare comparativ cu luna aprilie 2016.

Figura 7. Evoluția lunară a balanței comerciale

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor a determinat acumularea în ianuarie-aprilie 2017 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 709,8 mil. dolari SUA, cu 88,8 mil. dolari SUA (+14,3%) mai mare față de cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2016. Cu țările Uniunii Europene (UE-28) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de 243,0 mil. dolari SUA (în ianuarie-aprilie 2016 – 210,3 mil. dolari SUA), iar cu țările CSI - de 221,4 mil. dolari SUA (în ianuarie-aprilie 2016 – 211,3 mil. dolari SUA).

Figura 8. Tendințele comerțului exterior de mărfuri

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-aprilie 2017 a fost de 49,0%, comparativ cu 48,9% în perioada corespunzătoare din anul 2016.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-aprilie 2017 mărfuri și produse în valoare de 80,0 mil. dolari SUA, de 3,0 ori mai mult față perioada similară din anul 2016. Majorarea importurilor a fost condiționată, în principal, de creșterea livrărilor de autoturisme (de 3,6 ori), cărora le-au revenit 90,5% din importurile realizate de persoanele fizice.

             

Anexe:

*Note:

1. Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stîngă a Nistrului și mun. Bender.
2. Datele pentru luna aprilie 2017 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente și perioada corespunzătoare din anul 2016 – date rectificate
3. Reexporturile Republicii Moldova includ în sine reexporturile de mărfuri clasice și reexporturile de mărfuri după prelucrare. 
Reexporturile de mărfuri clasice reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici).

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37928 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran