RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2017
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2017
07.09.2017
Versiune tipar

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2017*

Biroul Naţional de Statistică informează că exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2017 s-au cifrat la 191,6 mil. dolari SUA, cu 12,0% mai mult față de luna precedentă și cu 15,7% - comparativ cu luna iulie 2016.

Figura 1. Evoluția lunară a exporturilor de mărfuri

În ianuarie-iulie 2017 exporturile de mărfuri au totalizat 1219,9 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2016 cu 13,9%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 770,6  mil. dolari SUA (63,2% din total exporturi), fiind în creștere cu 14,5% față de ianuarie-iulie 2016, care a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 9,1%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 449,3 mil. dolari SUA (36,8% din total exporturi), majorându-se cu 12,8% comparativ cu ianuarie-iulie 2016. Reexporturile de mărfuri după prelucrare (îmbrăcăminte, încălțăminte și pârți de încălțăminte, scaune,  fire și cabluri electrice)  au deținut 24,4% în total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țesături, materiale tricotate sau croșetate, mobilier, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, combustibili, vehicule) – 12,4%.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 778,3 mil. dolari SUA (cu 14,2% mai mult față de ianuarie-iulie 2016), deținând o cotă de 63,8% în total exporturi (63,6% – în ianuarie-iulie 2016).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 20,9% (20,8% - în ianuarie-iulie 2016), ce corespunde unei valori de 255,2 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au majorat cu 14,6%, comparativ cu ianuarie-iulie 2016.

Figura 2. Structura exporturilor pe grupe de țări

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-iulie 2017, comparativ cu perioada similară din anul 2016, relevă majorarea exporturilor în România (+15,8%), Federația Rusă (+16,7%), Turcia (+38,7%), Germania (+21,3%), Bulgaria (+35,3%), Spania (de 3,0 ori), Ucraina (+27,8%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+10,6%), Austria (+44,4%), Cipru (de 2,7 ori), Serbia (de 2,8 ori), Italia (+2,5%), Georgia (+27,3%), Olanda (+19,4%), Belarus (+3,2%), Grecia (+16,3%), Belgia (+32,6%), Ungaria (+49,9%), Arabia Saudită (de 2,8 ori), Uzbekistan (de 1,6 ori), Canada (de 1,7 ori) și Emiratele Arabe Unite (de 2,7 ori), care a favorizat creșterea  pe total exporturi cu 14,5%.

În același timp s-au redus livrările în Irak (-55,5%), Franța (-22,9%), Israel (-55,6%), Egipt (-91,5%), Liban (-25,1%), Myanmar (-76,7%) și Iordania (-45,0%).

Figura 3.  Structura exporturilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-iulie 2017, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2016, s-au marcat creșteri la exporturile de mașini și aparate electrice (+27,4%), semințe și fructe oleaginoase (+31,6%), produse medicinale și farmaceutice (de 1,8 ori), legume și fructe (+11,6%), îmbrăcăminte și accesorii (+6,4%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+7,2%), produse chimice organice (de 1,6 ori), petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 2,6 ori), produse lactate și ouă de păsări (+38,3%), fire, țesături și articole textile (+8,0%), cereale și preparate pe bază de cereale (+4,9%), mobilă și părțile ei (+4,9%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (de 2,5 ori), vehicule rutiere (+23,6%), tutun brut și prelucrat (+44,7%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (+43,6%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (de 1,6 ori), carne și preparate din carne (de 1,6 ori), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (de 1,7 ori), care au contribuit la majorarea pe total exporturi cu 14,2%.

Totodată s-au micșorat exporturile de cauciuc prelucrat (-83,7%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare (-22,3%), zahăr, preparate pe bază de zahar; miere (-13,6%), articole din minerale nemetalice (-16,4%), articole prelucrate din metal (-11,1%), animale vii (-34,6%), articole de voiaj; sacose și similare (-19,2%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automata a datelor (-73,9%), lemn și plută (-77,5%).

Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2017 au însumat 396,8 mil. dolari SUA, cu 2,1% mai mult față de luna anterioară și cu 26,3% - comparativ cu luna iulie 2016.

Figura 4. Evoluția lunară a importurilor de mărfuri

În ianuarie-iulie 2017 importurile de mărfuri au constituit 2578,3 mil. dolari SUA, volum  superior față de cel înregistrat în perioada similară din anul 2016 cu 18,1%.

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-28)  s-au cifrat la 1281,9 mil. dolari SUA (cu 17,8% mai mult față de ianuarie-iulie 2016), deținând o pondere de 49,7% în total importuri (49,8% - în  ianuarie-iulie 2016).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 635,2 mil. dolari SUA (cu 15,9%  mai mult decât în ianuarie-iulie 2016), care echivalează cu o cotă de 24,6% în total importuri (25,1% – în ianuarie-iulie 2016).

Figura 5. Structura importurilor pe grupe de țări

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-iulie 2017, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2016, relevă creșterea importurilor din România (+22,7%), Ucraina (+31,9%), China (+28,8%), Germania (+17,3%), Italia (+16,4%), Polonia (+25,0%), Turcia (+10,5%), Federația Rusă (+5,0%), Statele Unite ale Americii (+37,3%), Franța (+22,4%), Ungaria (+20,3%), Belarus (+15,4%), Bulgaria (+25,7%), Vietnam (de 1,7 ori), Republica Cehă (+20,3%), Spania (+14,2%), Olanda (+16,4%), Japonia (+18,4%), Elveția (+17,4%), Egipt (de 2,0 ori), Belgia +14,3%), Grecia (+23,6%), Slovacia (+24,9%), Macedonia (de 1,7 ori), Bangladesh (de 1,7 ori) și India (+15,9%), care a favorizat majorarea pe total importuri cu 17,8%.

În același timp s-au diminuat livrările din Israel (-33,0%) și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-6,8%).

Figura 6.  Structura importurilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-iulie 2017, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2016, au sporit importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (+27,9%), energie electrică (de 156,2 ori), produse medicinale și farmaceutice (+38,9%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+16,7%), vehicule rutiere (+15,5%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+27,9%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+46,6%), îmbrăcăminte și accesorii (+29,9%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+22,5%), metale neferoase (+39,6%), încălțăminte (de 1,8 ori), fire, țesături și articole textile (+6,5%), îngrășăminte minerale sau chimice (+31,4%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 1,7 ori), articole din minerale nemetalice (+15,0%), articole prelucrate din metal (+12,7%), produse lactate și ouă de păsări (+37,8%), articole de voiaj; sacose și similare (de 3,7 ori), materiale plastice prelucrate (+15,2%), cărbune, cocs si brichete (de 2,4 ori), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+25,6%), carne și preparate din carne (+36,5%), legume și fructe (+8,0%), articole din lemn (+15,7%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+22,8%), mobilă și părțile ei (+17,5%), lemn și plută (+25,4%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+20,5%), cereale și preparate pe bază de cereale (+8,9%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+6,8%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (+51,5%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 1,7 ori), materiale plastice sub forme primare (+10,2%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (de 1,9 ori), produse chimice organice (+29,2%), facilitând astfel creșterea pe total importuri cu 17,4%. 

Totodată au scăzut importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (-17,5%), cauciuc prelucrat (-11,3%).
Deficitul balanței comerciale în luna iulie 2017 a fost de 205,2 mil. dolari SUA, cu 12,5 mil. dolari SUA (-5,7%) mai mic, față de cel înregistrat în luna iunie 2017 și cu 56,7 mil. dolari SUA (+38,2%) mai mare, comparativ cu luna iulie 2016.

Figura 7. Evoluția lunară a balanței comerciale

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în ianuarie-iulie 2017 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 1358,4 mil. dolari SUA, cu 247,0 mil. dolari SUA (+22,2%) mai mare față de cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2016. Cu țările Uniunii Europene (UE-28) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de 503,6 mil. dolari SUA (în ianuarie-iulie 2016 – 406,4 mil. dolari SUA), iar cu țările CSI - de 380,0 mil. dolari SUA (în ianuarie-iulie 2016 – 325,2 mil. dolari SUA).

Figura 8.  Tendințele comerțului exterior de mărfuri

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iulie 2017 a fost de 47,3%, comparativ cu 49,1% în perioada corespunzătoare din anul 2016.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-iulie 2017 mărfuri și produse în valoare de 120,8 mil. dolari SUA, de 2,6 ori mai mult în raport cu perioada similară din anul 2016. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea importurilor de autoturisme (de 3,1 ori), cărora le-au revenit 88,5% din importurile realizate de persoanele fizice.

 

Anexe:

*Note:

1. Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2. Datele pentru luna iulie 2017 sunt provizorii, iar pentru lunile precedente și perioada corespunzătoare din anul 2016 – date rectificate
3. Reexporturile Republicii Moldova includ în sine reexporturile de mărfuri clasice și reexporturile de mărfuri după prelucrare.
Reexporturile de mărfuri clasice reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

 Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici).

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
36341 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran