RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 24.01.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2017
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2017
05.10.2017
Versiune tipar

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova
în ianuarie-august 2017*

Exporturile de mărfuri realizate în luna august 2017 s-au cifrat la 208,0 mil. dolari SUA, cu 8,6% mai mult față de luna precedentă și cu 23,8% - comparativ cu luna august 2016.

Figura 1. Evoluția lunară a exporturilor de mărfuri

În ianuarie-august 2017 exporturile de mărfuri au totalizat 1427,9 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2016 cu 15,2%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 913,4 mil. dolari SUA (64,0% din total exporturi), fiind în creștere cu 16,9% față de ianuarie-august 2016, care a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 10,7%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 514,5 mil. dolari SUA (36,0% din total exporturi), majorându-se cu 12,4% comparativ cu ianuarie-august 2016. Reexporturile de mărfuri după prelucrare (îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, scaune, fire și cabluri electrice)  au deținut 23,7% în total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țesături, materiale tricotate sau croșetate, mobilier, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, combustibili, vehicule) – 12,3%.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 915,8 mil. dolari SUA (cu 16,7% mai mult față de ianuarie-august 2016), deținând o cotă de 64,1% în total exporturi (63,3% – în ianuarie-august 2016).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 20,8% (21,3% - în ianuarie-august 2016), ce corespunde unei valori de 297,5 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au majorat cu 12,8%, comparativ cu ianuarie-august 2016.

Figura 2. Structura exporturilor pe grupe de țări

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-august 2017, comparativ cu perioada similară din anul 2016, relevă majorarea exporturilor în România (+15,8%), Germania (+21,6%), Federația Rusă (+11,7%), Turcia (+38,0%), Bulgaria (+36,9%), Ucraina (+36,3%), Spania (de 3,7 ori), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+12,8%), Italia (+5,7%), Grecia (+50,1%), Austria (+36,5%), Polonia (+9,9%), Cipru (de 2,3 ori), Belarus (+4,6%), Serbia (de 2,7 ori), Olanda (+20,9%), Ungaria (de 1,6 ori), Belgia (+29,9%), Georgia (+18,6%), Arabia Saudită (de 2,6 ori), Kazahstan (+17,5%), Canada (de 1,8 ori), Vietnam (de 2,5 ori), Slovacia (+27,5%) și Emiratele Arabe Unite (de 2,9 ori), care a favorizat creșterea  pe total exporturi cu 15,6%.

În același timp s-au redus livrările în Irak (-52,7%), Franța (-13,9%), Israel (-51,1%), Egipt (-60,7%), Elveția (-9,3%), India (-80,4%), Malaysia (-20,6%) și Iordania (-44,5%).

Figura 3.  Structura exporturilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-august 2017, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2016, s-au marcat creșteri la exporturile de mașini și aparate electrice (+28,3%), semințe și fructe oleaginoase (+41,6%), produse medicinale și farmaceutice (de 1,6 ori), legume și fructe (+13,6%), îmbrăcăminte și accesorii (+7,0%), cereale și preparate pe bază de cereale (+9,8%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+8,1%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 2,8 ori), mobilă și părțile ei (+7,2%), produse chimice organice (+53,7%), fire, țesături și articole textile (+8,5%), tutun brut și prelucrat (+50,4%), vehicule rutiere (+24,3%), produse lactate și ouă de păsări (+27,9%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (de 2,1 ori), minereuri metalifere și deșeuri de metale (+44,1%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (de 1,6 ori), carne și preparate din carne (de 1,6 ori), încălțăminte (+10,1%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+25,3%), care au contribuit la majorarea pe total exporturi cu 15,5%.

Totodată s-au micșorat exporturile de cauciuc prelucrat (-84,1%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare (-22,2%), articole din minerale nemetalice (-13,4%), articole prelucrate din metal (-11,9%), zahăr, preparate pe bază de zahar; miere (-7,5%), articole de voiaj; sacoșe și similare (-19,0%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automata a datelor (-72,3%), lemn și plută (-72,3%).

Importurile de mărfuri realizate în luna august 2017 au însumat 429,7 mil. dolari SUA, cu 8,3% mai mult față de luna anterioară și cu 22,4% - comparativ cu luna august 2016.

Figura 4. Evoluția lunară a importurilor de mărfuri

În ianuarie-august 2017 importurile de mărfuri au constituit 3008,0 mil. dolari SUA, volum  superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2016 cu 18,7%.

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-28)  s-au cifrat la 1498,6 mil. dolari SUA (cu 18,7% mai mult față de ianuarie-august 2016), deținând o pondere de 49,8% în total importuri (49,8% - în  ianuarie-august 2016).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 742,1 mil. dolari SUA (cu 17,4%  mai mult decât în ianuarie-august 2016), care echivalează cu o cotă de 24,7% în total importuri (25,0% – în ianuarie-august 2016).

Figura 5. Structura importurilor pe grupe de țări

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-august 2017, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2016, relevă creșterea importurilor din Ucraina (+33,6%), România (+23,2%), China (+27,3%), Germania (+19,9%), Italia (+16,6%), Federația Rusă (+6,0%), Polonia (+23,1%), Turcia (+9,7%), Franța (+24,0%), Statele Unite ale Americii (+36,6%), Ungaria (+20,4%), Belarus (+17,0%), Bulgaria (+29,7%), Vietnam (de 1,7 ori), Republica Cehă (+22,0%), Spania (+18,0%), Belgia (+17,6%), Olanda (+13,1%), Japonia (+20,1%), Egipt (de 2,0 ori), Grecia (+22,9%), Elveția (+15,3%), Taiwan,  provincie a Chinei (+27,0%), India (+15,8%), Bangladesh (de 1,7 ori), Danemarca (+32,3%), Slovacia (+19,1%), Coreea de Sud (+16,0%) și Macedonia (de 1,6 ori), care a favorizat majorarea pe total importuri cu 18,6%.

În același timp s-au diminuat livrările din Israel (-29,6%) și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-5,9%).

Figura 6.  Structura importurilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-august 2017, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2016, au sporit importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (+30,6%), energie electrică (de 175,6 ori), produse medicinale și farmaceutice (+34,0%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+16,0%), vehicule rutiere (+19,5%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+29,0%), îmbrăcăminte și accesorii (+31,8%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+42,7%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+21,7%), metale neferoase (+41,5%), fire, țesături și articole textile (+7,9%), încălțăminte (de 1,8 ori), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 1,7 ori), îngrășăminte minerale sau chimice (+26,0%), articole din minerale nemetalice (+13,5%), produse lactate și ouă de păsări (+35,5%), cărbune, cocs si brichete (de 2,5 ori), materiale plastice prelucrate (+14,5%), articole de voiaj; sacose și similare (de 3,4 ori), articole prelucrate din metal (+8,9%), carne și preparate din carne (+41,5%), fier și oțel (+10,0%), articole din lemn (+17,2%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+24,5%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+19,3%), legume și fructe (+6,7%), cereale și preparate pe bază de cereale (+10,5%), lemn și plută (+24,0%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+19,2%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 1,8 ori), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+6,9%), mobilă și părțile ei (+13,3%), hrană destinată animalelor (+18,2%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (+45,4%), materiale plastice sub forme primare (+9,8%), produse chimice organice (+26,5%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (de 1,7 ori), semințe și fructe oleaginoase (+11,2%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+7,2%), facilitând astfel creșterea pe total importuri cu 18,2%. 

Totodată au scăzut importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (-16,2%), cauciuc prelucrat (-12,8%).
Deficitul balanței comerciale în luna august 2017 a fost de 221,7 mil. dolari SUA, cu 16,5 mil. dolari SUA (+8,0%) mai mare, față de cel înregistrat în luna iulie 2017 și cu 38,6 mil. dolari SUA (+21,1%) - comparativ cu luna august 2016.

Figura 7. Evoluția lunară a balanței comerciale

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în ianuarie-august 2017 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 1580,1 mil. dolari SUA, cu 285,6 mil. dolari SUA (+22,1%) mai mare față de cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2016. Cu țările Uniunii Europene (UE-28) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de 582,8 mil. dolari SUA (în ianuarie-august 2016 – 477,8 mil. dolari SUA), iar cu țările CSI - de 444,6 mil. dolari SUA (în ianuarie-august 2016 – 368,3 mil. dolari SUA).

Figura 8.  Tendințele comerțului exterior de mărfuri

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-august 2017 a fost de 47,5%, comparativ cu 48,9% în perioada corespunzătoare din anul 2016.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-august 2017 mărfuri și produse în valoare de 133,0 mil. dolari SUA, de 2,5 ori mai mult în raport cu perioada similară din anul 2016. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea importurilor de autoturisme (de 2,9 ori), cărora le-au revenit 87,8% din importurile realizate de persoanele fizice.

Anexă:

Note:

* Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender 
 
Datele pentru luna august 2017 sunt provizorii, iar pentru lunile precedente 
și perioada corespunzătoare din anul 2016 – date rectificate 
Reexporturile Republicii Moldova includ în sine reexporturile de mărfuri clasice și reexporturile de mărfuri 
după  prelucrare.

Reexporturile de mărfuri clasice reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în   tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici).   

Persoană de contact:

Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
58045 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran