RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.09.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea instituţiilor de învățământ superior în anul de studii 2017/18
Activitatea instituţiilor de învățământ superior în anul de studii 2017/18
21.12.2017
Versiune tipar

Activitatea instituţiilor de învățământ superior în anul de studii 2017/18

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învățământ superior (pentru nivelurile învăţământului superior de licență și master) în anul de studii 2017/181.

Reţeaua instituţiilor de învățământ superior este formată din 29 unităţi, inclusiv 19 instituţii de stat şi 10 – nestatale2. Majoritatea instituţiilor de învățământ superior îşi au sediul în municipiul Chişinău – 25 unităţi şi câte 1 unitate – în municipiile Bălţi, Cahul şi Comrat, şi orașul Taraclia.

La începutul anului de studii 2017/18, numărul de studenţi a fost de 65,5 mii persoane (exclusiv străini), înregistrând o diminuare cu 9,2 mii (12,3%) comparativ cu anul de studii precedent. Numărul de studenţi în instituțiile de stat a fost de 55,3 mii persoane, reprezentând 84,4% din totalul studenţilor. Comparativ cu anul de studii 2016/17 numărul de studenţi s-a diminuat atât în instituţiile de stat (cu 6,8 mii persoane sau 10,9%), cât şi în cele nestatale (cu 2,4 mii persoane sau 19,1%). Analiza distribuției pe sexe, indică o pondere mai mare a populaţiei feminine (58,1%) faţă de cea masculină (41,9%).

În medie la 10 mii locuitori revin 185 studenţi din instituţiile de învățământ superior, comparativ cu 210 în anul de studii 2016/17.

În instituţiile de stat în învățământul cu frecvenţă îşi fac studiile de 2 ori mai mulți studenți decât în cel cu frecvenţă redusă, iar în cazul studenților cu finanțare din buget, majoritatea (93,4%) îşi fac studiile cu frecvenţă. În instituţiile nestatale ponderea studenților la cursurile cu frevență este de 56,3%.

Tabelul 1. Studenţi în învățământul superior pe forme de învățământ şi forme de proprietate, în anii de studii 2016/17– 2017/18

 

2016/17

2017/18

Total studenţi

din care:

Total studenţi

din care:

femei

în bază de contract

femei

în bază de contract

Total 

74 726

42 828

48 854

65 543

38 054

42 283

 cu frecvenţă

48 668

28 535

24 716

42 577

25 315

20 857

 cu frecvenţă redusă

26 058

14 293

24 138

22 966

12 739

21 426

  Instituţii de stat

62 108

35 745

36 236

55 341

32 029

32 081

 cu frecvenţă

41 510

24 180

17 558

36 833

21 715

15 113

 cu frecvenţă redusă

20 598

11 565

18 678

18 508

10 314

16 968

Instituţii nestatale

12 618

7 083

12 618

10 202

6 025

10 202

 cu frecvenţă  

7 158

4 355

7 158

5 744

3 600

5 744

 cu frecvenţă redusă

5 460

2 728

5 460

4 458

2 425

4 458

Numărul studenţilor care îşi fac studiile în instituţiile de stat în bază de contract s-a micșorat cu 4,1 mii persoane faţă de anul de studii 2016/17, în învățământul cu frecvenţă  cu 2,4 mii persoane, iar în cel cu frecvenţă redusă – cu 1,7 mii. De asemenea, a scăzut și numărul studenţilor care îşi fac studiile cu finanțare din buget, cu 2,6 mii persoane. În acelaşi timp, ponderea studenţilor care îşi fac studiile în bază de contract în aceste instituţii a rămas superioară ponderii studenţilor bugetari, respectiv 58,0% și 42,0%.

La fel, ca şi în anul de studii 2016/17 se atestă o descreştere esenţială a numărului de studenţi înscrişi la studii superioare de licenţă (cu 7,5 mii persoane sau cu 13,2%), în special în cazul studenţilor în bază de contract din instituţiile de stat – cu 3,8 mii persoane sau cu 12,5%.

Tabelul 2. Studenţi în învățământul superior pe programe, în anii de studii 2016/17 2017/18

 

2016/17

2017/18

Total studenţi

din care în instituţii

Total studenţi

din care în instituţii

nestatale

de stat

nestatale

de stat

total

buget

total

buget

Total

74 726

12 618

62 108

25 872

65 543

10 202

55 341

23 260

Studii superioare de licenţă (Ciclul I)

56 570

10 599

45 971

15 770

49 112

8 572

40 540

14 100

Studii superioare de master (Ciclul II)

13 639

1 994

11 645

7 165

12 074

1 616

10 458

6 282

Studii superioare integrate

4 517

25

4 492

2 937

4 357

14

4 343

2 878

Înmatricularea. În anul de studii 2017/18, în învățământul superior la Ciclul I3 au fost înmatriculate 13,3 mii persoane (în scădere cu 13,7% faţă de anul de studii precedent) şi 5,6 mii persoane la Ciclul II (în scădere cu 16,4%), (vezi anexa Tabelul 2). 
Din numărul total al persoanelor înmatriculate la Ciclul I, 75,4% au fost înmatriculate în baza studiilor liceale, iar 21,9% – în baza studiilor profesional tehnice postsecundare.

Domeniul business, administrare şi drept au atras cel mai mare număr de studenți atât în învăţământul superior de master (38,8%), precum şi de licenţă (36,8%). Un alt domeniu preferat a fost domeniul educație, în proporție de 21,8% de studenții la master și 13,8% – la licență.

Figura 1. Studenţi înmatriculaţi pe domenii fundamentale, în anul de studii 2017/18

Cele mai solicitate specialități: drept (12,1% din total înmatriculați), business și administrare (8,1%), contabilitate (4,9%), finanțe și bănci (4,4%), marketing și logistică (3,5%), medicină (3,4%),  pedagogie în învățământul primar (3,3%), tehnologia informației (2,9%).

În instituţiile de învățământ de stat au fost înmatriculate 11,6 mii persoane la Ciclul I (4,4 mii la buget și 7,2 mii în bază de contract) şi 4,9 mii persoane la Ciclul II (2,9 mii la buget și 2,0 mii în bază de contract). Ponderea persoanelor înmatriculate cu finanţare bugetară este de 38,0% la Ciclul I, în timp ce la Ciclul II pondera acestora este mai mare (59,5%). Comparativ cu anul de studii 2016/17 s-au înregistrat reduceri ale numărului de studenți înmatriculați atât în bază de contract (cu 8,1% la Ciclul I și 7,7% la Ciclul II), precum și la buget (cu 17,8% la Ciclul I și 21,1% la Ciclul II).

Numărul de studenţi înmatriculaţi în sectorul nestatal la Ciclul I afost de 1,7 mii persoane (cu 23,5% mai puţin faţă de anul de studii 2016/17) şi 0,8 mii la Ciclul II (cu 17,6% mai puţin).

Absolvenţi. În anul 2017, 13,4 mii persoane au absolvit Ciclul I și 6,5 mii persoane – Ciclul II. Femeile sunt preponderente atît la Ciclul I (59,4%), cît și la Ciclul II – 64,9%. Comparativ cu anul 2016, numărul absolvenţilor Ciclului I a înregistrat o reducere cu 11,4%, iar numărul absolvenţilor Ciclului II (inclusiv studii superioare medicale şi farmaceutice) este în descreştere cu 3,3%.

Personal de conducere, ştiinţifico-didactic şi didactic. În instituţiile de învățământ superior şi-au desfăşurat activitatea 4,8 mii persoane (personal de bază) sau cu 3,9% mai puţin comparativ cu anul de studii 2016/17. Din total personal, 2,6 mii persoane deţin titlu ştiinţific, inclusiv 2,2 mii – doctor în ştiinţe şi 0,4 mii – doctor habilitat. Ponderea femeilor din numărul total de personal este de 54,5%, fiind mai superioară în cazul funcţiei de lector universitar (62,1%).

Informativ: La începutul anului de studii 2017/18, numărul studenţilor străini a constituit 4,1 mii persoane sau cu 10,7% mai mult faţă de anul de studii precedent. Cei mai mulți studenți sunt din Israel – 49,1%, România – 33,5%, India – 4,0%, Turcia şi Ucraina (fiecare câte 2,6%).

 

Note:

1 Conform situaţiei la 1 octombrie 2017.
2 A fost sistată activitatea Academiei de Pictură ”Stati Art” din Chișinau.
3 Iinclusiv studii integrate

 

Persoană de contact:
Liubovi Stoianov
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 73 15 68

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45423 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran