RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 11.08.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2018
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2018
07.08.2018
Versiune tipar

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2018*

Biroul Național de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna iunie 2018 s-au cifrat la 214,1 mil. dolari SUA, cu 4,0% mai puțin față de luna precedentă și cu 25,2% mai mult, comparativ cu luna iunie 2017.

Figura 1. Evoluția lunară a exporturilor de mărfuri

În ianuarie-iunie 2018 exporturile de mărfuri au totalizat 1315,2 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 27,9%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 877,1 mil. dolari SUA (66,7% din total exporturi), fiind în creștere cu 35,1% față de ianuarie-iunie 2017, care a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 22,2%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 438,1 mil. dolari SUA (33,3% din total exporturi), majorându-se cu 15,6% comparativ cu ianuarie-iunie 2017. Reexporturile de mărfuri după prelucrare (îmbrăcăminte, fire, cabluri și transformatoare electrice, încălțăminte și părți de încălțăminte, nuci decojite, scaune și alt mobilier, valize, geamantane) au deținut 24,5% în total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țigări de foi, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase, țesături, materiale tricotate sau croșetate, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice, combustibili, vehicule rutiere) – 8,8%.

Figura 2. Structura exporturilor după modul de transport

Mijloacele de transport rutier au fost cel mai des utilizate la exporturile de mărfuri (87,0% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (7,8%), feroviar (2,9%) și aerian (2,2%).

Figura 3. Structura exporturilor pe grupe de țări

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 900,7 mil. dolari SUA (cu 38,1% mai mult față de ianuarie-iunie 2017), deținând o cotă de 68,5% în total exporturi (63,4% - în ianuarie-iunie 2017).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 15,8% (21,1% - în ianuarie-iunie 2017), ce corespunde unei valori de 208,3 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au micșorat cu 4,0%, comparativ cu ianuarie-iunie 2017.

Figura 4. Structura exporturilor pe principalele țări partenere

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-iunie 2018, comparativ cu perioada similară din anul 2017, relevă majorarea exporturilor în România (+38,2%), Italia (de 1,6 ori), Germania (de 1,6 ori), Elveția (de 2,4 ori), Polonia (+37,2%), Serbia (de 4,0 ori), Franța (de 1,6 ori), Portugalia (de 190,3 ori), Ucraina (+29,6%), Olanda (de 1,7 ori), Slovacia (de 2,8 ori), Spania (de 1,7 ori), Austria (+46,7%), Emiratele Arabe Unite (de 4,7 ori), Grecia (+51,7%), Republica Cehă (+37,9%), Liban (de 1,7 ori), Statele Unite ale Americii (+33,3%), Georgia (+31,6%), China (+34,9%), Belgia (+27,5%), Cipru (+45,4%), Indonezia (de 2,3 ori), Myanmar (de 3,9 ori), Kazahstan (+17,1%), Lituania (+27,0%), Letonia (+49,4%), Arabia Saudită (+47,0%), Malaysia (+38,5%), care a favorizat creșterea pe total exporturi cu 32,1%.

În același timp s-au redus livrările în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-29,3%), Federația Rusă (-7,8%), Belarus (-14,3%), Bulgaria (-18,2%), Irak (-24,1%), Siria (-49,3%), Uzbekistan (-44,7%), Macedonia (-49,7%).

Figura 5. Structura exporturilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-iunie 2018, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017, s-au marcat creșteri la exporturile de mașini și aparate electrice (de 1,6 ori), legume și fructe (+44,9%), cereale și preparate pe bază de cereale (+54,4%), îmbrăcăminte și accesorii (+24,3%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 1,9 ori), mobilă și părțile ei (+31,6%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+21,0%), semințe și fructe oleaginoase (+15,5%), articole din minerale nemetalice (de 1,7 ori), produse medicinale și farmaceutice (+24,9%), hrană destinată animalelor (de 1,7 ori), animale vii (de 2,6 ori), petrol și produse petroliere (de 1,6 ori), tutun brut și prelucrat (de 1,6 ori), articole din lemn (de 1,8 ori), articole de voiaj; sacoșe și similare (+54,9%), încălțăminte (+18,1%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 1,7 ori), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+52,0%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+14,1%), produse tanante și colorante (de 4,3 ori), produse chimice organice (+9,4%), care au contribuit la majorarea pe total exporturi cu 31,2%.

Totodată s-au micșorat exporturile de zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-38,3%), vehicule rutiere (-36,3%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-11,8%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (-31,4%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (-25,1%), carne și preparate din carne (-34,7%), produse lactate și ouă de păsări (-10,9%).

Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2018 au însumat 458,9 mil. dolari SUA, cu 9,2% mai puțin față de luna anterioară și cu 18,0 % mai mult, comparativ cu luna iunie 2017.

Figura 6. Evoluția lunară a importurilor de mărfuri

În ianuarie-iunie 2018 importurile de mărfuri au constituit 2735,2 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 25,4%.

Figura 7. Structura importurilor după modul de transport

Majoritatea importurilor de mărfuri au fost realizate cu mijloacele de transport rutier (83,4% din total importuri), fiind urmate de transportul feroviar (5,2%), instalațiile fixe de transport (5,2%), maritim (2,7%) și aerian (2,6%).

Figura 8. Structura importurilor pe grupe de țări

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 1396,4 mil. dolari SUA (cu 30,2% mai mult față de ianuarie-iunie 2017), deținând o pondere de 51,1% în total importuri (49,2% - în ianuarie-iunie 2017).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 637,4 mil. dolari SUA (cu 17,4% mai mare decât în ianuarie-iunie 2017), care echivalează cu o cotă de 23,3% în total importuri (24,9% - în ianuarie-iunie 2017).

Figura 9. Structura importurilor pe principalele țări partenere

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-iunie 2018, comparativ cu perioada similară din anul 2017, relevă creșterea importurilor din România (+28,9%), China (+30,1%), Germania (+36,1%), Federația Rusă (+23,7%), Italia (+25,9%), Ucraina (+13,9%), Polonia (+37,7%), Austria (de 1,6 ori), Franța (+29,4%), Ungaria (+36,1%), Turcia (+10,3%), Japonia (de 1,8 ori), Republica Cehă (+36,7%), Spania (+36,0%), Olanda (+36,0%), Coreea de Sud (de 1,6 ori), Belgia (+33,2%), Serbia (de 1,8 ori), Slovacia (+37,5%), Turkmenistan (de 804,8 ori), Suedia (+39,0%), Israel (de 1,7 ori), Brazilia (de 2,2 ori), Vietnam (+20,2%), Slovenia (+26,1%), Portugalia (+38,3%), Letonia (de 1,6 ori), Emiratele Arabe Unite (de 3,5 ori), Taiwan, provincie a Chinei (+19,2%), Thailanda (+49,1%), Mexic (de 1,9 ori), care a favorizat majorarea pe total importuri cu 24,6%.

În același timp s-au diminuat livrările din Belarus (-6,4%), Macedonia (-48,0%), Statele Unite ale Americii (-4,9%).

Figura 10. Structura importurilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-iunie 2018, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017, au sporit importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (+36,7%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+46,4%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 1,6 ori), gaz și produse industriale obținute din gaz (+32,2%), vehicule rutiere (+29,7%), legume și fructe (+49,1%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+51,0%), fire, țesături și articole textile și produse conexe (+14,7%), metale neferoase (de 1,6 ori), articole prelucrate din metal (+32,2%), fier și oțel (+40,7%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (+24,4%), piele și blană prelucrate (de 1,7 ori), îngrășăminte minerale sau chimice (+35,2%), articole din lemn (+36,3%), îmbrăcăminte și accesorii (+15,3%), cereale și preparate pe bază de cereale (+26,3%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+21,7%), materiale plastice prelucrate (+18,8%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+42,7%), semințe și fructe oleaginoase (+33,4%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (de 2,0 ori), produse medicinale și farmaceutice (+6,9%), cauciuc prelucrat (+25,6%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+26,9%), carne și preparate din carne (+37,5%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+22,0%), materiale plastice sub forme primare (+19,3%), hrană destinată animalelor (+27,1%), articole din minerale nemetalice (+7,2%), pește, crustacee, moluște (+17,8%), mobilă și pârțile ei (+14,2%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+14,7%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+5,2%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+17,7%), produse lactate și ouă de păsări (+10,2%), produse tanante și colorante (+16,8%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (+43,2%), facilitând astfel creșterea pe total importuri cu 24,7%.

Totodată au scăzut importurile de energie electrică (-33,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-58,3%), articole de voiaj; sacoșe și similare (-57,8%), tutun brut și prelucrat (-20,0%), cărbune, cocs și brichete (-44,7%).

Deficitul balanței comerciale în luna iunie 2018 a fost de 244,8 mil. dolari SUA, cu 37,6 mil. dolari SUA (-13,3%) mai mic, față de cel înregistrat în luna mai 2018 și cu 27,1 mil. dolari SUA (+12,4 %) mai mare, comparativ cu luna iunie 2017.

Figura 11. Evoluția lunară a balanței comerciale

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în ianuarie-iunie 2018 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 1420,0 mil. dolari SUA, cu 266,8 mil. dolari SUA (+23,1%) mai mare, comparativ cu cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017.

Figura 12. Tendințele comerțului exterior de mărfuri

Cu țările Uniunii Europene (UE-28) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de 495,7 mil. dolari SUA, iar cu țările CSI - de 429,1 mil. dolari SUA, respectiv cu 75,0 mil. dolari SUA (+17,8%) și 103,3 mil. dolari SUA (+31,7%) mai mare, față de cel înregistrat în ianuarie-iunie 2017.

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iunie 2018 a fost de 48,1%, comparativ cu 47,1% în perioada similară din anul 2017.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-iunie 2018 mărfuri și produse în valoare de 86,3 mil. dolari SUA, cu 20,3% mai puțin în raport cu aceeași perioadă din anul 2017. Diminuarea a fost condiționată, în principal, de reducerea importurilor de autoturisme (-28,2%), cărora le-a revenit 80,2% din importurile realizate de persoanele fizice.

 

Anexe:

*Note:

1. Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2. Datele pentru luna iunie 2018 sunt provizorii, iar pentru lunile precedente și perioada corespunzătoare din anul 2017 - date rectificate.
3. Reexporturile Republicii Moldova includ în sine reexporturile de mărfuri clasice și reexporturile de mărfuri după prelucrare. 
Reexporturile de mărfuri clasice reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor:

  • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici).

 

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47313 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran