RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 18.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2019
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2019
15.04.2019
Versiune tipar

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2019*

Biroul Național de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2019 s-au cifrat la 241,4 mil. dolari SUA, cu 3,1% mai mult față de luna precedentă și cu 11,9% - comparativ cu luna februarie 2018.

În ianuarie-februarie 2019 exporturile de mărfuri au totalizat 475,7 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2018 cu 9,1%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 335,5 mil. dolari SUA (70,5% din total exporturi), fiind în creștere cu 11,3% față de ianuarie-februarie 2018, care a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 7,8%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 140,3 mil. dolari SUA (29,5% din total exporturi), majorându-se cu 4,3% comparativ cu ianuarie-februarie 2018. Reexporturile de mărfuri după prelucrare (îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere si alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 21,6% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țigarete care conțin tutun, distilate de vin sau de tescovină de struguri, whisky, gin, votcă, lichioruri, bere, motorină, țesături și materiale tricotate sau croșetate, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, autoturisme, mobilier) - 7,9%.

Mijloacele de transport rutier au fost cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (84,5% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (7,7%), feroviar (6,2%) și aerian (1,5%).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 306,6 mil. dolari SUA (cu 4,6% mai mult față de ianuarie-februarie 2018), deținând o cotă de 64,5% în total exporturi (67,2% - în ianuarie-februarie 2018).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 13,6% (în ianuarie-februarie 2018 – 16,2%), ce corespunde unei valori de 64,7 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au micșorat cu 8,5%, comparativ cu ianuarie-februarie 2018.

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-februarie 2019, comparativ cu perioada similară din anul 2018, relevă majorarea exporturilor în Turcia (de 2,5 ori), România (+16,9%), Italia (+21,6%), Cipru (de 40,8 ori), Polonia (+18,3%), Siria (de 168,0 ori), Afganistan (de 372,5 ori), Canada (de 5,3 ori), Germania (+5,3%), Republica Cehă (+27,9%), Indonezia (de 2,2 ori), Serbia (de 1,9 ori), Elveția (+6,1%), Egipt (de 7,8 ori), Statele Unite ale Americii (+14,0%), Maroc (de 2,7 ori), Brazilia (de 16502,1 ori), Israel (de 1,9 ori), Myanmar (de 1,9 ori), Letonia (+18,4%), care a favorizat creșterea pe total exporturi cu 18,5%.

În același timp s-au micșorat exporturile în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-60,8%), Emiratele Arabe Unite (-94,4%), Spania (-34,3%), Bulgaria (-33,1%), Federația Rusă (-7,3%), Liban (-90,8%), Grecia (-24,4%), Franța (-17,3%), Belarus (-9,1%), Austria (-17,9%), Georgia (-32,2%), Kazahstan (-56,6%), Olanda (-9,3%), Arabia Saudita (-42,2%), Danemarca (-74,2%), Azerbaidjan (-48,7%), Estonia (-42,3%), Irlanda (-98,6%), Irak (-10,0%), Ucraina (-1,8%), Slovacia (-10,7%), Armenia (-55,6%), Ungaria (-13,8%), atenuând astfel creșterea pe total exporturi cu 9,4%.

În ianuarie-februarie 2019, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2018, s-au marcat creșteri la exporturile de mașini și aparate electrice (de 1,6 ori), cereale și preparate pe bază de cereale (+39,8%), vehicule rutiere (de 1,6 ori), legume și fructe (+2,9%), hrană destinată animalelor (+25,1%), tutun brut și prelucrat (+25,6%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 1,6 ori), semințe și fructe oleaginoase (+1,6%), articole din lemn (+34,2%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (de 2,2 ori), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (de 1,9 ori), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+29,1%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (+11,7%), produse chimice organice (+9,8%), care au contribuit la majorarea pe total exporturi cu 15,1%.

Totodată s-au micșorat exporturile de îmbrăcăminte și accesorii (-20,0%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-19,3%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-21,9%), băuturi alcoolice și nealcoolice (-8,5%), animale vii (-85,9%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (-44,9%), mobilă și părțile ei (-7,8%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-47,7%), încălțăminte (-24,2%), piei crude, piei tăbăcite și blănuri brute (-78,0%), articole de voiaj; sacoșe și similare (-28,1%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (-17,3%), produse lactate și ouă de păsări (-23,2%), atenuând astfel creșterea pe total exporturi cu 6,9%.

Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2019 au însumat 459,3 mil. dolari SUA, cu 23,3% mai mult, față de luna anterioară și cu 7,4% - comparativ cu luna februarie 2018.

În ianuarie-februarie 2019 importurile de mărfuri au constituit 831,8 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2018 cu 3,7%.

Majoritatea importurilor de mărfuri au fost realizate cu mijloacele de transport rutier (80,5% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (11,2%), transportul feroviar (3,3%), aerian (2,8%) și maritim (1,3%).

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 387,7 mil. dolari SUA (nivel corespunzător celui din ianuarie-februarie 2018), deținând o pondere de 46,6% în total importuri (48,3% - în ianuarie-februarie 2018).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 225,7 mil. dolari SUA (cu 13,7% mai mare decât în ianuarie-februarie 2018), care echivalează cu o cotă de 27,1% în total importuri (24,8% - în ianuarie-februarie 2018).

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-februarie 2019, comparativ cu perioada similară din anul 2018, relevă creșterea importurilor din Federația Rusă (+8,7%), Ucraina (+14,2%), Republica Cehă (+48,2%), Belarus (+41,6%), Turcia (+6,8%), India (de 1,5 ori), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+30,6%), Turkmenistan (de 2084,9 ori), Slovenia (de 1,7 ori), Germania (+2,1%), Elveția (+34,8%), Slovacia (+19,6%), Kazahstan (de 4,1 ori), Japonia (+13,9%), Maroc (de 2,3 ori), Lituania (+45,9%), Egipt (+43,3%), Finlanda (de 1,5 ori), Ecuador (+14,3%), care a favorizat majorarea pe total importuri cu 6,1%.

În același timp s-au diminuat importurile din Bulgaria (-36,3%), China (-2,5%), Italia (-3,7%), Olanda (-18,4%), Vietnam (-21,5%), Ungaria (-5,9%), România (-0,8%), Austria (-6,1%), Danemarca (-30,8%), Polonia (-2,7%), Spania (-6,4%), Statele Unite ale Americii (-5,8%), Brazilia (-42,9%), Letonia (-20,6%), Mexic (-42,0%), Africa de Sud (-53,6%).
 

În ianuarie-februarie 2019, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2018, au sporit importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (+24,7%), vehicule rutiere (+27,3%), produse medicinale și farmaceutice (+15,3%), legume și fructe (+17,6%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (+19,2%), energie electrică (de 1,7 ori), tutun brut și prelucrat (de 2,3 ori), îngrășăminte naturale și minerale naturale (de 2,2 ori), produse lactate și ouă de păsări (+16,9%), carne și preparate din carne (+27,1%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+5,3%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+2,0%), cărbune, cocs și brichete (de 2,0 ori), materiale plastice prelucrate (+8,1%), încălțăminte (+15,6%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+6,3%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+3,7%), mobilă și părțile ei (+9,9%), articole din minerale nemetalice (+4,2%), produse chimice anorganice (+22,5%), facilitând astfel creșterea pe total importuri cu 7,8%.

Totodată au scăzut importurile de fire, țesături și articole textile și produse conexe (-18,4%), îngrășăminte minerale sau chimice (-44,4%), semințe și fructe oleaginoase (-30,7%), articole prelucrate din metal (-14,6%), piele și blană prelucrate (-24,1%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (-3,8%), fier și oțel (-16,1%), metale neferoase (-12,9%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-17,2%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (-40,0%), îmbrăcăminte și accesorii (-5,9%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (-6,1%), cereale și preparate pe bază de cereale (-5,5%), hrană destinată animalelor (-14,5%), materiale plastice sub forme primare (-8,3%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (-24,1%).

Deficitul balanței comerciale în luna februarie 2019 a fost de 217,9 mil. dolari SUA, cu 79,7 mil. dolari SUA (+57,6%) mai mare, față de cel înregistrat în luna ianuarie 2019 și cu 6,0 mil. dolari SUA (+2,8%) - comparativ cu luna februarie 2018.

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în ianuarie-februarie 2019 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 356,1 mil. dolari SUA, cu 9,8 mil. dolari SUA (-2,7%) mai mic, comparativ cu cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2018.

Cu țările Uniunii Europene (UE-28) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de 81,1 mil. dolari SUA, cu 13,2 mil. dolari SUA (-14,0%) mai mic față de cel înregistrat în ianuarie-februarie 2018, iar cu țările CSI - de 161,0 mil. dolari SUA, cu 33,2 mil. dolari SUA (+26,1%) mai mare.

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-februarie 2019 a fost de 57,2%, comparativ cu 54,4% în perioada similară din anul 2018.

Cu țările Uniunii Europene (UE-28) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-februarie 2019 a constituit 79,1% (în ianuarie-februarie 2018 - 75,6%), iar cu țările CSI - 28,7% (în ianuarie-februarie 2018 – 35,6%).

Persoanele fizice au importat în ianuarie-februarie 2019 mărfuri și produse în valoare de 25,0 mil. dolari SUA, cu 1,9% mai puțin în raport cu aceeași perioadă din anul 2018. Diminuarea a fost condiționată, în principal, de reducerea importurilor de autoturisme (-1,6%), cărora le-a revenit 82,0% din importurile realizate de persoanele fizice.

 

Anexe (8 tabele în format Excel):

*Note:

1. Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2. Datele pentru luna februarie 2019 sunt provizorii, iar pentru luna ianuarie 2019 și perioadele corespunzătoare din anii precedenți - date rectificate.
3. Reexporturile de mărfuri străine includ în sine reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare. 
Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor:

  • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici și persoanelor fizice).

 

Persoană de contact:
Mariana Eni
Șef al direcției statistica comerțului exterior 
tel. 022 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
39467 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran